BYLINA LUB PODKRZEW Z MOTYLKOWATYCH, W POLSCE NA ŁĄKACH I PASTWISKACH, UPRAWIANA TAKŻE JAKO PASTEWNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMONICA to:

bylina lub podkrzew z motylkowatych, w Polsce na łąkach i pastwiskach, uprawiana także jako pastewna (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BYLINA LUB PODKRZEW Z MOTYLKOWATYCH, W POLSCE NA ŁĄKACH I PASTWISKACH, UPRAWIANA TAKŻE JAKO PASTEWNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.974

KOREKTOR, COSINUS, REGULACJA CEN, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, BRZOSKWINIA, ROBOTA, SMUŻKA STEPOWA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, OBRÓBKA PLASTYCZNA, PLAMICA, PROFIL KAUZALNY, AKCJA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, DŻEM, OBELGA, PRZEWIĄSŁO, ZBAWCZYNI, PRZESTĘPNOŚĆ, GRZYB NADRZEWNY, ŚWIĘTOKRADCZYNI, BLOKHAUZ, BAGNIK ZDROJOWY, TACZKA, HEMOROID, METODA PORÓWNAŃ, FALKA BIORTOGONALNA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KAPLICA LORETAŃSKA, KRETOJEŻ BEZOGONOWY, PATOGENICZNOŚĆ, BOGACTWO, NOS, KOLCOROŚL, DYSK KOMPAKTOWY, METATEKST, BLOK, ZWŁOKI, GRZBIET KSIĄŻKI, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, OLAF, ROBOTY DROGOWE, WYKLUCZENIE, POWÓD, JEDWAB, NERW, OPERATOR, SZPULA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, WASZA WYSOKOŚĆ, GRUDUSK, TSUNAMI, PAMIĘTNIK, TYGIEL, WIELOKULTUROWOŚĆ, MROCZEK POSREBRZANY, SOŚNICA, KOSMITA, ALBAŃSKOŚĆ, TUBA, BURGER, KOZŁEK, TUJNIK MALEŃKI, MODERNA, ZŁOTA RENETA, POŁOŻENIE, CHAŁWA, TRUCHŁO, POTONGHUA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, TRANSPORT AKTYWNY, APANAŻE, SZTYCH, MONODIA, JASZCZURKI TARCZOWATE, ALBUM, SMĘTOWO, GRIEKOW, NIEBIOSY, ANTYUTLENIACZ, WYCHODŹTWO, WINDA, ŻYRAFA BARINGO, BASEN, ŁUŻYCZANIN, MOKRADŁOSZ WIELKOLISTNY, KOŃ FRYDERYKSBORSKI, NACZYNIAK, TYTULIK, ŚCIANA, NIEDODMA PŁUC, WIDEO, BLOCZEK, HRABINA, ZŁODZIEJKA, WĄSONÓG, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, PODRYDZYK OSTRY, GERMANIZACJA, FETYSZYZM, STACJA, MODUŁ, KLINIKA ODWYKOWA, LATRY, POTÓWKA, SĘPNIK PSTROGŁOWY, PŁONKA, KAWALER, ŁAPANIE, TWARZYCZKA, DEGRADACJA, TRZYNASTKA, BEK, WYZWOLICIEL, KADZIDŁOWIEC, JAŚMINOWIEC, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, MASŁO, PRELUDIUM, FOCH, AŁUN, KUPAŹ, PRZEKŁADNIA, AMORFIK, ROZSZCZEPIENIE, TRÓJZĄB, DIONIZYJSKOŚĆ, MORGA, ZEWŁOK, DUBELTÓWKA, SEKULARYZACJA, KALATOS, STYMULACJA ODWIERTU, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, RZUT WOLNY, ORLICZKA MIECZOWATA, ANGORA, PADAŁKA, MELON, KOREAŃSKI, WYDERKAF, KURAWONGA ZMIENNA, WARSZTAT, RUTENIZACJA, OJCIEC CHRZESTNY, SALSA, PRZECIWUTLENIACZ, WIATR KATABATYCZNY, RAMIENICA KRUCHA, PROCENT, CHARYZMAT, OPASANIE, CZERPAK, NAZWA SYSTEMATYCZNA, BAŃKA, KONZI, ALLOSTERIA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, TRAFIENIE, TOMICE, WSPÓŁREGENT, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, GHAST, OPERA, DZIURA, FILIPÓW, BALSAM KANADYJSKI, KRAB, BIOGEN, ATRYBUCJA STABILNA, OKUCIE, PODDAŃCZOŚĆ, KALIBER, PRZYWILEJ EMERYTALNY, KIELCE, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, BUJAK, KLON, SZAMPAN, HAPTOBENTOS, JON CENTRALNY, SUBSTANCJA OBCA, STROIGŁA CHIŃSKA, MISJONARZ, HETMAN, TUNIKA, MOGILANY, PILAW, PILOT, MECZ MISTRZOWSKI, KLAUZULA UMOWNA, KITAJKA, ADHEZJA, KURACJA SZOKOWA, BAŻANT, LUFKA, KONIEC, ZAJĄC BIELAK, SEQUEL, ARALIA, MĄKA, OSEŁEDEC, STRZELECTWO SPORTOWE, TŁUMIK, INTROMISJA, RZĄD, WĘGIERKA, PODZIEMIE, ŚMIECISKO, ANYŻEK, MEBLOWÓZ, KOŁO, INŻYNIERIA TKANKOWA, OŚMIOKROTNOŚĆ, PSYCHOLOGIA, IMPLEMENTACJA, SPONDYLOSOMA, SEZONOWIEC, EMERYTURA POMOSTOWA, SKĄPOSZCZETY, USZAK, METAMERIA, KALIKO, TENIS ZIEMNY, KORA, PRYNCYPAT, ZATOROWOŚĆ, KONEW, KAPELUSZ KARDYNALSKI, TANALBINA, SKALA, PIWONIA, OKRĘT TRANSPORTOWY, STARZENIE MORALNE, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, KREDENS, SIEROTA SPOŁECZNA, FAKT PRAWNY, CHOLESTEROL, CYTOWALNOŚĆ, APARTAMENT, OBIEKT, CIĘGNIK, NIEMOŻEBNOŚĆ, ROZKRUSZ, PANNUS, KOMBAJN GÓRNICZY, OBLICZE, SKORUPA, TILAKA, AUTOTEMATYZM, GESTALTYZM, TĘPOLISTKA, PATOGENNOŚĆ, TORPEDA, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, PANORAMA, HOMOSEKSUALIZM, HERBATA, MINI-ALBUM, RYCHLIKI, POMÓR, BEDŁKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SZEKSPIR, ŚRUT, CHOROBA ZARAŹLIWA, KOSZULKA, SIATKA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, TONACJA, EKSPANDER, DUPERKA, DZIEDZICZENIE, PODSADKA, GADZINA, MANTELLOWATE, JASKÓŁCZE GNIAZDO, ENTOMOFAUNA, HUBA SINIAK, ŚLIWA, CIASTO PIASKOWE, STROIK, STRZELEC WYBOROWY, KAGANIEC, DUCHOWY OJCIEC, SUBSTANTYWNOŚĆ, HUBA WIERZBOWA, BALECIK, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, CIS POSPOLITY, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, CZABAN, SŁOIK, KĄPIEL, OPERACJA, GROCHOWALSK, MAŁKINIA GÓRNA, EUGLENINY, STEMPEL, ?SUBSTYTUCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.974 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BYLINA LUB PODKRZEW Z MOTYLKOWATYCH, W POLSCE NA ŁĄKACH I PASTWISKACH, UPRAWIANA TAKŻE JAKO PASTEWNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BYLINA LUB PODKRZEW Z MOTYLKOWATYCH, W POLSCE NA ŁĄKACH I PASTWISKACH, UPRAWIANA TAKŻE JAKO PASTEWNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMONICA bylina lub podkrzew z motylkowatych, w Polsce na łąkach i pastwiskach, uprawiana także jako pastewna (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMONICA
bylina lub podkrzew z motylkowatych, w Polsce na łąkach i pastwiskach, uprawiana także jako pastewna (na 8 lit.).

Oprócz BYLINA LUB PODKRZEW Z MOTYLKOWATYCH, W POLSCE NA ŁĄKACH I PASTWISKACH, UPRAWIANA TAKŻE JAKO PASTEWNA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - BYLINA LUB PODKRZEW Z MOTYLKOWATYCH, W POLSCE NA ŁĄKACH I PASTWISKACH, UPRAWIANA TAKŻE JAKO PASTEWNA. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast