WESOŁA, ŻARTOBLIWA LUB SATYRYCZNA PIOSENKA NA 3 LUB 4 GŁOSY, POPULARNA WE WŁOSZECH W XV/XVI W - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FROTTOLA to:

wesoła, żartobliwa lub satyryczna piosenka na 3 lub 4 głosy, popularna we Włoszech w XV/XVI w (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WESOŁA, ŻARTOBLIWA LUB SATYRYCZNA PIOSENKA NA 3 LUB 4 GŁOSY, POPULARNA WE WŁOSZECH W XV/XVI W". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.747

LIGOL, IZOLATORIUM, MAGNESIK, DANINA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, WARIACJE, GONDOLA, KŁADKA, ANNA, POLIMORFIZM, WOAL, RYGIEL, ANTAGONISTA, EMISJA, LISTA STARTOWA, POCISK ODŁAMKOWY, EMBARGO, MUZYKA PROGRAMOWA, RAGOUT, BLISKIE SPOTKANIE, KATASTROFA, ZIEMIA ODNIESIENIA, MIELIZNA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, ZNAK NAWIGACYJNY, WAFELEK, DEMOT, SKÓRZAK, RISOTTO, CZĘŚĆ ZDANIA, OKIENKO TRANSFEROWE, CHOROBA PLUMMERA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, BOMBARDON, KONFIGUROWANIE, FUTERAŁ, TRAGEDIA, PAŁANKA, SZANSONETKA, SZABER, TELEKONWERTER, JAWNOGRZESZNICA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, OBRĘCZ, WYŻYNKA, DZIADEK DO ORZECHÓW, INWOLUCJA, GRABINA, OBŁĄKANIEC, NIEŻYWOŚĆ, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, HIPSOMETRIA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, DRZEWOSTAN NASIENNY, REEDUKACJA, KOŁNIERZ, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, POJAZD, POWIEŚĆ RZEKA, PRZEWODNICZĄCY, FILECIK, POGROM, JĄKANIE, CZECZOTA, NIEDOKRWIENIE, KONTUR, CUG, PALIA, STROIK, CIĘGNO KOTWICZE, LATARNIA, GWAJAKOWIEC, ODMIERZANIE, SERWER WIDEO, BAK, TACZKA, KONSOLA, IGLASTE, PADWAN, GAD, NIESPIESZNOŚĆ, AGNOSTYCYZM, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, POŁĄCZENIE CIERNE, ROZMIAR, ZADANIE, KUBECZEK, AGRESJA, TROPIK, GATUNEK PARASOLOWY, PUCH KIELICHOWY, SZYNA, DZIECINNOŚĆ, ZGORZEL, BUFFO, HIPOTEZA ZEROWA, WACŁAW, KURS, MANIERKA, DWURURKA, KAWALKADA, BESKIDNIK, STACJA, ZATRUDNIENIE, NISKOROSŁOŚĆ, TAUTOLOGICZNOŚĆ, KULT LUNARNY, KONSERWACJA, MASKOWANIE, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, DRĄG, FAZA, PREZYDENTKA, MATURKA, MUCHOMOR BULWIASTY, PRZĘDZIWO, KREACJA, OLEJ, AGAMA, OSKARŻENIE, ADRESAT, CZTERDZIESTKA, EKSPLOATACJA, AKOMODACJA, PIEKARNIK, DŻEM, ŚWIEŻAK, BEZWŁAD, NACISK, BARI, STUZŁOTÓWKA, PLUTON, SZLAMIEC, CIARKI, WYROK PRAWOMOCNY, URLOP DZIEKAŃSKI, PALIWO SILNIKOWE, PRZEŻYCIE, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, OKRUCH SKALNY, ZAMEK, MIEDZIONIKIEL, MARIMBA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, INWESTYCJA PORTFELOWA, OBYWATELKA, OSPA, MODA, BICZ BOŻY, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, PRZEBÓJ, KRÓCIEC, TRĄBA JERYCHOŃSKA, PODATEK EKOLOGICZNY, POKRYCIE, HARCAP, RELISH, SER, KABOTAŻ, FACIO, SMILEY, DRYBLAS, PRZEMYT, ORGANIZM, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, KANTATA, KUSKUS, ANGIOPLASTYKA, PAWĘŻ, OTWÓR, ŁAWNIK, OCHRONA INDYWIDUALNA, OKULARY, SIARCZEK, ATMOSFERA, ROZPUSZCZALNIK, MATRYKUŁA, ANGIELSKOŚĆ, KRAINA, ANTAGONIZM, KOSZULKA, NORMALIZACJA, WDÓWKA, APOSTAZJA, HERBATA, GALAKTOLIPID, ZWARCIE, SUCHY TYNK, DUPLEKS, REWITALIZACJA, ATOL, ANALIZA WARIANCYJNA, PĘDRAK, WRZĘCHY, TRYPTYK, SZTYFT, WYROSTEK FILTRACYJNY, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, LEKTORIUM, ZBLIŻENIE, SCYT, KRZYWA, DERMOKOSMETYK, PRĄTNIKOWCE, KORUND, TASIEMIEC, TRANSLACJA, ZAGRANIE, DEFLEKTOR, EMISJA WTÓRNA, OBWÓD REZONANSOWY, ROZGAŁĘZIACZ, FOTOGENICZNOŚĆ, DEKORTYKACJA, BLASZKA, PORNO, WĘGLÓWKA, RAWENNA, WPRAWKA, OBRÓT SPECJALNY, MATERIAŁ, KASZMIR, CZÓŁNO, PISZCZEK, SILNIK CZTEROTAKTOWY, MOLESKIN, NIESTRAWNOŚĆ, DOMINANTA, PUDDING, SKAFANDEREK, TEMPERATURA MROZU, CZAS PRZESZŁY, SKÓRNIK, LAVABO, ODTRUTKA, MONTAŻOWNIA, ŻUREK, SPIĘCIE, GROTA OGRODOWA, SKALISKO, ORGANIZM, OBÓZ DOCHODZENIOWY, HABANERA, CIAŁKO MRÓWCZE, ASOCJACJA, DOMINANTA, SULFON, AUTOMAT, KONTEKST, EKSTRADYCJA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, CHOROBA BRUGADÓW, BAŁYK, MISTERIUM, LEGALIZACJA PIERWOTNA, PLANETKA, BABULINKA, NAGRANIE WIDEO, KRYNOLINA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, NIEMIECKOŚĆ, KARIN, RĘKAWICZNIK, MATRYCA STRUKTURALNA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, TRZYKROTNOŚĆ, KŁOSEK, RACJA, SPORT MOTOROWY, ŁAPACZ, ZRAZIK, HISZPAN, SIEDEMDZIESIĄTKA, ĆWICZENIA, BUTLA, WOJNA CELNA, BACZMAGI, PIANA, UMYWALNIA, ANTONOMAZJA, STAWKA, CEL, ETIUDA, BENEDYKCJA, PERKOLACJA, KAJDANY SKEFFINGTONA, GARIBALDCZYK, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, KUPAŹ, OBRONA, AWAL, PRZEZIERNIK, KOŁNIERZYK, MIASTO UMARŁYCH, PODUSZKA, ŻÓŁW, ADHEZJA, ?OWOCNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.747 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WESOŁA, ŻARTOBLIWA LUB SATYRYCZNA PIOSENKA NA 3 LUB 4 GŁOSY, POPULARNA WE WŁOSZECH W XV/XVI W się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WESOŁA, ŻARTOBLIWA LUB SATYRYCZNA PIOSENKA NA 3 LUB 4 GŁOSY, POPULARNA WE WŁOSZECH W XV/XVI W
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FROTTOLA wesoła, żartobliwa lub satyryczna piosenka na 3 lub 4 głosy, popularna we Włoszech w XV/XVI w (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FROTTOLA
wesoła, żartobliwa lub satyryczna piosenka na 3 lub 4 głosy, popularna we Włoszech w XV/XVI w (na 8 lit.).

Oprócz WESOŁA, ŻARTOBLIWA LUB SATYRYCZNA PIOSENKA NA 3 LUB 4 GŁOSY, POPULARNA WE WŁOSZECH W XV/XVI W sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - WESOŁA, ŻARTOBLIWA LUB SATYRYCZNA PIOSENKA NA 3 LUB 4 GŁOSY, POPULARNA WE WŁOSZECH W XV/XVI W. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x