ZABURZENIE POLEGAJĄCE NA WYSTĘPOWANIU APETYTU NA PRZEDMIOTY NIEBĘDĄCE ŻYWNOŚCIĄ (NP. ZIEMIA, KREDA, WĘGIEL) LUB OGROMNY APETYT NA RZECZY, KTÓRE SĄ W PEWNYM SENSIE ŻYWNOŚCIĄ, TAKIE JAK NIEPRZETWORZONE SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI (NP. MĄKA, SUROWE ZIEMNIAKI, SKROBIA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAKNIENIE SPACZONE to:

zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) (na 17 lit.)PICA to:

zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE POLEGAJĄCE NA WYSTĘPOWANIU APETYTU NA PRZEDMIOTY NIEBĘDĄCE ŻYWNOŚCIĄ (NP. ZIEMIA, KREDA, WĘGIEL) LUB OGROMNY APETYT NA RZECZY, KTÓRE SĄ W PEWNYM SENSIE ŻYWNOŚCIĄ, TAKIE JAK NIEPRZETWORZONE SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI (NP. MĄKA, SUROWE ZIEMNIAKI, SKROBIA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.607

MIARA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, CIAPKAPUSTA, ASD, LUWERS, INTELEKTUALISTA, ĆWICZENIA, ZNAJDEK, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, PRZYPORA, PIKIETA, BIS, REFERENCJA, INSTYTUT, BARWNOŚĆ, WEŁNIAK, SYMBOLICZNOŚĆ, HLAK, ODPŁYW, MAJDAN, ZIEMIA KŁODZKA, WAŻNIK, KRYSZTAŁEK, CHARAKTERYSTYKA, PIEPRZ CZERWONY, TANK, EPISTOŁA, METALOID, PROFITENT, NAGIEL, CÓRKA ŚMIECIARZA, FINAŁ, PAROL, INWIGILACJA, TIAZYD, REWERENCJA, MARMOLADA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, BOZA, WIEWIÓRKA PRZYLĄDKOWA, KUNA, DIRCIK, PRZYLŻEŃCE, CZARNA ROBOTA, NAWA, WSPARCIE, FIRMA KRZAK, DYFERENCJA, PIEC DYMARSKI, GŁOWOCIS, ROZSTRZYGNIĘCIE, LIZ, INTENSJA, ENANCJOMER, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, KROPKA, AKCENT, KAWA, WICEDZIEKAN, PŁAWA, BRUDY, BIAŁKO PERYFERYJNE, CHÓR, PANICZĄTKO, MIASTO, RAWICZ, ATŁAS, CUGANT, EMITOFAGIA, WPŁATA, PAGON, BAGAŻOWY, PLANISFERA, FAZA, SIÓDMY, ANGORA, PROROK, BAWÓŁ KAFRYJSKI, WYSYP, KALINA, RYBY KOPALNE, EKSPLANACJA, KUFF, OKRZOS, HIPODROM, WYSTARCZALNOŚĆ, PRAGNIENIE, WYSEPKA, TRZMIEL, POSTING, JAKOWLEW, NOWINKARSTWO, TAPIR ZE WZGÓRZ, FOTOGRAM, ELOPSOPODOBNE, RABARBAR, NAUCZANIE CAŁOŚCIOWE, METODA KARTOGRAMU, DACH HEŁMOWY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SUMAK, KAMIZELKA, OPERACJA, DEZAKTYWACJA, PLAKAT, BURLESKA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, ROŚLINA TRUJĄCA, OLEJÓWKA, UCHODŹSTWO, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, PŁÓCIENNICA, ZAKOŃCZENIE, PRZEJŚCIE, FULAR, RYFT, TAMBURMAJOR, BAZA, ŁADOWANIE, KOKTAJL KRABOWY, EKWANT, ADWENTYZM, KUWETKA, STYPENDIUM, LAWATARZ, SKRYBA, OBJAW, PIÓROSZ PIERZASTY, APARAT, NEKROPOLA, ROZKŁADOWOŚĆ, OSTATNIE POŻEGNANIE, WIERCIPIĘTKA, BĄBELEK, SKŁAD, SEMINARIUM, KOPOLIMER, ODPRAWA, PAROWIEC, NASADKA, EUFONIA, GRUPA WAROWNA, KULTURA MATERIALNA, TEREN, ZGRYWA, TEMPERATURA ZAPALENIA, WARZĘCHA RÓŻOWA, PROTAMINA, PRAWO RZECZOWE, BISEKSUALISTA, ŻÓŁTOZIEM, MONTAŻ, FUNKCJA GREENA, DRUT, MUŚLIN, KROPELKA, ZASILANIE SIECIOWE, HISZPAŃSKI, PASTEL, ANTYSOWIETYZM, LEMONIADA, ŁOPATA, WYKŁADOWCA, RATYSZCZ, HALBA, CZAS PRZESZŁY, UCZELNIA, ATREZJA POCHWY, WINO DESEROWE, TYGIELEK, WDZIĘK, KAMUFLAŻ, ANTROPOLOGIA BIBLIJNA, PLEWA, SŁONIOROŚL, FUTRYNA, LUBASZKA, ASTRAGAL, CZARTER, HALO, KADZIDŁO, OKOLICZNOŚĆ, WYKONAWCA, MYŚL, BANNER, BORIS, GASTROFAZA, CHUTOR, PUSZKA MÓZGOWA, SŁUCH ABSOLUTNY, SKORUPIAKI WYŻSZE, LEKTURA, WIESZAK, FALA, NARODZINY, KARMEL, HAMULEC, SAKLA, PARTNERKA, SSAKI, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, DYFUZJA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, KARABINIER, SEMAFOR, SZTUCER, PODSKÓRNIK GRUSZOWY, BUTAFORIA, HIPOWENTYLACJA, CARSTWO, INTELIGENCJA WERBALNA, ZIELONE, HIPSTER, HOMOMORFIZM, RÓŻOWA LANDRYNKA, EDYKUŁA, ROKOWANIA ZBIOROWE, AMPUŁKA, KONFIGURACJA, BIEG, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, LAK, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, IZOTROPIA, PRZEWODZIK, SMUŻ, ZATOKA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, WENTYL, DEMOTYWATOR, SKAŁA METAMORFICZNA, KREM, STRUNOWIEC, WSZARZ, KIELICH, WIĘŹ, RZEMIEŚLNICTWO, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, KUSAK, GAJNIK LŚNIĄCY, FORMACJA, SADOWISKO, TEREN ZIELENI, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, ALABASTRON, DZIANINA, TRUBADUR, ZJAWISKO KERRA, SAKWA, BRAZYLIJSKOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, NIEMIECKOŚĆ, ZUPA, STATYSTA, GRZEBIEŃ, KOPROFAGIA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, KREWNY, PŁUCZKA WIERTNICZA, ZBRODNIA PRZECIW POKOJOWI, WIAROŁOMSTWO, MEDALION, BRACTWO KURKOWE, STARA WIARA, ŁATKA, ZRĘBICA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, SYSTEM OBRONNY, STWORZENIE NIEBOŻE, PANORAMA, PROPAGANDA, REDAKTOR NACZELNA, HIPPISKA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, OCENA, GAZYFIKACJA, PATRON, GRAFIKA RASTROWA, ZŁUDNOŚĆ, REPREZENTACJA, CZTEROSUW, WEŁNIAKOWE, EKSPLOATACJA, CHÓR, KAPITUŁA, ŁYKACZ, OWADY, PARKIET, FORMA, REWALIDACJA, KOŁNIERZ, PANSEKSUALIZM, CZAS PRZYSZŁY, TARCIE, ŻER, WIATR KATABATYCZNY, ?RÓJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.607 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE POLEGAJĄCE NA WYSTĘPOWANIU APETYTU NA PRZEDMIOTY NIEBĘDĄCE ŻYWNOŚCIĄ (NP. ZIEMIA, KREDA, WĘGIEL) LUB OGROMNY APETYT NA RZECZY, KTÓRE SĄ W PEWNYM SENSIE ŻYWNOŚCIĄ, TAKIE JAK NIEPRZETWORZONE SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI (NP. MĄKA, SUROWE ZIEMNIAKI, SKROBIA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE POLEGAJĄCE NA WYSTĘPOWANIU APETYTU NA PRZEDMIOTY NIEBĘDĄCE ŻYWNOŚCIĄ (NP. ZIEMIA, KREDA, WĘGIEL) LUB OGROMNY APETYT NA RZECZY, KTÓRE SĄ W PEWNYM SENSIE ŻYWNOŚCIĄ, TAKIE JAK NIEPRZETWORZONE SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI (NP. MĄKA, SUROWE ZIEMNIAKI, SKROBIA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁAKNIENIE SPACZONE zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) (na 17 lit.)
PICA zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAKNIENIE SPACZONE
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) (na 17 lit.).
PICA
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) (na 4 lit.).

Oprócz ZABURZENIE POLEGAJĄCE NA WYSTĘPOWANIU APETYTU NA PRZEDMIOTY NIEBĘDĄCE ŻYWNOŚCIĄ (NP. ZIEMIA, KREDA, WĘGIEL) LUB OGROMNY APETYT NA RZECZY, KTÓRE SĄ W PEWNYM SENSIE ŻYWNOŚCIĄ, TAKIE JAK NIEPRZETWORZONE SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI (NP. MĄKA, SUROWE ZIEMNIAKI, SKROBIA) sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZABURZENIE POLEGAJĄCE NA WYSTĘPOWANIU APETYTU NA PRZEDMIOTY NIEBĘDĄCE ŻYWNOŚCIĄ (NP. ZIEMIA, KREDA, WĘGIEL) LUB OGROMNY APETYT NA RZECZY, KTÓRE SĄ W PEWNYM SENSIE ŻYWNOŚCIĄ, TAKIE JAK NIEPRZETWORZONE SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI (NP. MĄKA, SUROWE ZIEMNIAKI, SKROBIA). Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast