POJEMNIK LUB OPAKOWANIE W KSZTAŁCIE RURKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TULEJA to:

pojemnik lub opakowanie w kształcie rurki (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TULEJA

TULEJA to:

krótka rura, element niektórych urządzeń i maszyn (na 6 lit.)TULEJA to:

element konstrukcyjny w postaci krótkiego odcinka rury z osadzeniami wewnętrznymi lub zewnętrznymi (na 6 lit.)TULEJA to:

półwyrób walcowany o przekroju w kształcie pierścienia przeznaczony do walcowania rur bez szwu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJEMNIK LUB OPAKOWANIE W KSZTAŁCIE RURKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.818

OFICJALNOŚĆ, AKOMPANIAMENT, PRZEMIANA ODWRACALNA, POWŁOCZKA, ZNAJOMY, NIEDOTYKALNOŚĆ, MIARKOWNIK SPALANIA, IRRADIACJA, DEZASEMBLER, KOŁNIERZ, OGIEŃ, CHŁODNIK, TEREN ZIELONY, ŚLIWKA, PACYFIKAŁ, AMPLA, BASILEUS, BABULINKA, STEREOTYPIA, ROZGWIAZDA, FAKTOR, SEMINARIUM, ACHTERPIK, UCIECZKA, WIZYTA DOMOWA, PATOGENICZNOŚĆ, ŚCISKACZ, OGNIWO, MASTYKS, NIEMIECKOŚĆ, PRZYŚPIEW, ŁOWIECTWO, KOMPARYCJA, KĄPIEL, KARES, SŁONIOWATE, KALWARIA, BROŃ MASZYNOWA, ANTENA MIKROPASKOWA, ASOCJACJA, PRODUKT TRADYCYJNY, ZATRUCIE, KONSULTANTKA, ŚRODEK PRAWNY, KLIPER, GATUNEK PARASOLOWY, SIEROTA ZUPEŁNY, WIDEO, KAMIEŃ SŁONECZNY, PRZYLŻEŃCE, DUCHOWY OJCIEC, NAKAZ, PĘTO, WITAMINKA, KONTUR, KLIENT, ZBIÓR CANTORA, ALIT, SUFLET, KRZYŻ, ARABIKA, GORSET, KUPNO, MUCHA SUCHA, KOŁNIERZ, CZARTER, GAD, ARANŻACJA, HEJT, KAWA MIELONA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, SYMETRIA, OKRĘT SZPITALNY, BRUKSELA, ŚLIZG, GARNITUR, BAJADERA, PRZEPŁYW, SZALONA GŁOWA, CHŁOSTA, HOLOGRAM, SIOSTRZYCZKA, KRÓLEWICZ, KOZŁOWANIE, PIESIO, CZĄSTKA DZIWNA, PASAŻ, KOROWAJ, GENERACJA, LOKACJA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, SPEKTROSKOPIA, RAMIĘ, KONCHA, KOREK, SYNTETYK, NIEŚMIAŁOŚĆ, POMALOWANE, WESTA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, GLORIETA, PORWAK LODOWCOWY, BOSS, CHOROBA WENERYCZNA, DIATRYBA, RYPS, LODOWNIA, STREPTOKOK, PRYMULA, PAŁKA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, RYTON, ZAWRÓT GŁOWY, TENIS STOŁOWY, KAWA, KREDYT KASOWY, WSPÓLNOTA, EGIDA, SKARGA, GRZECH POWSZEDNI, BOMBARDA, GOŹDZIENIEC, ANIMACJA, MAJKA, SZCZYTNICA, ŁUK ŚCIĘGNISTY, TERMA, SZKLANECZKA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, PACJENCJA, PÓŁSKÓREK, SKORUPA, KOLEKTOR, MIŁOŚĆ, SER, MECENASKA, ROBOTA, INWOLUCJA, EMALIA, DOK, ANDANTINO, UDERZENIE, UZALEŻNIENIE, KALIKO, MASZYNA ENERGETYCZNA, HELIOFIT, KWAS, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, WAMPIREK, ŁUPEK DACHÓWKOWY, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, STROIK, WENTYL, MARINA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, TYTKA, ABOLICJONISTA, CZYŚCIOSZKA, BUŁGARSKI, UCHODŹSTWO, CZABAN, LATOROŚL, ZNAK PISARSKI, TŁO, SPŁONKA, CYKL PERYGLACJALNY, SZPEKUCHA, SAMIEC, INWENTARZ ŻYWY, ENAMINA, ALBULOWATE, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, KARA ŁĄCZNA, BAR, SSAK MORSKI, POJAZD KOLEJOWY, KWASICA, DEZABIL, FLACHA, POWTÓRZENIE, STEK, BUTLA, ZATRUDNIENIE, POPRAWA, DYSK PROTOPLANETARNY, FILIGRAN, BIAŁY MARSZ, RETUSZ, DEMOT, SZMATA, IZOMER GEOMETRYCZNY, PIĘKNOŚĆ, EMIL, CIOS, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, PLUJKA, GARNEK, PERILLA ZWYCZAJNA, DWUDZIESTOŚCIAN FOREMNY, KINETOPLASTYDY, POLIKRYSZTAŁ, NAMIAR, SZTUKATERIA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, TĘSKLIWOŚĆ, MAH JONG, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, UGRUPOWANIE, MARYNARCZYNA, KOREK, PATRYLINEARNOŚĆ, IRYGATOR, DRAMATYCZNOŚĆ, KORSARZ, INTELIGENCJA WERBALNA, OBRZĘK GAZOWY, KULA, MARSZ, MUCHOMOR BULWIASTY, SPALINY, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, OMYŁKA, STEMPEL, ABSORPCJA, ANTENA YAGI-UDA, STOCZNIA, MEZOTERAPIA, ZATOKI, MASA, DIAKRYT, BLOCZEK, KONKURENCJA, OBRĄCZKA, SZRAF, KUCHENKA, STARTER, TWARDZIAK, FRONTON, GRODZISZCZANKA, TROCINÓWKA, ZASILANIE SIECIOWE, KUPAŹ, FUTURE, SYMPOZJON, INTERWAŁ, ŁAWNIK, EUTEKTOID, DEPESZA, WINA NIEUMYŚLNA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, PIERNIK LUBELSKI, TENOR, PODATEK DOCHODOWY, DYWIZ, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, KINO DROGI, INSTYTUCJA PROCESOWA, KÓŁKORODEK, KATATONIA, PRZEŁYKANIE, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, DUKLA, REGIMENT, CŁO WYRÓWNAWCZE, ROŚLINY ZARODNIKOWE, GALWANOSTEGIA, OŚWIECICIEL, RELIKWIA, FUNDAMENT, KOMISJA, FANTOM, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PASZTETOWA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, WILK, POŁYSK, GLORIETA, KESON, BILBORD, WRZUTA, ŁYSIENIE, LIST PASTERSKI, MIESZACZ, IBERYSTYKA, TWIERDZENIE KRULLA, ABAKUS, REDAKTOR NACZELNY, KULT SOLARNY, WIELOKULTUROWOŚĆ, KARABIN PLAZMOWY, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, ASTEROIDA, PODATEK TONAŻOWY, ŻUBR KARPACKI, WYSEPKA, BUDKA, KAPUSTA KISZONA, ?MECHANIZM ODPALAJĄCY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.818 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJEMNIK LUB OPAKOWANIE W KSZTAŁCIE RURKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJEMNIK LUB OPAKOWANIE W KSZTAŁCIE RURKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TULEJA pojemnik lub opakowanie w kształcie rurki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TULEJA
pojemnik lub opakowanie w kształcie rurki (na 6 lit.).

Oprócz POJEMNIK LUB OPAKOWANIE W KSZTAŁCIE RURKI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - POJEMNIK LUB OPAKOWANIE W KSZTAŁCIE RURKI. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x