FRAGMENT TEKSTU POTRZEBNY DO ZROZUMIENIA NA PRZYKŁAD ZNACZEŃ WYRAZÓW LUB SENSU WYPOWIEDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONTEKST to:

fragment tekstu potrzebny do zrozumienia na przykład znaczeń wyrazów lub sensu wypowiedzi (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONTEKST

KONTEKST to:

czynniki, realia, okoliczności współwystępujące, związane z czymś (na 8 lit.)KONTEKST to:

grupa jednostek językowych otaczających inną jednostkę w komunikacie językowym (na 8 lit.)KONTEKST to:

odniesienia potrzebne do zrozumienia dzieła literackiego, naukowego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FRAGMENT TEKSTU POTRZEBNY DO ZROZUMIENIA NA PRZYKŁAD ZNACZEŃ WYRAZÓW LUB SENSU WYPOWIEDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.730

LAGUNA, GAŁĄŹ, OBIONE, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, RESET, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, WARTOŚĆ MODALNA, PASTYŁA, KAROTENOID, CIOS, KONCERT, BECZKA Z PROCHEM, KONOTACJA, HYPERBATON, MUSLI, FOTOJONIZACJA, SZWENK, WYROCZNIA, TYMPAN, WYLEW, KOKPIT, TARCZA, KRÓLEWIĘTA, PRZEPŁYW, SKALA, KRWOTOK, KAUKAZ, KUPA, JON KOMPLEKSOWY, MAGNEZJA, OFENSYWA, ARENA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, KOSZMAR, KACAPSKI, DOSTAWA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, PODPORA, KOŁO MŁYŃSKIE, NALEWAK, SAMICA, PALISADA, KORZYŚĆ, ILOCZYN BLASCHKEGO, KOŁO RATUNKOWE, LOKACJA, SOLANKA, ZAWRÓT, SKÓRZAK, STOPA DOCHODU, TRANSMITER, SPULCHNIACZ, ZAKON MNISZY, ELEMENT, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, ZAWIESZKA, BURGRAF, REGIMENTARZ, WERANDA, MASZYNA PROSTA, OPERACJA LOGICZNA, METODA PORÓWNAŃ, HUTNIK, PĘDZLIK, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, ŁAGIEW, CHAŁTURA, DYSZKANCIK, GIERKA, NERCZYŁUSK, FRAZEOLOGIZM, KAMIEŃ NERKOWY, HALO, FASOLKA PO BRETOŃSKU, PÓŁBASZTA, MUTACJA, DYLIŻANS, ALLELUJA, ALFRED, WĘGLIK SPIEKANY, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, AKROBATYKA SPORTOWA, DROGA WOJEWÓDZKA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, OPAR, ŚRODEK MASY, NADZÓR INWESTORSKI, ANTYPKA, WEREŻKA, SAMPLER, TURECKOŚĆ, KWACZ, BLUZA, ALARM BOJOWY, TRAMWAJ, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, OBROŻA, ZATRZYMANIE, WSKAZ, NIEBIOSA, PRANIE PIENIĘDZY, RAMA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, SPIRYT, WCHŁANIANIE ZWROTNE, CEREMONIAŁ, PIĘTNASTY, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, KARTAN, ŁOŻNIK, OSSUARIUM, INWOLUCJA, KASETA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, POMYLENIEC, FALA, DYFTYK, BARWA DŹWIĘKU, ANTENA SATELITARNA, ROBOTY DROGOWE, MORWA, WELUR, SINIAK, TYRANEK, PLANETOIDA, CZĘŚĆ ZDANIA, MIGRACJA, LONT WOLNOTLĄCY, ZJAWISKO THOMSONA, IZBA ROZLICZENIOWA, TRUMNA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, PRZEJRZYSTOŚĆ, KUNA, DYSKONTO, KREWETKA ATLANTYCKA, CHIMICHANGA, PISTACJA, WAŁ MORENOWY, OPĘTANY, ESTETYKA, GRÓDŹ, CZYREŃ, WYMAGANIA SYSTEMOWE, STAROSTA GENERALNY, OŚCIEŻE, KONFEDERACJA KANADY, CZÓŁNO, CHRYJA, MATERAC, ROZLEGŁOŚĆ, DIAFANOSKOPIA, KABAT, CUKIER, ALIANT ZACHODNI, ZASADA REAFERENCJI, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, MOSTEK, POJAZD KOLEJOWY, POWŁOKA, BRAND, PROCES TECHNOLOGICZNY, KROPELKA, INSTALACJA, MATERIAŁ, VADEMECUM, TORTILLA, KWASZONKA, BAWEŁNA, AROMAT, BEŁKOTLIWOŚĆ, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, OTĘPIENIE, OBIEKT WESTCHNIEŃ, WAMS, PRZEŁOM, GRUSZKA BOKSERSKA, UWAGA, KOMORA NABOJOWA, MELANIZM, POSTAWA, MÜSLI, MACZUGA, BAGAŻOWY, KONSTABL, WYBRANKA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, KOMPOTIERKA, CIERŃ, TRUP, JESIOTROWATE, POZYCJA, SZMATKA, INERCYJNOŚĆ, ELEW, PARAFIA, MAKRO, ŁEBEK, SZARLOTKA, DACH HEŁMOWY, REAKCJA SPRAWCZA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, ADAGIO, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, SAMOTOK, PAWILON, PISIOR, KAND, UŁOMEK, STWORZENIE NIEBOŻE, FIORYTURA, OBRUS, KANOE, BOCZNICA KOLEJOWA, KASETON, WIĄZKA, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, RZEMIOSŁO, RADIO, KIERAT, BRYGANTYNA, PRACE KONSERWACYJNE, PYSZOTA, FLUIDYZACJA, SALSA, ADRESAT, PRZEKŁADNIA, AKT, BRZYDACTWO, NABRZEŻE, ELEKTROIZOLACJA, SZURPEK, WPŁATA, KORZENIONÓŻKI, SUCHORYT, KONCHYLIOLOGIA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, KONSEKRACJA, PARYTET, WOKALIZA, SATELITA SZPIEGOWSKI, STOPIEŃ, KOŁNIERZYK, PLAGIAT, NIELEGAL, GRZYBIARSTWO, DESEREK, AKROBACJA, ENDOPROTEZA, NASZ CZŁOWIEK, SYSTEM SYMBOLICZNY, KARA ŁĄCZNA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, STARA MALEŃKA, KADŹ, GNAT, PODZIEMIE, POWTÓRZENIE, MYSZ, BAGIETA, UGRUPOWANIE, SSAK, TOR, GAJ, MOSTEK KAPITAŃSKI, JUMPSALING, SZCZERBA, SMOLUCH, MGŁA, SEZON, STOŁÓWKA, FEERIA, DOWÓZ, RECEPTARIUSZ, MECENAT, INTERWAŁ, EMERYTURA POMOSTOWA, PARCH, MUCHINA, BOKSERKA, REGULACJA CEN, KOBIECISKO, DRUGI, PROROK, TRANSURANOWIEC, REGENERACJA, PANOWANIE, PIEC, EMPORA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, CZŁON OKREŚLANY, TETRAPOD, REPERTUAR, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, SUKA, LANE KLUSKI, POLIETER, ALLEGRO, WYKŁAD, ?WIŚNIÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.730 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FRAGMENT TEKSTU POTRZEBNY DO ZROZUMIENIA NA PRZYKŁAD ZNACZEŃ WYRAZÓW LUB SENSU WYPOWIEDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FRAGMENT TEKSTU POTRZEBNY DO ZROZUMIENIA NA PRZYKŁAD ZNACZEŃ WYRAZÓW LUB SENSU WYPOWIEDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONTEKST fragment tekstu potrzebny do zrozumienia na przykład znaczeń wyrazów lub sensu wypowiedzi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONTEKST
fragment tekstu potrzebny do zrozumienia na przykład znaczeń wyrazów lub sensu wypowiedzi (na 8 lit.).

Oprócz FRAGMENT TEKSTU POTRZEBNY DO ZROZUMIENIA NA PRZYKŁAD ZNACZEŃ WYRAZÓW LUB SENSU WYPOWIEDZI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - FRAGMENT TEKSTU POTRZEBNY DO ZROZUMIENIA NA PRZYKŁAD ZNACZEŃ WYRAZÓW LUB SENSU WYPOWIEDZI. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast