WYMARŁY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU HOMO (CZŁOWIEK), ZNANY Z PLEJSTOCENU; W ZALEŻNOŚCI OD AUTORÓW KLASYFIKOWANY JAKO PODGATUNEK CZŁOWIEKA ROZUMNEGO - HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS - LUB ODRĘBNY OD NIEGO GATUNEK - HOMO NEANDERTHALENSIS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NEANDERTALCZYK to:

wymarły przedstawiciel rodzaju Homo (człowiek), znany z plejstocenu; w zależności od autorów klasyfikowany jako podgatunek człowieka rozumnego - Homo sapiens neanderthalensis - lub odrębny od niego gatunek - Homo neanderthalensis (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NEANDERTALCZYK

NEANDERTALCZYK to:

prostak, prymityw, który sprawia wrażenie, jakby mieszkał w jaskini, do tego może się cechować pewną brutalnością, nieokrzesaniem (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYMARŁY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU HOMO (CZŁOWIEK), ZNANY Z PLEJSTOCENU; W ZALEŻNOŚCI OD AUTORÓW KLASYFIKOWANY JAKO PODGATUNEK CZŁOWIEKA ROZUMNEGO - HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS - LUB ODRĘBNY OD NIEGO GATUNEK - HOMO NEANDERTHALENSIS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.459

TYRAN, POWIEŚĆ SCI-FI, BATALIA, CIAŁO, ANTOWIE, WĘGAR, UKRAIŃSKOŚĆ, OSTROGI, SYBERYJCZYK, WĄŻ KORALOWY, BATERIA AKUMULATOROWA, PARMEZAN, BEZDUSZNOŚĆ, TONAŻ, MALINA TEKSZLA, PARADOKS, GŁUCHY TELEFON, ZEBRA GÓRSKA, MASZTÓWKA, STOPA PROCENTOWA, NOCEK OSTROUCHY, SZCZEKUSZKA PÓŁNOCNA, BOROWIK WRAŻLIWY, NIEŚMIAŁOŚĆ, IKOS, BEZWODNIK, AUDIOBUS, RODODENDRON, KUKIEL DŁUGOSTERNY, AUSZPIK, UPOŚLEDZONY UMYSŁOWO, KRYSTALOID, KORMORAN ANTARKTYCZNY, NOSICIEL, IMPEDIMENTA, PRZEPIS KOŃCOWY, KABOTAŻ, ŚMIERDZIEL, WIDŁOZĄB SUDECKI, CZOSNEK PURPUROWY, LESIOK, BATON, KRATER, KOŃ MEKLEMBURSKI, ZALAKKA JADALNA, ŻABA SZTYLETOWATA, ODSIEW, EMANUEL, POKŁAD, PIECZEŃ, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, DWUDZIESTY SIÓDMY, CZOŁDAR, MUSZKA, BABULA, OKUCIE, OSIKA, BALSAMOWIEC WŁAŚCIWY, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, GOMBROWICZ, BOŻE ZIÓŁKO, KOŹLAREK, NARYS FORTYFIKACYJNY, SŁUCHOWISKO, POLICYJNOŚĆ, STRATEG, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, PARZĘCHLIN, KOŚNIK CZUBATY, WIEK PROKREACYJNY, TRASZKA ZIELONA, KUKAWKA AMAZOŃSKA, UHLA AMERYKAŃSKA, MAKART, ŁOBUZIAK, MUSLI, DICYNODONT, DRELICH, KOLCZAK SMUKŁY, OMIEG WSCHODNI, DRELICH, WESTFALKA, ROSZCZENIE ZWROTNE, POMPA ODŚRODKOWA, WYMIOTNICA PRAWDZIWA, GOŁĄBECZEK, DIKSONIA ANTARKTYCZNA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, NIEWYPARZONY JĘZYK, BAGATELA, AMINEK WIĘKSZY, DWURZĘDEK, SMERF, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, MIESZCZANIN, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, SOPLICA POŁUDNIOWA, JASTRZĘBIE OKO, CHERUBIN, MURARKA LUCERNOWA, SOLIDARNOŚĆ, NEANDERTALCZYK, PASYWISTA, ŻÓŁW KROPKOWANY, CNOTA, TARYFA ULGOWA, SALAMANDRA EGEJSKA, SZEŚCIOSZPAR SZARY, KOPISTA, DELFIN DŁUGOPYSKI, TAJ, EUTEKTYKA, OMDLAŁOŚĆ, INICJATYWNOŚĆ, DAWKA PROGOWA, MONOPARTYJNOŚĆ, KIRPAN, PRZEKŁADKA, DĘBIK DRUMMONDA, PENELOPA CZARNA, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, REDAKTOR NACZELNY, ARAB SAUDYJSKI, PIESZCZAK PLAMISTY, SAPODILLA, ITALOGREK, PERKOZ RDZAWOSZYI, PIESZCZOCH, ANTECEDENCJA, ŻYCIE, CZUBAK RDZAWY, DZWONECZNIK WONNY, MUZYKA KLASYCZNA, ALT, SPONTINI, AUTOBUS PRZEGUBOWY, SALCEFIA, BEZSZELESTNOŚĆ, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, OPERACJA, KLUSAK, PUSTAK STROPOWY, WARAN GRAYA, AWERSJA DO RYZYKA, POBIAŁKA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, STREPTOKOK, GLORIA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, VODNIK, KAMIEŃ NAGROBNY, EGZEKUTYWA, JABŁKO, PODKASAŁKA SZAFRANOWA, SADÓWKA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, WSPÓŁMAŁŻONEK, SEKCJA RYTMICZNA, ASTER, OSOWATE, WATOLINA, PÓŁKULA, ŚWIERK HIMALAJSKI, WYBITNOŚĆ, TEREN ZIELONY, AMFOTERYCYNA B, BABKA PIASKOWA, GĘŚ INDYJSKA, PETREL RELIKTOWY, MAZER, KARCZOWNIK, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, ŁZAWNIK, RÓG, ODDANIE, KÓZKI, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, SEKS ANALNY, TRZYKROTKA WIRGINIJSKA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, WRAK, NOBEL, ŻUŻLOBETON, DIVA, TETRAETYLEK OŁOWIU, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, DELFIN GARBOGRZBIETY, NADZIEWARKA, ŚWISTUN ZWYCZAJNY, WCHŁANIANIE ZWROTNE, WYROSTEK, ZAPINKA, BURZYK PODBIELAŁY, KACZKA KRZYŻÓWKA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, BROKATELA, KREDYT KASOWY, MRÓWKA FARAONA, SKOCZEK ŁĄKOWY, LICHWA, SŁUŻEBNIK, MIESZANKA STUDENCKA, BEZECEŃSTWO, AUTOGAZ, GEKON MALAJSKI, GEEK, DZIELNOŚĆ, MARRAN, LASÓWKA PSTRA, ROZBIERANKA, GLIKOKORTYKOSTERYD, ALGA, PUCHAR, OPASKA, NEOKONSERWATYSTA, SALETRA, CEL, PRÓBA, WIĘZADŁO OBŁE, BURZYK BRUNATNY, SKAŁA, MAURYTYJCZYK, ATRAKTANT, AURA, SZAFRAN WĄSKOLISTNY, BAWOLEC LICHTENSTEINA, DZWONECZNIK SZTYWNY, LEWIZJA, PSZCZOŁA NIGERYJSKA, PANTALONY, KAPUSTA PEKIŃSKA, TUM, SYLWETA, CYRANECZKA SZARA, SKANER BĘBNOWY, ŻÓŁW OZDOBNY, PRZYCHÓWEK, MODEL AKTANCJELOWY, ROŚLINA OZDOBNA, CZARNOGÓRZEC, PANGSZURA INDYJSKA, LEJ, POLIFONIA, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, MOTYLEK, CYPRYSIK JAPOŃSKI, GŁOWNIA GUZOWATA, DROBNICA, PAPILOT, SREBRZENIE, GRAFICIARZ, WSPÓŁWYZNAWCA, OPONA, GDERACTWO, LUMBALIZACJA, ART ROCK, SALAMANDRA LUZYTAŃSKA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, KORMORAN BIAŁORZYTNY, PŁOMYKÓWKA PŁOWA, ZAKŁADNIK, BEZINTERESOWNOŚĆ, TRZEŹWY, KULT ŚWIĄTYNNY, GESTALT, JAMA, SONIFIKACJA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, RZEMIOSŁO, ŚRUBOWIEC, PRZEPŁYW, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, JAWNOGRZESZNICA, TETRA TĘCZOWA, BIOGEN, PODKOWIEC ŚRÓDZIEMNOMORSKI, BARIERA TECHNICZNA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KRASA, GĄSIENICOJAD ZŁOTY, BRZANKA CEJLOŃSKA, MAZUR, BASTION, SERWIS, WYGASZACZ, WIDELEC, KURD, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, KLEJNOCIK TACZANOWSKIEGO, BRAZYLIANY, ŚWISTEK SELWOWY, NURNICZEK KRASNODZIOBY, MONOLOG WEWNĘTRZNY, NAGANNOŚĆ, METALOPROTEINA, SZWEDZKI, UWŁOSIENIE, SKORPION, NÓŻ DO CHLEBA, ?URSZULA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.459 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYMARŁY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU HOMO (CZŁOWIEK), ZNANY Z PLEJSTOCENU; W ZALEŻNOŚCI OD AUTORÓW KLASYFIKOWANY JAKO PODGATUNEK CZŁOWIEKA ROZUMNEGO - HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS - LUB ODRĘBNY OD NIEGO GATUNEK - HOMO NEANDERTHALENSIS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYMARŁY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU HOMO (CZŁOWIEK), ZNANY Z PLEJSTOCENU; W ZALEŻNOŚCI OD AUTORÓW KLASYFIKOWANY JAKO PODGATUNEK CZŁOWIEKA ROZUMNEGO - HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS - LUB ODRĘBNY OD NIEGO GATUNEK - HOMO NEANDERTHALENSIS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NEANDERTALCZYK wymarły przedstawiciel rodzaju Homo (człowiek), znany z plejstocenu; w zależności od autorów klasyfikowany jako podgatunek człowieka rozumnego - Homo sapiens neanderthalensis - lub odrębny od niego gatunek - Homo neanderthalensis (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NEANDERTALCZYK
wymarły przedstawiciel rodzaju Homo (człowiek), znany z plejstocenu; w zależności od autorów klasyfikowany jako podgatunek człowieka rozumnego - Homo sapiens neanderthalensis - lub odrębny od niego gatunek - Homo neanderthalensis (na 14 lit.).

Oprócz WYMARŁY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU HOMO (CZŁOWIEK), ZNANY Z PLEJSTOCENU; W ZALEŻNOŚCI OD AUTORÓW KLASYFIKOWANY JAKO PODGATUNEK CZŁOWIEKA ROZUMNEGO - HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS - LUB ODRĘBNY OD NIEGO GATUNEK - HOMO NEANDERTHALENSIS sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - WYMARŁY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU HOMO (CZŁOWIEK), ZNANY Z PLEJSTOCENU; W ZALEŻNOŚCI OD AUTORÓW KLASYFIKOWANY JAKO PODGATUNEK CZŁOWIEKA ROZUMNEGO - HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS - LUB ODRĘBNY OD NIEGO GATUNEK - HOMO NEANDERTHALENSIS. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

x