KOT, FELIS CATUS, FELIS SILVESTRIS CATUS, FELIS (SILVESTRIS) DOMESTICUS - UDOMOWIONY GATUNEK MAŁEGO, MIĘSOŻERNEGO SSAKA Z RZĘDU DRAPIEŻNYCH Z RODZINY KOTOWATYCH, PRZEZ LUDZI CENIONY JAKO ZWIERZĘ DOMOWE ORAZ Z POWODU JEGO ZDOLNOŚCI DO CHWYTANIA SZKODNIKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOT DOMOWY to:

kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOT, FELIS CATUS, FELIS SILVESTRIS CATUS, FELIS (SILVESTRIS) DOMESTICUS - UDOMOWIONY GATUNEK MAŁEGO, MIĘSOŻERNEGO SSAKA Z RZĘDU DRAPIEŻNYCH Z RODZINY KOTOWATYCH, PRZEZ LUDZI CENIONY JAKO ZWIERZĘ DOMOWE ORAZ Z POWODU JEGO ZDOLNOŚCI DO CHWYTANIA SZKODNIKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.951

PSOWACZ RÓŻANY, NU METAL, ALERCE, SPODECZEK, OBRONA, MIODACZEK PRĄŻKOWANY, TARGANIEC, CZERWOŃCZYK ZAMGLENIEC, KOHEZJA, BRĄZACZEK CIEMNOUCHY, KATHARSIS, NOGOLOTKA CZARNOSTOPA, LIKUALA, TĘPOZĄB, EBA, LORIKA CZERWONOBRODA, LOTOPAŁANKA KRÓTKOGŁOWA, CHORWACKI, FIRMÓWKA, ZWIERZYNA DROBNA, BONOBO, EUSTHENOPTERON, LITOSFERA KONTYNENTALNA, PORTER, SARNA EUROPEJSKA, MODUŁ ILORAZOWY, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, KLOPIDOGREL, WDÓWKA, RÓŻOWIEC BIAŁY, PŁASKOSZ, MIODOJAD LEŚNY, NORMA REAKCJI GENOTYPU, PEŁZAK, KORALCZYK NIEBIESKAWY, ŻÓŁTACZEK CEJLOŃSKI, LIMA, SAGUM, NUROGĘŚ, WALABIA BENNETTA, TYPOLOGIA, KUMAK, ŚLEDZIU, ALAMOZAUR, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, INTERPRETER, CZAPLA BIAŁOSZYJA, WSKAŹNIK SIMPSONA, ŻURAWIOWATE, DOKTOR, PLATANA, EURO, JĘZYK, FREDRO, KREWETKI WŁAŚCIWE, PSEUDOPAŁANKA ZIELONA, PRZEWÓD, OWEROL, SZAL, OWADOPYLNOŚĆ, SROKA, ZBOŻE, PERKOŁYSKA, EGZEMPLARZ PRÓBNY, STRASZYKOWCE, SZABELTAS, BOJOWNIK, CYPRYS GOWENA, OFERTA WARIANTOWA, GRUBOSKÓRZEC MEKSYKAŃSKI, WYRÓB HUTNICZY, DREWNO TEKOWE, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, CZESKI, PĘPOWNIK, HELMINTOLOGIA, KOTEWKA, LIGUSTR, SER PODPUSZCZKOWY, ŚRODEK PRAWNY, BĄCZEK AMERYKAŃSKI, PAWIAN CZAKMA, KOZA ŚRUBOROGA, ŻÓŁW BIAŁOBREWY, GLAPA, ZROŚLAK, KORPUS, MIODÓWKA CZERWONA, MRÓWKOWANIE, PODKASAŁKA PUSTYNNA, BULIONER, FLAMENCO, PASIAK, SKAFOGNATY, ADIANTUM, ŻÓŁTAK, FRANKOLIN, FILTR BARWNY, PRYSZCZEL, BANDYTYZM, MIZANTROPIA, CIBOTIOWATE, MUSZTARDÓWKA, MARSZCZELCOWATE, OBYCZAJE, JASKÓŁKA, OSTATNIA WIECZERZA, WINA NIEUMYŚLNA, HEDWIGIOWATE, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, KUJA MAŁA, PRZYSPOSOBIENIE, GOLF, SZYNEL, DŁUGOSZPON, NARCYZ WIELOKWIATOWY, IRGA, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, AJWAR, LICZYDŁO, MIODOJAD BIAŁOUCHY, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, PĘDZLIK POGIĘTY, PAWĘŻ, PRZERZUT, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, KINGORIA, GŁOGOWNIK KOSMATY, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, PÓJDŹKA, KRAŚNIK RZĘŚNIOWIEC, PAZURKOWCE, SZPONA, KWEF, BRYLANT, PETREL OCEANICZNY, ANTYKACZYZM, KONWIKT, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, TORPEDA AKUSTYCZNA, OPODATKOWANIE, PETRELEK KRÓTKODZIOBY, SOPLICA POŁUDNIOWA, FREZJA ARMSTRONGA, TANIEC LUDOWY, KLINOCHWOSTKA BAŻANCIA, POZYCJONOWANIE, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, REFLEKTOR, PRZYLEPA, PERKOZ ŻÓŁTODZIOBY, PIELĘGNICA SZMARAGDOWA, PRĄTNIK WŁOSOWATY, PERLICE, DINOTERIUM, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, WIEWIÓRKOWATE, LIOFILIZACJA, ŚWINKA, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, MANEWROWY, MACHORKA, OSNUWIK ZAROŚLOWY, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, NALEŚNIK GUNDEL, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, PRZEPĘD, MORŚWIN DALLA, KOSARZ POSPOLITY, KRYMINAŁ, KRZAKÓWKA ŻÓŁTOGARDŁA, DOM MODY, ASTER ZWISŁY, PRZYNĘTA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, DZIWONOS SZAROBOCZNY, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ŚWIERSZCZKA POŁUDNIOWA, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, BURZYK POPIELATY, MORŚWIN BIAŁOPŁETWY, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, STRWOLOTKA, PRAWO, BEZLIST, WIĘZADŁO OBŁE, SEMITA, TEKSZLA, OLSZA, BAAL, PRZEZIERNIK MRÓWECZKA, PUCHACZ, DEKANAT, PAROWA, ELEKTROMAGNES, KOSZARNIAK, GUNDIOWATE, WIDŁOZĄB BERGERA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, WARAN GŁUCHY, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, PASZCZAK MARMURKOWY, TRÓJLIST SKRĘCONY, PUCHÓWKA ORIENTALNA, TERMIT, PRĄTNIK ZBITY, HEŁM, PUBLIKA, ŚNIEŻYCZKA IKARYJSKA, TLENOWNIA, CLIO, BORNICA, SOSNA KALABRYJSKA, PERYSKOP ODWRACALNY, WIATROPYLNOŚĆ, ŻACHWA, SUROWICA, OBRÓT PODATKOWY, SSAKOKSZTAŁTNE, DESMAN UKRAIŃSKI, IZOP, HETERODUPLEKS, BRUDAS, KISZKA, OGORZAŁKA, KUSACZ BRUNATNY, AKSJOMAT INDUKCJI, SPÓJNIK ŁĄCZNY, GRUSZA WIERZBOLISTNA, WSPARCIE, ŚPIEWACZKA ŻÓŁTOGŁOWA, GRZYB KOŹLARZ, CZERNICZKA, MIODOWÓD, UTWÓR WKŁADOWY, OCEANNIK CZARNOBRZUCHY, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, DYNAMIZM, ŚLEPY KOSZTORYS, PAROLIST, ASTER LOWRIEGO, HOMARY, ROK ANOMALISTYCZNY, KRZAKÓWKA WIELKODZIOBAR, BARWNIK AZOWY, BAGNIAK DŁUGOKOŃCZYSTY, TUKA, WIKARIUSZ GENERALNY, TRIO, CZYKARA, CYSTERNA, MEDIA, INTERMEZZO, SOKOLARNIA, BODARZ, ZBOCZENIEC, BAMBUSOWIEC RDZAWOGRZBIETY, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, FRANCZYZA KONWERSYJNA, WARANOZAUR, AIRBUS, MODRASZEK TELEJUS, PTASZYCA, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, JABŁOŃ KWIECISTA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, LIST GOŃCZY, BURZYK CIEMNY, ALEKSANDRETTA OBROŻNA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, PODDAŃCZOŚĆ, SKACZELE, SYMULACJONIZM, OCZYSZCZALNIK, OZDOBNICA FORSSLUNDA, OGORZAŁKA, STWORZENIE, PEPLOS, GŁUSZKA, CZŁOWIEKOWATE, JELONEK, CZAPLA SIODŁATA, FARMAKOKINETYKA, OPOSUM, TRZMIELE, LOTNIARZ RDZAWOSZYI, BLONDYNA, OGORZAŁKA MAŁA, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, BABIMÓR, GÓRZAK, SERDECZNIK POSPOLITY, POSIEWNICA, KUNA, PROBLEMATYZACJA, PARZĘCHLINOWATE, KRWAWNIK SUDECKI, POLE SEMANTYCZNE, ?KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.951 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOT, FELIS CATUS, FELIS SILVESTRIS CATUS, FELIS (SILVESTRIS) DOMESTICUS - UDOMOWIONY GATUNEK MAŁEGO, MIĘSOŻERNEGO SSAKA Z RZĘDU DRAPIEŻNYCH Z RODZINY KOTOWATYCH, PRZEZ LUDZI CENIONY JAKO ZWIERZĘ DOMOWE ORAZ Z POWODU JEGO ZDOLNOŚCI DO CHWYTANIA SZKODNIKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOT, FELIS CATUS, FELIS SILVESTRIS CATUS, FELIS (SILVESTRIS) DOMESTICUS - UDOMOWIONY GATUNEK MAŁEGO, MIĘSOŻERNEGO SSAKA Z RZĘDU DRAPIEŻNYCH Z RODZINY KOTOWATYCH, PRZEZ LUDZI CENIONY JAKO ZWIERZĘ DOMOWE ORAZ Z POWODU JEGO ZDOLNOŚCI DO CHWYTANIA SZKODNIKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOT DOMOWY kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOT DOMOWY
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników (na 9 lit.).

Oprócz KOT, FELIS CATUS, FELIS SILVESTRIS CATUS, FELIS (SILVESTRIS) DOMESTICUS - UDOMOWIONY GATUNEK MAŁEGO, MIĘSOŻERNEGO SSAKA Z RZĘDU DRAPIEŻNYCH Z RODZINY KOTOWATYCH, PRZEZ LUDZI CENIONY JAKO ZWIERZĘ DOMOWE ORAZ Z POWODU JEGO ZDOLNOŚCI DO CHWYTANIA SZKODNIKÓW sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KOT, FELIS CATUS, FELIS SILVESTRIS CATUS, FELIS (SILVESTRIS) DOMESTICUS - UDOMOWIONY GATUNEK MAŁEGO, MIĘSOŻERNEGO SSAKA Z RZĘDU DRAPIEŻNYCH Z RODZINY KOTOWATYCH, PRZEZ LUDZI CENIONY JAKO ZWIERZĘ DOMOWE ORAZ Z POWODU JEGO ZDOLNOŚCI DO CHWYTANIA SZKODNIKÓW. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x