W GEOMETRII: ŚCIANA POWIERZCHNI WIELOŚCIENNEJ ALBO WIELOŚCIANU - JEDEN Z WIELOKĄTÓW, KTÓRE TWORZĄ JEJ/JEGO BRZEG - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚCIANA to:

w geometrii: ściana powierzchni wielościennej albo wielościanu - jeden z wielokątów, które tworzą jej/jego brzeg (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚCIANA

ŚCIANA to:

pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (na 6 lit.)ŚCIANA to:

przenośnie przeszkoda, coś, co dzieli (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w górnictwie: długie wyrobisko (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w geologii: fragment zbocza górskiego, często pionowy lub bardzo stromy; we wspinaczce: stromy teren skalny lub lodowy o w miarę jednolitej wystawie (na 6 lit.)ŚCIANA to:

wall - profil kogoś/czegoś na facebooku (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w biologii: u żywych organizmów najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu (na 6 lit.)ŚCIANA to:

płaszczyzna, która ogranicza kształt jakiegoś przedmiotu, wnętrze, bok czegoś (na 6 lit.)ŚCIANA to:

przen. kres, koniec, sytuacja bez wyjścia (na 6 lit.)ŚCIANA to:

przen. jednolita powierzchnia także: grupa ludzi lub obiektów, która stoi w zwartym szyku i (najczęściej) odgradza coś od czegoś (na 6 lit.)ŚCIANA to:

konstrukcja ograniczająca z boku wnętrze budynku (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w górnictwie: przodek wybierkowy znacznej długości (na 6 lit.)ŚCIANA to:

za nią sąsiad (na 6 lit.)ŚCIANA to:

dzieli pokoje (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GEOMETRII: ŚCIANA POWIERZCHNI WIELOŚCIENNEJ ALBO WIELOŚCIANU - JEDEN Z WIELOKĄTÓW, KTÓRE TWORZĄ JEJ/JEGO BRZEG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.904

MONOCENTRYZM, BRACTWO KURKOWE, KOPARA, STOPA NARZUTU, JAMA, SKAJLAJT, KOTYLORYNCH, PUNKT ZWROTNY, TITAN, SKAKUNY, PRZYLGI, ATAWIZM, PODZIAŁKA, MORFOGENEZA, MAKRON, DYWERSJA, KARO, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SZKOŁA, DOPPELGANGER, NAPOMNIENIE, POLIGAMICZNOŚĆ, ORZECH BRAZYLIJSKI, SZYLING, KURATORKA, JOGGERSY, WCINKA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, LIGA JĘZYKOWA, ORGANIZATOR, LUDWINÓW, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, MOŁDAWSKI, DRYFKOTWA, CIEŚŃ MACICY, POCIĄGNIĘCIE, MAKI ZŁOCISTY, KILOPARSEK, ATMOSFERA, KOMPENSACJA, SOCJOEKONOMIKA, PTERANODON, FAŁSZYZM, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, OCZKO, RĄBEK, CHEMIA, SKUBANIEC, ODSYŁACZ, GOSPODARSTWO KARŁOWATE, AKT, EPIDEMIOLOGIA, KOŁKOWNICA, ANTIFA, KATAPULTA, FABULARYZACJA, SZCZYT, POŚCIEL, DÓŁ BIODROWY, PICA, ŚLIZG, GĄBKA, DZBANEK DO KAWY, ATMOSFERA ZIEMSKA, KOTYLION, SUFIKS, KLAUZULA HORNA, SEKWENCER, LUMPKA, BERGMANN, MARGINES, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, HETEROTROFIA, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, ENCYKLOPEDYSTA, OBWÓD ŁOWIECKI, TABLETKA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KOREKTOR, LÓD MARTWY, ŻYŁKA, SAMORZĄDNOŚĆ, DIAFTOREZA, GEOMETRIA FRAKTALNA, PRASA, KOLUMNA, EKONOMIA POLITYCZNA, MISKA, KIESA, KRAŚNIK WYKOWIEC, SPEKULACJA, AKCENT, PASKÓWKI, RYBA AKWARIOWA, NEWIRAPINA, SAKIEWNIK, WYDŁUŻALNIK, BIAŁKO PERYFERYJNE, BROŃ DRZEWCOWA, MAJĄTEK, TRILOFOZAUR, PŁAWIK, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, KRATER PASOŻYTNICZY, ZWIĄZEK NARCIARSKI, PROCES HYDROTERMALNY, KONIEC, AEDICULA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, ANGSTROM, TOWIANIZM, ZŁUDZENIE INFLACYJNE, RÓWNIK, SIEKACZ, GUZ KULSZOWY, SIŁA, STAN CZYNNY, PRÓG RZECZNY, ŚMIECH, CIAŁO SUBTELNE, ATMOSFERA NORMALNA, FORT, PROSTOŚĆ, STYPENDIUM, MILA KWADRATOWA, ZDANIE, LEW TROCKI, BABOCHŁOP, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, ŻURFIKS, TANIEC LUDOWY, SKANSEN, BOMBA KOBALTOWA, BAMBERG, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, CHŁOPIEC, KROK, MARTWA FALA, SYSTEM WALUTOWY, ODPRAWA PASZPORTOWA, EKRAN WODNY, INTUICJONIZM, ORGAN, ŚCIANA WSPINACZKOWA, KONWERSJA , KARA PORZĄDKOWA, ZJAWISKO THOMSONA, MUFFINKA, KOKPIT, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, OWCA STEPOWA, RYBONUKLEOZYD, CYTADELA, PAMPA, GĘSTOŚĆ KRYTYCZNA, WUJOWIE, HRABIĄTKO, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, EUFONIA, ŚCISKACZ, GUGLE, KRAJ NORDYCKI, UPRZĄŻ, ROŚLINA PSZCZELARSKA, ŁOPIAN, FITOGEOGRAFIA, GROŹBA KARALNA, KOLUMNA, ROŚLINA KORZENIOWA, TRAWERS, KOMISJA REWIZYJNA, MATA, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, ŁYŻECZKA, POLITYKA ENERGETYCZNA, NIEPODZIELNOŚĆ, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, SOLIDARNOŚĆ, ODBÓJ, TRZY GROSZE, JASŁO, ŁASKAWCA, SZYNSZYLOWATE, KRÓCIEC, ROWEK, KOREK, PETRYWAŁ, ZWORA, SPAJAK, IMPULSYWNOŚĆ, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, PAS, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, ZASIŁEK POGRZEBOWY, PRZECIWSOBNOŚĆ, EKSPLOZJA, MARTWY PORÓD, IMMUNITET DYPLOMATYCZNY, SUCHY PROWIANT, AUSTRALIA, APEREA, ACYDURIA OROTOWA, OPOZYCJA BINARNA, BAZA EROZYJNA, DEIMOS, OPERAT UZDROWISKOWY, PRZESŁUCHANIE, KONSERWACJA, LODOWICA, CHELIOS, GAWIALOWATE, ARSEN, BECZUŁKOWIEC, UMBRIEL, ŻEBRO, PRZYWIDZENIE, NUDYSTA, WARTOŚĆ REZYDUALNA, ŁUCZYNA, KONIK, PRYMITYWIZM, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, CZERWONY NADOLBRZYM, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, MODRASZEK ALKON, ARALAZHDARCHO, BOŻEK, REFLEKTOR, FARMACJA STOSOWANA, RYBOJASZCZURY, SUPERKONTO, LEWAREK, YZERMAN, JEDLINA, LÓD DENNY, ALERGEN POKARMOWY, MYDELNICZKA, KAWA, KLASTER GENÓW, MORFOLOGIA, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, ANTROPOLOGIA, LYSITHEA, KRATER WULKANICZNY, LEGAT, ŚCIANA, CHOROBA PLUMMERA, LINIA BRZEGOWA, JEŚPAN, ODSTĘP, RADA PROGRAMOWA, DEKORTYKACJA, KOLOR MOCNY, SPRZĘT MECHANICZNY, SZCZERBIEC, NOŚNOŚĆ, AKWAWITA, DRAPIEŻCA, PERCHA, STARTER, RUBENS, METASEKWOJA, PIANOPLASTIK, ZANIECZYSZCZENIE, WYWÓD GENEALOGICZNY, ZLEWNIA, WIELOETATOWOŚĆ, STARR, NACZYNIE WIEŃCOWE, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, PISMO LINEARNE, MARMOLADA, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, PONADKLASOWOŚĆ, SKRZYDLIK PAPROCIOWATY, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, RELACJA DWUARGUMENTOWA, PROMIEŃ ALFA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, KWAS GLUKONOWY, OBRĘB, RAJDER, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, OKRĄG CARLYLE'A, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, WAŁ BRZEGOWY, PORZĄDEK KORYNCKI, JON, OLFAKTOMETRIA, SKRZECZEK OLBRZYMI, POZEW, LAMPA BŁYSKOWA, SZYBKOZŁĄCZE, OSŁONOWOŚĆ, SAMODESTRUKCJA, KASZTAN, ?JAMRAJ BRUNATNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.904 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GEOMETRII: ŚCIANA POWIERZCHNI WIELOŚCIENNEJ ALBO WIELOŚCIANU - JEDEN Z WIELOKĄTÓW, KTÓRE TWORZĄ JEJ/JEGO BRZEG się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GEOMETRII: ŚCIANA POWIERZCHNI WIELOŚCIENNEJ ALBO WIELOŚCIANU - JEDEN Z WIELOKĄTÓW, KTÓRE TWORZĄ JEJ/JEGO BRZEG
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚCIANA w geometrii: ściana powierzchni wielościennej albo wielościanu - jeden z wielokątów, które tworzą jej/jego brzeg (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚCIANA
w geometrii: ściana powierzchni wielościennej albo wielościanu - jeden z wielokątów, które tworzą jej/jego brzeg (na 6 lit.).

Oprócz W GEOMETRII: ŚCIANA POWIERZCHNI WIELOŚCIENNEJ ALBO WIELOŚCIANU - JEDEN Z WIELOKĄTÓW, KTÓRE TWORZĄ JEJ/JEGO BRZEG sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - W GEOMETRII: ŚCIANA POWIERZCHNI WIELOŚCIENNEJ ALBO WIELOŚCIANU - JEDEN Z WIELOKĄTÓW, KTÓRE TWORZĄ JEJ/JEGO BRZEG. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x