GOSPODARSTWO ROLNE O POWIERZCHNI DO 5 HEKTARÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOSPODARSTWO MAŁOROLNE to:

gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 hektarów (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GOSPODARSTWO ROLNE O POWIERZCHNI DO 5 HEKTARÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 682

STAJE, POLE POWIERZCHNI, UŻYTKI, BRIE, POŁYSK, ŻEGADŁO, MULDA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, KRZYWKA, OGNISKO DOMOWE, PAS, EMISJA WTÓRNA, OBWÓD ŁOWIECKI, MÓRG, LIBRACJA, GRANULA, DEBRA, HUBA LAKIEROWANA, STRUMIEŃ, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, PUNKT, ZWICHNIĘCIE, WYSKLEPEK, ZGORZEL, SURFAKTANT, WNĘKA, WARSTWA JASNA, ZRASZARKA, GRANULE, PIANOPLASTIK, GOSPODARSTWO MAŁOROLNE, ŻYŁA ODŁOKCIOWA, CZERWONY NADOLBRZYM, WIR PIASKOWY, ZIELENIEC, HIPOSTYL, ELIPSOIDA ZIEMSKA, KĄT PADANIA, REFOWANIE, PUNKT PODSŁONECZNY, BLASK, LIBRACJA, KRATER UDERZENIOWY, CZUCIE SOMATYCZNE, AGAT, ODBICIE, ŁAN KMIECY, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, EROZJA, OŚLIZŁOŚĆ, BRODAWKA PŁASKA, EPIPSAMMON, GEOLOGIA, KONGRUENCJA, PION, MAT, MORGA, PASEK, MIKROSKOP SKANINGOWY, ŻEBRO, WODA POWIERZCHNIOWA, ZENDRA, FRESKO, MASECZKA, BRODAWKA, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, WARSTWA ADSORPCYJNA, DOLOT, RYSIK, POTENCJAŁ ZETA, REFLEKS, KOŁNIERZYK, KRAJOBRAZ POEKSPLOATACYJNY, GUZEK, TOKARKA, ZAWIEJA, EROZJA RZECZNA, PERSKIE OKO, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, FERMA, RUCH KATABATYCZNY, HEKTAR, INKRUSTACJA, HAFT KRZYŻYKOWY, UWYPUKLENIE, PŁYWACZEK, ROWEK, ARMSTRONG, PAWĘŻ, PROMIEŃ, WRZÓD TRAWIENNY, ŚLIZGAWKA, ŻAGIEL SKOŚNY, ŁEZKA, ODCHYLENIE MAGNETYCZNE, BARN, EFEKT LOTOSU, ŻORŻETA, GOSPODARSTWO KRAJOWE, NAROŚL, CHLEB TURECKI, SZTYCH, KRATER, SKROBAK, POLE GOLFOWE, WŁÓKA, MIKROFON LASEROWY, PERFORACJA, SUPERMARKET, NATURALIA, PODRYWKA, PŁAT POTYLICZNY, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, KRZYWAK, GŁADZIK, KRAWĘDŹ, MULDA, MORA, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, EMALIA, KRYZA, VIRGA, DOM, FLADROWANIE, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, KOSTKOWANIE, ISTOTA SZARA, PILNIK, FLANSZA, DRAPAK, WODNICA, BRODAWKA MŁODOCIANYCH, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, STREFA BUFOROWA, PROTUBERANCJA, FARMA, GULA, OBRAZ, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, MENISK, OBSZAR EPICENTRALNY, GEOIDA, METAMORFIZM WSTECZNY, PÓŁCIEŃ, PROCES EGZOGENICZNY, HAPTOBENTOS, NIEBIOSY, MANNA, STAW, WYPUKŁOŚĆ, BUFFETING, GAROSMANCJA, KAPOK, PELAGIAL, PUNKT TRIANGULACYJNY, PLETYZMOGRAFIA, FILTR POWIETRZA, MASKA, LINIA BRZEGOWA, NAWIGACJA SATELITARNA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, OKRES NOACHIJSKI, INTARSJOWANIE, STRYCHULEC, PÓŁPUSTYNIA, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, ODKAŻALNIK, STREFA HEADA, ZAKRĘT CZOŁOWY, ROSA, GUZOWATOŚĆ NARAMIENNA, TYNK, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, ZMYWACZ, CZYNNIK ENDOGENICZNY, MIECZ, MÓRG, STOŻEK NAPŁYWOWY, LÓD DENNY, MIOTEŁKA, WIĆ, PLEUSTOFIT, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, MAZIÓWKA, NIECKA, POZIOM, KATNIK, WRĄB, CHŁODZENIE ABLACYJNE, OCZKO, KURZAJKA, PILNICZEK, ZARYSOWANIE, OŚNIK, LIGAWA, ORNITOPTER, AR, LINIA WODNA, MENISK WYPUKŁY, PROCES GEOLOGICZNY, BRODAWKA, PEGEER, ŚLIZGAWICA, RĘKAWEK, MIKRORZEŹBA, EROZJA WODNA, KOCIE OKO, GŁADZIK, RZEKOTKA WIELKA, OCZKO, BRONA KOLCZASTA, BIEG PŁASKI, OSAD, CZAPKA TEKTONICZNA, JAMA, PASSE-PARTOUT, GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWA, MOTYLEK, CZESUCZA, ŚLIZG, ZAWIEW, KOŁNIERZ, NIEBO, OŚWIETLENIE, PEBA, HIPERALGEZJA, OGNISKO, EROZJA ŚNIEŻNA, PODATEK ROLNY, ZATARCIE, PLAMKA FORDYCE'A, AKR, SĄŻEŃ KWADRATOWY, ATMOSFERA ZIEMSKA, KEM, DEKLINACJA MAGNETYCZNA, NACIEK JASKINIOWY, KONGRUENCJA, ZAGRODNIK, PAPIER ŚCIERNY, ARMSTRONG, PASOŻYT, KATANGA, NADZIEMNOŚĆ, MIASTO OGRÓD, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, PŁYTKA NAZĘBNA, STREFA ODRUCHOWA, RÓWNOLEŻNIK, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, PUNKT OKOSTNOWY, PRZECZULICA, KOLPOSKOP, OKRĘT PODWODNY PRZENOSZĄCY POCISKI BALISTYCZNE, BIEGUN, KREPON, KRAKÓW, KONIEC, KMIEĆ, GEODEZJA WYŻSZA, MAGNESIK, FLETTNER, GOSPODARSTWO DOMOWE, OBSUWISKO, OKO, GRANICA PAŃSTWA, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, GRUNCIK, DAUSSET, GAZOWY OLBRZYM, GEODEZJA, KONKUBINAT, JAMA, TEMPERATURA MROZU, PŁYWAK, WYSOKI POŁYSK, IRRADIACJA, POTENCJAŁ DZETA, FLETNER, BIAŁA STOPA, ŁAWKOWIEC, PLANETA TYPU JOWISZ, POLITURA, ŚNIEŻYCA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, MORENA ABLACYJNA, SŁOJOWANIE, MENAŻ, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, KORYTO RZEKI, MILA KWADRATOWA, CIŚNIENIE, CZESUNCZA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ?LEMNID.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 682 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GOSPODARSTWO ROLNE O POWIERZCHNI DO 5 HEKTARÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GOSPODARSTWO ROLNE O POWIERZCHNI DO 5 HEKTARÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOSPODARSTWO MAŁOROLNE gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 hektarów (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOSPODARSTWO MAŁOROLNE
gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 hektarów (na 21 lit.).

Oprócz GOSPODARSTWO ROLNE O POWIERZCHNI DO 5 HEKTARÓW sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - GOSPODARSTWO ROLNE O POWIERZCHNI DO 5 HEKTARÓW. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x