RODZINA, W KTÓREJ DZIECKO JEST WYCHOWYWANE PRZEZ DWIE OSOBY DOROSŁE, NA KTÓRYCH SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA GOSPODARSTWO DOMOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RODZINA PEŁNA to:

rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez dwie osoby dorosłe, na których spoczywa odpowiedzialność za gospodarstwo domowe (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZINA, W KTÓREJ DZIECKO JEST WYCHOWYWANE PRZEZ DWIE OSOBY DOROSŁE, NA KTÓRYCH SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA GOSPODARSTWO DOMOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.360

PAMIĘĆ, MASZYNA WYCIĄGOWA, PASTEWNIK, DELTA, ZAKRĘT, POMNICZEK, SUPERNOWA, WARUNKI, PLAZMA ZARODKOWA, KADŹ ZALEWNA, SPRAY, HELLADA, SKOCZEK EGIPSKI, NOWOARAMEJSKI, SEŁEDEC, DOM PRZYSŁUPOWY, GATUNEK, BOROWODOREK LITU, POLE WIROWE, NATURYSTKA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, GRÓB POBIELANY, MONASTYR, ANTYFUTBOL, CYWILNOŚĆ, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, MINOGOWATE, ZŁOTA PŁYTA, ZAĆMIENIE, LAMINAT, POMPA ŁYDKOWA, BRZEMIĘ, WIOCHMEN, ESCUDO INDYJSKIE, PRZEPAD, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, ZGORZEL GAZOWA, PARKA, OSNUWIKOWATE, POPRZECZNOZĘBNE, SZYSZKOJAGODA, PONY AMERYKAŃSKI, WISUS, BOM, KOMŻA, SERBISTYKA, OWOC, CHŁOPEK-ROZTROPEK, PODPORA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, OPOŁEK, BUJOWISKO, OBIEG PIENIĄDZA, PROKURATOR, PAMIĘĆ ULOTNA, MOWA POGRZEBOWA, PISIA, PLASTYCZNOŚĆ, ENTEROTOKSYNA, BERA, CIEMNY PRZEPŁYW, ZSYPKA, TAŚMA MONATAŻOWA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, PLEBEJUSZ, PRAWO BIOTA-SAVARTA, EWANGELIA, KOSZT KOMPARATYWNY, DWUSTRONNOŚĆ, LOTOKOTOWATE, RZEP, PROCES KARNY, KNAJPIARZ, WSZECHMOC, POWIERNICTWO, DIONIZYJSKOŚĆ, PRZYROSTEK, LAPIS PHILOSOPHORUM, ELDAR, ANGIELCZYK, JANUSZ, PIĘTA, ZARZUCAJKA, GEREZA ANGOLAŃSKA, PRZEGRUPOWANIE, GIĘCIE, OBYCZAJNOŚĆ, PORTRET TRUMIENNY, KORIACKI, OBTŁUCZENIE, BOŻEK, JASNOŚĆ, RIDER, NIEMRAWOŚĆ, GORGONOPS, MINIMALIZM, REDINGOT, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, CNOTLIWOŚĆ, EDYKUŁA, LICZEBNIK ZBIOROWY, LICZBA PRZESTĘPNA, ARKUSZ AUTORSKI, WOLNOAMERYKANKA, NIEUWAŻNOŚĆ, GWICHT, SIKOROWATE, SZPIGAT, GORYCZKOWATE, MAK NISKOMORFINOWY, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, INFILTRACJA, SELEKCJA NEGATYWNA, PASCHA, KORZEŃ, OMIEG KOZŁOWIEC, PLAŻÓWKA, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, ROMSKI, OKOCENIE SIĘ, MOŻDŻEŃ, BIBLIA JAKUBA WUJKA, RZODKIEWNIK, RZEPIK, ZATOROWOŚĆ, ZABYTEK NIERUCHOMY, MISJA STABILIZACYJNA, DIODA PROSTOWNICZA, DZIERŻAWCA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, WARTOŚĆ NOMINALNA, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, DANONEK, KARTA OBCIĄŻENIOWA, USŁUGOBIORCA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, WIGOŃ, ŁUŻYCKI, INSTAGRAMERKA, SAMIEC, ŚMIGŁOWCOWIEC, MĘCZELKOWATE, TOREBKA, ZAŁATWIANIE, WIDŁOZĄB LEŚNY, KRĘTARZ MAŁY, KRZYŻYK, METROPOLIA, DZIENNIK PODAWCZY, INSTRUMENT SMYCZKOWY, MUTACJA ZMIANY SENSU, PIŻMAK, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, PRZĘDZIORKOWATE, DWA OGNIE, REJA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, MIANOWNIK, DZIECKO SPECJALNEJ TROSKI, GENERAŁ, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, SZAFOT, TREN, ZAĆMA PĘCZNIEJĄCA, MATERIAŁ ZECERSKI, AKORDEON, RANDKA W CIEMNO, EMITOFAGIA, SZTAFETA POŻARNICZA, HAMULEC LUZOWANY, PODSADNIKOWATE, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, PROSIAKOWATE, SABOT, SZALEŃSTWO, TUTORIAL, PODZIEMIE, HULA, HIPOPOTAMOWATE, ZAJOB, ŚWIADKOWA, ASTER, BERGAMOTKA, CHOROBA WHIPPLE'A, JESIOTROWATE, ŚWIEGOT, GĘŚL, AGREGACJA, PRZEBIEG, ARTYSTA, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, ELEKTROCHIRURGIA, CANAVESI, OSESEK, WIELKI BRAT, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, SENIORAT, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, CHUDZIĄTKO, ROZDZIALIK, SPRAWNOŚĆ, REGUŁA TINBERGENA, APPALOOSA, APERCEPCJA, REALIZM FOTOGRAFICZNY, KREDYT RATALNY, WSPÓLNY ZASÓB, OGÓR, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, ZAKŁADKA, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, STARY MALUTKI, STRUSIE, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, PROTOTYPOWOŚĆ, LOGIKA KIERUNKOWA, LICZBA FERMATA, GROMBELARD, HIPOKRYTA, KOMPARATYSTYKA, NIESZLACHETNOŚĆ, MĄKA RAZOWA, ALESTESOWATE, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, TUTOR, MAKI ZŁOTY, JER PRZEDNI, PIŁA, PROPAGANDA, SUPERMOCARSTWO, NALEWKA WĘŻOWA, SIERMIĘGA, LORI WYSMUKŁY, OPCJA BARIEROWA, REPUBLIKA, SEKRETARZE, SPLOT, RYTUAŁ, NASTECZNIK, ZYSK INFLACYJNY, CZART, GRZYB SKALNY, MASKULINIZM, KMIEĆ, ZAPŁON, KWADRA, ZAPORA MINOWA, ZAPIS, ZGLISZCZYNOWATE, HOMAGIUM, DZIKA RÓŻA, POCAŁUNEK, ZADANIE, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, WZNIOS, MECZ DERBOWY, EURO, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, BLITZ, CIEKAWOŚĆ, CZARNY, LENIWIEC, POKOJOWOŚĆ, STANOWISKO, SUFIKS, AMBITNOŚĆ, ZAKWAS, ZŁUDNOŚĆ, GEREZA BIAŁOBRODA, SPOWINOWACONY, NIERÓB, HYDROFIT, EFEKT TYNDALLA, UWAŻNOŚĆ, KLISZKA, MYSZOPŁOCH, KIEROWNICTWO DUCHOWE, OKRĘT DOZOROWY, PRESJA PŁACOWA, POJAZD SZYNOWY, TROFOBLAST, CICHA MSZA, JAGLANKA, FRYGIJKA, GRZECHOT, GÓWNIANOŚĆ, DESZCZÓWKA, SKAŁA OSADOWA, PIŻMOSZCZUR, SERBO-CHORWACKI, KRAS, ESTETYCZNOŚĆ, TEMAT, ANTYELEKTRON, JATAGAN, ROZTWÓR WZORCOWY, WSPÓLNOŚĆ, WĘGORZOWATE, ?DOKŁADNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.360 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZINA, W KTÓREJ DZIECKO JEST WYCHOWYWANE PRZEZ DWIE OSOBY DOROSŁE, NA KTÓRYCH SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA GOSPODARSTWO DOMOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZINA, W KTÓREJ DZIECKO JEST WYCHOWYWANE PRZEZ DWIE OSOBY DOROSŁE, NA KTÓRYCH SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA GOSPODARSTWO DOMOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RODZINA PEŁNA rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez dwie osoby dorosłe, na których spoczywa odpowiedzialność za gospodarstwo domowe (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RODZINA PEŁNA
rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez dwie osoby dorosłe, na których spoczywa odpowiedzialność za gospodarstwo domowe (na 12 lit.).

Oprócz RODZINA, W KTÓREJ DZIECKO JEST WYCHOWYWANE PRZEZ DWIE OSOBY DOROSŁE, NA KTÓRYCH SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA GOSPODARSTWO DOMOWE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - RODZINA, W KTÓREJ DZIECKO JEST WYCHOWYWANE PRZEZ DWIE OSOBY DOROSŁE, NA KTÓRYCH SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA GOSPODARSTWO DOMOWE. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x