KARDIOSELEKTYWNY LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW BETA-ADRENOLITYCZNYCH, KTÓRY JEST POZBAWIONY WEWNĘTRZNEJ AKTYWNOŚCI SYMPATYKOMIMETYCZNEJ (ISA) I WŁAŚCIWOŚCI STABILIZUJĄCYCH BŁONĘ KOMÓRKOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BISOPROLOL to:

kardioselektywny lek należący do grupy leków beta-adrenolitycznych, który jest pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA) i właściwości stabilizujących błonę komórkową (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KARDIOSELEKTYWNY LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW BETA-ADRENOLITYCZNYCH, KTÓRY JEST POZBAWIONY WEWNĘTRZNEJ AKTYWNOŚCI SYMPATYKOMIMETYCZNEJ (ISA) I WŁAŚCIWOŚCI STABILIZUJĄCYCH BŁONĘ KOMÓRKOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.029

MOCZARNIK, ENIGMATYCZNOŚĆ, BAWOLEC, ŻYD WIECZNY TUŁACZ, POPRZECZKA, LUDEK, CHOROBA KÖNIGA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, WSZECHWŁADNOŚĆ, ANORMALNOŚĆ, BECZKA Z PROCHEM, TROMBOLIZA, OJCIEC, PIKNIK, EUROSTREFA, BARANEK, TUCUXI, KONTRDEMONSTRACJA, MURARKA OGRODOWA, TAPIR CZARNY, RAMA, ODPRYSK, PĘTLA, ROMBOŚCIAN, ALARM POWODZIOWY, ŚWIDROWIEC GAMBIJSKI, PROTEROZUCHIDY, WYDAJNOŚĆ, ZANOKCICA SKALNA, MOTYL DZIENNY, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, KWADRATURA KOŁA, MÜLLER, CERAMID, PUNKT PRZYZIEMNY, SYSTEMATYKA, OCET, DIOL, KWAS CHLOROGENOWY, PANEGIRYSTA, PIERWSZOŚĆ, FRAKCJA, PIERWSZOŚĆ, JUDASZ, WSZECHMOCNOŚĆ, TĘTNICA OCZNA, BAJKOPIS, PENICYLINAZA, MARGINALNOŚĆ, BEZGUŚCIE, TRANSFORMISTA, JODŁA KALIFORNIJSKA, ŚMIECIARZ, ZŁAD, JON KARBONIOWY, POŚWIADCZENIE, NIENORMATYWNOŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ, DROGOMISTRZ, BIBLIOTEKA RUCHOMA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, LODOWIEC ALPEJSKI, PŁEĆ BRZYDSZA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, GLIBENKLAMID, KOSTNIAK KOSTNINOWY, ABSENCJA CHOROBOWA, PĘPAWA, DRAKOPELTA, HIV, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, SEKSOWNOŚĆ, KORPORACYJNOŚĆ, ELEKTROLIT, SYMPOZJON, KARDAMON, STENWANTA, GORSET GIPSOWY, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, WAGON DOCZEPNY, WIGILIA, PAŹ, ODCHYŁ, ATRYBUCJA, SILNIK ELEKTRYCZNY, DEBLISTA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, STADION OLIMPIJSKI, SSAK ŁOŻYSKOWY, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, WKŁADKA GRAMOFONOWA, KAMERDYNER, OSZCZĘDNOŚĆ, NAUKA, WRAK CZŁOWIEKA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, PUSZCZALSKA, HOLOGRAM, PĘDNIK STRUMIENIOWY, TRĄBKA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, BENZYNA CIĘŻKA, BLEDZIUCH, UBYTEK, OGÓREK KISZONY, MŁODY GNIEWNY, KĄPIEL GAZOWA, DŁUGOSZOWE, BEZLOTKI, BONGOSY, HAITAŃSKI, REKREACJA, FILOLOGIA POLSKA, FOSFOREK, KONWENT, SKANDOWIEC, KOLOKACJA, BALON ZAPOROWY, KAPUSTA PASTEWNA, GRUCZOŁ ŻÓŁTNIKOWY, KROKODYLOWATE, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, ANDANTE, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, PŁONIWOWCE, WYKLINA WIOTKA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, WIR PYŁOWY, SPOLEGLIWOŚĆ, PODAWACZ, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, TERMINARZ, BOJÓWKARZ, EMULGACJA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, INFLACJA PŁACOWA, OPÓR DROGOWY, POCIĄG MARSZRUTOWY, SERPENTYN SZLACHETNY, SZEREG NEPTUNOWY, IMMUNOSUPRESOR, SZCZEPIONKA WŁASNA, CHEMIA OBLICZENIOWA, ŁEMKOWSKI, SIŁY POWIETRZNE, POKŁAD PANCERNY, AKSAMITKA WZNIESIONA, FREZJA MIESZAŃCOWA, CZŁOWIEK PRACY, POŁOŻENIE, WTYCZKA, SINGEL, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, RENESANSOWOŚĆ, PSEUDOBIELICA, JARZYNIARZ, IMPULS, KLAWISZ, GAŁĘŹNIK, JĘZYK KAFIRSKI, TRANSAKCJA TERMINOWA, WIDZIMISIĘ, INSTALATOR, CHRONOMETR MORSKI, BOCIAN SIODLASTY, NIEZWARTOŚĆ, OSET KLAPOWATY, SPRAY, BROSZA, ZBOCZENIE ZAWODOWE, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, TELEGRAF CHAPPE'A, POWIEŚĆ POLITYCZNA, RÓŻA, JĘZYK INDIAŃSKI, HAHN, MANIERZYSTA, SEJM ROZBIOROWY, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, RUMSZTYK, NEURON CZUCIOWY, EKSKLUZYWIZM, CHONDRYT OLIWINOWO-BRONZYTOWY, MIEDZIORYTNICTWO, SZTUKA KONCEPTUALNA, ŻONGLERKA, BETABLOKER, AWATARA, EDESTYDY, HELIOFIZYKA, PLANISFERA, WĘŻÓWKA, JASZCZURKA SARGANTANA, PRAWO TOŻSAMOŚCI, JĘZYK ETIOSEMICKI, TRANSKRYPCJA, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, SŁUCH ABSOLUTNY, DOKTOR KOŚCIOŁA, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, OBCY, SULFADIAZYNA, AKATOLIK, LINA PORĘCZOWA, PROFITENT, BEHAWIORYZM, SERBO-CHORWACKI, OKOLICZNIK CELU, ŻAGIEW, STAW, PIĘKNOŚĆ, SENIOR, KANCERA, PTASZNIK GIGANT, MANDAT, MEZON, STYMULATOR, MANOMETRIA ANOREKTALNA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, SUSEŁ WASHINGTONA, PRZECIWDOWÓD, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, SKRZYDLIK PAPROCIOWATY, WKŁAD DEWIZOWY, BENZFETAMINA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PAŁKA, DUPERELA, JĘZYK GALICYJSKI, KAPISZONÓWKA, NOCÓWKA PUSTYNNA, POROBNICA WŁOCHATKA, ŻÓŁTA GORĄCZKA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, PRACOHOLIK, MLECZ, ROGATNICA, CYPROFLOKSACYNA, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, SŁODYCZ, ETIOPSKI, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, ANDROGINIA, USTAWA ZASADNICZA, DOR, ZAUROPSYDY, DOSTAWCA, ELEMENT TOCZNY, TORFOWIEC, KODOWANIE SIECIOWE, MIESIĘCZNICA, ODMIENNOŚĆ, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, PODEJRZLIWIEC, AZOTAN, CZASOWNIK POSIŁKOWY, MINISTER BEZ TEKI, PRZYBYSZ, FRATER, KIUR, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, OBROTOWY, LICZBA CHROMATYCZNA, GŁOŚNOŚĆ, KODOWANIE PREFIKSOWE, WEKTOR WAHADŁOWY, FONETYKA AKUSTYCZNA, GRZEBIEŃ, RETENCJA, AFTERPARTY, TEOLOGIA NARRACYJNA, MIĘSIEŃ ZĘBATY PRZEDNI, DOM, GRZECH, ERGOMETR, BIZNESMEN, EFEKTYWNOŚĆ, CHLOREK MIEDZI(I), WEKSLARZ, BEZPŁUCNIKOWATE, HUMOR, SEMITOLOG, MNOŻYCIEL, CZEPOTA GAMBIR, PORCJA, ŻYWY TRUP, LUTNIARZ, FASOLKA MUNG, POSŁUCH, NIUŃKA, WESTERN, WYRAZISTOŚĆ, HEKSACHLOROFEN, ZANOKCICA MUROWA, PARPOSZ, ?MIĘTA PIEPRZOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.029 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KARDIOSELEKTYWNY LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW BETA-ADRENOLITYCZNYCH, KTÓRY JEST POZBAWIONY WEWNĘTRZNEJ AKTYWNOŚCI SYMPATYKOMIMETYCZNEJ (ISA) I WŁAŚCIWOŚCI STABILIZUJĄCYCH BŁONĘ KOMÓRKOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KARDIOSELEKTYWNY LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW BETA-ADRENOLITYCZNYCH, KTÓRY JEST POZBAWIONY WEWNĘTRZNEJ AKTYWNOŚCI SYMPATYKOMIMETYCZNEJ (ISA) I WŁAŚCIWOŚCI STABILIZUJĄCYCH BŁONĘ KOMÓRKOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BISOPROLOL kardioselektywny lek należący do grupy leków beta-adrenolitycznych, który jest pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA) i właściwości stabilizujących błonę komórkową (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BISOPROLOL
kardioselektywny lek należący do grupy leków beta-adrenolitycznych, który jest pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA) i właściwości stabilizujących błonę komórkową (na 10 lit.).

Oprócz KARDIOSELEKTYWNY LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW BETA-ADRENOLITYCZNYCH, KTÓRY JEST POZBAWIONY WEWNĘTRZNEJ AKTYWNOŚCI SYMPATYKOMIMETYCZNEJ (ISA) I WŁAŚCIWOŚCI STABILIZUJĄCYCH BŁONĘ KOMÓRKOWĄ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - KARDIOSELEKTYWNY LEK NALEŻĄCY DO GRUPY LEKÓW BETA-ADRENOLITYCZNYCH, KTÓRY JEST POZBAWIONY WEWNĘTRZNEJ AKTYWNOŚCI SYMPATYKOMIMETYCZNEJ (ISA) I WŁAŚCIWOŚCI STABILIZUJĄCYCH BŁONĘ KOMÓRKOWĄ. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast