PROSTOKĄTNA CIENKA PŁYTKA PRZYTWIERDZANA JEDNYM KOŃCEM W RAMCE; PRZEKRÓJ OKIENKA RAMKI JEST NIECO WIĘKSZY OD STROIKA, KTÓREGO WOLNY KONIEC W CZASIE DRGAŃ WAHA SIĘ SWOBODNIE W OBIE STRONY, STOSOWANY NP. W AKORDEONIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYCZEK to:

prostokątna cienka płytka przytwierdzana jednym końcem w ramce; przekrój okienka ramki jest nieco większy od stroika, którego wolny koniec w czasie drgań waha się swobodnie w obie strony, stosowany np. w akordeonie (na 8 lit.)STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY to:

prostokątna cienka płytka przytwierdzana jednym końcem w ramce; przekrój okienka ramki jest nieco większy od stroika, którego wolny koniec w czasie drgań waha się swobodnie w obie strony; stosowany np. w akordeonie (na 26 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JĘZYCZEK

JĘZYCZEK to:

mały język (na 8 lit.)JĘZYCZEK to:

prostokątna cienka płytka przytwierdzana jednym końcem w ramce; przekrój okienka ramki jest nieco większy od stroika, którego wolny koniec w czasie drgań waha się swobodnie w obie strony, stosowany np. w akordeonie (na 8 lit.)JĘZYCZEK to:

wyrostek na tylnym brzegu podniebienia miękkiego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROSTOKĄTNA CIENKA PŁYTKA PRZYTWIERDZANA JEDNYM KOŃCEM W RAMCE; PRZEKRÓJ OKIENKA RAMKI JEST NIECO WIĘKSZY OD STROIKA, KTÓREGO WOLNY KONIEC W CZASIE DRGAŃ WAHA SIĘ SWOBODNIE W OBIE STRONY, STOSOWANY NP. W AKORDEONIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.015

PYRA, TARCZKA, OBRZEŻKOWATE, SZCZEP, KULUARY, MINI-ALBUM, PATCHWORKOWIEC, ŚLEPE ŹRÓDŁO, PRZESTRZEŃ, BECZKA BEZ DNA, TRANSAKCJA SPOT, PSYCHOTROP, NIEWYPARZONA BUZIA, KLUSKA KŁADZIONA, RENESANSOWOŚĆ, EFEKT FISHERA, FEERIA, BIAŁKO, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, EMIGRACYJNOŚĆ, IMIONNIK, RYBA MAŚLANA, UCHWYT, RĘKAW, FALA, ANORMALNOŚĆ, POSTĘPOWANIE NAKAZOWE, MIERNICZY, CHORAŁ PROTESTANCKI, ORONGO, SZCZELINA SKRZELOWA, AUREOLA, LEJ, OSŁONOWOŚĆ, GNOJAK, OSTRACYZM, RÓJ, DREWNO WCZESNE, DIETA ASPIRYNOWA, CHEMEX, POŻAREK, KWADRANS AKADEMICKI, DYSKALKULIA GRAFICZNA, PLAC, GRZBIETORODOWATE, ROZDZIAŁEK, PILOT, JĘZYK PASZTO, ROTATOR, TRÓJKĄT, USTNIK, KUPLER, ZAGNIEŻDŻENIE, MASALA DOSA, LABORATORIUM GALENOWE, PORĘBA, BOM, GOŚCIU, MERZYK OBRZEŻONY, WACHTA, PASAŻ, SKŁADNIA RZĄDU, POMPIER, IPP, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, KONCENTRACJA, OKNO, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, PERLICZKA, DŻIN, REAKTOR JĄDROWY, ŚLIZG, CZAS FIZYCZNY, SKALENOEDR, GATUNEK PARASOLOWY, SYNTEZA, ZACISZNOŚĆ, MURSZ, KARBROMAL, CZORT, KOSS, KAZAMATA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, OJCIEC CHRZESTNY, LENIWOŚĆ, EKSHIBICJONISTKA, GLOBULINA, CEREMONIA, MENEDŻER, ODKŁAD, SYFON, TAMBURYN, OCHRONA UZDROWISKOWA, JAMS, TROLL, DYDAKTYCZNOŚĆ, SŁOWO, HEDONIZM, SNIFFER, KICHA, STOPA DYSKONTOWA, KARTOWNIK, CARSTWO, SZARPANINA, FAZA ROZKWITU, ASTRONOM, FIRMA KRZAK, FAZA, OLEJ MIGDAŁOWY, WAHLIWOŚĆ, SUCHORYT, APERIODYCZNOŚĆ, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, KWAS NIEORGANICZNY, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, SHAPESHIFTER, ROZDANIE, DOBA, WIZUALNOŚĆ, ODMIENNOŚĆ, TRANSSEKSUALISTKA, PASAŻ, ROZTWÓR BUFOROWY, DRAPIEŻNOŚĆ, KĄPIEL OŁOWIANA, SKRZYNIA, NIESTAŁOŚĆ, KRYSZTAŁ MIESZANY, SPOJLER, WOK, METR NA SEKUNDĘ, BANKOWÓZ, DRĄG TŁOKOWY, NATURALIZM, ANOKSYBIOZA, DIDANOZYNA, KAPLICA CHRZCIELNA, STOPA ZWROTU, INTEGRACJA, UNIONISTA, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, NIEOSTROŚĆ, PENTAPLOID, OLFAKTOMETRIA, FALEŃ, AMIDEK, DEWELOPER, WYRZUTNIA, PIONEK, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, MONTANISTA, LICYTACJA, NIEJEDNOLITOŚĆ, FAKOMATOZA, CHRANCUSKI, BOJER, RUCH, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, POCHRZĘST, FILM WOJENNY, KARAKOL, ZWIĄZEK ORGANICZNY, OSTATNI KRZYK MODY, RUSYCYSTYKA, POTNICA, DYSRUPCJA, DUPERELA, ZJAWISKO SEEBECKA, PARALAKSA, NARÓW, JEZIORO RAMIENICOWE, PLACEK PO WĘGIERSKU, PCHLI TARG, KOLUMNA MARYJNA, ŁONO, MAŁPI GAJ, CHOROBA BERGERA, PRÓBA WODY, TRĄBKA, TREN, CHŁOPEK ROZTROPEK, STÓŁ MONTAŻOWY, CHŁOPAK DO BICIA, PRZESYP, ZUPA, WYCZUCIE, SKROMNOŚĆ, KREDYT STUDENCKI, BATYMETRIA, WIOSNA, GÓRNICZKA, SUBKONTRAKT, SZKOŁA WYŻSZA, FIZYKA TEORETYCZNA, INWESTYCJA, DERYWAT, GOLONKA, PROSCENIUM, PĘDZLIK, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, PAPROTKA ZWYCZAJNA, STOPIWO, PRZEŻYCIE, KONIEC, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, EDIAKARAN, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, OBRONICIEL, DZBANECZEK, AGNAT, BIOFILNOŚĆ, JEDYNE, JUBILEUSZ, KRĘGOSŁUP, BOREWICZ, KSIĘGA INWENTARZOWA, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, ZARZEWIE, ARKEBUZER, DYSFONIA, IMMUNOFARMAKOLOGIA, KORSARZ, PLATAN, TRĄBOWCE, MAMUT KARŁOWATY, CYGAŃSTWO, GRANICA CIĄGU, BURAK, PRZEBITKA, PŁYN SUROWICZY, GRAFICIARZ, ŚMIGŁOŚĆ, BRÓG, BIAŁY TRĄD, MAŁGORZATKA, KIERZANKA, CZYSTOŚĆ, PRZEDŁUŻACZ, WEJŚCIE, EKSPERTKA, BADANIE JAKOŚCIOWE, GRUNTÓWKA, PERYGLACJAŁ, NAJEBANIE SIĘ, TELEMARK, GWIAZDA NOWA, SUPERKOMBINACJA, KNAJPA, KAMERTON, KANCELISTA, NIESTOSOWNOŚĆ, PSYCHOTANATOLOGIA, GÓWNIANOŚĆ, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, HEAVY METAL, TEREN, KARKAS, STOLICA, ROŻEK, JĘZYK WIETNAMSKI, RZYGI, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, STARA, LICHWA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, WYŚCIG, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, GRAFA, STAROPOLSKI, BAŁKAŃSKOŚĆ, ARTYLERIA, NIESTANOWCZOŚĆ, FOTOGRAFIA LOTNICZA, KAMPUS, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, ALUZJA LITERACKA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, OSTROŚĆ, MIKROFON CEWKOWY, ODEJŚCIE, RĘKAWEK, BAZA NAMIOTOWA, ZUPA ŚMIECIOWA, SPOCZYNEK, ALGEBRA, APOLOGETA, CIELENIE LODOWCA, DZIKUSKA, PAS WŁĄCZENIOWY, CHEMIA NIEORGANICZNA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, WSZECHŚWIAT, SAPER, REZERWACJA, KANCLERZ, GĄBECZKA, ?PCHŁA MORSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.015 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROSTOKĄTNA CIENKA PŁYTKA PRZYTWIERDZANA JEDNYM KOŃCEM W RAMCE; PRZEKRÓJ OKIENKA RAMKI JEST NIECO WIĘKSZY OD STROIKA, KTÓREGO WOLNY KONIEC W CZASIE DRGAŃ WAHA SIĘ SWOBODNIE W OBIE STRONY, STOSOWANY NP. W AKORDEONIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROSTOKĄTNA CIENKA PŁYTKA PRZYTWIERDZANA JEDNYM KOŃCEM W RAMCE; PRZEKRÓJ OKIENKA RAMKI JEST NIECO WIĘKSZY OD STROIKA, KTÓREGO WOLNY KONIEC W CZASIE DRGAŃ WAHA SIĘ SWOBODNIE W OBIE STRONY, STOSOWANY NP. W AKORDEONIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYCZEK prostokątna cienka płytka przytwierdzana jednym końcem w ramce; przekrój okienka ramki jest nieco większy od stroika, którego wolny koniec w czasie drgań waha się swobodnie w obie strony, stosowany np. w akordeonie (na 8 lit.)
STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY prostokątna cienka płytka przytwierdzana jednym końcem w ramce; przekrój okienka ramki jest nieco większy od stroika, którego wolny koniec w czasie drgań waha się swobodnie w obie strony; stosowany np. w akordeonie (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYCZEK
prostokątna cienka płytka przytwierdzana jednym końcem w ramce; przekrój okienka ramki jest nieco większy od stroika, którego wolny koniec w czasie drgań waha się swobodnie w obie strony, stosowany np. w akordeonie (na 8 lit.).
STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY
prostokątna cienka płytka przytwierdzana jednym końcem w ramce; przekrój okienka ramki jest nieco większy od stroika, którego wolny koniec w czasie drgań waha się swobodnie w obie strony; stosowany np. w akordeonie (na 26 lit.).

Oprócz PROSTOKĄTNA CIENKA PŁYTKA PRZYTWIERDZANA JEDNYM KOŃCEM W RAMCE; PRZEKRÓJ OKIENKA RAMKI JEST NIECO WIĘKSZY OD STROIKA, KTÓREGO WOLNY KONIEC W CZASIE DRGAŃ WAHA SIĘ SWOBODNIE W OBIE STRONY, STOSOWANY NP. W AKORDEONIE sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - PROSTOKĄTNA CIENKA PŁYTKA PRZYTWIERDZANA JEDNYM KOŃCEM W RAMCE; PRZEKRÓJ OKIENKA RAMKI JEST NIECO WIĘKSZY OD STROIKA, KTÓREGO WOLNY KONIEC W CZASIE DRGAŃ WAHA SIĘ SWOBODNIE W OBIE STRONY, STOSOWANY NP. W AKORDEONIE. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x