Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PROSTOKĄTNA CIENKA PŁYTKA PRZYTWIERDZANA JEDNYM KOŃCEM W RAMCE; PRZEKRÓJ OKIENKA RAMKI JEST NIECO WIĘKSZY OD STROIKA, KTÓREGO WOLNY KONIEC W CZASIE DRGAŃ WAHA SIĘ SWOBODNIE W OBIE STRONY, STOSOWANY NP. W AKORDEONIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYCZEK to:

prostokątna cienka płytka przytwierdzana jednym końcem w ramce; przekrój okienka ramki jest nieco większy od stroika, którego wolny koniec w czasie drgań waha się swobodnie w obie strony, stosowany np. w akordeonie (na 8 lit.)STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY to:

prostokątna cienka płytka przytwierdzana jednym końcem w ramce; przekrój okienka ramki jest nieco większy od stroika, którego wolny koniec w czasie drgań waha się swobodnie w obie strony; stosowany np. w akordeonie (na 26 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JĘZYCZEK

JĘZYCZEK to:

mały język (na 8 lit.)JĘZYCZEK to:

prostokątna cienka płytka przytwierdzana jednym końcem w ramce; przekrój okienka ramki jest nieco większy od stroika, którego wolny koniec w czasie drgań waha się swobodnie w obie strony, stosowany np. w akordeonie (na 8 lit.)JĘZYCZEK to:

wyrostek na tylnym brzegu podniebienia miękkiego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROSTOKĄTNA CIENKA PŁYTKA PRZYTWIERDZANA JEDNYM KOŃCEM W RAMCE; PRZEKRÓJ OKIENKA RAMKI JEST NIECO WIĘKSZY OD STROIKA, KTÓREGO WOLNY KONIEC W CZASIE DRGAŃ WAHA SIĘ SWOBODNIE W OBIE STRONY, STOSOWANY NP. W AKORDEONIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.843

MALAJALAM, KOMPLEKS PSZENNY, KUJON, ODTLENIACZ, STOS ATOMOWY, NAWALANKA, CHOMIK AZERSKI, SURF, TYFLOLOGIA, SUFRAGANIA, SKUBANIEC, SNUTKA GOLIŃSKA, WIELKI STEP, PIEC TYGLOWY, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, CHRYZMO, C, SROMOTNIK WOALKOWY, OZONOSFERA, RAJZA, GMT, NARZECZEŃSTWO, NIEWYRAŹNOŚĆ, HETEROSFERA, URZĄD IMIGRACYJNY, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, PLENER MALARSKI, FRAGMENTACJA PLECHY, POŻAR, DORADA, WSZY, MARUDER, KWOTA BAZOWA, INFLACJA PŁACOWA, KUGLARSKOŚĆ, NOSACZ MENTAWAJSKI, ADSORBAT, NEUSTON, KOMASACJA, GAZÓWKA, DOMOKRĄŻCA, MASECZKA, KARAFUŁKA, IKAR, WYWIAD, BARBARZYŃCA, LUBIEŻNOŚĆ, MOŻDŻEŃ, NAWALANKA, POJEDYNKA, KOPROFAGI, FARBKA, MUTACJA DYNAMICZNA, EMBARGO, KOSOGON, GOŚĆ, WYPYCHACZ, ŚWIĄTKI, TROGLOFIL, BUJOWISKO, MARTWY PUNKT, REFREN, EKSFOLIACJA, BANK, IMMUNOGENETYKA, STOLIK, REGION STREFOWY, WARIACYJNOŚĆ, NIEBYWAŁOŚĆ, EFEKT LENSE-THIRRINGA, SIEĆ TROFICZNA, SKINHED, SZUMOWINA, ANGLOSASKA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, BREST, PRACOWNIK, ROBOTY PRZYMUSOWE, OSTANIEC, MAGNESIK, ŁAPAWICA, WYDERKA, SULFAFURAZOL, ŚRODKOWOŚĆ, INFORMATYK, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, ZŁOTY BLOK, ŚCIÓŁKOWANIE, KONIUSZEK, PRZYGODA, GOSPODARKA RABUNKOWA, TELEFON, AGREGATOR TREŚCI, ZATRZYMANIE, RODZICIELSKOŚĆ, ZWARTOŚĆ, MALOWNICZOŚĆ, BERŻERETKA, MOTYLEK, PREPERS, CENA SKUPU, MIEJSCOWY, KURS, OZDOBNIK, SYSTEMIK, SEKRET, STAŁA, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, ZRZECZENIE SIĘ, ZBIÓRKA, NIEPOPULARNOŚĆ, OŚMIORNICA, ROBOTY ZIEMNE, PERLICZKA, LISZAJ RUMIENIOWATY, KRÓLEWICZĄTKO, KOŻUSZYSKO, PORÓD RODZINNY, ROPUCHA PANTEROWATA, OGNISKO MUZYCZNE, BEZKRĘGOWIEC, AKCENT OSTRY, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, MAKROKIERUNEK, WARUNEK, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, STOJAK, ADRES LOGICZNY, PODLIZUCH, PROGNOZA METEOROLOGICZNA, PROGRESJA, UCHWYT, OOLOGIA, UTWÓR WKŁADOWY, DUALNOŚĆ, BALSAM, GHUL, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, MORGA, ARKEBUZER, KORONKA BRABANCKA, ZNACZNIK, REZYGNACJA, GRECKOŚĆ, EGZEMPLARZ SYGNALNY, PIES STRÓŻUJĄCY, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, BRAT, AULA, DZIEDZINA EUKLIDESA, NA PIESKA, GORYL NIZINNY, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, KANCONETA, NIENOWOCZESNOŚĆ, TRZONKÓWKI, KARA, GUMA NATURALNA, SEMITOLOG, SZCZERBAKI, DODAJNIK, STUDIUM, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, OSTINATO, SUPERTOSKAN, LIS MORSKI, DOPUST, PATROLOWIEC, FOWIZM, PIES MINIATUROWY, B, ROZTERKA, KLIN, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, BROŃ CHEMICZNA, REALISTYCZNOŚĆ, ROZŁUPNOGŁOWCE, AWANS LODOWCA, TV, ŚRÓDNERCZE, GRUCZOŁ MLEKOWY, KLUSKI ŚLĄSKIE, CIEŃ AKUSTYCZNY, BEDŁKA, LENIWCOWATE, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, KRYJÓWKA, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, STÓŁ GIMNASTYCZNY, GMINNOŚĆ, POPĘDLIWOŚĆ, PODPISEK, TRZMIELAK WIĘKSZY, HAMULEC BĘBNOWY, POPYT ZAGREGOWANY, SELENOGRAFIA, OBIEKTYWNOŚĆ, SZPIK KOSTNY, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, WAGON, ADRES INTERNETOWY, MUZYK, OZONOSFERA, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, JĘZYK ANGIELSKI, WZROST, MONOCENTRYZM, RYTUAŁ, PORĘCZE, GWIAZDKA, TERAPENA, KUBECZEK, PANNA, NIESTANOWCZOŚĆ, SONAR, KOHEZJA, PULMAN, BIAŁACZKA SZPIKOWA, KONWIKCJA, KANCEROGEN, STACJE ZLEWNE, PARLAMENT, OKULISTYKA, LATAWICA, DIAGNOZA, ZWARA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SINUS, BAZYLIKA MNIEJSZA, WYNIKANIE LOGICZNE, KOMORA, MINIVAN, ROZWARSTWIENIE SPOŁECZNE, KOLORYSTA, USKOK, FILM KRÓTKOMETRAŻOWY, PARTIA WIEDEŃSKA, PARADOKS, FAWORYT, MRAŹNICA, BUREK, POŚCIELÓWKA, BIOZA, PEŁNIA, RODZINA PATCHWORKOWA, PRECYPITAT, KRATKA, WYRAZISTOŚĆ, SZKAPLERZ, KIJ, WIOSNA, BER, ODPŁATA, BASENIK, DEWELOPER, EKSPARTNERKA, UNIWEREK, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, WĘGORZOKSZTAŁTNE, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, SZYKANA, TUNBERGIA MYSORSKA, CANON, PARAMETR, GLORIA, NIHILIZM, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, PAN, LUGER, TACKA, HERCYNIDY, MASZYNA CIEPLNA, ZNAK KRÓTKOŚCI, WOLNA AMERYKANKA, WIBRACJA, KNEBEL, KIESZENIÓWKA, PARADOKSOGRAF, OBRABIALNOŚĆ, WIKTYMIZACJA, KALOSZEK, FAWELA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, IZOMER KONFIGURACYJNY, GOLEC, ADRES ELEKTRONICZNY, ZERÓWKA, KONTENER, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, ŻART, DREWNO FIOŁKOWE, TOALETA, KREDYT KONSORCJALNY, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, LEKKOMYŚLNOŚĆ, POCIĄGŁOŚĆ, POLITYKA SPÓJNOŚCI, KASTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.843 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: prostokątna cienka płytka przytwierdzana jednym końcem w ramce; przekrój okienka ramki jest nieco większy od stroika, którego wolny koniec w czasie drgań waha się swobodnie w obie strony, stosowany np. w akordeonie, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROSTOKĄTNA CIENKA PŁYTKA PRZYTWIERDZANA JEDNYM KOŃCEM W RAMCE; PRZEKRÓJ OKIENKA RAMKI JEST NIECO WIĘKSZY OD STROIKA, KTÓREGO WOLNY KONIEC W CZASIE DRGAŃ WAHA SIĘ SWOBODNIE W OBIE STRONY, STOSOWANY NP. W AKORDEONIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
języczek, prostokątna cienka płytka przytwierdzana jednym końcem w ramce; przekrój okienka ramki jest nieco większy od stroika, którego wolny koniec w czasie drgań waha się swobodnie w obie strony, stosowany np. w akordeonie (na 8 lit.)
stroik pojedynczy przelotowy, prostokątna cienka płytka przytwierdzana jednym końcem w ramce; przekrój okienka ramki jest nieco większy od stroika, którego wolny koniec w czasie drgań waha się swobodnie w obie strony; stosowany np. w akordeonie (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYCZEK
prostokątna cienka płytka przytwierdzana jednym końcem w ramce; przekrój okienka ramki jest nieco większy od stroika, którego wolny koniec w czasie drgań waha się swobodnie w obie strony, stosowany np. w akordeonie (na 8 lit.).
STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY
prostokątna cienka płytka przytwierdzana jednym końcem w ramce; przekrój okienka ramki jest nieco większy od stroika, którego wolny koniec w czasie drgań waha się swobodnie w obie strony; stosowany np. w akordeonie (na 26 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x