Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TKANINA (ZWYKLE WEŁNIANA, CHOĆ ZDARZAJĄ SIĘ TEŻ SZTUCZNE) IMITUJĄCA ZAMSZ, POSIADAJĄCA LEKKI MESZEK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAMSZ to:

tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZAMSZ

ZAMSZ to:

wyprawiona skóra zwierzęca, nieposiadająca części licowej (na 5 lit.)ZAMSZ to:

wyprawiona skóra niektórych zwierząt, pozbawiona warstwy zewnętrznej; miękka ciągliwa, używana do wyrobu rękawiczek, obuwia i odzieży (na 5 lit.)ZAMSZ to:

tkanina bawełniana pokryta lekkim meszkiem uzyskanym przez drapanie lub szmerglowanie nitek wątkowych (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TKANINA (ZWYKLE WEŁNIANA, CHOĆ ZDARZAJĄ SIĘ TEŻ SZTUCZNE) IMITUJĄCA ZAMSZ, POSIADAJĄCA LEKKI MESZEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.967

ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, TYFUS PLAMISTY, SIŁACZ, KASZA PERŁOWA, FASKA, PANAMA, ATOPINA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, DOBROĆ, DOPPELGANGER, STOPKA, GRZEBIEŃ, POMPA GŁĘBINOWA, OBIEKTYW, SIEDEMDZIESIĄTKA, KAFETERIA OTWARTA, HŁADYSZA, RIST, SEANS, HEKSAMETR, FENOPLAST, IMMUNOFARMAKOLOGIA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, WYRAŹNOŚĆ, SŁUP, MIERNICZY, PELYKOZAURY, BIOGERONTOLOGIA, POŁOŻNICTWO, CHOROBA WERLHOFA, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, SŁOWACYSTYKA, WYGADANIE, BALANS, SEKWOJA OLBRZYMIA, ALTOCUMULUS, OSTRONOS WORKOWATY, SKROMNOŚĆ, WYCHOWANICA, STYLIKOODWŁOKOWE, ABANDON, CHOROBA POCAŁUNKÓW, ULUBIENIEC MUZ, KAZUISTA, PROTESTANTYZM, KICHLARZ, RENESANSOWOŚĆ, FILOZOF PRZYRODY, OŚWIETLACZ, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, KUNA WORKOWATA, HELIKOPRION, EKSPAT, AGAR, PRZEŁAWICENIE, CAŁY TON, WALKA, CHARLESTON, OGNIOMUR, BIEG ALPEJSKI, FIKOLOGIA, PODPALENIE, SURFAKTANT, SIATKOWIEC, PRZECIWSTOK, ZWARCIE SZEREGÓW, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, GILOSZ, PALCE, BAJCIK, PLEŚNIAWKA, OBEJMA, NIRWANA REZONANSOWA, ŚMIESZKA, PRZODEK, GRADACJA, MUSZKA, APPELLATIVUM, GLIKOGENOZA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, KURZAJKA, KANTONIERA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, PARALAKSA, EKSPERT, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, ANALIZA KOSZTÓW, ZAUROZUCH, FOWIZM, CZARNY SZLAK, ŚLISKOŚĆ, ROSZCZENIOWOŚĆ, SROM, ZŁOM, MAMUT WŁAŚCIWY, ŻĄDŁÓWKI, DIALER, PERKALINA, TRZY KRÓLE, SPEŁNIENIE, PORUSZENIE, ZAŚCIANEK, BANAN, SKANER PŁASKI, DRUK, MASZYNA TŁOKOWA, WŁAŚCIWOŚĆ, BATY, PASO DOBLE, ZMAGANIA, AŁMA ATA, MAMUT WŁOCHATY, FANTOM, JERSEY, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, RUMIEŃ NAGŁY, NABIEG KORZENIOWY, MRÓWKA PNIOWA, PLAMISTOŚĆ, BUKACIARNIA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, EFEKT SORETA, KRAINA MITOLOGICZNA, ZAPAŁECZKA, ATTACHÉ KULTURALNY, PIZZER, KATAFALK, ZIARNOJAD, MAMUT KOLUMBIJSKI, IZOLATKA, OCZKO W GŁOWIE, SHAFTOWANIE SIĘ, TWARDY TYŁEK, GAR, SKALENOEDR, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, GBUR, CIEMNOGRÓD, PŁÓCIENNICA, PILAR, FRAG, BARWY WOJENNE, DYSKALKULIA GRAFICZNA, KOSMOLOGIA, POGROBOWISKO, MIDAZOLAM, PATAGOZAUR, POSTĘP TECHNICZNY, DALEKOWIDZTWO, SZENILA, REGION, CHORIJAMB, PRZÓD, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, CIOS PROSTY, ZAKŁADNIK, JEDNOPARTYJNOŚĆ, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ETIOLOGIA, POSYŁKA, SPOCZYNEK, HUN, SUSZARKA, BEZROBOCIE JAWNE, KWADRYPTYK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, BŁONA SUROWICZA, WYROBNICA, AGRAFON, TAMBOREK, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, ENERGETYKA WODNA, HIPOTEZA POMOSTOWA, BEZBRZEŻ, STATEK GŁĘBINOWY, KORONKA BRABANCKA, PIASKOWY DZIADEK, MAKRAMA, LINORYT, AKTUALIZOWANIE SIĘ, BUTELKA ZAPALAJĄCA, PUL, JON HYDROKSYLOWY, SYGNIFIKATOR, KRYJÓWKA, BOYS BAND, NORKA, KOMEDIANTKA, CYKL MIESIĘCZNY, TANATOLOGIA, ŁUSKA, HEREZJA, FARMAKOKINETYKA, KOSTIUMERNIA, SIŁACZKA, ZASADA EKWIPARTYCJI, KOLKA, ROZPRZE, ODKRYWANIE DUSZY, CECHA RECESYWNA, LIRA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, JĘZYK MANSYJSKI, ZBRODNIARZ WOJENNY, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, PROFESOREK, BULWA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, GARDEROBIANKA, KULTURA PIEŃKOWSKA, ZWÓJ RDZENIOWY, ASFALTOBETON, SUBIEKTYWISTA, INTEL, KOLEBKA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, MALUCZKOŚĆ, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, INKA, FRIK, EFEKT ZATŁOCZENIA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, CELTA, FLASHBACK, LIŚCIONOGI, OBIEG, PŁOMYKÓWKA, KOŁO SEGNERA, STARORUSKI, PRZETARG OGRANICZONY, WYLĄG, SAMOZAPALENIE SIĘ, BADYL, SKORPIONY, LOGIKA PRAWNICZA, GRAFITYZACJA, DOLOT, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, AHISTORYCZNOŚĆ, KUKICHA, GORETEKS, REWIZJONIZM, LEWIS, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, ACHONDRYT, ZEGAR WODNY, NOMENKLATURA BINOMINALNA, JĘZYK, KARTON, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, OBLEGA, BYTOWNIT, OGIEŃ I WODA, KAGU, PŁYNNOŚĆ, TYRANIA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, KARTA MOBILIZACYJNA, ZESPÓŁ CAPLANA, OSTROKÓŁ, CHOPIN, ŚNIEG, KOMBINACJA, OKNO KROSNOWE, BIAŁY TRĄD, KRATA PODGRUP, PRZECIWNIK, ZDUN, ZNAJOMA Z WIDZENIA, FILOLOGIA, ORTOPTYCZKA, RYMARSTWO, UKRES, NÓŻ FIŃSKI, STRAŻ, SZOTRING, BURSZTYNIARZ, CUDACTWO, ETAMINA, KANISTER, NEKROFAG, WELWET, POWTÓRZENIE, CHEMOTROPIZM UJEMNY, POINTER, SKARGA, SADOWNICTWO, CAMPUS, SZABAŚNIK, LAWINA GRUZOWA, MUŚLIN, MAFIA, METODOLOGIA, WF, TREŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.967 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TKANINA (ZWYKLE WEŁNIANA, CHOĆ ZDARZAJĄ SIĘ TEŻ SZTUCZNE) IMITUJĄCA ZAMSZ, POSIADAJĄCA LEKKI MESZEK to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zamsz, tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAMSZ
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x