GRUCHOT, ZŁOM, COŚ, CO JEST W BARDZO ZŁYM STANIE, DO NICZEGO SIĘ NIE NADAJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRUP to:

gruchot, złom, coś, co jest w bardzo złym stanie, do niczego się nie nadaje (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRUP

TRUP to:

martwe ciało ludzkie lub zwierzęce (na 4 lit.)TRUP to:

przenośnie: człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu (na 4 lit.)TRUP to:

całkiem wyczerpane, pozbawione energii w baterii urządzenie (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUCHOT, ZŁOM, COŚ, CO JEST W BARDZO ZŁYM STANIE, DO NICZEGO SIĘ NIE NADAJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.826

POGODNOŚĆ, DYWERGENCJA, OPARCIE, NAUKI GEOLOGICZNE, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, SOFCIK, ZLEWKA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, INTERPRETATOR, MIERZWA, NEGACYJNOŚĆ, BEZGRANICZE, STYL MANUELIŃSKI, WTÓRNY ANALFABETYZM, SYNDROM WILKOŁAKA, ODDZIELANIE, KANAŁ PÓŁKULISTY, STARUNEK, AGROPROMOCJA, KOMUNIA ŚWIĘTA, CHLEB POWSZEDNI, INDUKTOR, KUNA, ODPYLNIA, NEOREALIZM, ZŁOTY DESZCZ, SROKOSZ, KAMBIUM WASKULARNE, WŁAM, SPEKULACJA, ZACHOWAWCA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, TAMANDUA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, EKSŻONA, MIĘSOŻERCA, ASOCJACJE, KRANIOLOGIA, WYNAJMUJĄCY, SZKŁO JENAJSKIE, MINI, KONSENSUALNOŚĆ, PRZEDROST, PODPINKA, ETIUDA, NADZIENIE, PASKUDNOŚĆ, LOTNOŚĆ, BAJDA, ZAMRÓZ, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, REMINISCENCJA, BASTURMA, ŚMIERDZĄCE JAJO, OSIEMDZIESIĄTKA, SFERA, CACHE, SOBACZY LOS, KOŻUCH, PISTOLET, TAŚMA MONATAŻOWA, PRZEBIEG, WRZĄTEK, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, RODZINA PATCHWORKOWA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, KAPITALISTA, NERECZNICA, DUPERELE, DRAMAT WOJENNY, UZBRAJANIE SIĘ, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, MALOWANIE, ROŚLINA WYMARŁA, NASTAWNOŚĆ, SOBÓR, KĄPIEL GAZOWA, WAR, ZBIORNIK, TEATR ELŻBIETAŃSKI, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, BIAŁY KARZEŁ, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, MĘTNOŚĆ, REWANŻ, CZUŁOŚĆ, CHART, ZAPAS, KAMICA MOCZOWA, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, NAKAZ, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, AERODYNAMIKA, WSPÓŁBRZMIENIE, PIES GOŃCZY, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, KOLCZATKA, MEDIANA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, KOT, OSNUJA, WATA, KAMARYLA, SZAKAL, LIEBIG, OSMOZA, ROZPOREK, GROOMING, OBŁOŚĆ, WYSTĘPOWANIE, ENANCJOMER, RYZYKO KREDYTOWE, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, LUZAK, PEBA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, STOPA, CEL, SUPERVISOR, KOŃ GORĄCOKRWISTY, OBRZYD, RIST, ORYNNOWANIE, TEST, OGNISKO MAGMOWE, KRĄGŁOŚĆ, WIEŻA CIŚNIEŃ, MINIATURA, ZASADA, MARZENIE SENNE, ILUZORYCZNOŚĆ, SPIRALA HIPERBOLICZNA, OBURĘCZNOŚĆ, BEANIA, REKIN, PIASZCZYSTOŚĆ, SZOPEN, EWANGELICYZM, NARZECZEŃSTWO, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, LASECZKA, KOPALNIA, BIOGERONTOLOGIA, WYŁAWIACZ TALENTÓW, PROSZEK DO PIECZENIA, ŻÓŁW CHIŃSKI, BŁĘDNOŚĆ, UNIK, SŁOWA, GETTO ŁAWKOWE, MAMICIEL, SZOTRING, STENWANTA, NAPAŚĆ, KLIN, NIELITOŚCIWOŚĆ, MŁOTKOWY, ELIZJA, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, OSTOJA, TOR, TWIERDZENIE ZERMELO, GWAJAK, OWCA CZTEROROGA, NIEUSTANNOŚĆ, LIŚĆ ZŁOŻONY, WĘDRÓWKA DUSZ, FRAZA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, STRZELNICA SPORTOWA, ZAUWAŻALNOŚĆ, SKLEP MONOPOLOWY, SŁOWIANKA, RONDELA, EPICYKL, JEZIORO RAMIENICOWE, UJŚCIE, FORUM, PRZEBITKA, PACZKA, LABORATORIUM, SYNTETYZATOR, INNSBRUCK, KIELON, FILOLOGIA POLSKA, STOLIK, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, ŁOŻYSKO WAHLIWE, ŁAD, PIJĄCY, NIEGOŚCINNOŚĆ, WOJSKA PANCERNE, DEZERTER, PIERWIASTEK, UBOGI KREWNY, ROZTERKA, ŁUPEK SERYCYTOWY, GLINIASTOŚĆ, PARALAKSA, DIPOL ZAŁAMANY, PAWILON, CZERNIAWKA SPADZIOWA, METR NA SEKUNDĘ, CIENISTKA, NANOHENR, ŁATWOŚĆ, STRATYFIKACJA, SYNDROM PARYSKI, FONETYKA AKUSTYCZNA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, WŁÓCZĘGA, KRAJOBRAZ, RUCH JAŁOWY, PLANETKA, GRZYB PODSTAWKOWY, ORZECHÓWKA, FIGÓWKA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, BADZIEWIE, NAZWA ZWYCZAJOWA, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, APTAMER, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, NAPĘD RAKIETOWY, WIĄZADŁO, PARLAMENT, NIESPORCZAK, KOMORA DEKOMPRESYJNA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, FILEMON DZIOBOROGI, WYDERKA, GUMA NATURALNA, WOJSKOWY, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, MODEL, WIĄZADŁO, TRAWERS, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, MANEWROWY, DROGA PRZEZ MĘKĘ, OGLĄDACZ, MARTWOTA, CUKIER, CELULOZOWNIA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, OKRUTNOŚĆ, AMANT, STOSUNEK, CEWA, WEGETARIANIZM, STYL KORYNCKI, GATUNEK ZAWLECZONY, KOŁOSZ STOŻKOWATY, NEUROFIBROMATOZA, BECZKA BEZ DNA, MAREMMANO, PUDER BRĄZUJĄCY, SKAFANDER, JEDNOOSOBOWOŚĆ, POKAZOWOŚĆ, ŁADOWNIK, NIEPODZIELNOŚĆ, CECHA, HANDEL ZAMIENNY, ŚWIDRAK, ODPÓR, LEMUR WARI, TRÓJKĄT, KOŃ PRZEWALSKIEGO, SKIOFIT, MOGISYGMATYZM, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, OBSZCZYMUREK, SAMOURZECZYWISTNIENIE, LAMBDA, DIETA, ŚWIECA, LIQUID, PORTUGALSKI, RUDERA, BIOLOG MOLEKULARNY, STWIERDZENIE, EWKA, PROSTOWNIK SELENOWY, ANARCHIA, ROZWAŻNOŚĆ, LENIWCOWATE, STAROŚĆ, KONFORMER, MATKA-POLKA, WODA, PRZESUWALNOŚĆ, KOMENSALIZM, ALEGORYZM, CZYNNOŚĆ POZORNA, RZECZY OSTATNIE, ?FUNDUSZ PORĘCZENIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.826 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUCHOT, ZŁOM, COŚ, CO JEST W BARDZO ZŁYM STANIE, DO NICZEGO SIĘ NIE NADAJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUCHOT, ZŁOM, COŚ, CO JEST W BARDZO ZŁYM STANIE, DO NICZEGO SIĘ NIE NADAJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRUP gruchot, złom, coś, co jest w bardzo złym stanie, do niczego się nie nadaje (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRUP
gruchot, złom, coś, co jest w bardzo złym stanie, do niczego się nie nadaje (na 4 lit.).

Oprócz GRUCHOT, ZŁOM, COŚ, CO JEST W BARDZO ZŁYM STANIE, DO NICZEGO SIĘ NIE NADAJE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - GRUCHOT, ZŁOM, COŚ, CO JEST W BARDZO ZŁYM STANIE, DO NICZEGO SIĘ NIE NADAJE. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x