SZYBIK GŁĘBOKI NA 8 M, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ RURĘ KIEROWNICZĄ I CZĘŚCI PRZEWODU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DUKLA WIERTNICZA to:

szybik głęboki na 8 m, w którym umieszcza się rurę kierowniczą i części przewodu (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZYBIK GŁĘBOKI NA 8 M, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ RURĘ KIEROWNICZĄ I CZĘŚCI PRZEWODU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.039

GŁOS ELEKTORSKI, OGRZEWNICTWO, PARAGAMMACYZM, RĘCZNIK KĄPIELOWY, DOMICYL, PAŃSTWO ROŚLINNE, PAPIER BEZDRZEWNY, NEUROBLASTOMA, PŁOMYCZEK, WIRTUALIZACJA, OKUPACJA, KIJANKA, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, RAMA, GEOFIT CEBULOWY, APOLOGETA, SZKARADZIEJSTWO, ŹRÓDŁO, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, SŁUGA BOŻA, KOROWÓD, KOZA SAANEŃSKA, ZAŚCIANEK, UŚMIECH, ROTUNDA, TRIADA CHARCOTA, CZERWONE, OGNISKO MUZYCZNE, SEMINARIUM DUCHOWNE, FLAGOWIEC, DEKLARACJA, NIESUBTELNOŚĆ, SITWA, ENERGIA GEOTERMALNA, FILOZOF, GRA W KARTY, INKASKA, ZATOPIONA DEPRESJA, OKRES NIESKŁADKOWY, CHOROBA CAROLEGO, PALMA KRÓLEWSKA, IRISH DRAFT, ŁĘKOTKA, KATAMARAN, MALARSTWO FIGURATYNWE, CIELENIE LODOWCA, ŁOWCA, JĘZYK PASZTO, SAMOZAPŁON, SZEW PODNIEBIENNY, WYWROTKA, ZAKRĘCENIE SIĘ, ANALIZA FUNDAMENTALNA, SZPULKA, KESON, SKRZELONOGI, BLANCA, POŻAREK, LICHWIARSTWO, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, BUDOWNICTWO, TRASZKA JAPOŃSKA, CELTYJKA, PAS MIEDNICOWY, ROZDRABNIACZ, CZERWONA GWARDIA, CZOŁO, METEOR, ZDANIE PODRZĘDNE, STREFA NUMERYCZNA, IMMUNOGENETYKA, PARCH, GULASZ, MIESIĘCZNICA, AMORY, INTROJEKCJA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, AUTOSZCZEPIONKA, GEREZA KRÓLEWSKA, PROCES POSZLAKOWY, MIEJSCE, MISIAK, REZYGNACJA, BINDA, SPEDYTOR, OTWÓR WYLOTOWY, WIEŻA KONTROLNA, KOD JĘZYKOWY, AWARYJNOŚĆ, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, ZAWOŁŻE, MIODOJAD, URNA WYBORCZA, TELEKONWERTER, STYLIKÓWKI, ATOMOWOŚĆ, KAZUISTYKA, OBUSTRONNOŚĆ, LEKARZ DOMOWY, ADMINISTRACJA SKARBOWA, ŁAŃCUSZEK, RZUT OSZCZEPEM, DOMINIUM, HOMOGENIZATOR, CENA SKUPU, IZOLACJA AKUSTYCZNA, KOSMOFIZYKA, POMALOWANE, MIĘKISZ POWIETRZNY, WIELOETAPOWOŚĆ, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, OKOT, POŁĄCZENIE, NADBUDÓWKA, MAFIA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, ŻABI SKOK, OKTAEDRYT, INFORMATORIUM, ARBORETUM, ŻAKIET, RYNEK DETALICZNY, REGUŁA RAMSEYA, NEVADA, ULICA, SAMOREALIZACJA, TRÓJSKOK, TICHWIN, TABLICA OGŁOSZENIOWA, FANATYZM, GIMBOPATRIOTYZM, ARYTMETYKA MODULARNA, ŚWISTAK KANADYJSKI, METALMANIA, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, STUDENT, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, PAŁĄK, POCZTA PRZYCHODZĄCA, STYL KOLONIALNY, TEMPERATURA NÉELA, HYLOFIL, JARSTWO, AMINOKWAS BIOGENNY, GAUSS, BOSSA NOVA, CHODZĄCA REKLAMA, MIERNIKOWCOWATE, USUWISKO, ASTROFOTOMETRIA, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, DELIRKA, WYPAŁ, PIZOID, CZUWANIE, ZŁOTÓWKA, PŁETWA, SOLNISKO, SŁOWO, FULMAR, OCTOWNIA, SUKCES REPRODUKCYJNY, OBŁĘD UDZIELONY, TUŁACTWO, CHOROBA DARIERA, LEMUR WEŁNISTY, ŁAZIK, MEKSYKAŃSKA FALA, EDYTORSTWO NAUKOWE, ENIGMATYCZNOŚĆ, BALKONIK, LODOWIEC HIMALAJSKI, TARTAN, ODSTĘPSTWO, OTWÓR STRZAŁOWY, PERKOZ BIAŁOCZUBY, PRZEKŁADANIEC, PIECZONA ALASKA, MOTYWIK, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, WIDZOWNIA, BASEN, PRZYGOTOWANIE, KREDKA OŁÓWKOWA, AWANPORT, POWTARZALNOŚĆ, BEZRUCH, BIAŁA NIEDZIELA, ANON, KODYFIKATOR, KSYLOFON, CYNKOTYPIA, LATARNIA UMARŁYCH, SYLWA, OŚRODEK, CHAŁTURNICTWO, METKA, OPTYKA, AL SECCO, AUDIOTEKST, SPAWACZ, REWIZOR, CHOROBA KENNEDY'EGO, IRBIT, KWAS, BIUROKRACJA, WYKONANIE, POWSTRZYMANIE, CHIRURG PLASTYCZNY, RYZYKO NIEWYGASŁE, WIDZ, MARKETING RELACYJNY, ULTRAPRAWICA, CYBORIUM, LUKI, ROJSTONA KRÓLEWSKA, GNEJS OCZKOWY, GNIAZDO PROCESOROWE, INSTAGRAMERKA, MÓWNICA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, LIST GRATULACYJNY, WARSTWA KOLCZYSTA, OCHOTNIK, KOMORA NABOJOWA, TWARDY TYŁEK, FORTALICJA, BIOLA, SORABISTYKA, FALA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, STACJA NASŁUCHOWA, OCZYSZCZALNIK, DELHI, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY, KACAPSKI, BLEŻNIA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, FOSFATAZA KWAŚNA, UBOŻENIE, KOLORADO, PROMINENT, MAŁA GASTRONOMIA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, DEKOLT, WARZELNIA, BRODAWKA STÓP, ROZSADNIK, MIGELITKA, ALGEBRA LINIOWA, HYDROMETRIA, DYFERENCJA, BATERIA ANODOWA, STÓJKA, TORNADO SATELICKIE, PIĘTA, JĘZYK PENDŻABSKI, FESTON, KARP PEŁNOŁUSKI, ŚWIADCZENIE, ROOIBOS, TECHNOKRATYZM, POMPA TŁOKOWA, TUALETA, ADAM SŁODOWY, LICZBA WYMIERNA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, BAMBUS, SZYNOBUS, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, NSUTA, DZIEWCZĘCOŚĆ, KOSZATNICZKA, KIFOZA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, JĘZYK KENTUM, GRADACJA, OPIEKA SPOŁECZNA, DMUCHAWKA, ALOCHTON, ILUZORYCZNOŚĆ, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, ZALANIE SIĘ, ZWROT, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, PSZCZOŁA KRAIŃSKA, SŁOWACYSTYKA, MIASTECZKO ROWEROWE, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, TOR, PORNOGRAFIA TWARDA, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, SŁOŃ, SZKŁO LABORATORYJNE, INTERESOWNOŚĆ, POLISACHARYD, ?POWTÓRZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.039 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZYBIK GŁĘBOKI NA 8 M, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ RURĘ KIEROWNICZĄ I CZĘŚCI PRZEWODU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZYBIK GŁĘBOKI NA 8 M, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ RURĘ KIEROWNICZĄ I CZĘŚCI PRZEWODU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DUKLA WIERTNICZA szybik głęboki na 8 m, w którym umieszcza się rurę kierowniczą i części przewodu (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DUKLA WIERTNICZA
szybik głęboki na 8 m, w którym umieszcza się rurę kierowniczą i części przewodu (na 15 lit.).

Oprócz SZYBIK GŁĘBOKI NA 8 M, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ RURĘ KIEROWNICZĄ I CZĘŚCI PRZEWODU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SZYBIK GŁĘBOKI NA 8 M, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ RURĘ KIEROWNICZĄ I CZĘŚCI PRZEWODU. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast