TO, ŻE COŚ TRACI NA AKTUALNOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI LUB ATRAKCYJNOŚCI, STARZEJE SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIADZIENIE to:

to, że coś traci na aktualności, funkcjonalności lub atrakcyjności, starzeje się (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIADZIENIE

DZIADZIENIE to:

to, że ktoś staje się słabym fizycznie i psychicznie pod wpływem wieku; to, że ktoś starzeje się w bardzo niekorzystny sposób pod względem sprawności fizycznej i umysłowej (na 11 lit.)DZIADZIENIE to:

to, że ktoś staje się ubogim (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ TRACI NA AKTUALNOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI LUB ATRAKCYJNOŚCI, STARZEJE SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.840

GŁĄBIK, PIANOLA, WINNICA NABOTA, ALIENISTA, WRZÓD NA DUPIE, OSTROWIANKA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, OKRZEMKI, LIBRA, MYKOHETEROTROF, WŁAMANIE, OBIJACZ, KOMÓRKA KERRA, UMOWA O PRACĘ, MISKA, ZWŁOKI, DEGENERACJA, TRAGIZM, KOSMOS, DRYFTER, PRZEPLOTKA, OCZKO W GŁOWIE, PĄCZEK, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, DOKUMENTACJA BUDOWY, UCHO, WARKOCZ DOBIERANY, MOŻLIWOŚĆ, SUBSKRYPCJA, CUMULONIMBUS, KURZA PAMIĘĆ, TRAGICZNOŚĆ, MANIA PRZEŚLADOWCZA, ZAWARTOŚĆ, WÓZEK SZPITALNY, WSZYSTKOIZM, JANUSZ, WIETRZENIE TERMICZNE, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, TRYMER, LILA, DECEPCJA, RUSEK, TRANCE, AKT, TAPETA, KANAŁ, DOLMAN, CREPIDA, LINIA BRZEGOWA, WARUGA, WYTRZESZCZ, CIĘGNO NAPĘDOWE, AZJATA, MAŁOWODZIE, EDYCJA, CENTRALNE, WOLNY RODNIK, JAMRAJ, CHÓD, WZNIESIENIE, ODSTRZAŁ, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, CZĄBER, CHEERLEADERKA, EFEKT RYGLA, ZARAZA, AKSAMIT, WALC, ZADOŚĆUCZYNIENIE, KROK ŁYŻWOWY, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, OWOCNIK, ŚMIGACZ, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, LEBERKA, OGLĄD, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, SURFINGOWIEC, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, SZEŚĆSETKA, CZŁOWIEK ŚNIEGU, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, GATUNEK AGAMICZNY, GRUBA KRESKA, EWALUACJA, DWUBARWNOŚĆ, ANATOMIA, ISTOTA SZARA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, SZATA TYPOGRAFICZNA, FAJKA, TELEFON ZAUFANIA, STARA GWARDIA, OBWIĄZKA, OPAKOWANIE, KISZONKA, MAGNOLIA, EMPIREUM, MAANAM, POSKRZYP, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, KORTYNA, KOŃ KLADRUBSKI, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, IRENA, DYNAMIZM, DRENAŻ, ANALITYK, ALEUCKI, CUDZOŁOŻNICA, ELITARNOŚĆ, BABULA, RADIOGALAKTYKA, WYCINEK, STELMACH, KRANÓWKA, DOJŚCIE, MASZKARON, MAJOWY PRACOWNIK, GRUBA ZWIERZYNA, REFREN, BABIMÓR, CHRZEST, KUCHTA, WAGONIK, FUNDUSZ PODSTAWOWY, PEŁNIA, PLAMA, ETANERCEPT, ZNAK, PROSO, RACHUNKOWOŚĆ, WROTA, HLAK, TABU, HEBRAJSKI, PIKIEL, CUG, KATAKUMBY, WINNA, ÓSEMKA, SKŁAD PODATKOWY, BEZBRZEŻNOŚĆ, ODLEWARNIA, TOLERASTA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, PASOŻYT, LORDOSTWO, KŁOBUK, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, BRZOZA OJCOWSKA, ASYSTENTKA, REMONT BIEŻĄCY, WODA-WODA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, ANGLOSASKI, ZEW, ABERRACJA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, BARBARYZM, INDEKS RZECZOWY, PRZEŻYCIE, GWIAZDA, NATURALIZACJA, INKA, PUNKT KATECHETYCZNY, DZIURAWKA, CIASTO SKALNE, ANITA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, KLERK, PLUJKA, ELEKTORAT, DRELICH, PISTACJA, SYNTEZA JĄDROWA, ZAJĘCIE, DOM JEDNORODZINNY, WINA NIEUMYŚLNA, KLAUSTROFOBIA, ANTRYKOT, WOŹNY, RÓWNINA SANDROWA, DYSHARMONIA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, NIECIĄGŁOŚĆ, ROŚLINA EGZOTYCZNA, ZNAK TOWAROWY, SZARPANKA, KAKAO, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, CZYRAK MNOGI, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, DRAMAT OBYCZAJOWY, SKALICA, RAKI, AFRYKAŃSKI, SŁOWIAŃSKOŚĆ, KŁADKA, DZIADZIENIE, PODANIE, REDUKCJA, PROMIENIOWANIE ALFA, JEDENASTKA, WILCZE STADO, DOBROTLIWOŚĆ, ZAMKNIĘCIE CELNE, PŁATNOŚĆ BALONOWA, PAZUR, KOŃCOWOŚĆ, GROTESKA, CIENNIK, ZDERZENIE CZOŁOWE, ALBUMIK, BUGAJ, POETA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, CAMPUS, SKRĘT, COCKNEY, ŚMIECH NA SALI, GOŚĆ, PREZENTER, CIEMNOŚĆ, RADIOTA, LUJ, DOCHTÓR, WYCZUCIE, DESZCZOWOŚĆ, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, ALLEGROWICZKA, MONOCHROMATYZM, PRZEBIEG, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, KLUCZ, HAYDN, MIEJSCE, KLAWISZ NUMERYCZNY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, GARNITUR, STRUNA ŚCIĘGNISTA, GEN SKACZĄCY, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, PRĄD GALWANICZNY, SROKOSZ, DEGENERACJA, SPIĘTRZENIE, ZBIÓRKA, POKAZOWOŚĆ, MROŻONKA, GALARETA, LUD, PODOBIZNA, ANIMATOR, EMIGRACJA, PRZYZNAWALNOŚĆ, DĘTKA, SOLARKA, MARSZAND, PERSPEKTYWA, MARKETING RELACYJNY, KOMPLEKS, SKANIA, IRC, OCZAROWIEC, WYŁAM, SZAFARZ, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, WIELKI KSIĄŻĘ, BOGACTWO, KĘPA, KSIĘGA WÓJTOWSKA, DUET, WYKUPNE, EPIKUREIZM, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, MAKAGIGI, ROSZCZENIE ZWROTNE, WIELKOŚĆ, GRENADYNA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, PIŁA, STOMIA, TANGO, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, CZĘŚĆ ZAMIENNA, KRAMNICA, ENIGMAT, REPREZENTACYJNOŚĆ, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, WŚCIEKŁY PIES, GNIAZDO, PRZEDSIĘBIORCZYNI, ASTERYZM, PODSKAKIWACZ, ?CUDZOŻYWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.840 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ TRACI NA AKTUALNOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI LUB ATRAKCYJNOŚCI, STARZEJE SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ TRACI NA AKTUALNOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI LUB ATRAKCYJNOŚCI, STARZEJE SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIADZIENIE to, że coś traci na aktualności, funkcjonalności lub atrakcyjności, starzeje się (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIADZIENIE
to, że coś traci na aktualności, funkcjonalności lub atrakcyjności, starzeje się (na 11 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ TRACI NA AKTUALNOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI LUB ATRAKCYJNOŚCI, STARZEJE SIĘ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - TO, ŻE COŚ TRACI NA AKTUALNOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI LUB ATRAKCYJNOŚCI, STARZEJE SIĘ. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x