KTOŚ, KTO POPRAWIA COŚ NIEMATERIALNEGO - OBSZAR LUDZKIEJ DZIAŁALNOŚCI, DZIEDZINĘ ŻYCIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POPRAWIACZ to:

ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 10 lit.)ULEPSZACZ to:

ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 9 lit.)UZDRAWIACZ to:

ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 10 lit.)UZDROWICIEL to:

ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POPRAWIACZ

POPRAWIACZ to:

ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 10 lit.)POPRAWIACZ to:

substancja lub przedmiot, która służy poprawie czegoś (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, KTO POPRAWIA COŚ NIEMATERIALNEGO - OBSZAR LUDZKIEJ DZIAŁALNOŚCI, DZIEDZINĘ ŻYCIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.485

ZESPÓŁ POREWASKULARYZACYJNY, NAPRAWA, RZEŹBA, BAŁWAN, BOWEN, OBCY, KRANIEC, OSOBOWOŚĆ ANALNA, SPEAKER, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, PRAWICA, PILŚŃ NERWOWA, PORTUGUESA, POPELINA, NIEAKTUALNOŚĆ, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, CZTERDZIESTKA, WYCUG, WSPÓŁROZMÓWCA, EKSPARTNER, PODEJRZLIWOŚĆ, CHŁAM, NAMYSŁ, KROYER, KARIERA, ZWOLNIENIE, AKTYWNOŚĆ, WAZELINIARZ, GUZDRAŁA, PROSTOŚĆ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, PRZYBYTEK, ŚMIERĆ, IKSIŃSKI, PIES, WYPIERDEK MAMUTA, GŁOWA CUKRU, ŁADNOŚĆ, DATEK, SZYLD, DZIECINNOŚĆ, SYMULANT, EDUKATOR, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ELEKTROMIOGRAFIA, ZŁA WIARA, ROZTERKA, ABSURDALNOŚĆ, KONTYNGENCJA, PROJEKTANT, PSYCHOGENEZA, TUZ, ROCKOWIEC, MISIO, KWASIOR, EKSPRESYJNOŚĆ, OSIEMNASTKA, MOŁOJEC, DEMONSTRACJA, PROGRAMOTWÓRCA, OWOCNOŚĆ, PRZEDMIOT, WYKUPNE, DOMEK, NAGOŚĆ, ZMYŚLNOŚĆ, SZYKANA, OPÓR, TRÓJKĄT BERMUDZKI, FISZ, WYCISK, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, PASOŻYT, DWUDZIESTOPAROLATEK, ŁASKAWCA, SKURCZYBYK, BATYBENTAL, PLETYZMOGRAF, ZGODNOŚĆ, TABLICA, MASZKARON, BOBO, PASMO, INTUICYJNOŚĆ, ŚRODEK, NIEDOKŁADNOŚĆ, STACJA SANITARNA, DOMENA MAGNETYCZNA, MAŁOSTKA, WARKOCZ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ŚWIADEK, DEMOLUDY, WIBROAKUSTYK, RAIS, POSTING, SFERA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, BYŁA, NOWICJUSZKA, SOFCIK, NIEOSZCZĘDNOŚĆ, MURZYN, KAMELEON, PRAGMATYCZNOŚĆ, OSADA FABRYCZNA, OGIEŃ, SZAFARZ, NAKŁADKA, POLIMODALNOŚĆ, NIEOBYCZAJNOŚĆ, SZARPANKA, WOSKOWATOŚĆ, ARKTYKA, MAJAK, TOPÓR WOJENNY, JOSEPH GOEBBELS, NIEDYSPONOWANIE, ZAPŁATA, PRODUKT, SROM, ZIEMIA, BACHANTKA, MALARSKOŚĆ, OSIEMDZIESIĄTKA, WĘDROWIEC, ŚCIEMA, KASŁANIE, ZMARTWYCHWSTAŃCY, KRYPTOKLID, ABNEGAT, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, TOLERASTIA, OSPAŁOŚĆ, KOLEJNA WODA PO KISIELU, SŁABIAK, ŚLĄSKOŚĆ, WPŁYW, SOCJOEKONOMIKA, MAJĄTEK, EGZYSTENCJALIZM, MŁODZIK, PSYCHOLOGIA, PRYMITYWNOŚĆ, WYNIOSŁOŚĆ, NAWÓJ, RESPONSYWNOŚĆ, MELODIA PRZYSZŁOŚCI, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, SYGNAŁ CIĄGŁY, UPARTOŚĆ, FAJKA POKOJU, DOSTATEK, NAŚLADOWCA, KWAŚNICA, NEGACYJNOŚĆ, PRZESTRZELENIE, SZOK PODAŻOWY, RORAIMA, REPETYTYWNOŚĆ, IRLANDZKOŚĆ, OPARCIE, INTERPRETATOR, KURZA PAMIĘĆ, KOMERCJALIZACJA, ZBŁĄKANA OWCA, DEKLARANT, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, AMBITNOŚĆ, ŚWIAT, ZAPŁATA, PASYWISTA, WABIK, ZBYTNIK, DRUGA MŁODOŚĆ, PERYFERIE, OZNACZENIE, ŻARLIWIEC, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, PLAKAT, LĘK SEPARACYJNY, IMPRESYWNOŚĆ, USIŁOWANIE, PIĄTKA, DELOKALIZACJA, PRZETWÓRCZOŚĆ, PRECEDENSOWOŚĆ, NIEUFNOŚĆ, LOKATOR, BACHTARAN, PRZYNĘTA, OBSZAR TRANZYTOWY, FIGLARNOŚĆ, ODBIÓR, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, MUTACJA, PRZEGRODA, WARIANTYWNOŚĆ, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, ODKAŻACZ, MIRAKL, PODKŁADKA, OPINIOTWÓRCA, LARWA, RESTAURATOR, NIESTANOWCZOŚĆ, BÓG, SYKOFANT, ANALOGICZNOŚĆ, CIEŚŃ GARDZIELI, DAWCA NARZĄDÓW, STRAŻ POŻARNA, ZAWODOWOŚĆ, SPROŚNOŚĆ, CZYTELNIK, KĄPIEL, ETAPOWOŚĆ, WZNOWICIEL, RADIANT, TAKTYK, UPOLITYCZNIENIE, OPAKOWANIE, ANTROPOCENTRYZM, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ZASADA, HUNCWOT, DENIS, ŁASZA, ANEMIK, PÓŁCZŁOWIEK, STYLISTA, DYWESTYCJA, NATURYZM, PANOWANIE, DZIECIŃSTWO, DRAPIEŻNOŚĆ, OSTADE, SZEF, EGOISTYCZNOŚĆ, PORTER, KWATERUNEK, RAB, STYLOWOŚĆ, KLASKACZ, NIEMĘSKOŚĆ, WYNIOSŁOŚĆ, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, PAJĘCZAKI, AFISZ, BENEFICJENT, KRETOWATE, NIECHLUJNOŚĆ, ZBIEG, OCZKO, KONSULTANT, KOSZTOWNOŚCI, ASCETKA, WAŻNOŚĆ, ŚMIECISKO, NIEŻYCIOWOŚĆ, GADZINA, KRET, OBWIEŚCICIEL, PIRAT, ŁEPAK, ONE-LINER, ESTREHADURA, KRAINA, RECEPTYWNOŚĆ, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, ŁOMOT, HETKA-PĘTELKA, NIEPORZĄDNOŚĆ, OSPALSTWO, SZKODNIK, ŁZAWICA, BENEFICJENTKA, PLAMA, OKRUSZEK, PODCHWYT, PUSTA PAŁA, MAKROBIOTYKA, POZYCJA, NIECELOWOŚĆ, JAPOŃSKOŚĆ, NIELITOŚCIWOŚĆ, KRAJOBRAZ KULTUROWY, POSEŁ, WIEŻOWIEC, PERWERSYJNOŚĆ, LODOWIEC KONTYNENTALNY, PODZIEMIE, OPIEKA TERMINALNA, ZACHOWANIE, ZAJĄKNIĘCIE, KOMPAKTOWOŚĆ, TACHISTOSKOP, ?TAJEMNICZOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.485 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ, KTO POPRAWIA COŚ NIEMATERIALNEGO - OBSZAR LUDZKIEJ DZIAŁALNOŚCI, DZIEDZINĘ ŻYCIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, KTO POPRAWIA COŚ NIEMATERIALNEGO - OBSZAR LUDZKIEJ DZIAŁALNOŚCI, DZIEDZINĘ ŻYCIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POPRAWIACZ ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 10 lit.)
ULEPSZACZ ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 9 lit.)
UZDRAWIACZ ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 10 lit.)
UZDROWICIEL ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POPRAWIACZ
ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 10 lit.).
ULEPSZACZ
ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 9 lit.).
UZDRAWIACZ
ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 10 lit.).
UZDROWICIEL
ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 11 lit.).

Oprócz KTOŚ, KTO POPRAWIA COŚ NIEMATERIALNEGO - OBSZAR LUDZKIEJ DZIAŁALNOŚCI, DZIEDZINĘ ŻYCIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - KTOŚ, KTO POPRAWIA COŚ NIEMATERIALNEGO - OBSZAR LUDZKIEJ DZIAŁALNOŚCI, DZIEDZINĘ ŻYCIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast