KTOŚ, KTO POPRAWIA COŚ NIEMATERIALNEGO - OBSZAR LUDZKIEJ DZIAŁALNOŚCI, DZIEDZINĘ ŻYCIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POPRAWIACZ to:

ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 10 lit.)ULEPSZACZ to:

ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 9 lit.)UZDRAWIACZ to:

ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 10 lit.)UZDROWICIEL to:

ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POPRAWIACZ

POPRAWIACZ to:

ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 10 lit.)POPRAWIACZ to:

substancja lub przedmiot, która służy poprawie czegoś (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, KTO POPRAWIA COŚ NIEMATERIALNEGO - OBSZAR LUDZKIEJ DZIAŁALNOŚCI, DZIEDZINĘ ŻYCIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.485

WYNIOSŁOŚĆ, PAŃSTWO ROŚLINNE, POWAŻNOŚĆ, GATUNEK KATADROMOWY, DOWCIPNIŚ, KUC KASPIJSKI, SZWEDZKOŚĆ, CZARNY PIOTRUŚ, KONTROLA, KROYER, ŁAPACZ, MALAKKA, OSIEMDZIESIĄTKA, PIESZCZOTA, MALOWANIE, NIEDORZECZNOŚĆ, TROGLOBIONT, SŁODKOŚĆ, BAZGRAŁA, RECEPTYWNOŚĆ, KOMPETENTNOŚĆ, MEDYK, PRZYDAŚ, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, SUPERMAN, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, PROSIAK, ANTYFAN, NIESPODZIEWANOŚĆ, KSIĘŻYC, SPYCHOLOGIA, UCHWAŁA ABSOLUTORYJNA, FIZJOGNOMIA, CLOWN, WZÓR, ZEJŚCIE, WYŚMIENITOŚĆ, LENIWOŚĆ, BYDLAK, WSZECHMOCNOŚĆ, ŚLAD, CZARNA DZIURA, FABRYKATOR, MIĘKKIE SERCE, ZBIERACZKA, NIEGUSTOWNOŚĆ, ONIRYCZNOŚĆ, ODPÓR, ZŁOTOŚCI, STRAŻ OGNIOWA, RYBOŁÓW AMERYKAŃSKI, ZARZĄDCA, CZASZA LODOWA, DRZEWOŁAZOWATE, KEBAB, PROWOKACYJNOŚĆ, POLE FIRNOWE, WIZYTÓWKA, PRZETYKANIE, BENEFICJENT, DRYBLER, DWUBARWNOŚĆ, OFIARODAWCZYNI, NIEUCZCIWOŚĆ, FREDROLOG, DAROWIZNA, AMAZONKA, NIKCZEMNOŚĆ, ZGWAŁCICIEL, TEŚCIK, ROZSTRZYGALNOŚĆ, KIESZEŃ, MISIONES, INTENSYWNOŚĆ, WYGNANIEC, PODATEK ROLNY, ŁAŃCUSZEK, KASZLENIE, STRZAŁA, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, SKOMPROMITOWANY, WPIERDZIEL, FISZ, ZAKŁADKA, LIGA, PRZYNALEŻNOŚĆ, TEREN, MINIMUM SOCJALNE, ANTROPOSFERA, MATERIAŁ, KOTSIS, LUJEK, PLEMIĘ, CICHA WODA, ODMOWA, KREDYT OBROTOWY, UDAWACZKA, ZEWNĘTRZE, MOGIŁA, ŻART, OKRES OKOŁOPORODOWY, ŻYRAFA BARINGO, POŚWIADCZENIE, NIEPRZYJEMNOŚĆ, PROWINCJA, POLICYJNOŚĆ, CHIŃSKOŚĆ, LOSOWOŚĆ, PRZESTRZEŃ POZAZIEMSKA, REGION, TAJŃ, PRACOHOLIK, HANIEBNOŚĆ, BRANIE POD WŁOS, SZLAK GRADOWY, GROMOWŁADCA, NIEDELIKATNOŚĆ, HIT, SKRZYNKA, PRZERABIACZ, ISTOTA RZECZY, BIZNES, EDUKATOR, SPRZECZNOŚĆ, BANK SPÓŁDZIELCZY, PLUGASTWO, ODLOT, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ŁAŃCUCH, AKTUALIZACJA, BURGENLAND, TRUJDUPA, NIESTANOWCZOŚĆ, KORYTO RZEKI, RESPONSYWNOŚĆ, NAPRAWICIEL, SZORSTKOŚĆ, NAKRYCIE, NOWICJUSZ, WYNAJMUJĄCA, WIDOKI, CHRZEST, DUJKER JENTINKA, AKWEN, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, NEFF, DUALIZM OSOBOWOŚCIOWY, PUNKTUALNOŚĆ, ZAJĄKNIĘCIE, RADIANT, SZCZĘT, POSTRZELENIEC, SUROWOŚĆ, APARAT REGENERACYJNY, PRZESTWÓR, SŁOWO, OKOLE, SKUTECZNOŚĆ, MAJSTER, NIEZAMOŻNOŚĆ, TOLERASTIA, ZEPSUTOŚĆ, GŁOWA CUKRU, CHOLEWKA, AUTYZM DZIECIĘCY, BRUTALNOŚĆ, PSYCHOBIOGRAFIA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, LADACO, ULUBIENIEC, PRZEBIEGŁOŚĆ, INKUBATOR, ALMANACH, PRAGMATYCZNOŚĆ, GESTALTYZM, SKRĘT, MARTWOTA, BAJKA, PAMFLETOWOŚĆ, TYGIEL, NIEDOSTĘPNOŚĆ, SYMBOL, SZPITALNICY, TAMA, DZIEŁO SZTUKI, EKSPRESYJNOŚĆ, WYROCZNIA, STAWIANIE, ETOS, APOLLIN, NIEPOKALANOŚĆ, KLAUN, NIEPRAWDZIWOŚĆ, TYRAN, KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY, OPARCIE, RUSKOŚĆ, PRACOBIORCA, ŁAKNIENIE, AEROB, PARWOWIROZA PSÓW, CYGAN, PORTUGALSKOŚĆ, KAMIKADZE, BAJER, EKSHIBICJONIZM PSYCHICZNY, SZEŚĆSETKA, MARYNATA, GOTOWIEC, ZGODNOŚĆ, DRZAZGA, BOŻA RĘKA, EFEKTYWNOŚĆ, PASKUDNIK, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, ZYGOTARIANIN, ABOMINACJA, ŹRÓDŁOWOŚĆ, DEBILNOŚĆ, PROWENIENCJA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, KOLEJ OBWODOWA, KORDON, PORTINARI, CIEMNOŚĆ, PROGRESIZM, STOLIK, ŚMIECH, DOKŁADNOŚĆ, BUDZICIEL, CHROPAWOŚĆ, ZATOKA NIŻOWA, POWTARZALNOŚĆ, CHRZEST, ZABORCZOŚĆ, APLIKACJA, KOT, POCHŁANIACZ, ODPŁYW, KOSZT DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ, KOMENTARZYK, DOJŚCIE, AUTENTYCZNOŚĆ, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, CHUDZIĄTKO, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, ZGORZELIZNA, PORCJA, PORA, ANIMALIZM, ZAMIENNIK, POPRAWIACZ, MAŁOŚĆ, STREFA HEADA, DEPRESYJNOŚĆ, OBSZAR, HANIEBNOŚĆ, BEYLIZM, KASZKA Z MLEKIEM, OSTROŚĆ, POPYCHŁO, CIEMNOTA, STAŁOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, SZORSTKOŚĆ, CHYTRY LIS, DYWERSYFIKACJA RYZYKA, PRZYZWOITOŚĆ, BALAST, PODŚWIADOMOŚĆ, PRZECHOWANIE, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, PATRYK, DURNOWATOŚĆ, WYBIEG, WYŚMIENITOŚĆ, DECEMWIRAT, MUTACJA, NIESTEROWNOŚĆ, UMOWNOŚĆ, KNYPEK, NÓŻ NA GARDLE, ADRES, ŁAJDACKOŚĆ, MAKRO, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, WŁAŚCIWOŚĆ, PŁASKOZIEMCA, BAJECZKA, ÓSEMKA, ROZSADNIK, OGLĄDACZ, GOTOWOŚĆ, PRZEŻYCIE, INTERESOWNOŚĆ, BEZGUŚCIE, WIZJONER, NADGORLIWOŚĆ, WSZECHWŁADNOŚĆ, ?PRAGMATYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.485 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ, KTO POPRAWIA COŚ NIEMATERIALNEGO - OBSZAR LUDZKIEJ DZIAŁALNOŚCI, DZIEDZINĘ ŻYCIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, KTO POPRAWIA COŚ NIEMATERIALNEGO - OBSZAR LUDZKIEJ DZIAŁALNOŚCI, DZIEDZINĘ ŻYCIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POPRAWIACZ ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 10 lit.)
ULEPSZACZ ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 9 lit.)
UZDRAWIACZ ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 10 lit.)
UZDROWICIEL ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POPRAWIACZ
ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 10 lit.).
ULEPSZACZ
ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 9 lit.).
UZDRAWIACZ
ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 10 lit.).
UZDROWICIEL
ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 11 lit.).

Oprócz KTOŚ, KTO POPRAWIA COŚ NIEMATERIALNEGO - OBSZAR LUDZKIEJ DZIAŁALNOŚCI, DZIEDZINĘ ŻYCIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - KTOŚ, KTO POPRAWIA COŚ NIEMATERIALNEGO - OBSZAR LUDZKIEJ DZIAŁALNOŚCI, DZIEDZINĘ ŻYCIA, NIEKONIECZNIE DOKONUJĄC ZMIAN STRUKTURALNYCH. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

x