KTOŚ, KTO UCZY SIĘ POZA SZKOŁĄ, SAMODZIELNIE, I ZALICZA MATERIAŁ, ZDAJĄC EGZAMINY KOMISYJNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKSTERN to:

ktoś, kto uczy się poza szkołą, samodzielnie, i zalicza materiał, zdając egzaminy komisyjne (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EKSTERN

EKSTERN to:

uczeń, który nie mieszka w internacie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, KTO UCZY SIĘ POZA SZKOŁĄ, SAMODZIELNIE, I ZALICZA MATERIAŁ, ZDAJĄC EGZAMINY KOMISYJNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.755

PEDAGOG, MEDIUM, AGREGATY PIENIĘŻNE, OBRONA SYCYLIJSKA, KOMUNIKACJA, KONTYNGENT CELNY, SASZETKA, OCZKO W GŁOWIE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, NIEMĘSKOŚĆ, TOREBKA BOWMANA, NUMERANT, CZEKADEŁKO, EWANIELIA, TRANSPOZYCJA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, AUTSAJDER, TURBINA RUROWA, WYSTRZAŁ, WYŚCIGÓWKA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, DOJŚCIE, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, CYNODONTY, POLAK, POŻYTECZNY IDIOTA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, DZIANINA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, SOCZEWKA SCHODKOWA, MOTYW, ADAPTACJA, PRACA INTERWENCYJNA, HIPOTEKA, KOŃCZYNA, IRONIA ROMANTYCZNA, RUBEROID, GÓRKA, HIPNOTYK, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, KOMPLEKS GLEBOWY, WYCZARTEROWANIE, DOSTĘP, TERAPIA BEHAWIORALNA, MAFIA PALIWOWA, PISTACJA TERPENTYNOWA, MUSZLA KONCERTOWA, PŁYNNOŚĆ, JAZZ, AEROGRAFIA, KOŁATKA, CZEMPION WSZECHWAG, HIGIENISTKA, ROZKŁAD, ŚWIATEŁKO W TUNELU, WAGON, NACIEK, ŁUPEK, BIDAKA, SPADOCHRONIARZ, LINA RATUNKOWA, BIOENERGOTERAPIA, POITEVIN, PRZEPOCZWARZENIE, ENERGETYKA WODNA, NIEMIEC, WALENTYNKA, NASKÓREK, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, SERM, MARSZ, SZKARADZIEJSTWO, PODSKAKIWACZ, FRANCUSKI, ROZPIERACZ, DIAGNOSTA, WĘZEŁ KOLEJOWY, PODPINKA, TRASZKA PIRENEJSKA, GRZECH SODOMSKI, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, RADIOWIEC, KONSERWATOR ZABYTKÓW, DZIADZIENIE, TABLICA MENDELEJEWA, SĄCZEK, MADRASA, FIZA, REWERENCJA, KONDOR, LOTNE PIASKI, CUDOTWÓRCA, CYNGIEL, KANONISTYKA, KONFIGURACJA, PĘDZLIK, INGRESJA MORSKA, ZIMNA KATODA, SZYNA, CNOTLIWA ZUZANNA, PSEFOLOGIA, FARBOWANIE SIĘ, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, CYTADELA, NAPŁYW, TENDENCJA, ZASTÓJ ŻYLNY, AWANGARDA, FATAMORGANA, PŁUG TALERZOWY, POKOLENIE, TUNICZKA, ICHTIOSTEGOWCE, MAGNOLIA, KOLEJ GONDOLOWA, SPAWACZ, RESPONSYWNOŚĆ, CZERPACZ, PÓŁMISEK, FUZJA KONGLOMERATOWA, PIERWORYS MAPY, BIAŁA DIETA, TRACICIEL, SZMELC, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, LIKWIDATOR SZKÓD, TELEROBOTYKA, ODROŚL, SSAK OWADOŻERNY, MAILOWANIE, AUTOHEMOTERAPIA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, ZAPAS, MIASTO UMARŁYCH, DROGA KOŁOWA, APOSTAZJA, ICHTIOZAURY, FAJANS, MRÓWNIK, VOLLEY, KLĘK, PRZYJACIEL RODZINY, KATOLICKOŚĆ, MAGENTA, MAZAJA, AFTERPARTY, ŁUSKA, TOWAROZNAWSTWO, STEMPEL, OPAŁ, ICHTIOBIOLOGIA, KONWERTYTA, STYL CASUALOWY, DRENAŻ, MAGNEZJA, RÓJ METEORÓW, WILAMOWSKI, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, TAMBURYN, DEPORTOWANY, IMMUNOPATOLOGIA, BURSZTYNNIK, KORUPTOR, PODNÓŻEK, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, KONTRABANDZISTA, CZERWONA BURŻUAZJA, ASCETA, OSKARŻONY, ANATOMIA KLINICZNA, POPISOWOŚĆ, STREFA KONWEKTYWNA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, SZOK POPORODOWY, CZOŁO, BUCHTA, GRECKI, KOSMOS, FLORYSTA, KANCONA, ENERGETYKA CIEPLNA, PERIODONTOLOGIA, KOŚĆ SŁONIOWA, STOPNIOWALNOŚĆ, SZKŁO JENAJSKIE, FIRCYK, KSIĘGOWOŚĆ, PAUPER, PATRONKA, WYGIĘCIE, NADZIEWARKA, JAJKO W KOSZULCE, DOJNICA, CANCA, ŻELE, SZKOŁA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, SOCJETA, MENISK, SZEW, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, KADZIELNICZKA, SCHLUTER, POTWIERDZENIE, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, BRUTAL, KARTOWNIK, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, IBISOWATE, GENETYKA POPULACYJNA, MASA, SAMOISTNOŚĆ, MOGIKAPPACYZM, BOLSZEWICY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, MONTAŻOWNIA, PIĘCIOBÓJ, NIESTAŁOŚĆ, POZA, BIAŁA ŚMIERĆ, PRĄTNIK SREBRZYSTY, PRANKO, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, WĄŻ OSTROGŁOWY, BOOT, FILM NOIR, MORFOTROPIA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, MEJLOWANIE, KŁOBUK, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, LABORANT, WAPIENNIK, KICHA, STROIK PODWÓJNY, SILNIK SPALINOWY, GRUCZOLISTOŚĆ ZEWNĘTRZNA, DZIEWIĄTKA, DEBILNOŚĆ, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, TRZASKOWISKO, NIEDOPUSZCZENIE, RZEP, ZEPSUTOŚĆ, SKÓRA, GRUBOSKÓRNOŚĆ, ARPEDŻIO, MIRAŻ, ŁODRANIT, URLOP TACIERZYŃSKI, ŁUP, PIJAK, FIZYKA PLAZMY, MISTERIUM, POGODNOŚĆ, NAUKI KOGNITYWNE, BIOLA, BAR, BARTNIK, SKLERODERMIA UKŁADOWA, SIEWKI, DWA OGNIE, PROBLEM, ZGODA, SZPECIELE, HEBAN, PAPROĆ, PORYWCZOŚĆ, BÓL DUPY, BUŁGARSKI, DRYBLING, PŁASKI TALERZ, MINIALBUM, NIEUBŁAGALNOŚĆ, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, MAHDI, KOŁOWROTEK, E-LIQUID, TRZEŹWOŚĆ, KAMELEON, INFILTRACJA, SEJSMOMETRIA, ZŁOŻE FILTRACYJNE, MAŁA OJCZYZNA, PRECESJA, WYBRANIEC, PRZEWÓD JEZDNY, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, PRZYKRYCIE, SUITA, ÓSEMKA, SPRZĘŻNICE, RZEŹNIA, BAON, CHOROBA GOODPASTURE'A, PROBIERNIA, CAŁUSEK, SYNTEZA JĄDROWA, ?PŁYN ZŁOŻOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.755 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ, KTO UCZY SIĘ POZA SZKOŁĄ, SAMODZIELNIE, I ZALICZA MATERIAŁ, ZDAJĄC EGZAMINY KOMISYJNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, KTO UCZY SIĘ POZA SZKOŁĄ, SAMODZIELNIE, I ZALICZA MATERIAŁ, ZDAJĄC EGZAMINY KOMISYJNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKSTERN ktoś, kto uczy się poza szkołą, samodzielnie, i zalicza materiał, zdając egzaminy komisyjne (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKSTERN
ktoś, kto uczy się poza szkołą, samodzielnie, i zalicza materiał, zdając egzaminy komisyjne (na 7 lit.).

Oprócz KTOŚ, KTO UCZY SIĘ POZA SZKOŁĄ, SAMODZIELNIE, I ZALICZA MATERIAŁ, ZDAJĄC EGZAMINY KOMISYJNE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - KTOŚ, KTO UCZY SIĘ POZA SZKOŁĄ, SAMODZIELNIE, I ZALICZA MATERIAŁ, ZDAJĄC EGZAMINY KOMISYJNE. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast