KTOŚ, KTO ZOSTAŁ PRZED KOGOŚ INNEGO WYSŁANY W OKREŚLONYM CELU, Z JAKIMŚ ZADANIEM DO WYKONANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POSEŁ to:

ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 5 lit.)POSŁANIEC to:

ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 9 lit.)POSŁANNIK to:

ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 9 lit.)WYSŁANIEC to:

ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 9 lit.)WYSŁANNIK to:

ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POSEŁ

POSEŁ to:

członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie (na 5 lit.)POSEŁ to:

ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 5 lit.)POSEŁ to:

dyplomata, przedstawiciel dyplomatyczny reprezentujący swoje państwo w obcym państwie lub wobec obcego monarchy (na 5 lit.)POSEŁ to:

polski parlamentarzysta (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, KTO ZOSTAŁ PRZED KOGOŚ INNEGO WYSŁANY W OKREŚLONYM CELU, Z JAKIMŚ ZADANIEM DO WYKONANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.783

PRZYKRYCIE, FECHTMISTRZ, PRZECHOWALNICTWO, KARES, WYDAJNOŚĆ, CHCIWSTWO, ULEPSZACZ, SKÓRKA, LAMPKA WIECZYSTA, REJTERADA, OBSERWACJA, BADANIE, AUTORYTARNOŚĆ, TERMINAL KONTENEROWY, OSCHŁOŚĆ, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, ŻYWOTNIK ZACHODNI, STRÓJ, MAKIAWELISTA, POGODNOŚĆ, NIESZABLONOWOŚĆ, IMERSJA, MISJA, CZEREŚNIAK, TYGRYS, BŁĄD, UŻYŹNIACZ, SZKODNIK, KSI, URZĘDNIK ZIEMSKI, PRZYPORA, ZBIORKOM, OKRĘT ESKORTOWY, EKSPATRIANT, SKOK, KRÓLOWA, OPĘTANY, MISJA STABILIZACYJNA, PUDLINGOWANIE, DZIEWIĄTA, ZIEMSKI, KLON, ARCYDZIELNOŚĆ, LUNETA, KROKSZTYN, LEWORĘKI, WAŁ, TECHNOFOBIA, PLUDRY, JEDEN, TRANSPORTÓWKA, OKUPACJA, ŻALE, SIEĆ LOKALNA, TĘPOZĄB BIAŁAWY, NERWICOWOŚĆ, BUDOWNICTWO WODNE, DOSKONAŁOŚĆ, TUPET, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, WSPÓŁZIEMIANIN, PRZERABIACZ, PORWAK, EKSPATRIANT, UNIŻENIE, KOZAK, ŚLĄSKOŚĆ, BRAMA TRIUMFALNA, KLAMRA, WYCISK, GARDEROBA, POSTULATYWNOŚĆ, MONUMENTALIZACJA, ROZPRAWA DOKTORSKA, PLAMA, BEZGUŚCIE, ZAINTERESOWANIE, ZBIOREK, PLEBISCYT, SERAU BIAŁOGRZYWY, SUBSTYTUT, SZWEDZKOŚĆ, ZODIAK, WSPOMNIENIE, ANTYFON, NAUKA ŚCISŁA, TRIAS, MIÓD KAPANIEC, SPRAWDZIAN, PATOGENNOŚĆ, PIĄTKA, PROSTOLINIJNOŚĆ, BLINDAŻ, FOLKSDOJCZ, SZCZĘŚLIWOŚĆ, TAZZY, SKUNKS, MODEL AKTANCJELOWY, KNEBEL, ZATRZYMANIE, REFLEKTOR, DESTRUKCYJNOŚĆ, ZŁOTOŚCI, MARSZ, CIĘGI, NOWY, LOKATA DYNAMICZNA, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, GIBANIE, ZACHOWAWCZOŚĆ, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, USKOK, RADCA PRAWNY, CIENNIK, OSTENTACYJNOŚĆ, WYDZIELANIE, DZIEŃ OTWARTY, SPIS LUDNOŚCI, SZORSTKOŚĆ, ZATRUDNIALNOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA, OBROŃCZYNI, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, DZIEWIĄTA, NEOFASZYSTA, KURACJA UDERZENIOWA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, PRZECHRZTA, SZYBKI BILL, LAGERPETON, WIECZOREK POETYCKI, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, CZUB, SZKŁA, MATCZYNOŚĆ, WYPIERDEK MAMUTA, EKA-PIERWIASTEK, MOA, PRZEZNACZENIE, OCZKO, ŁASKAWY CHLEB, ATMORADIOGRAF, TŁUK PANCERNY, SCRABBLISTA, BETONKA, MEDIALNOŚĆ, POTOK, UPROWADZENIE, ZAJĄC BIELAK, WSPÓLNIK, EKSTRUZJA, LEGAT, ŹDZIERSTWO, NIESTANOWCZOŚĆ, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, WOREK TRENINGOWY, ORĘŻ, USYTUOWANIE, BRZASK, PODRÓŻ, FIGHTER, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, TURNIKIET, UWAŻNOŚĆ, PASZA, BRATNIA DUSZA, IMIENNOŚĆ, TOCZENIE, AKOMODACJA, PROTOMEDYK, KURS OTWARCIA, PODSZYWACZ, KASKADER, TARLICA, BALOT, STATYNA, MATURZYSTA, FUCHA, STARANIE, WIEŻA ARTYLERYJSKA, ŚLEDŹ, OBLICZNOŚĆ, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, CHEMIA OBLICZENIOWA, ANTYIMPERIALISTA, MNIEJSZE ZŁO, LUSTRACJA, PODKŁAD, PRZYSMAK, SAMOCZYSZCZENIE, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, PRZEWODNICZĄCY, SITO, INWENTOR, PORTFEL, WŁÓKNO, UJMA, PAPUGA, SZLAUF, SKWAPLIWOŚĆ, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, WOJSKO, TAMA, PAPIRUS, GARDEROBA, ZWODNIK, SZATAN, WKRĘTKA, KLEJONKA, KRWIOPIJCA, GZYMS, DANSKER, ZMARTWYCHWSTAŃCY, UKONTENTOWANIE, OSOBA PRAWNA, DEDUKCJA, PULPET, CHOCHOŁ, NIETAKTOWNOŚĆ, PRZEZORNOŚĆ, GOŁĄBEK, WIERNOŚĆ, KABEL, FARMAZONIA, FORGURT, DREN, PRZYNALEŻNOŚĆ, MATKA BOSKA ZIELNA, POTWARZ, ROZCHODNIACZEK, DOSTATEK, FANATYK, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, WYŻ DEMOGRAFICZNY, ABLACJA, URNA KANOPSKA, RELIGIJNOŚĆ, OKO, ŚWIETLIK WĘDKARSKI, GOŚĆ, SKRADANKA, MEZOATOM, MALOWANIE, MARNOTRAWSTWO, FAJKA, SUPERWAJZOR, GRUPA BILATERALNA, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, NAPAŚĆ, ŹRÓDŁO, PASOŻYT ZEWNĘTRZNY, OPERACJA PLASTYCZNA, PERFORMANCE, DOZÓR BÓŻNICZY, DERMABRAZJA, PODKŁADKA, NAPÓR, GRETING, KALUMNIA, STROLLER, ROZRYWKA, ZAKŁADKA, ANTAGONISTA, NIEPRAWOMYŚLNOŚĆ, BLENDA, PROTEKTOR, ŚWIADEK KORONNY, ALIMENTACJA, TELEFON ZAMIEJSCOWY, RETORSJA, GLOBUS, MAKROWIRUS, POCZUCIE HUMORU, ETUIDA, ŁUSKA, ETAT RĘBNY, OBUDOWA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, REJESTRANT, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, CŁO OCHRONNE, TREMA, DROGA, SYMPATIA, OŚLA CZAPKA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, PLUDERKI, WSPÓŁKIEROWNIK, FAŁSZYWOŚĆ, PROSZEK DO PIECZENIA, BAŁKAŃSKOŚĆ, ZACHOWANIE, DACH, POMIESZANY, KOGNAT, ADORACJA, KLEKOTKA, BIEGŁOŚĆ, ?EDYTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.783 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ, KTO ZOSTAŁ PRZED KOGOŚ INNEGO WYSŁANY W OKREŚLONYM CELU, Z JAKIMŚ ZADANIEM DO WYKONANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, KTO ZOSTAŁ PRZED KOGOŚ INNEGO WYSŁANY W OKREŚLONYM CELU, Z JAKIMŚ ZADANIEM DO WYKONANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POSEŁ ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 5 lit.)
POSŁANIEC ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 9 lit.)
POSŁANNIK ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 9 lit.)
WYSŁANIEC ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 9 lit.)
WYSŁANNIK ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POSEŁ
ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 5 lit.).
POSŁANIEC
ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 9 lit.).
POSŁANNIK
ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 9 lit.).
WYSŁANIEC
ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 9 lit.).
WYSŁANNIK
ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 9 lit.).

Oprócz KTOŚ, KTO ZOSTAŁ PRZED KOGOŚ INNEGO WYSŁANY W OKREŚLONYM CELU, Z JAKIMŚ ZADANIEM DO WYKONANIA sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - KTOŚ, KTO ZOSTAŁ PRZED KOGOŚ INNEGO WYSŁANY W OKREŚLONYM CELU, Z JAKIMŚ ZADANIEM DO WYKONANIA. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast