OSOBA, KTÓRA ŻYJE W JAKIMŚ OKRESIE I MA CECHY TYPOWE DLA LUDZI ŻYJĄCYCH W DANYM OKRESIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIECKO WIEKU to:

osoba, która żyje w jakimś okresie i ma cechy typowe dla ludzi żyjących w danym okresie (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA ŻYJE W JAKIMŚ OKRESIE I MA CECHY TYPOWE DLA LUDZI ŻYJĄCYCH W DANYM OKRESIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.031

OKRES LITERACKI, BOĆWINA, GOLEC, KARŁOWATOŚĆ, TRYTYLODONTY, SUPEL, ODSYŁACZ, KROPLA W MORZU, ŁUK TRIUMFALNY, PODAWCA, NARAMIENNIK, NIEFACHOWIEC, CIĄGNIK CIĘGNIK, STADIUM ANALNE, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, CHOROBA ALPERSA, KOŃ BULOŃSKI, ŻACHWA, ROBOTNICA, ZAPLUTY KARZEŁ REAKCJI, HEREZJA, ODNAWIACZ, JEŹDZIEC APOKALIPSY, LIGA, PROKOMPSOGNAT, SZESNASTKA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, CZŁOWIEK, GATUNEK INWAZYJNY, BOBO, SARDYNKA EUROPEJSKA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, ROŻEK, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, TIOMERSAL, KONWEJER, TETRAPLEGIK, JAKOŚĆ ŻYCIA, ŁAJDACTWO, SYGNALIZACJA ŚWIETLNA, PINTA, CIEMNA KARTA, WICEMISTRZYNI, GMINA MIEJSKA, HANGAR, ROZMIARÓWKA, BŁONA SUROWICZA, BIAŁY ŚPIEW, PRZEŻYCIE, ŻYWE SREBERKO, PRZYBYWAJĄCA, KALENDARZ CHIŃSKI, PLACYK, DĘTKA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, MARSZ, ETRANŻER, KSENOFIL, SEZONOWIEC, RÓWNIACZKA, KRYPTOZAUR, MINIPIŁKA, WALDORAPTOR, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, STROFA ALCEJSKA, PSAŁTERZYSTA, ŁACINNICZKA, GRZESZNIK, FIDEIKOMISARIUSZ, GRZYBOLUBKI, NIEOSTATECZNOŚĆ, PLEBS, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, MAPA SZTABOWA, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, ZŁOTOŚCI, AGERAZJA, PANICZĄTKO, ULICZNICA, MUZYKA SALONOWA, BRAMKA HONOROWA, RZECZNIK, ŻYRAFA BARINGO, DEFICYT, METODA AGLOMERACYJNA, PODGARDLE, CMENTARZ, ZEFIR, MALUCH, GORĄCE KRZESŁA, WIETRZNOŚĆ, STYLING, GRYM, AUTOKEFALIA, KOZIARZ, JUNIORKA STARSZA, ZAĆMA POURAZOWA, STRAŻ, SZAFIARKA, ZYSK INFLACYJNY, KONTREDANS, PALIWODA, GAZOWNIK, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, PLON REFERENCYJNY, NAPAD, KAPRYŚNICA, RADA STARCÓW, SILNIK STRUMIENIOWY, KLUBOWICZKA, GRUPA LIEGO, BĄBEL, ROKOKO, SERBSKOŚĆ, ŻAKIERIA, FIŻON, JABŁKO DESEROWE, HISTORYZM CEGLANY, KOMORA GAZOWA, GRAFOMAN, PROSTE ZADANIE KINEMATYKI, HERKULES, ŚCINACZ, SAMODZIERŻAWCA, MINERALIZATOR, ASNYK, TENREK, ZBIOREK, KUMCIA, PANGOLIN CHIŃSKI, TRÓJKA, SPECGRUPA, CHIMERA, TRAWERS, ZIBI, ANONEK, MACIERZYŃSKOŚĆ, GOSZYZM, FUNKCJA UNIMODALNA, KLER, PRZODOMÓZGOWIE, HAK, MAKAK TAJWAŃSKI, ŁOŻE ŚMIERCI, MAŁY KONSTRUKTOR, KURCZ, AFERA KOPERKOWA, TRZYNASTKA, KRUPNIK, GETER, ETAT RĘBNY, OWIJARKA, RZECZNIK PRASOWY, PAJĄK, SKŁADANKA, FETYSZYSTA, STARY LIS, AGRESOR, ZASIEDLENIE, GRUPA ETNICZNA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SKĄPIARZ, DAR ZIEMI, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, KROKIET, WOMBAT AUSTRALIJSKI, BOBAK, SZAJBA, ELEMENTARZ, NORNICA RUDA, POWINOWATY, PODCIEP, KAMIKAZE, PRZYLEPNOŚĆ, CUDZOZIEMSKOŚĆ, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, NALEŻNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA, GRAJCAR, NANERCZ, OBÓZ, ŻYWIOŁ, NOWY, ŁÓŻKO PIĘTROWE, PRZODOWNIK, KLINGOŃSKI, PRAKTYKANT, CHŁOPIEC DO BICIA, APOKALIPSA, WAREG, TEBY, PROSTYTUTKA, KONDOTIER, ZAPYLACZ, PRZEKAZ, UPRAWIACZ, MAGIA ADDYTYWNA, WIWERA MALAJSKA, LOTOKOT MALAJSKI, DROGA KONIECZNA, BIBLIOTEKA SEJMOWA, SAMOCHÓD, NIEŚWISZCZUK, ASTRONOMICZNA LICZBA, SMREK, GRUPA, RATA BALONOWA, PRZEWODNIK, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, ROK, EMPIRE, WYŻ, NIEPRZYJACIÓŁKA, FIGURA PŁASKA, DAUMIER, CZARNY FILM, DOKUMENTALISTA, KRZEŚCIJAŃSTWO, TAZZY, KLAUZULA, MEDAL, GAŁA, OBSADA, PODŚCIELISKO, PASJONAT, ZEBRA, NAPÓJ, CZYNNIK TERATOGENNY, GIMBOPATRIOTYZM, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PERFORMATYWNOŚĆ, OWSIANKA, KONTROLA, PLIK, DAWCA NARZĄDÓW, ZBIERACZKA, BALOWICZ, PRZEWODNICZĄCY, BAZYLIKA KATEDRALNA, NOWONABYWCA, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, WYSPA WULKANICZNA, PEDOFILSTWO, KACZKA, TŁUMACZ, CELLULIT, NESODAKTYL, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, LEP, TRANSPOZYCJA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, KORPUS URZĘDNICZY, KORYTARZ EKOLOGICZNY, AZOR, NORMALKA, RELACJA LOGICZNA, BOHATERKA, MIKROPACHYCEFALOZAUR, PISMO MUZYCZNE, ANTYKADENCJA, ROCZNIKARZ, HIPOTEZA EKSPANDUJĄCEJ ZIEMI, GEOFIT, MORALIZATOR, DECYZJA DOPUSZCZALNA, STEREOTAKSJA, RETUSZ, ANIOŁEK, NADAWCA PUBLICZNY, BLASZKA, ORGANIZM MODELOWY, BIKINIARSTWO, STYL WILHELMIŃSKI, JANUSZ, TRAWA KANARYJSKA, TESTAMENT, FRANCUSZCZYZNA, KĄTNIK DOMOWY, ŻYWIK, CEZAR, POKRZYWDZONY, BRZĘKACZ, CZOP, KOTERIA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, NIKOLAITA, SKUPISKO, RYJOSKOCZKOWATE, IDEAŁ PIERWSZY, DWUBÓJ, PRZECIWWSKAZANIE, SPARTANKA, MARRAN, PENETRACJA GENU, CIŚNIENIE, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, ALLEMANDE, SPRAWA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, CEROWACZKA, ?UPRAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.031 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA ŻYJE W JAKIMŚ OKRESIE I MA CECHY TYPOWE DLA LUDZI ŻYJĄCYCH W DANYM OKRESIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA ŻYJE W JAKIMŚ OKRESIE I MA CECHY TYPOWE DLA LUDZI ŻYJĄCYCH W DANYM OKRESIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIECKO WIEKU osoba, która żyje w jakimś okresie i ma cechy typowe dla ludzi żyjących w danym okresie (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIECKO WIEKU
osoba, która żyje w jakimś okresie i ma cechy typowe dla ludzi żyjących w danym okresie (na 12 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA ŻYJE W JAKIMŚ OKRESIE I MA CECHY TYPOWE DLA LUDZI ŻYJĄCYCH W DANYM OKRESIE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - OSOBA, KTÓRA ŻYJE W JAKIMŚ OKRESIE I MA CECHY TYPOWE DLA LUDZI ŻYJĄCYCH W DANYM OKRESIE. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x