CZŁONEK SUBKULTURY MŁODZIEŻOWEJ, KTÓRA POJAWIŁA SIĘ W LATACH 90. XX WIEKU; SUBKULTURA TA WYWODZI SIĘ Z WIELKICH OSIEDLI BLOKÓW Z BETONOWYCH PŁYT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRESIARZ to:

członek subkultury młodzieżowej, która pojawiła się w latach 90. XX wieku; subkultura ta wywodzi się z wielkich osiedli bloków z betonowych płyt (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁONEK SUBKULTURY MŁODZIEŻOWEJ, KTÓRA POJAWIŁA SIĘ W LATACH 90. XX WIEKU; SUBKULTURA TA WYWODZI SIĘ Z WIELKICH OSIEDLI BLOKÓW Z BETONOWYCH PŁYT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.838

OSNUJA, ADRES ELEKTRONICZNY, CHONDRYT, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, KROKIET, PRAKTYKANT, NIEDOROZWÓJ, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, OFICJEL, AFGAŃSKI, WĘZEŁ, ASFALT, TAPIRY, WYRAZ OBCY, KINEZYTERAPEUTA, OGLĄDACZ, ADHEZJA, LOTNE PIASKI, MARKGRAF, FRIK, SYLWETKA, MIARA PROBABILISTYCZNA, KATANGA, TWORZYWO, WESOŁOŚĆ, GÓRNE, OTWORZENIE DUSZY, DUŃSKI, DELFIN, GWAŁTOWNOŚĆ, KLASA, KRÓLIK, SZEREG NEPTUNOWY, WSPINACZKA SKAŁKOWA, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, POZYTYWIZM LOGICZNY, ROZWOZICIEL, MALAKOZOOLOGIA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, GŁOSKA PREPALATALNA, CIENNIK, DRĘTWOTA, KOLEJ, ZAKŁADNIK, ADHD, HADAL, CHŁOPEK ROZTROPEK, FIGA Z MAKIEM, FEMINISTKA, KOLORYSTYKA, FIUT, TERAPSYDY, TOCZENIE, KANCONETTA, MONTAŻOWNIA, KULTURA KRETEŃSKA, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, OSIEMNASTKA, MINIMUM PROGRAMOWE, ANIOŁ STRÓŻ, ŻÓŁTLICA, KANAŁ HAVERSA, TETRAPLEGIK, TYFLOPEDAGOGIKA, WSZOŁY, KAMPUCZA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, ASTROFOTOMETRIA, BENIGER, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, ROZPIĘTOŚĆ, SIŁA SPOKOJU, POSIADY GÓRALSKIE, STRATEGIK, GOSPODARZ, PSZCZOLINKI, KARDIOIDA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, ZEFIR, DIECEZJA, SPÓR, PRZEWÓD, ZARODNIKOWCE, LINIA KOLEJOWA, ŚLIZG, BUDYŃ, METEORYT, BRUNELLESCHI, WYŚCIG, HIP-HOPOWIEC, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, ZAAWANSOWANIE, ANAFORYCZNOŚĆ, PŁOMYKÓWKA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, KOSTUREK, KWADRANT, MASZT, SCYT, STYL ARTYSTYCZNY, KOMBATANCKOŚĆ, OBIEG PIENIĄDZA, NASTAWNOŚĆ OKA, DOJARKA, CHASER, TOPIELEC, BETONOSKOP, SUPERNOWE, REDUKCJA, TURAS, BARWY WOJENNE, MIRAŻ, WYROBNIK, BUTNOŚĆ, IZOFONA, TREND HORYZONTALNY, TAMANDUA, POŚREDNIK, CHEMIA ANALITYCZNA, BYSTROŚĆ, INWERSJA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, ZGRZEBŁO, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, CATERING, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, KONWENCJONALIZM, PRZESŁANKA, SUPERKOMBINACJA, FILOZOFIA, PLEBS, ZEGAR KWARCOWY, SUBKULTURA, PORODÓWKA, CZARNY FILM, TV, PŁONINA, TOLERANCJA WYMIARU, REFLEKTOR, ODPŁYW, PUZZLE, ZGORZEL GAZOWA, ROTACJA, ASTRONOM, FILEMON BLADY, KANAŁ ENERGETYCZNY, SAVE, PIERDU PIERDU, MIOPATIA ALKOHOLOWA, SEGMENT SZYJNY, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, GRYMAŚNICA, PROLETERIATCZYK, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, GOSPODARKA MIESZANA, EROS, PODUSZKA BALANSOWA, BRÓDKA, UCHWYT NOŻOWY, SKŁAD WOLNOCŁOWY, ELDAR, EKSPERIENCJA, CALABAZA, CAMORRA, DZIESIĄTKA, RZEŹNICZKA, ŁZA, SYGNIFIKATOR, ŻELAZICA, SUPERNOWA TYPU IC, KUBAS, JELCZ, BALKONIK, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, POJAWIENIE SIĘ, ROZPRAWA HABILITACYJNA, SARONG, BARCZATKA GŁOGÓWKA, SŁONICA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, CZAPA POLARNA, ZAPALENIE, DZIELNIK, MENNICA, UŻYTEK, KRÓTKI RÓG, PAMPA, BABRAŁA, DYNAR, SWAWOLNIK, ZIEMIA ODNIESIENIA, PŁYTA OCEANICZNA, DARVAS, MECHANIKA NIEBA, KREOL, WIRTUALIZACJA, CUKIER ZŁOŻONY, ALEGORYCZNOŚĆ, KREOLKA, OŚRODEK KURATORSKI, PŁYTA KORKOWA, MEDYCYNA LOTNICZA, PIĘTKA, WIRUS, GALAKTYKA, MIECZ UCHYLNY, CZŁOWIEK INTERESU, WINID, LEW, JEDYNOWŁADCA, CHA-CHA, LIGA, MIGLANC, BEZIDEOWOŚĆ, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, WIELOBÓJ, ZASTAWKA, POKRZYWDZONA, PRAWO, RACA, BEZGRANICZNOŚĆ, JĄDRO SOCZEWKOWATE, GARBARZ, LEŃ, GRABIEŻCA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, AKOMODACJA, MIKOLOGIA, KONFORMER, RULETKA, SPRAWDZIAN, CZOP ZATOROWY, CHILLI, DZIDZIA PIERNIK, MIKROFON DYNAMICZNY, ULGA MELDUNKOWA, POLITYKA KURSOWA, CZEKADEŁKO, WIĄZANIE, DZIECKO SZCZĘŚCIA, PRZYLEPNOŚĆ, GESTALT, DWUSTUMETROWIEC, STAN, ZAPALENIEC, ODRUCH KOLANOWY, OFIARODAWCZYNI, CZERWONE, POWÓD, RPG, OSKRZELE, AUDYTORIUM, ULOTKARZ, BATSZEBA, KLAPA, STUDENT, SZCZERBAKI, WIELOETATOWOŚĆ, ZAJOB, SCHLANIE SIĘ, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, KOCZOWNIK, BÓJ SPOTKANIOWY, ANTIFA, KNEDLE, SONATA, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, LANDRYNKA, GIEREK, PLANETA WEWNĘTRZNA, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, PIĘKNODUCH, INFORMACJA, PZPR, ZDATNOŚĆ, NIEPOJĘTOŚĆ, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, BIEG PŁASKI, IRREALIZM, MIERZWA, CESARZ, OMNIBUS, NATURALIZM, DYSKURSYWNOŚĆ, TROPIK, TEORIA POTENCJAŁU, KONTRETYKIETA, WARSTWA KULISTA, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, CANTUS FIRMUS, BEZGRANICZNOŚĆ, BARWA, NAKIEROWANIE SIĘ, PIEPRZ GWINEJSKI, KATOLICYZM, WŚCIEKLICE, CYBERNETYZACJA, KŁĄB PSZCZELI, SEPARACJONIZM, ?ANALIZA FUNKCJONALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.838 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁONEK SUBKULTURY MŁODZIEŻOWEJ, KTÓRA POJAWIŁA SIĘ W LATACH 90. XX WIEKU; SUBKULTURA TA WYWODZI SIĘ Z WIELKICH OSIEDLI BLOKÓW Z BETONOWYCH PŁYT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁONEK SUBKULTURY MŁODZIEŻOWEJ, KTÓRA POJAWIŁA SIĘ W LATACH 90. XX WIEKU; SUBKULTURA TA WYWODZI SIĘ Z WIELKICH OSIEDLI BLOKÓW Z BETONOWYCH PŁYT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRESIARZ członek subkultury młodzieżowej, która pojawiła się w latach 90. XX wieku; subkultura ta wywodzi się z wielkich osiedli bloków z betonowych płyt (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRESIARZ
członek subkultury młodzieżowej, która pojawiła się w latach 90. XX wieku; subkultura ta wywodzi się z wielkich osiedli bloków z betonowych płyt (na 8 lit.).

Oprócz CZŁONEK SUBKULTURY MŁODZIEŻOWEJ, KTÓRA POJAWIŁA SIĘ W LATACH 90. XX WIEKU; SUBKULTURA TA WYWODZI SIĘ Z WIELKICH OSIEDLI BLOKÓW Z BETONOWYCH PŁYT sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - CZŁONEK SUBKULTURY MŁODZIEŻOWEJ, KTÓRA POJAWIŁA SIĘ W LATACH 90. XX WIEKU; SUBKULTURA TA WYWODZI SIĘ Z WIELKICH OSIEDLI BLOKÓW Z BETONOWYCH PŁYT. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast