JEDNA Z KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH KRAJOWĄ I MIĘDZYNARODOWĄ KOMUNIKACJĘ KOŁOWĄ POMIĘDZY DUŻYMI MIASTAMI ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYMI PRZEJŚCIAMI GRANICZNYMI, KTÓRA JEST REKOMENDOWANA DO RUCHU DŁUGODYSTANSOWEGO I TRANZYTOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DROGA KRAJOWA to:

jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH KRAJOWĄ I MIĘDZYNARODOWĄ KOMUNIKACJĘ KOŁOWĄ POMIĘDZY DUŻYMI MIASTAMI ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYMI PRZEJŚCIAMI GRANICZNYMI, KTÓRA JEST REKOMENDOWANA DO RUCHU DŁUGODYSTANSOWEGO I TRANZYTOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.873

WIELOPŁETWIEC, MIESZACZ, MASA, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, KOMORNICA, ŁUPEK HUMUSOWY, BOA DUMERILA, WŁÓKIENKO, CHOLANGIOGRAFIA, SERIA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, ODCZYNIACZ, AGROFIZYKA, DRZEWIAK DORIA, EGZOSZKIELET, ŻYWOŚĆ, PROGRESYWIZM, MARKETING RELACYJNY, KATSUDON, ŚRODKI TRWAŁE, OZDOBA, NIERÓWNOŚĆ GRONWALLA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, LUSTRO, GAZOWNIK, ZWIERZĘ, GŁUPKOWATOŚĆ, CIĄG POLIGONOWY, HARMONIKA SZKLANA, MISIOWÓZ, KOMPLETNOŚĆ, OPASANIE, POLITYKA, STRAŻ GRANICZNA, APERIODYCZNOŚĆ, NIĆ KODUJĄCA, RUSYCYSTKA, TYP SPOD CIEMNEJ GWIAZDY, MOBIL, HB, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, ŁASKAWCA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, DESKA, WSTĘPNICA, SWÓJ, PERCHA, KLIN, INWOLUCJA, JEDYNE, KLIMAT KONTYNENTALNY, GARBNIK, CHLEBOWIEC, BOJAŹŃ BOŻA, KLEKOTKA, KOLCZAK CZARNY, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, EKSPRES KOLBOWY, GNIAZDKO, SMUŻKA STEPOWA, GODZINA PRAWDY, BIAŁE CIAŁKO KRWI, DUK, STOPIEŃ, SKALA MERCALLEGO, ZWYCIĘZCA, TAPETA, PATROLOWIEC, ANON, OCHLAJTUS, BEDŁKA MUCHOMOR, GERMAŃSKOŚĆ, ŚLEPY STRZAŁ, STANOWISKO, BRZEMIĘ, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, IGŁA, ZĄB PRZEDTRZONOWY, LICZBA KWADRATOWA, SPÓDNICZKA, TENIS, ROZKŁADOWOŚĆ, PASMO PRZENOSZENIA, KASZTAN, RYBA WYMARŁA, HRABIĄTKO, KANAŁ BURZOWY, DZIECINNOŚĆ, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, RZECZ RUCHOMA, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, PONY AMERYKAŃSKI, SAMOCHODZIARZ, AKTYWNOŚĆ, CHEMIA POWIERZCHNI, KRZYWA ENGLA, METODA ELEMENTÓW DYSKRETNYCH, FORMAT BINARNY, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, ALLEN, SYMULANT, KLASA INTEGRACYJNA, BOŻE NARODZENIE, GOSPODARKA KOMUNALNA, KACZKA DOMOWA, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, IKONOGRAFIA, GNIAZDO PROCESOROWE, OCHLAPUS, SOCJOLOGIA OGÓLNA, SILNIK NA BENZYNĘ, POSTNIK, OWCA KAMERUŃSKA, HETERIA, ORKA NAJMNIEJSZA, MORDWIN, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, SHAMISEN, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WĄTŁOŚĆ, WIĄZANIE WIELOKROTNE, ZBROJA BIAŁA, OBROŃCA, OPŁATA SKARBOWA, ZROBIENIE RUCHU, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, ANALFABETKA, MAGIEL, CUDZOŁOŻNOŚĆ, ENERGETYKA WODNA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, BIOPOLIMER, SPÓJNOŚĆ, RAK, INTENSYWNOŚĆ, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, OGNISKO, BRZEGOWCE, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, TURBINA POWIETRZNA, SAMOLOT MYŚLIWSKI, KANAŁ ŁĄCZNOŚCI, DWUCYFRÓWKA, BLANKERS, PUŁAP STATYCZNY, TWIST, KOŚĆ GROCHOWATA, ZGODNOŚĆ, TYLCZAK ŁUKOWY, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, PRZECIWCIAŁO ANTYKARDIOLIPINOWE, LICZBA UROJONA, PLAZMA, CHOJNOWSKA, TRYB BEZPRZETARGOWY, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, ABSOLUCJA, POŁOZ ZIELONY, OBŻER, MAŁOSTKOWOŚĆ, ŻONGLERKA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, KOŚĆ, MANIKIURZYSTKA, CISOWATE, PROTOBUŁGAR, FITOREMEDIACJA, FASOLA ZŁOTA, NARZECZEŃSTWO, WYGON, PIGUŁKA GWAŁTU, SIŁOWNIK, CHADECJA, LAK, LAS GRĄDOWY, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, ABHENR, WSPÓŁDECYZJA, ODKRYWCA, GRANULA, NIEOBFITOŚĆ, PRZYBYTEK, NARÓW, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, SZABLONIK, STRUGACZ, TYNIEC, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, KATASTROFA NATURALNA, JĘZYK TAMILSKI, CHOROBA NAXOS, KOORDYNAT, BEZPROBLEMOWOŚĆ, KIERUNKOWOŚĆ, KOŃ DOŃSKI, BAWOLE OKO, CHAŁWA, WYROBNICA, METEOROLOGIA ROLNICZA, INIEKCYJNOŚĆ, MARZANA BARWIERSKA, PASZTET, JANUSZ, POLITYKA DYSKONTOWA, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, NIERUCHLIWOŚĆ, ZNAK DROGOWY, MARNOTRAWCA, MODULACJA SKROŚNA, KAPŁAN, DANAIDOWATE, WAGA PÓŁŚREDNIA, UKŁAD LIMBICZNY, EROTOMAN, RURA OKŁADZINOWA, WIGILIA, ROŚLINA ACYDOFILNA, KOKTAJL KRABOWY, TRZMIEL PASKOWANY, GAZ PIEPRZOWY, TYTULATURA, ROBEREK, REKIN CHOCHLIK, MOIETY, ANONIMOWOŚĆ, CHOROBA FABRY'EGO, REWIOWOŚĆ, NAUKOWIEC, MIKROMETR, CEMENT, ALTERNAT, MORZE CZARNE, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, POPRAWIACZ, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, PURPURA, SCHADOW, MANAT AFRYKAŃSKI, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, PROMIENNOŚĆ, DRZEWO MASTYKSOWE, MISKA, ŻYWOTNOŚĆ, ELASTIK, SZCZEPIONKA WŁASNA, GUMA NATURALNA, PEŁNOMOCNICTWO, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, NAWA GŁÓWNA, ASYSTENT, ŚMIERDZIEL, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, UTYLITARYZM, NIEWZAJEMNOŚĆ, PROSIACZEK, RZUT PROSTOKĄTNY, DEGRESJA PODATKOWA, TRANDOLAPRYL, WOLA BOŻA, POKOJOWOŚĆ, DETALISTKA, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, RUCH SPÓŁDZIELCZY, RELACJA PUSTA, SKRYTOSKRZELNE, NISKOROSŁOŚĆ, FREESTYLE SLALOM, KONTRAKT MENEDŻERSKI, ARHANT, FOLGA, EPISTOLOGRAFIA, RADA DUSZPASTERSKA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, SUBSKRYBENT, MACICA JEDNOROŻNA, ARKEBUZER, NAWA, DEKLARACJA WEKSLOWA, WAGA, TON, PODEJŹRZON MARUNOWY, MERYSTEM, JĘZYK ANGIELSKI, EMIGRACYJNOŚĆ, ZAUROPSYDY, TEREN ZIELENI, BROŃ, PAPROTNIK KOLCZYSTY, PRZEBIEGŁOŚĆ, ULEPSZACZ, ASTER GAWĘDKA, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, PAŁANECZKA MAŁA, GATUNEK CELOWY, OPONY MÓZGOWE, ?KLAUSTROFOBIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.873 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH KRAJOWĄ I MIĘDZYNARODOWĄ KOMUNIKACJĘ KOŁOWĄ POMIĘDZY DUŻYMI MIASTAMI ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYMI PRZEJŚCIAMI GRANICZNYMI, KTÓRA JEST REKOMENDOWANA DO RUCHU DŁUGODYSTANSOWEGO I TRANZYTOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH KRAJOWĄ I MIĘDZYNARODOWĄ KOMUNIKACJĘ KOŁOWĄ POMIĘDZY DUŻYMI MIASTAMI ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYMI PRZEJŚCIAMI GRANICZNYMI, KTÓRA JEST REKOMENDOWANA DO RUCHU DŁUGODYSTANSOWEGO I TRANZYTOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DROGA KRAJOWA jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DROGA KRAJOWA
jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego (na 12 lit.).

Oprócz JEDNA Z KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH KRAJOWĄ I MIĘDZYNARODOWĄ KOMUNIKACJĘ KOŁOWĄ POMIĘDZY DUŻYMI MIASTAMI ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYMI PRZEJŚCIAMI GRANICZNYMI, KTÓRA JEST REKOMENDOWANA DO RUCHU DŁUGODYSTANSOWEGO I TRANZYTOWEGO sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - JEDNA Z KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH KRAJOWĄ I MIĘDZYNARODOWĄ KOMUNIKACJĘ KOŁOWĄ POMIĘDZY DUŻYMI MIASTAMI ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYMI PRZEJŚCIAMI GRANICZNYMI, KTÓRA JEST REKOMENDOWANA DO RUCHU DŁUGODYSTANSOWEGO I TRANZYTOWEGO. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x