STRUKTURA TKANKI LUB KOMÓRKI, KTÓRA POWSTAŁA W PROCESIE PRZYGOTOWYWANIA DANEGO PREPARATU, NIEISTNIEJĄCA FAKTYCZNIE W ŻYWYM ORGANIZMIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARTEFAKT to:

struktura tkanki lub komórki, która powstała w procesie przygotowywania danego preparatu, nieistniejąca faktycznie w żywym organizmie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ARTEFAKT

ARTEFAKT to:

przedmiot, zdarzenie lub sztuczny wytwór (na 8 lit.)ARTEFAKT to:

w psychologii: niepożądany czynnik, ujawniający się w trakcie badań empirycznych, zniekształcający przedmiot badań; wnoszący do badań coś, co realnie nie istnieje (na 8 lit.)ARTEFAKT to:

w informatyce: wada będąca skutkiem ubocznym zastosowania algorytmów (na 8 lit.)ARTEFAKT to:

w radiologii: cień, echo fałszywe, nieodpowiadające żadnej strukturze anatomicznej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRUKTURA TKANKI LUB KOMÓRKI, KTÓRA POWSTAŁA W PROCESIE PRZYGOTOWYWANIA DANEGO PREPARATU, NIEISTNIEJĄCA FAKTYCZNIE W ŻYWYM ORGANIZMIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.847

BRAT KRWI, MOKIET, OBIEKTYWIZM, OBRÓT PIENIĘŻNY, OPINIOTWÓRCA, BRUK, WAHADŁO, UKŁAD KIEROWNICZY, TEMNODONTOZAUR, ZAAWANSOWANIE, OBUCH, LICZBA KWANTOWA, LEŻA, KONOTATKA, HYDROLAZA, WIKARY, WYKRZYKNIENIE, ARCHEOLOGIA, PUCHAR, CYNK, ANOMALIA UHLA, TRANZYT, CZUJKA, BOCZNICA, POPRZEDNICZKA, INFORMACJA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, REEWANGELIZACJA, SYMPATYKOMIMETYK, MIERZENIE, DEPORTOWANY, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, WSPÓŁUCZENNICA, DZIELNA, ULGA BUDOWLANA, KUŁAK, NASZELNIK, WIECZÓR POETYCKI, KONFIGUROWANIE, EWOLUCJA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, BRZOZÓWKA, ZWAŁA, BALSAM, PRZEKĄSKA, OBRÓT PIERWOTNY, PODRZUT, SŁUPICA, PODCASTING, MIESZACZ, ŚLIZG, KARKAS, AGAT MSZYSTY, PRZEKAZ, , AUTOCASCO, CZAPKA FRYGIJSKA, LEGENDA, PIRACTWO, KUMA, PODZIAŁKA, KERO, KOMÓRKA TŁUSZCZOWA, TAJNE NAUCZANIE, DŹWIGACZ DACHOWY, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, TERMINAL, ŚNIEG, KAREL, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, KOLEBKA, ŁZAWNIK, PIROGRAFIA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, ASYSTA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, GENEZA, SPÓDNICZKA, ŻONISKO, PAKLON, KOPISTKA, ORGAN, NADBITKA, KARABELA, RURKA INTUBACYJNA, AKTYWNOŚĆ, BOCZNOTRZONOWIEC, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, CHORWACKOŚĆ, NAWÓJ, ZAĆMA NABYTA, GRECKI, RUBELIT, OBIEKT, EKSPROPRIACJA, SKRYTKA, AMERYKANIZM, PŁYWACZEK, FILTR WĘGLOWY, PLANETA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, AGAMA PERSKA, DÓJKA, EMBARGO, LAMPAS, PARA MINIMALNA, SERNIK, AUTOTEMATYZM, CZARNOBREWA, STRZAŁA, TENOR, KOSZ, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, EWOLUCJA KASKADERSKA, LALKA, WYDZIELINA, BENTO, JĘZYK GEOGRAFICZNY, JABŁOŃ KWIECISTA, RYNEK, KOŃCÓWKA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, SŁUŻALCZOŚĆ, ADADŻIO, OPIEKUN, HOMOZYGOTA RECESYWNA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, RĘKAWICA, POTRÓJNOŚĆ, ROZSIEWCA, ŁUPEK SERYCYTOWY, DOK, AKCENT, INTERPRETATOR, KARAFECZKA, SZEŚĆSETKA, ESTOŃSKOŚĆ, ROZBRATEL, BIEGUN, KRĄGŁOŚĆ, MURRINA, ŚCIANKA, PANIKA BANKOWA, BRZEG, IMPOST, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, TRESA, WYRĘBA, GILOTYNA, SILOS PASZOWY, WINO WZMACNIANE, KUPON, LINIA LOTNICZA, KLASA, SKRZYNIA BIEGÓW, LENIWKA, KASETON, WŁÓKNO, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, RANA, ASYSTENTKA, KASZLAK, BŁONA PODSTAWNA, HALMA, KALCEOLARIA, OPONA, EGZAMIN POPRAWKOWY, KONWENANS, ZWIĄZKOWIEC, PANKREATYNA, BURZA, BIOMARKER, FREGATA ŻAGLOWA, CZŁOWIEK, BURRITO, ODGAŁĘZIACZ, CZERNINA, GRUPA ETNICZNA, CZAPKA TEKTONICZNA, RYSUNEK, KING, TKANKA, PUBLIKACJA, KAMERA TELEWIZYJNA, POLITYKA KURSOWA, PROGRAM, WIESŁAW, LUK, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, KAJAK, RUTENIZACJA, BERGAMASKA, GALARETA, MOSTEK, PIRACTWO, UKAZ, SKALA, BIEGUN MAGNETYCZNY, SONG, WCIĄGARKA, BŁONICA SKÓRY, AMFITEATR, KONTUR MELODYCZNY, STYL ARCHITEKTONICZNY, POLER, RĄB, SPÓJNIK WYNIKOWY, MOHRG, PANORA, KAPSUŁA ZRZUTOWA, RYBA KOPALNA, ANEMOSTAT, STAWKA, ZACHŁYST, WYNAJEMCA, LABIRYNT, KRATER WULKANICZNY, ZBROJOWNIA, HYDROBUS, DRUT, KIFOZA, PRZECIWNAKRĘTKA, STOMIA, SZCZI, AFRYKAŃSKOŚĆ, PŁYTKA, ASESOR, PRZEWÓD, KOŁECZEK, METYLDOPA, NAWIETRZNIK, ELEMENT, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, UZALEŻNIENIE, PŁYTA, LIMNOCHARYSOWATE, LUMINATOR, SZUPINKA, ZIELONE PŁUCA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, PORNO, CIERPLIWOŚĆ, WOTUM ZAUFANIA, BEZPIECZNIK, ŚLIWKA, HIPOTROFIA, ROZBIERANKA, KANAŁ, DECYMA, PARADOKS, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, RYWALIZACJA, OBJAW ZWIASTUNOWY, OBLADER, OPŁATA MIEJSCOWA, GOSPODYNI DOMOWA, PŁYN NASIENNY, TĘPOLISTKA, PRACOWNIK, PRANKO, ZESPÓŁ CHOROBOWY, KANAŁY, STRAŻ, RACJA, PACHOLĘ, OBRÓT WTÓRNY, STARZĘŚLA, OZOREK, ORGANIZM WYŻSZY, ROCZNIKARZ, ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, GODNOŚĆ, BOMBA LOTNICZA, ZABYTEK NIERUCHOMY, ZGRUBIENIE, ROD, REGENERACJA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, OWOC, BEJCA, HALO, SKALA KOŚCIELNA, DOSTAWA, STENOBIONT, WITAMINA, CHIŃSKI, BIODRÓWKA, RACA, ROKIET, PUSZKA, KRAKOWIACZEK, WYPADEK JĄDROWY, GANC POMADA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, ?SZUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.847 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRUKTURA TKANKI LUB KOMÓRKI, KTÓRA POWSTAŁA W PROCESIE PRZYGOTOWYWANIA DANEGO PREPARATU, NIEISTNIEJĄCA FAKTYCZNIE W ŻYWYM ORGANIZMIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRUKTURA TKANKI LUB KOMÓRKI, KTÓRA POWSTAŁA W PROCESIE PRZYGOTOWYWANIA DANEGO PREPARATU, NIEISTNIEJĄCA FAKTYCZNIE W ŻYWYM ORGANIZMIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARTEFAKT struktura tkanki lub komórki, która powstała w procesie przygotowywania danego preparatu, nieistniejąca faktycznie w żywym organizmie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARTEFAKT
struktura tkanki lub komórki, która powstała w procesie przygotowywania danego preparatu, nieistniejąca faktycznie w żywym organizmie (na 8 lit.).

Oprócz STRUKTURA TKANKI LUB KOMÓRKI, KTÓRA POWSTAŁA W PROCESIE PRZYGOTOWYWANIA DANEGO PREPARATU, NIEISTNIEJĄCA FAKTYCZNIE W ŻYWYM ORGANIZMIE sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - STRUKTURA TKANKI LUB KOMÓRKI, KTÓRA POWSTAŁA W PROCESIE PRZYGOTOWYWANIA DANEGO PREPARATU, NIEISTNIEJĄCA FAKTYCZNIE W ŻYWYM ORGANIZMIE. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x