LISTWA POD SPODEM SAMOLOTU LUB SZYBOWCA, KTÓREJ ZADANIEM JEST OCHRONA KADŁUBA PRZY STARCIE I LĄDOWANIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁOZA to:

listwa pod spodem samolotu lub szybowca, której zadaniem jest ochrona kadłuba przy starcie i lądowaniu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁOZA

PŁOZA to:

część podwozia, elementami pojazdów lub innych przyrządów, dzięki którym człowiek może się poruszać; przyziemny element konstrukcyjny służący do ruchu ślizgowego (na 5 lit.)PŁOZA to:

element sprzętów lub pojazdów, poruszających się po śniegu, umożliwiających im ślizg (na 5 lit.)PŁOZA to:

cienka, zazwyczaj metalowa część łyżwy służąca do ruchu ślizgowego po lodzie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LISTWA POD SPODEM SAMOLOTU LUB SZYBOWCA, KTÓREJ ZADANIEM JEST OCHRONA KADŁUBA PRZY STARCIE I LĄDOWANIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.301

MANIFESTACJA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, MACKI, STEREOTYPIA, SILNIK, TEOLOGIA PASTORALNA, LAS, PROWINCJA, AMONIT, NOWOWIERCA, ROLADA, RETROGRADACJA, GDERACTWO, EPOS, KWASOTA, KREPA, KASKADER, ŻÓŁW, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, USTAWKA, TRIO, SILNIK KOMUTATOROWY, PRAWO KARNE, ADIDAS, CORSA, OPTYMIZACJA, KIL, PŁATEW, ZGINIĘCIE, SĄD, STOŻEK WULKANICZNY, ODPUST, SOS TATARSKI, CZĄSTECZKA, SPLOT, STARA DUPA, ERYTROCYT, MIEJSCE, WIELKOŚĆ, KRZESŁO ELEKTRYCZNE, BOB, PASZPORTYZACJA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, BIEG DYSTANSOWY, KULCZYBA, WIDŁOZĘBOWCE, KOŁO STEROWE, BARWA OCHRONNA, SOMA, BANDEROLA, SPÓJNIK WYNIKOWY, KAMARYLA, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, MIOTŁA, OLEJARZ, TRANSMISJA, KLESZCZOWATE, KROKIET WIOSENNY, ATLANTYDA, LITEWSKI, ŁOŻYSKO GAZOWE, GROOMING, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, ETERIA, STANOWISKO, EMBARGO, FILTR, ZNAK ALFANUMERYCZNY, NORMA OBSZAROWA, DYWANIK, PAROWANIEC, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, PRZEPUKLINA RICHTERA, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, DŻINSY, KRWAWNIK, PATRON, PREDYKACJA, UŻĄDLENIE, CHŁODNIK, PIESZEK, PODSTRYSZE, GŁOWICA BOJOWA, PYSZOTA, PATYNKI, PANIER, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, SPAD, KOLEGA, PLISA, PŁÓD, ALOZA NIEBIESKA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, STROP, PINGWIN MAŁY, DANE, ZABURZENIE LĘKOWE, WRAK CZŁOWIEKA, INDUKTOR, SAMOOKALECZENIE, HEAD HUNTER, FILTR WĘGLOWY, MISIOWÓZ, PALCAT, PEDAGOG, EDYKUŁA, PARASOL, SILNIK GAZOWY, ODJEMNA, CAP, WYBUCH, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, FUNKCJA AGREGUJĄCA, DOKTOREK, SAMOOKALECZENIE, EMBRIOGENEZA, KREW, DIVA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, PROCES DECYZYJNY, MAZUREK, WIDMO CZĄSTECZKOWE, ZAPORA OGNIOWA, SHERGOTTYT, AC, STATYW, ANTYLITERATURA, PARKIET, DOBRODUSZNOŚĆ, ZESTAW, REPUBLIKA FEDERALNA, NIĆ, PAJĄK, ROZKŁAD, DRZEWIANKA, ROZBIEŻNOŚĆ, ZANIECZYSZCZENIE, DRZEWCE, NAZWA PATRONIMICZNA, KATEGORIA PIÓRKOWA, PLEŚNIAK, SEKWENCJA PALINDROMOWA, BIAŁY DZIEŃ, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, SÓL ORGANICZNA, EKONOMIA POLITYCZNA, NIEDOBÓR, DOKER, PIEC, PRZEZNACZENIE, SERBISTYKA, PRZEWOŹNIK, PAŁKA, FALA, ZAPAŁKA SZTORMOWA, KREOLKA, TYGIEL, KURZEŃ, ATRYBUCJA STABILNA, KASSAWA, UJŚCIE, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, POWRÓT, STOPIEŃ, PERYPATETYK, KILOKALORIA, ŻYWOKOST, MANIERY, TERMOLUMINESCENCJA, ŁOTROSTWO, NATARCZYWOŚĆ, KASZA JĘCZMIENNA, FONTANA, UBOGOŚĆ, NADGORLIWOŚĆ, STOŁP, WZW A, ZASZŁOŚĆ, DACH POGRĄŻONY, AMALGAMOWANIE, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, KASZTEL, PTASZNIK GOLIAT, PRZYŚPIEW, FLOTA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, OBSERWACJA, ARABIKA, INFORMACJA GENETYCZNA, WCZASY POD GRUSZĄ, CIĄGNIK SIODŁOWY, STOCZNIA, PŁOMIEŃ, SIŁY POWIETRZNE, ODRĘBNOŚĆ, STAN DEPRESYJNY, HORMON STEROIDOWY, RYZYKO OPERACYJNE, STOPIEŃ, SILNIK SPALINOWY, SET, NEGACYJNOŚĆ, ZERÓWKA, KARTANA, WEŁNIAK, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, KRAKOWSKOŚĆ, LISTEK, OFENSYWA, GRUPA CZASOWNIKOWA, POMYLENIEC, MONOLOG LIRYCZNY, PIERSIÓWKA, PLASTYKA, SYNKLINA FAŁSZYWA, BLACK, ANTYCYPACJA, DZIABKA, BESZAMEL, EKSPERTKA, TOPIEL, INTUICYJNOŚĆ, PLAN ZDJĘCIOWY, POMPA INFUZYJNA, AGAT MSZYSTY, POMPA WYPOROWA, ZAĆMA POURAZOWA, WIMBLEDON, POWIĘŹ, OFICER, POGODA POD PSEM, HRABINI, TRANDOLAPRYL, IDYLLICZNOŚĆ, WRÓBEL POŁUDNIOWY, DENOTACJA, LUKA INFLACYJNA, NOODLE, JAŁOWIEC CHIŃSKI, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, EKONOMICZNOŚĆ, EKIPA, DUBELTÓWKA, NEPOT, BATERIA, ŚLEPA AMUNICJA, SINUS, ROKPOL, URZĄD SKARBOWY, POLSKI, STARA MALEŃKA, REMIZA, WYPADEK, ARABICA, PSIARKA, DRABINA, BEŁT, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, POZIOM, WATA, NIEGOTOWOŚĆ, APOLOGETA, PODTYBINKA, CHŁOPEK ROZTROPEK, LASERUNEK, ACHROMATYNA, MIGRACJA ZAROBKOWA, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, WYPALENISKO, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, PROFESJONALISTA, ARKA, ŚMIECISKO, BOCIAN, WYCIĄG, GAŚNICA HALONOWA, OBRÓŻKA, SPAD, LAWABO, MORDENT, AMARANT, REPETYCYJNOŚĆ, TANGO, SAMOPAŁ, ZAJOB, NATURALNY SATELITA, SŁUŻBA, POPIELNIK, KAWA ZBOŻOWA, KOŚĆ GUZICZNA, ALTERNARIOZA, NAZWA ZBIOROWA, MIZOPEDIA, ZŁOTÓWKA, SUCHORYT, ?FURGON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.301 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LISTWA POD SPODEM SAMOLOTU LUB SZYBOWCA, KTÓREJ ZADANIEM JEST OCHRONA KADŁUBA PRZY STARCIE I LĄDOWANIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LISTWA POD SPODEM SAMOLOTU LUB SZYBOWCA, KTÓREJ ZADANIEM JEST OCHRONA KADŁUBA PRZY STARCIE I LĄDOWANIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁOZA listwa pod spodem samolotu lub szybowca, której zadaniem jest ochrona kadłuba przy starcie i lądowaniu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁOZA
listwa pod spodem samolotu lub szybowca, której zadaniem jest ochrona kadłuba przy starcie i lądowaniu (na 5 lit.).

Oprócz LISTWA POD SPODEM SAMOLOTU LUB SZYBOWCA, KTÓREJ ZADANIEM JEST OCHRONA KADŁUBA PRZY STARCIE I LĄDOWANIU sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - LISTWA POD SPODEM SAMOLOTU LUB SZYBOWCA, KTÓREJ ZADANIEM JEST OCHRONA KADŁUBA PRZY STARCIE I LĄDOWANIU. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast