Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: LISTWA POD SPODEM SAMOLOTU LUB SZYBOWCA, KTÓREJ ZADANIEM JEST OCHRONA KADŁUBA PRZY STARCIE I LĄDOWANIU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁOZA to:

listwa pod spodem samolotu lub szybowca, której zadaniem jest ochrona kadłuba przy starcie i lądowaniu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁOZA

PŁOZA to:

część podwozia, elementami pojazdów lub innych przyrządów, dzięki którym człowiek może się poruszać; przyziemny element konstrukcyjny służący do ruchu ślizgowego (na 5 lit.)PŁOZA to:

element sprzętów lub pojazdów, poruszających się po śniegu, umożliwiających im ślizg (na 5 lit.)PŁOZA to:

cienka, zazwyczaj metalowa część łyżwy służąca do ruchu ślizgowego po lodzie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LISTWA POD SPODEM SAMOLOTU LUB SZYBOWCA, KTÓREJ ZADANIEM JEST OCHRONA KADŁUBA PRZY STARCIE I LĄDOWANIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.504

REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KONSTYTUTYWNOŚĆ, MITOSPOROWE, KASA OSZCZĘDNOŚCIOWA, WIESZAK, POTRZEBUJĄCA, BASEN, KLUBOWIEC, ILUZYJNOŚĆ, WADA WZROKU, CIEMNOTA, OMNIPOTENCJA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, OSZCZĘDNOŚĆ, POPOVER, FEMINIZM, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, GODŁO PROMOCYJNE, EFEKT SNOBA, OGNISKO, TRYBUT, GŁOWNIA, OPIS, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, DOBRO PRAWNE, MEDALION, WARIACYJNOŚĆ, KOLOR OCHRONNY, POSZEWKA, PISCHINGER, ŻABKI, OGIER, BEZWŁADNOŚĆ, KĄPIEL OŁOWIANA, TARCZA, ŻYWOŚĆ, KWADRAT, PROSTOSKRZYDŁE, TUMULUS, HARISSA, WYTWÓRCA, DŁUGOSZPAR, ZACHÓD, KIEROWCA, TĘSKNOTA, SZABROWNIK, KONSTYTUCJA, SILNIK SYNCHRONICZNY, DŻAGA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, PRZEZIERNIK, ODBYTNICA, OKAZAŁOŚĆ, ABNEGATKA, FERMATA, SONAR, KRĄG POLARNY, DYPTYK, SZCZERBA, WYCINKOWOŚĆ, DOLINA U-KSZTAŁTNA, ZŁO, STRONA, PAPROTNICA GÓRSKA, MASZYNOWNIA, LISOWCZYK, ABSYDA, DERP, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, SPŁYW, MINÓG STRUMIENIOWY, NAKO, ABIOGENEZA, GRZĘDA, IKEBANA, BIAŁA KSIĘGA, SKURCZ, IDIOFON, PARAFRAZA, OPUCHLIZNA, POLOWANIE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, LENTYSZEK, REFERENCJA, ZARYS, TRUFLA, DOKUMENT PAPIESKI, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, KOJEC, PATRONAT, DRESZCZ, BROŃ MIOTAJĄCA, DYWERSJA, MIARODAJNOŚĆ, BERGAMOTA, REGENERATOR, WYŚMIENITOŚĆ, OBRÓBKA, DAMAST SKUWANY, PRELUDIUM, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, SMARKULA, TRÓJCA, KONTRAKT TERMINOWY, LEMIESZKA, BĘBEN, ZAKWAS, WPŁATA, POWÓZ, KAPUSTA KWASZONA, CYGARETKI, BBS, HALIZNA, PRZEKOZAK, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ZAKONNICZKA, NIEAKTYWNOŚĆ, WYCINEK, PUŁAP PRAKTYCZNY, PRZEWODNICA, MALARZ, EROZJA GLACJALNA, DROGA GRUNTOWA, BŁĘKITNY OLBRZYM, KORONA, JAŚMIN, METYLOTROFIA, POSTOŁ, SITAK, ZŁOŻE GNIAZDOWE, NIEWYPARZONY JĘZYK, PRĄTNIKOWE, JADZICA, ŻELAZKO PAROWE, ŁOTOK, APARTAMENT, LEGALIZM, DEMONSTRACJA, KOP, M, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, PAJA, MOTOR, STOS, KATALOG DZIAŁOWY, GLINOKRZEMIAN, FUZJA JĄDROWA, WYZNANIOWOŚĆ, TATARKA, DYSZKANCIK, UKŁAD EKLIPTYCZNY, PARAGRAF, LISZAJ BIAŁY, KRUCHE CIASTO, CHIŃSKOŚĆ, ATRAPA, DEPRESJA, SAGA, LICZEBNIK, AGENCJA, KIPI KASZA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, NATURALIZM, DOLMAN, LEMING, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, SALTEN, SŁOWO MASZYNOWE, POWTÓRZENIE, TRYSKAWKA, KONFEKCJA, JARZMO MOSTOWE, KSIĘGA AKCYJNA, NOWINKARSTWO, PLATYKLADUS, RACHUNEK KOSZTÓW, OKUCIE, KOEGZYSTENCJA, HOKEJ, PORĘBA, BURZA MÓZGÓW, AEROGRAFIA, SZCZEP, OGNISKO, FENKAMFAMINA, PANTOFELNIK, TR, ADVOCATUS DIABOLI, ENUMERACJA, KOCIE OKO, ATRYBUCJA, GLIPTYKA, IDEACJA, USTĘPLIWOŚĆ, ZIARNKO, ARC SIN, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, PRÓCHNICZEK, ŁAWRA, FIGIEL, KOLORY NARODOWE, PEPIK, KONWÓJ, NIENOWOCZESNOŚĆ, NIEZDARA, AUSTRALIA, OPUS, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, PRĄTNIKOWCE, WEZYRAT, SZUMSK, MAMAŁYGA, HOMOFONIA, MROK, JĘZYK SZTUCZNY, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, TERAPIA POZNAWCZA, DODATEK RODZINNY, NAZWA PATRONIMICZNA, HYBRYD, RATYSZCZ, WYBORY POŚREDNIE, KONTRAMARKA, MONARCHIANIZM, TURZYCA, TYGIEL, WŁÓCZYKIJ, OSESEK, SZTYWNIACTWO, BARYKADA, BAJADERA, PORCELANA STOŁOWA, PAMIĄTKOWOŚĆ, LOG, SOLO, KOMPRES, CHCIWSTWO, UNIONISTA, PART, GRZECHOTKA, KATEDRA POLOWA, DACH ŁAMANY, WYCIĄG TOWAROWY, NIECZYNNOŚĆ, KOMBATANTKA, PROGRAM TELEWIZYJNY, PERKAL, WIECH, POZYCJA, MARKIZA, AGONISTA, DEZERCJA, STĄGIEWKA, ABAJA, IMPLIKACJA LOGICZNA, WISIOREK, UWŁOSIENIE, PROGRAM ROZRYWKOWY, KUCHNIA MOLEKULARNA, PALNIK, POPĘDLIWOŚĆ, ZACHOWAWCZOŚĆ, HISTORYZM, DYSKRYMINACJA CENOWA, AKADEMIA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, OKO, ZESTAW, NIEPRZYJEMNOŚĆ, GRAFIKA, WPŁYWOWOŚĆ, LAGUNA, LIKTOR, TEROCEFALE, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, KAJAK, TŁOCZYWO, GUMBAD, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, POLICJA SĄDOWA, MEDALION, CENTRALNE, CHOCHLA, UCZESTNIK, STWIERDZENIE, KOMORA GORĄCA, FRONTYSPIS, KRĄŻENIE OGÓLNE, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, KOPULACJA, PAS, NAWIETRZNIK, REWERENCJA, PISZCZAŁKA, KOŁPAK, ZWARCIE, MYDELNICZKA, ARALIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.504 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: listwa pod spodem samolotu lub szybowca, której zadaniem jest ochrona kadłuba przy starcie i lądowaniu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LISTWA POD SPODEM SAMOLOTU LUB SZYBOWCA, KTÓREJ ZADANIEM JEST OCHRONA KADŁUBA PRZY STARCIE I LĄDOWANIU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
płoza, listwa pod spodem samolotu lub szybowca, której zadaniem jest ochrona kadłuba przy starcie i lądowaniu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁOZA
listwa pod spodem samolotu lub szybowca, której zadaniem jest ochrona kadłuba przy starcie i lądowaniu (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x