OGÓLNA NAZWA STRUKTUR MATEMATYCZNYCH I ICH PROGRAMOWYCH LUB SPRZĘTOWYCH MODELI, REALIZUJĄCYCH OBLICZENIA LUB PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POPRZEZ RZĘDY ELEMENTÓW, ZWANYCH SZTUCZNYMI NEURONAMI, WYKONUJĄCYCH PEWNĄ PODSTAWOWĄ OPERACJĘ NA SWOIM WEJŚCIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIEĆ NEURONOWA to:

ogólna nazwa struktur matematycznych i ich programowych lub sprzętowych modeli, realizujących obliczenia lub przetwarzanie sygnałów poprzez rzędy elementów, zwanych sztucznymi neuronami, wykonujących pewną podstawową operację na swoim wejściu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓLNA NAZWA STRUKTUR MATEMATYCZNYCH I ICH PROGRAMOWYCH LUB SPRZĘTOWYCH MODELI, REALIZUJĄCYCH OBLICZENIA LUB PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POPRZEZ RZĘDY ELEMENTÓW, ZWANYCH SZTUCZNYMI NEURONAMI, WYKONUJĄCYCH PEWNĄ PODSTAWOWĄ OPERACJĘ NA SWOIM WEJŚCIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.397

ŚCIEŻKA, ROZGAŁĘŹNIK, STRAŻ, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, OKALECZENIE, NOWALIA, PRĄTNIKOWCE, DWUWIJKA ANTARKTYCZNA, PSAMMOFITY, WYŚCIGI, PONCZÓWKA, MIŁOŚĆ, FUNT, TYP, WARZYWNIK, ODPOWIEDŹ IMPULSOWA, ODTRUTKA, SZNAPS, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, AKRYL, OKULARY, REJKA, ŚWIECA, KABINA, KARABINIER, ALBUM, INTERNUNCJUSZ, ULGA REMONTOWA, KLASZTOR, ANGLIK, ROZMODLENIE, ZŁOTOROST, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, DZIEŁO OTWARTE, TAMBURMAJOR, KARTUSZ, PIERŚCIEŃ, SUBSTRAT, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, HEBAN, TRZECI, REJESTR, LEGALIZACJA PONOWNA, ŚLUZA WAŁOWA, KONGREGACJA, JĘZYK CHIŃSKI, WŁÓK, GWASZ, PATRONAŻ, ŁADOWACZ, MEDYCYNA RODZINNA, KOŚCIÓŁ, TINGEL, WYŻYNA, LOBELIA, LEJTNANT, OBŁĄKANIEC, SER PARMEŃSKI, NIECZUŁOŚĆ, ZAMKNIĘCIE CELNE, ŁĄCZNIK GWINTOWY, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, TYPOLOGIZACJA, DOZYMETR, NIEŚMIAŁOŚĆ, MEDALION, OSADA, OBIEKT KUBATUROWY, SPOINA, BURLESKA, MANIAK, ŁASZT, FAKTOR, STROIK, PIKA, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, MATRIXY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, NOC KAIRU, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, KLERODENDRON, PELA, SUKCESJA, JEŻOWIEC, PRAKTYKA RELIGIJNA, KOŃCÓWKA, BULWA, WRZĘCHY, KOŁOWRÓT, SZPIEG GOSPODARCZY, TON, ŚLIZGAWICA, ORZESZNICA, WILK, AKCENT, DYL, FLASZOWIEC, KARABINEK, SAMOOKALECZENIE, POPRAWKA, WZGLĄD, CEP, NIEWYDOLNOŚĆ, PIECZYWO, PRASA, ORDYNACJA PODATKOWA, UBOGI KREWNY, APOLOGETYK, FITOCYD, HUBA OWCZA, BODARZ, WIERTŁO, GEREZA RUDA, NARKOTYZER, STREFA KRAWĘDZIOWA, ELEMENT, POLEWKA, KOPALINA SKALNA, ATREZJA ODBYTU, MEKHAUZJA, KONSTRUKCJA, LANGUSTA, OSŁONKA, BALSAM KANADYJSKI, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, POLE GOLFOWE, INKORPORACJA, CHEMOTAKSYNA, SEKRECJA, AUTKO, PISK, SUMATOR, ZASUWA, PĘDNIK OKRĘTOWY, PROROCTWO, TAGESTOLOGIA, UDAR, ZUPA NA GWOŹDZIU, SERNIK, WYMIANA, PACZKA, KABINA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, SOBOTA, AWANS, ALGORYTM MRÓWKOWY, ZORZA, MIĘSO, TKANINA WEŁNIANA, WARKOCZ, ROZMIAR, PANDAN, KONWIKT, CHEKKER, RZEŹ NIEWINIĄTEK, WYROCZNIA, DIPLOPIA, METODA DELFICKA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, BALDACHIM, AGREGATY MONETARNE, WAPORYZACJA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, WAŁ, UPOWAŻNIENIE, PAMIĘĆ GÓRNA, RZYGACZ, STYL ARCHITEKTONICZNY, MAGIERKA, SZCZI, ELASTOMER, SZKAPLERZ, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, BRYZOL, POCHODNIK, DZIADOWINA, PODSKOK, PAMIĄTKA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, GARNET, KUKIEŁKA LESSOWA, GAD, MIODNIK, PODOKARP, PACYFIKAŁ, KLEJÓWKA, UPROWADZENIE, KLEPISKO, CHANSON, KOMPLEKS, LEJ, SSE, OPĘTANY, SAMOWOLKA, BUCHTA, LISICZKA, FILAR, ZAMORA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, PUSTAK ŚCIENNY, SRAKA, PŁÓTNO, JĘZYK ANGIELSKI, GILOTYNA, KONURBACJA, BURZOWIEC, PRODUKT LECZNICZY, ZREKOMPENSOWANIE, REKLAMANT, SERDAK, DOM JEDNORODZINNY, KREDYT KASOWY, AKADEMIK, ROPUCHA, NOSOWOŚĆ, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, MOZAIKA, POZYCJA, KULT, SZYNOBUS, ROLA, NERECZNICA, UNIKALNOŚĆ, MOC CZYNNA, RZEMIOSŁO, FERMATA, BIURO TECHNICZNE, ŚWIDEREK, SZKOŁA, BIAŁA SALA, KRAKERULA, ZAKWAS, KILOMETR NA SEKUNDĘ, MAKROŚWIAT, FORMA, PIK, JĘZYK FORMALNY, OLEJEK HASZYSZOWY, FIKOŁEK, GESTALT, DWORAK, NIEWIERZĄCY, CECHA, SZKIELET, IZOTROPOWOŚĆ, PORTIERNIA, SAKRALIZACJA, CIERPLIWOŚĆ, UPIĘCIE, SERIA, WIKING, BECZKA BEZ DNA, KIESZEŃ, MUSZLOWCE, RADIOBIOLOGIA, NÓŻ DO CHLEBA, NABIERKA, CLERK, BARWA, POZYCJA, NADZIEMNOŚĆ, GONTYNA, CFA, MALIMO, TERMORENOWACJA, PIEZOMETR, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, SZTORMOWANIE, ALLEGRO, BILANS BRAMKOWY, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ESKADRA, KONTROLA PASZPORTOWA, MONTER, ANTYINTELEKTUALISTA, KURACJA WSTRZĄSOWA, KULTURA MAGDALEŃSKA, KURDYBAN, PRZĘSŁO, CAŁKA PIERWSZA, PRÓBA GENERALNA, TYNKTURA, KARTAUNA, ZŁOTOGŁÓW, ZAMEK, NAPÓJ WINOPOCHODNY, MEDYCYNA, MAPA POZNAWCZA, MUSZKA, LEBERKA, SYNTEZA WZROKOWA, SPAD, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, WIEŚNIAK, TRAIL, KULT PRZODKÓW, TELEWIZJA KABLOWA, SKRYTOSKRZELNE, ?BARIERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.397 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓLNA NAZWA STRUKTUR MATEMATYCZNYCH I ICH PROGRAMOWYCH LUB SPRZĘTOWYCH MODELI, REALIZUJĄCYCH OBLICZENIA LUB PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POPRZEZ RZĘDY ELEMENTÓW, ZWANYCH SZTUCZNYMI NEURONAMI, WYKONUJĄCYCH PEWNĄ PODSTAWOWĄ OPERACJĘ NA SWOIM WEJŚCIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGÓLNA NAZWA STRUKTUR MATEMATYCZNYCH I ICH PROGRAMOWYCH LUB SPRZĘTOWYCH MODELI, REALIZUJĄCYCH OBLICZENIA LUB PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POPRZEZ RZĘDY ELEMENTÓW, ZWANYCH SZTUCZNYMI NEURONAMI, WYKONUJĄCYCH PEWNĄ PODSTAWOWĄ OPERACJĘ NA SWOIM WEJŚCIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIEĆ NEURONOWA ogólna nazwa struktur matematycznych i ich programowych lub sprzętowych modeli, realizujących obliczenia lub przetwarzanie sygnałów poprzez rzędy elementów, zwanych sztucznymi neuronami, wykonujących pewną podstawową operację na swoim wejściu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIEĆ NEURONOWA
ogólna nazwa struktur matematycznych i ich programowych lub sprzętowych modeli, realizujących obliczenia lub przetwarzanie sygnałów poprzez rzędy elementów, zwanych sztucznymi neuronami, wykonujących pewną podstawową operację na swoim wejściu (na 13 lit.).

Oprócz OGÓLNA NAZWA STRUKTUR MATEMATYCZNYCH I ICH PROGRAMOWYCH LUB SPRZĘTOWYCH MODELI, REALIZUJĄCYCH OBLICZENIA LUB PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POPRZEZ RZĘDY ELEMENTÓW, ZWANYCH SZTUCZNYMI NEURONAMI, WYKONUJĄCYCH PEWNĄ PODSTAWOWĄ OPERACJĘ NA SWOIM WEJŚCIU sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - OGÓLNA NAZWA STRUKTUR MATEMATYCZNYCH I ICH PROGRAMOWYCH LUB SPRZĘTOWYCH MODELI, REALIZUJĄCYCH OBLICZENIA LUB PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POPRZEZ RZĘDY ELEMENTÓW, ZWANYCH SZTUCZNYMI NEURONAMI, WYKONUJĄCYCH PEWNĄ PODSTAWOWĄ OPERACJĘ NA SWOIM WEJŚCIU. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast