Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OGÓLNA NAZWA STRUKTUR MATEMATYCZNYCH I ICH PROGRAMOWYCH LUB SPRZĘTOWYCH MODELI, REALIZUJĄCYCH OBLICZENIA LUB PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POPRZEZ RZĘDY ELEMENTÓW, ZWANYCH SZTUCZNYMI NEURONAMI, WYKONUJĄCYCH PEWNĄ PODSTAWOWĄ OPERACJĘ NA SWOIM WEJŚCIU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIEĆ NEURONOWA to:

ogólna nazwa struktur matematycznych i ich programowych lub sprzętowych modeli, realizujących obliczenia lub przetwarzanie sygnałów poprzez rzędy elementów, zwanych sztucznymi neuronami, wykonujących pewną podstawową operację na swoim wejściu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓLNA NAZWA STRUKTUR MATEMATYCZNYCH I ICH PROGRAMOWYCH LUB SPRZĘTOWYCH MODELI, REALIZUJĄCYCH OBLICZENIA LUB PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POPRZEZ RZĘDY ELEMENTÓW, ZWANYCH SZTUCZNYMI NEURONAMI, WYKONUJĄCYCH PEWNĄ PODSTAWOWĄ OPERACJĘ NA SWOIM WEJŚCIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.720

PRZYSTĘPNOŚĆ, NAUCZANIE, MALATURA, OSTINATO, SPEAKER, SMUŻ, ZIEMIA NICZYJA, MITENKI, UKŁAD URBANISTYCZNY, LINIA MONTAŻOWA, WARIOMETR, KOMORA NABOJOWA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, STANOWISKO, APOLOGETA, GODZINA, DESKA, WYPRAWIACZ, WĄTROBOWIEC, HRABINI, SAMOTNA MATKA, WOAL, REGIMENTARZ, CYSTERS, DUŻY FIAT, PALACZ, SZPONA, EDYCJA, PRYMITYWIZM, STROBILANT, BARAN, DWURURKA, JELEŃ, KOLONISTA, LAPICIDA, GOŁOBORZE, HUMORESKA, METRESA, ANSAMBL, ZEWŁOK, ŻONA LOTA, LUGIER, BADANIA OPERACYJNE, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, ZEBROID, PENSJA, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, FELDMARSZAŁEK, STEROL, KIJEK NARCIARSKI, CIĘŻKI SPRZĘT, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, WOOLUNGAZAUR, POSTĘP GEOMETRYCZNY, GRA, GORĄCZKA, PIGWA, CELESTA, KROPIELNICA, NIECZUŁOŚĆ, MACHNIĘCIE RĘKĄ, ŚRODEK MASY, POGROM, NAJEM OKAZJONALNY, GĄBKA, CUDEŃKO, BETON JAMISTY, KOŹLAK, ABIOGENEZA, RAZBORA, ANTAGONIZM, FAJKA, KAMIENNE SŁOŃCE, BIRIANI, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, RZEMIEŚLNICTWO, WIGILIA, MEMBRANA, RUMIENIDŁO, KOTLET, MARSKOŚĆ, KRATA ROZDZIELNA, RÓŻNICA ZBIORÓW, SKŁAD DRUKARSKI, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, TANTALIT, PRZEPITA, GATUNEK MIESZANY, ANTENA, STRONA, ADAPTACJA, NAROŻNIK, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, CERKIEW, ELANA, TRĄBKA, GRANITA, NOBEL, DŁUGI WEEKEND, WYPAD, SURMA, AUTOMOBILKLUB, RĄB, ALDIS, PĘTO, METYZACJA, UZYSK, MIKSER, WRAK, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, JEDNOSTKA METRYCZNA, KOMPLEKS, KRYTERIUM SYLVESTERA, LODOŁAM, KEYBOARD, KSIĄŻĘ, KONDYCJONALIZM, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, ZWIĄZEK NARCIARSKI, KLOZET, PUSZKARZ, SMAROWNICA, ŚWIDEREK, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, BIEG PRZEŁAJOWY, CARSTWO, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, DŻAGA, ŚREDNIA WAŻONA, STRZELBA, LITEWSKI, POPIELNICZKA, BRYFOK, ARKABALISTA, NAUKA, SANIE, STACJA, KONSOLA, KLAKSON RĘCZNY, ŻYDOSTWO, ULGA PODATKOWA, GRADACJA, BOCZNIK, TAKSON MONOTYPOWY, ENTOMOFAUNA, SIATKA GEOGRAFICZNA, NERW, MAŁA GASTRONOMIA, SZTUKA PASYJNA, TORT, BOŚNIACKOŚĆ, TROLLING, GIBBON, JAZGOT, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, INTROIT, BRYCZKA, DERYWACJA AFIKSALNA, ANALIZA WARIANCYJNA, KATALOG DZIAŁOWY, CZEREŚNIAK, BODARZ, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, TELEWIZJA KABLOWA, MAZUR, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, GÓRA LODOWA, STEROWANIE NUMERYCZNE, POSUW, KARTAN, SZKOŁA, SEKSIZM, KRYTYCZNOŚĆ, RENKLODA, MULTIPLEKS, LAPIS PHILOSOPHORUM, POMYLENIEC, OKRES PÓŁTRWANIA, WINIETA, ORGIA, SZABROWNIK, SPRAWA, CZERPAK, OFICER FLAGOWY, PRZYPOŁUDNIK, AMPUTACJA, UŚCISK, CIAŁO NIEBIESKIE, PRZEŚWIETLENIE, SŁUŻKA, BEZGŁOWOŚĆ, POLARYZACJA JONOWA, KRUSZNICA, TRIFORIUM, BŁONA ZEWNĘTRZNA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, PAJAC, LOCATIVUS, FUNDUSZ PODSTAWOWY, SZNUR, SŁOWNIK, CZART, OKRĘŻNICA, DYFTYK, STACJA TELEWIZYJNA, IZOLAT, WIERZBINA, BOROWIEC, WYBIEG, KASETA, ALUZJA, DONOR, ODMIANKA, WYŚCIGI, ZEGAR PIASKOWY, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, POSIADŁOŚĆ, WOJNA CELNA, WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI, SĘP, MIOTEŁKA, PARÓWKA, METODA DELFICKA, LINA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, DOPŁATA EKSPORTOWA, PŁEĆ, ŚLIMAK, PRAWO SPADKOWE, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, ZAZDROŚĆ, MAJORAT, ODDZIELANIE, ANORAK, AMARANT, KADŹ, POŁYSK, PRZEGLĄDARKA, POPRAWA, KOTLINA KŁODZKA, ODMIERZANIE, PĄCZEK, WZÓR WILCOXA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, DOM WCZASOWY, TELEFON ZAUFANIA, KOSZMAR, HRABIANKA, KARKÓWKA, ANTYSZTUKA, RETUSZ, PASKUDZTWO, KANAŁ, BULION, PIEROŻEK, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, ŻEBRO, NOTABL, ŁAŃCUSZEK, RUMUNKA, JASZCZURKA SARGANTANA, ADWOKAT DIABŁA, BAZYLIKA KATEDRALNA, ZŁOTOGŁÓW, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, IGLICA, BUŃCZUK, MAŹNICA, ŁUK, ALPAGA, OPONA PNEUMATYCZNA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, OWRZODZENIE, SZATAN, AOJDA, PODATEK EKOLOGICZNY, NIESPORCZAK, OWULACJA, ŚWIĘTY JAN, WZIĘCIE POD WŁOS, OTWARTOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ, ZBIORNIK, NAGRANIE WIDEO, REDAKTOR TECHNICZNY, CZOŁDAR, BRYTFANNA, PORZĄDEK DZIENNY, SAKLA, KASZA KUKURYDZIANA, RYWALIZACJA, KIOSK, KREMÓWKA, MENU, SZYK, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, ASTRAGAL, WYROK PRAWOMOCNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.720 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ogólna nazwa struktur matematycznych i ich programowych lub sprzętowych modeli, realizujących obliczenia lub przetwarzanie sygnałów poprzez rzędy elementów, zwanych sztucznymi neuronami, wykonujących pewną podstawową operację na swoim wejściu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGÓLNA NAZWA STRUKTUR MATEMATYCZNYCH I ICH PROGRAMOWYCH LUB SPRZĘTOWYCH MODELI, REALIZUJĄCYCH OBLICZENIA LUB PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POPRZEZ RZĘDY ELEMENTÓW, ZWANYCH SZTUCZNYMI NEURONAMI, WYKONUJĄCYCH PEWNĄ PODSTAWOWĄ OPERACJĘ NA SWOIM WEJŚCIU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
sieć neuronowa, ogólna nazwa struktur matematycznych i ich programowych lub sprzętowych modeli, realizujących obliczenia lub przetwarzanie sygnałów poprzez rzędy elementów, zwanych sztucznymi neuronami, wykonujących pewną podstawową operację na swoim wejściu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIEĆ NEURONOWA
ogólna nazwa struktur matematycznych i ich programowych lub sprzętowych modeli, realizujących obliczenia lub przetwarzanie sygnałów poprzez rzędy elementów, zwanych sztucznymi neuronami, wykonujących pewną podstawową operację na swoim wejściu (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x