UKRAIŃSKA POTRAWA, WYWAR Z GOTOWANEJ CIELĘCINY, WIEPRZOWINY LUB MIĘSA DROBIOWEGO, GOTOWANY Z CZOSNKIEM, CEBULĄ, LIŚCIEM LAUROWYM, PIEPRZEM I PODAWANY NA ZIMNO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOŁODEĆ to:

ukraińska potrawa, wywar z gotowanej cielęciny, wieprzowiny lub mięsa drobiowego, gotowany z czosnkiem, cebulą, liściem laurowym, pieprzem i podawany na zimno (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKRAIŃSKA POTRAWA, WYWAR Z GOTOWANEJ CIELĘCINY, WIEPRZOWINY LUB MIĘSA DROBIOWEGO, GOTOWANY Z CZOSNKIEM, CEBULĄ, LIŚCIEM LAUROWYM, PIEPRZEM I PODAWANY NA ZIMNO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.594

NOWENNA, ŚLEPA PRÓBA, KROPLA, STOPIEŃ NAUKOWY, AC, PYSZOTA, KINETOPLASTYDY, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, KOŻUCH, BIG BAND, ZAPONA, ZIELONI, TEST NASKÓRKOWY, TARNOWIANKA, AKT, WEŁNA, KARTKA, PRYMARIUSZ, PRAWO, KREDKA, BLACHOWNIA, KIBITKA, ZIEMIA NICZYJA, ŁAWICA SKALNA, FILM WOJENNY, AHA, MUZYK, WOTUM, ŁOWCA GŁÓW, AGRESJA INSTRUMENTALNA, ALIDADA, MECENAS, SAMOTOK, AGENCJA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, ZBROJENIE, CHUTOR, BAJKA, DIVA, ODKAŻACZ, BROŃ BIAŁA, LEGAWKA, POSREBRZANIE, MUSZTARDA, BRATKARTOFLE, OBLICÓWKA, SYSTEM, GOŹDZIENIEC, NIEŻYWOŚĆ, FLOTA, WNĘTROSTWO, STEMPEL, OKRUCH SKALNY, KARDAMON, KLAKSON RĘCZNY, KOMODOR, KONCENTRAT, PIÓRKO, GULASZ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, KLEJÓWKA, MASYW GÓRSKI, FURGONETKA PANCERNA, BAZA PŁYWAJĄCA, WZÓR, CIEK, WĄSONÓG, DZIELNIK, ŁOM, WYDZIAŁ, GENERAŁ, CUGANT, MODERNA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, GAMA, LODOWIEC GRUZOWY, JEDNOŚĆ, ZAWRÓT GŁOWY, ADRES FIZYCZNY, HACJENDER, PLAŻA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, CHŁODNIK, NORMALIZACJA, BARYCENTRUM, BYDLAK, MATERIAŁ, WYDAWNICTWO SERYJNE, OWOC, REPETYCYJNOŚĆ, AREA, DRĄŻEK, NIEOSTROŚĆ, AGENT, ETIUDA, ANTYCYPACJA, KANAŁ TEMATYCZNY, RADA, RÓG, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, PODATEK IMPORTOWY, KIJEK, FRONTYSPIS, BARWA, ESKORTOWIEC, PRYMAT, MAGIERA, MÓRG, MAZUREK, KOMAT, OSADA, AMERYKANIZM, OPAŁ, POTOP, MCHY WŁAŚCIWE, AUTOMAT TELEFONICZNY, ZAKOPCENIE, PASTYLKA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, OWCA CZTEROROGA, APATIA, CZECZOTA, WOSZCZYNA, BITWA, LIPA, KLAWIATURA, ABSOLUTYZACJA, FAZA, GAMA, PRZYPOŁUDNIK, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, IZOMER KONFORMACYJNY, FAŁ, WIDŁAK, NADSCENIE, WIKING, HEJT, WYWAR, GRUSZECZKA, ADWENTYZM, TEATR, SZÓSTY, CHARYZMAT, PRZEDZIAŁ CZASOWY, WYNACZYNIENIE, MNICH, SAMICA, KAPUŚCIANA GŁOWA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, JEJMOŚĆ, LUZAK, KARMELEK, KOLUMBARIUM, KOŁOWANIE, MIKSER, ANTROPOCENTRYZM, TEOGONIA, CYC, BULIONÓWKA, UCHWYT, SKARGA, FASETA, ŚWIĘTO, BRAK, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, LUDOBÓJSTWO, RAJSKI PTAK, KARŁOWATOŚĆ, TRAFIENIE, DZIEWIĘTNASTY, EKSPOZYCJA, PIECZONKA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, KŁOBUK, LAS OCHRONNY, ODTWARZANIE, KRATA KSIĘCIA WALII, PRZEŚMIEWKA, IZBA ROZLICZENIOWA, SIOSTRZYCZKA, GRZYB, STAROSTA GENERALNY, KONFRONTACJA, KULEBIAK, GRA, PAMPUCH, BOZIA, NOWOROCZNIK, PIGWA, GOŁĄBKI, CZAS TERAŹNIEJSZY, POWIEŚĆ S-F, ZWOLNIENIE, KONSOLA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, FARBA DRUKARSKA, KRYNOLINA, UPROWADZENIE, INDIANIN, GALERIA, POSKROMICIEL, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, WYPADEK DROGOWY, KANTONISTA, SERIA, MAHOŃ, POWÓZ, RAMA, RATING KREDYTOWY, KONWIKT, POJAZD LATAJĄCY, BALKON, FATALIZM, POŚCIELÓWKA, DŻEM, LICZEBNIK, ROTOR, SUMATOR, LIST OTWARTY, GENE, ANTYKOAGULANT, WYCHODZTWO, BRZYDACTWO, PILAW, KRWOTOK, MANEŻ, RYBAŁT, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, METALIK, RAPTULARZ, SIEKIERA, PRZEŁYKANIE, INIEKCJA STRUMIENIOWA, ARENA, OKOLE, PŁATKI ZBOŻOWE, MARIMBA, PIĘCIOGROSZÓWKA, CEBULANKA, AWAL, WYGASZACZ, CHORWACKOŚĆ, MIKSTURA, KLASTER, DOSTAWA, METALICZNOŚĆ, TRANSPORTER, UNDEAD, TREND ROZWOJOWY, NEOPOGANIZM, ARABIKA, ATAWIZM, ARTEFAKT, GAZPACHO, MINY, WOLTAŻ, FORSZLAK, BEZCIELESNOŚĆ, KONTYNGENT CELNY, ŁAŃCUCH, GRAFIKA WEKTOROWA, SAMPLING, KRÓLEWICZ, MIĘSIARZ, FLUORESCENCJA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, PODTYP, POMALOWANE, WIDLICZKA, RZEKA ROZTOKOWA, KOSZÓWKOWATE, NARTA, UDŹWIG, ZWŁOKI, ODPUST, GLIZA, DRAPIEŻNIK, SWÓJ, MIESZEK, SZUM, ANITA, SNAJPER WYBOROWY, BŁONICA NOSA, MIEJSCE ŚWIĘTE, INDYK, PASZPORTYZACJA, OBÓZ, OBRONA WŁASNA, AKCJA, AKROBACJA, TORTILLA, ŻYTO, KASZMIR, KSIĄŻĘ, WIOŚLARKI, FESTON, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, ?CHOROBA ODZWIERZĘCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.594 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKRAIŃSKA POTRAWA, WYWAR Z GOTOWANEJ CIELĘCINY, WIEPRZOWINY LUB MIĘSA DROBIOWEGO, GOTOWANY Z CZOSNKIEM, CEBULĄ, LIŚCIEM LAUROWYM, PIEPRZEM I PODAWANY NA ZIMNO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKRAIŃSKA POTRAWA, WYWAR Z GOTOWANEJ CIELĘCINY, WIEPRZOWINY LUB MIĘSA DROBIOWEGO, GOTOWANY Z CZOSNKIEM, CEBULĄ, LIŚCIEM LAUROWYM, PIEPRZEM I PODAWANY NA ZIMNO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOŁODEĆ ukraińska potrawa, wywar z gotowanej cielęciny, wieprzowiny lub mięsa drobiowego, gotowany z czosnkiem, cebulą, liściem laurowym, pieprzem i podawany na zimno (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOŁODEĆ
ukraińska potrawa, wywar z gotowanej cielęciny, wieprzowiny lub mięsa drobiowego, gotowany z czosnkiem, cebulą, liściem laurowym, pieprzem i podawany na zimno (na 8 lit.).

Oprócz UKRAIŃSKA POTRAWA, WYWAR Z GOTOWANEJ CIELĘCINY, WIEPRZOWINY LUB MIĘSA DROBIOWEGO, GOTOWANY Z CZOSNKIEM, CEBULĄ, LIŚCIEM LAUROWYM, PIEPRZEM I PODAWANY NA ZIMNO sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - UKRAIŃSKA POTRAWA, WYWAR Z GOTOWANEJ CIELĘCINY, WIEPRZOWINY LUB MIĘSA DROBIOWEGO, GOTOWANY Z CZOSNKIEM, CEBULĄ, LIŚCIEM LAUROWYM, PIEPRZEM I PODAWANY NA ZIMNO. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast