TYP JEDNOKOMÓRKOWYCH LUB KOLONIJNYCH, PRZEWAŻNIE SAMOŻYWNYCH GLONÓW; WYSTĘPUJĄ W SŁODKICH ZWŁASZCZA WODACH I MIEJSCACH WILGOTNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SINICE to:

typ jednokomórkowych lub kolonijnych, przeważnie samożywnych glonów; występują w słodkich zwłaszcza wodach i miejscach wilgotnych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP JEDNOKOMÓRKOWYCH LUB KOLONIJNYCH, PRZEWAŻNIE SAMOŻYWNYCH GLONÓW; WYSTĘPUJĄ W SŁODKICH ZWŁASZCZA WODACH I MIEJSCACH WILGOTNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.748

ZNAK TOWAROWY, OSZCZĘDNIŚ, GREGORIANKA, NIEBOŻĘ, ZNIECZULENIE, HELIKAZA, OBCHODOWY, CZOSNEK, GLOSA, TANIEC, AEROCASCO, CEROFERARIUSZ, KONOTACJA, MAŁPI GAJ, KAPRALSTWO, ZOOFAG, HACJENDA, WYDAJNOŚĆ, STERYLNOŚĆ, AUTOTOPAGNOZJA, BEZIDEOWOŚĆ, WIATR KATABATYCZNY, ŁADOWARKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, STADION, WINO, DEGENERACJA, BORDO, ZAKON CZYNNY, EKIPA, KEM, PSAMMON, WYLEW, SOLOWIEC, PAKOL, WOLUTA, MANEŻ, DZWONNICA, KOSZ, POCHODNA FORMALNA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ZOONOZA, LUDZIK, KOSZTORYS INWESTORSKI, LICENCJA PRAWNICZA, RYJEK, NIEWIERNOŚĆ, WYŁADOWANIE KORONOWE, BYLICA, NAZWA KODOWA, ŻÓŁW MALOWANY, ŁOŻNICZY, DUET, BIFORIUM, WĄTROBIANKA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, TRUKCZASZY, OBRZĘK, PELAGIAL, KIT, RADA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, PĘK, MUZYKALIA, LEKTYNA, MECZYK, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, REPRODUKCJA, ŁUSKA, DZIESIĘCINA, SĄD POLOWY, STRONA, STRAPONTEN, RONDEL, PRĄTNIK ALPEJSKI, AKROBACJA LOTNICZA, WIERSZ, MAKINTOSZ, RZECZNIK PATENTOWY, EMBRIOGENIA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, TASIEMCE, EKLER, PRODUCENT, ŁĘG, ODPRYSK, KARA ŁĄCZNA, PIGULARZ, WNIEBOWZIĘCIE, FOLIA, CZWARTY, HOLK, BUTELKA MIAROWA, STUZŁOTÓWKA, OBCY, LUK, GENETYKA KLINICZNA, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, TIAZYD, KARBIDKA, RAKIETKA, USTRÓJ, SPECYFIKACJA, JARZENIÓWKA, OTRUCIE, OKRĘT-BAZA, TYP DZIKI, IN MEDIAS RES, ORGANDYNA, ŁOWCA GŁÓW, BERŻERKA, SZKUNER, ROZSZCZEPIENIE WARGI, LATEKS, RUSEK, BURGER, WYROŚLE, REGLAN, ZAPARZACZ, ŁACINNIK, MANIFESTACJA, AZOTAN, TRIFORIUM, BUGAJ, FILET, ALBUM, BENEFICJUM, ŻYDOWSKOŚĆ, NESTOR, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, PLURALIZM, SUBDOMENA, MIŚ, LESZCZYNA, SZKLIWO CERAMICZNE, ANALIZA FUNKCJONALNA, TRIO, DANA, POSADZKA, ŚRUBA POCIĄGOWA, GĄSIOREK, TEORIA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, SOMATOTOPAGNOZJA, SKUPIENIE, TEOGONIA, PUNKT OKOSTNOWY, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, ABSOLUTYZACJA, LEMURKOWATE, DYSKRETKA, DZIEWICTWO, GĄBKA, ZROZUMIAŁOŚĆ, TEATR, PODGORZAŁKA, STAWONOGI, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, TOKSYNA SINICOWA, , WŁÓKNO, REZYGNACJA, BIBLIOTEKA, HAK, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, SĄCZEK, SZOPKARZ, KREOL, CZARTER, EKLER, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, BRYKLA, OPONA, MORELÓWKA, FILM SF, KRATKA KSIĘCIA WALII, INTROIT, ALGA, BATERIA, WORKOWCE, PERUKARNIA, MUZYKA CERKIEWNA, TAROT, SKÓROSKRZYDŁE, ROZWÓJ ZARODKOWY, SPONDYLOSOMA, MOTOR, OBIEKT WESTCHNIEŃ, PIĘCIOKROTNOŚĆ, PRAWO GŁOSOWE, CHIMICHANGA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, AUTOMAT TELEFONICZNY, KOLORY NARODOWE, BANK DOMICYLOWY, KLASTER, DZIEWCZĘCOŚĆ, HEBRAJSKI, INTERWENCJA PROCESOWA, FRAZA NOMINALNA, CYTODIAGNOSTYKA, SAMOCHODZIARZ, SPRZĄGLE, SALA, SPRZĘCIOR, ORATORIUM, CIASTO MAKARONIKOWE, ROZWAGA, KAMIEŃ NERKOWY, KOMONICA, WIELOKĄT, PIEC DYMARSKI, SMART, ZBROJA KRYTA, POCHODNIK, CENTRALNE, BEK, EGRETA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, REGENERACJA, OLEJ JADALNY, SIKHARA, KLESZCZOWINA, KAPUSTA KWASZONA, ZAMIANA, SYGNAŁ, APOLLO, KREACJA, KRAJALNICA, LITERATKA, BLUES, ANTENA SATELITARNA, SZPULKA, SILOS ZBOŻOWY, PRAŻAK, CZYNNOŚCI DOWODOWE, ROŻEN, LASECZKA, HALMA, BACYTRACYNA, ALIAS INTERNETOWY, FREON, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, ZĘBORÓG, PROGRAM, DROŻDŻE, ORLICZKOWATE, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, TYMPANON, BRZMIENIE, AFERA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, MOZART, STRUKTURA DRAMATYCZNA, HIEROGLIFY, JEZIORO PODLODOWCOWE, KSIĘGA WÓJTOWSKA, DRÓŻKA, WEZWANIE, NIEPRZYJACIEL, HISZPAŃSKOŚĆ, KLESZCZE, STAN CYWILNY, KUPLET, KRÓLOWA RENET, OGÓREK, ZUPA, OBLICZE, WŁÓKNO, KLAPAK, KILOWAT, NIBYPESTKOWIEC, BAN, KŁAKI, GEORGE, TŁO, MŁAKA, ANTENA YAGI-UDA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, POLARNA CZAPA LODOWA, ABSZTYFIKANT, RECEPTYWNOŚĆ, DZIKA KARTA, CZOŁDAR, GRZYB, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, OWOC RZEKOMY, CHOCHOŁEK, KROPKA, GARNEK, HYBRYDA, STRATEGIA, SYMETRIA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, KOLOKACJA, ARBITRAŻ SPOŁECZNY, STEREOTYPIA, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, KRZYWA, ?MARA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.748 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP JEDNOKOMÓRKOWYCH LUB KOLONIJNYCH, PRZEWAŻNIE SAMOŻYWNYCH GLONÓW; WYSTĘPUJĄ W SŁODKICH ZWŁASZCZA WODACH I MIEJSCACH WILGOTNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYP JEDNOKOMÓRKOWYCH LUB KOLONIJNYCH, PRZEWAŻNIE SAMOŻYWNYCH GLONÓW; WYSTĘPUJĄ W SŁODKICH ZWŁASZCZA WODACH I MIEJSCACH WILGOTNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SINICE typ jednokomórkowych lub kolonijnych, przeważnie samożywnych glonów; występują w słodkich zwłaszcza wodach i miejscach wilgotnych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SINICE
typ jednokomórkowych lub kolonijnych, przeważnie samożywnych glonów; występują w słodkich zwłaszcza wodach i miejscach wilgotnych (na 6 lit.).

Oprócz TYP JEDNOKOMÓRKOWYCH LUB KOLONIJNYCH, PRZEWAŻNIE SAMOŻYWNYCH GLONÓW; WYSTĘPUJĄ W SŁODKICH ZWŁASZCZA WODACH I MIEJSCACH WILGOTNYCH sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - TYP JEDNOKOMÓRKOWYCH LUB KOLONIJNYCH, PRZEWAŻNIE SAMOŻYWNYCH GLONÓW; WYSTĘPUJĄ W SŁODKICH ZWŁASZCZA WODACH I MIEJSCACH WILGOTNYCH. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x