TYP HANDLOWEGO STATKU ŻAGLOWEGO, ZBUDOWANY PRZEZ BUDOWNICZYCH Z HOORN I ROZWIJANY W HOLANDII OD LAT 90. XVI WIEKU, NASTĘPNIE UŻYWANY TAKŻE W INNYCH KRAJACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FLUITA to:

typ handlowego statku żaglowego, zbudowany przez budowniczych z Hoorn i rozwijany w Holandii od lat 90. XVI wieku, następnie używany także w innych krajach (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP HANDLOWEGO STATKU ŻAGLOWEGO, ZBUDOWANY PRZEZ BUDOWNICZYCH Z HOORN I ROZWIJANY W HOLANDII OD LAT 90. XVI WIEKU, NASTĘPNIE UŻYWANY TAKŻE W INNYCH KRAJACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.660

TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, JĘZYK AMBA, ODTWÓRCA, WYDZIELINA, DIRHAM MAROKAŃSKI, ARIANE, KHMERKA, DYSK PLACIDO, INTERCEPCJA, NIELLO, RAMIENICA OMSZONA, ZAKRĘTKA, ŻNIWIARKA, MROŻONKA, RACHITYK, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, COUPÉ, MISIEK, TYP ATLETYCZNY, LUK ŁADUNKOWY, KORYTARZYK, TABOR, DOLNONIEMIECKI, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, ZWIĄZEK ORGANICZNY, ZWARCIE DRZEWOSTANU, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, KSENOFIL, WCIOS, POŁAĆ, STW, TORT DOBOSZA, CYC, CHŁODNIK, TICINOZUCH, KURS ZAMKNIĘCIA, UKŁAD LOMBARDZKI, SPARDEK, NIERUCHOMOŚĆ, MORSZCZYNA, STANDARD ETYCZNY, DZICZ, TRABANT, DŻONKA, FILARIOZA, NIELEGAL, PRZEGŁOS, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, OFIKLEJDA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, JĘZYK FLAMANDZKI, KOŃ, EUFAUZJE, FONENDOSKOP, MINA, WALENCJA, KAJDANY SKEFFINGTONA, WYDZIELINA, WYROK, PTEROZAURY, APARAT TLENOWY, LOG, DYSPOZYTYWNOŚĆ, ODMIANA MIESZAŃCOWA, ŚREDNIOWIECZE, GONADOTROPINA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, DERMATOFIT, AMI, CHRYSLER, JUBILEUSZ, CZECHOWICZ, PRAGMATYKA, TONSURA, OBMÓWCA, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, INFLACJA BUDŻETOWA, OWOWEGETARIANIN, MEDIUM TRANSMISYJNE, GĘŚ DOMOWA, HELIKON, DRAPAK, TWIERDZENIE STOKESA, SALWINIOWATE, KRETOWISKO, SKUPSZTINA, RUPNIK, KOLASA, KLAKSON RĘCZNY, CZASOWNIKI, TYTANIAN, ANTYFONA, SIŁA AERODYNAMICZNA, NÓŻ FIŃSKI, PORTUGALSKOŚĆ, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, SER PODPUSZCZKOWY, FRANCUSKI OGRÓD REGULARNY, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, CHONDRYT ENSTATYTOWY, ZŁAD, SZOWINISTA, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, NAUKI O POZNANIU, OMEGA, HOLTER EKG, ZAKRES REAKCJI, KOŃ KLADRUBSKI, KIEŁBASA MYŚLIWSKA, SAMOAŃSKI, PALICA, RYCINA, EPOKA KAMIENIA, TRANSPORTER, MATERIAŁ SKALNY, ADRES, NEBULIZACJA, SKINHED, KURATORKA, MODEL, BRYDŻ SPORTOWY, TYP ENDOMORFICZNY, BALBO, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, PODATEK OBROTOWY, ODWZOROWANIE LINIOWE, OLEJARZ, GMERK, GETER, DZIRYT, RAPTULARZ, CHEMIA ORGANICZNA, DIFFERENTIA SPECIFICA, REKINY, BARWY PAŃSTWOWE, DINAR, SPISEK, JELEŃ WIRGIŃSKI, KOLORATKA, FLOWER POWER, MEZOMORFIK, KLASYCZNY HATTRICK, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, SMOK, EMERYTURA POMOSTOWA, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, WYCHOWAWCA, KRUTON, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, PIERWSZY OFICER, ŚMIECH, DSS, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, KLASYFIKACJA, ELIMINACJA, NOK, GRANULOMA, JAK, LAKTOOWOWEGETARIANIN, INDULGENCJA, TRUNEK, MASKOWANIE, KONWERSJA , PIEKARNIK, PROTOHISTORIA, OLEJ JADALNY, PIŻMAK, SZYPUŁA, LINGWETKA, EDAM, RURA, TRZEŚNIA, STROIK, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, WALIDACJA, BOMBER, SAGGATY, GRANATOWA POLICJA, LAMPA, HUNTER, ZBROJA, DETERMINIZM, SURFING, DEPESZA EMSKA, WAGON DOCZEPNY, AMFIUMY, PARALAKSA, LUFT, MIĘDZYPOKŁADZIE, WIELKANOC, ZBIORÓWKA, TRIO, MASKULINIZM, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, BOM, KOMBINACJA KLASYCZNA, MINA MORSKA, PAKLON, DYSK, RUBEL, GWAŁT, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, STRZAŁ, STANDARDBRED, SZCZUDŁO, JUMPER, KOREAŃSKI, GRODZA, POSTLUDIUM, SABOT, JEŹDZIEC APOKALIPSY, POITEVIN, OUDRY, CARGO, STARONORDYCKI, CYFRA ARABSKA, POTENCJAŁ, MIESIĄC SMOCZY, PA, DUŻY PION, PIRAT, ABCHASKI, SYSTEM WBUDOWANY, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, RUCHY MASOWE, GIG, CZAPLA SROKATA, SPÓD, RAK SYGNAŁOWY, KARABINIER, REMULADA, DOBRO PRYWATNE, KOLBA, TARBUSZ, MORTADELA, SZYMPANS, MUSZLOWCE, POLAROGRAF, KEMALIZM, DEKALOG, WROTA, MILLERETTA, TYP DZIKI, BURGRABIA KRAKOWSKI, RAJD DAKAR, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, EUROCENTRYZM, PRERAFAELITYZM, PASKAL, HUMMUS, FALABELLA, MARMOLADKA, INFLACJA AKADEMICKA, JELITO PROSTE, SZLIF, CENUROZA, JELEŃ WIRGINIJSKI, WILCZEK, BLENDED WHISKY, BARABAN, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, BULAJ, NOCEK KOSMATY, KNEDLE, TYTANOZAUROKSZTAŁTNE, PLATYKLADUS WSCHODNI, AREOSCELIDY, MĘTNOŚĆ, PEGU, KUFF, ALPRAZOLAM, DZIECKO, TEST ŁOSIA, OAZA, FACJATA, MARMURKOWANIE, HELLENIZM, PRZYZWYCZAJENIE, OBRÓT WTÓRNY, TAPEŻARA, WOŁOWATE, FANATYK, SPORT EKSTREMALNY, POSTRACH, FUNDUSZ ZASOBOWY, GEOMETRIA WYKREŚLNA, SILNIK SZEREGOWY, JĘZYK NYANJA, JEZIORO POLJOWE, PRINSEPIA CHIŃSKA, PROPYL, PRACA, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, POŻYCZKA, UDŹWIG, KALKULATOR NAWIGACYJNY, ?PIES DO TOWARZYSTWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.660 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP HANDLOWEGO STATKU ŻAGLOWEGO, ZBUDOWANY PRZEZ BUDOWNICZYCH Z HOORN I ROZWIJANY W HOLANDII OD LAT 90. XVI WIEKU, NASTĘPNIE UŻYWANY TAKŻE W INNYCH KRAJACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYP HANDLOWEGO STATKU ŻAGLOWEGO, ZBUDOWANY PRZEZ BUDOWNICZYCH Z HOORN I ROZWIJANY W HOLANDII OD LAT 90. XVI WIEKU, NASTĘPNIE UŻYWANY TAKŻE W INNYCH KRAJACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FLUITA typ handlowego statku żaglowego, zbudowany przez budowniczych z Hoorn i rozwijany w Holandii od lat 90. XVI wieku, następnie używany także w innych krajach (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FLUITA
typ handlowego statku żaglowego, zbudowany przez budowniczych z Hoorn i rozwijany w Holandii od lat 90. XVI wieku, następnie używany także w innych krajach (na 6 lit.).

Oprócz TYP HANDLOWEGO STATKU ŻAGLOWEGO, ZBUDOWANY PRZEZ BUDOWNICZYCH Z HOORN I ROZWIJANY W HOLANDII OD LAT 90. XVI WIEKU, NASTĘPNIE UŻYWANY TAKŻE W INNYCH KRAJACH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TYP HANDLOWEGO STATKU ŻAGLOWEGO, ZBUDOWANY PRZEZ BUDOWNICZYCH Z HOORN I ROZWIJANY W HOLANDII OD LAT 90. XVI WIEKU, NASTĘPNIE UŻYWANY TAKŻE W INNYCH KRAJACH. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast