CIĘŻKA JAZDA POLSKA ZE SKRZYDŁAMI U RAMION W XVI/XVIII W - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HUSARIA to:

ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HUSARIA

HUSARIA to:

polska jazda należąca do autoramentu narodowego, znana z wielu zwycięstw formacja kawaleryjska Rzeczypospolitej, obecna na polach bitew od początku XVI wieku do połowy XVIII wieku (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĘŻKA JAZDA POLSKA ZE SKRZYDŁAMI U RAMION W XVI/XVIII W". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 677

LANDKNECHT, BAS CYFROWANY, FLIBUSTIER, ROGI, STAROPOLSKI, PURYTANIZM, BERŻERA, LANCKNECHT, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, COZIA, COUTAUD, SALOPA, BUKANIERZY, JEDNORÓG, CYTARA, ROBDESZAN, KIRASJER, CZARNA ROBOTA, PENIUAR, JANSENIZM, CHORAŁ PROTESTANCKI, ARKEBUZERIA, SZARZYŃSKI, MORION, ASKARYSI, WOLTYŻERKA, MOPEK, KUBRAK, CAVATINA, GIDOWIE, SOLNOGRÓD, SZCZEKUSZKA KORSYKAŃSKA, PASTORALE, CIĘŻKA PIĘŚĆ, CLOUET, ĆWIERTNIA, BLONDYNA, KĄTOWNIK, ŚWIERZB NORWESKI, ŚMIGOWNICA, DOBIEG, JAZDA FIGUROWA NA LODZIE, BALDACH, PROTESTANTYZM, ARMAGEDON, MENTYK, MUSZKIETER, HUMANIORA, ALLEMANDE, JAZDA, ŻYWOTNIK ZACHODNI, DYLIŻANS, ALTEMBAS, BROKAT, POLONISTA, GALEAS, KOŃ APPALOOSA, SASI, PORUCZNIK, PATYNKI, KOMEDIA DELL'ARTE, STAR, VILLANELLA, HALF-PIPE, KARABON, ARKEBUZERIA, AGRICOLA, JUST, KORT, REFORMACJA, TRIAL, SKATING, POLONISTYKA, NOTACJA POLSKA, ORKA, FOLIAŁ, MIŁOBĘDZKA, HAJDUK, BUFFO, BAGATELA, KANCONA, MIERIS, PROLOG, CZĄSTKA CIĘŻKA, WROTKARSTWO, KAŁKAN, STAROPOLSZCZYZNA, DEZOBLIŻANTKA, PULWERSAK, GALERIA, MARUDER, SEPIA, KAZUISTYKA, KAJDANY SKEFFINGTONA, POZYTYW, RAJD OBSERWOWANY, ŁABUŃSKI, WODA GULARDOWA, KARIOLKA, SZARFMECA, JAZDA FIGUROWA, FLAMBERG, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, KINGA, ROTA, CZERNINA, JAZDA, KORNWALIJSKI, MALMA, BRANICE, ELASTOR, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, HARCAP, KURDESZ, CZAPRAK, SURFING, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, CIEPLIK, BERGAMASCA, RAMFORYNCHUSY, LORGNON, AKADEMIZM, HARÓWKA, FLESZ, WROTKARSTWO SYNCHRONICZNE, OPOŃCZA, STAR, KURANT, CIĘŻKA STOPA, WOLANT, APPALOOSA, PORCJA, MOTYLEK, SZAL, KABINET, MIECZ DŁUGI, FAWORSKI, GALIOT, PAWĘŻ, HAZUKA, PIJAR, JAZDA BEZ TRZYMANKI, KAZUISTA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, COURANTE, HIBERNA, SZAŁAMAJA, KARAWELA, WROTKARSTWO REKREACYJNE, KWAŚNICA, SZTORT, OWCA WIELKOPOLSKA, KUC FELIŃSKI, SERPENTYNA, SZEBEKA, ZAPONA, JAZDA, KATAFRAKCI, HENOCHIAŃSKI, KOSZTELA, ONET, WSTAWA, MILA POLSKA, CAMERATA, PALCÓWKA, GALIOTA, BRYGANTYNA, ZAPIEKS, COUSIN, KARABAN, FRENOLOGIA, SADÓWKA, ZJAZD, CALATA, KAWATYNA, KORONA, SEMAFOR, KARTAN, ŻMUDA, GÓRSKI, DRONT, LAMAIZM, FELDMARSZAŁEK, KASAK, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, TORPEDA CIĘŻKA, KAWATYNA, KSIĘGA, EGOISTKA, LUDWIK, TELEGRAF CHAPPE'A, POLSKA, BANDOLET, DUBAS, HABIT, KŁUSAK ORŁOWSKI, CLARINO, BRACTWO SZPITALNE, SANNA, FORKIET, FALKONA, AMOREK, ECHNATON, BIGOS, UCHO IGIELNE, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, GARŁACZ, ARKABALISTA, WROTKARSTWO FITNESS, USARIA, CIĘŻKA WODA, ŻÓŁW SKÓRZASTY, KANCONETA, MEWKA, PAŁASZ, ŁUK KLASYCZNY, POLSKA ROBOTA, LOARA, BIFURKACJA, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, SPAHISI, BESKIDNIK, KORNIJSKI, BENZYNA CIĘŻKA, PETYHORZEC, CHIPPENDALE, KOCZ, HALIBUT, OKTAWKA, PROPORNIK, GIETRZWAŁD, KONTREDANS, CZUBATKA, KOŁTRYNA, LITRA, TARYDA, SPENCER, KOZACY, MAMUTAKI, SUKNIA A LA POLONAISE, TOPÓR BOJOWY, LUDWIK OSTATNI, AMATI, BIAŁY METAL, ARIANIZM, JAZDA, STAR, BATALIA, WELLS, BÓBR, KOLEBKA, BROKAT, PAWILON, KONTERFEKT, GALEAS, PŁATOWIEC, TOŁHAJ, DIUGONIE, ESCORIAL, PODUSZKA, ZBROJA, FIZJOKRATYZM, PALLADIANIZM, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, KOŁCZAN, KURANT, POLSKOŚĆ, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, KADRYL, ROKOKO, MOŹDZIERZOWIEC, RONDO, FALKON, ROKOKO, BELLOTTI, KIRASJER, FILOLOGIA POLSKA, PATYNKA, KOŁOWRÓT, DRONT, CYC, KRYZA, BLONDA, STAR, FADO, KARTAUNA, DOSTYCZNA, BERGAMASKA, RAZNOCZYNIEC, CZECHŁO, KATEGORIA CIĘŻKA, INKA, PLUDRY, ZORBA, LASKOWANIE, BANDOLET, MISIURKA, LINIJKA, ?ROBRON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 677 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĘŻKA JAZDA POLSKA ZE SKRZYDŁAMI U RAMION W XVI/XVIII W się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĘŻKA JAZDA POLSKA ZE SKRZYDŁAMI U RAMION W XVI/XVIII W
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HUSARIA ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HUSARIA
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w (na 7 lit.).

Oprócz CIĘŻKA JAZDA POLSKA ZE SKRZYDŁAMI U RAMION W XVI/XVIII W sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - CIĘŻKA JAZDA POLSKA ZE SKRZYDŁAMI U RAMION W XVI/XVIII W. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast