UŻYWANY W XVIII I XIX WIEKU OKRĘT WYPOSAŻONY W DZIAŁA MOŹDZIERZOWE WIELKIEGO KALIBRU, SŁUŻĄCY DO OSTRZELIWANIA DUŻYCH CELÓW LĄDOWYCH, JAK PORTY, TWIERDZE, MIASTA, STOCZNIE ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MOŹDZIERZOWIEC to:

używany w XVIII i XIX wieku okręt wyposażony w działa moździerzowe wielkiego kalibru, służący do ostrzeliwania dużych celów lądowych, jak porty, twierdze, miasta, stocznie itp (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MOŹDZIERZOWIEC

MOŹDZIERZOWIEC to:

żołnierz obsługujący moździerz (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UŻYWANY W XVIII I XIX WIEKU OKRĘT WYPOSAŻONY W DZIAŁA MOŹDZIERZOWE WIELKIEGO KALIBRU, SŁUŻĄCY DO OSTRZELIWANIA DUŻYCH CELÓW LĄDOWYCH, JAK PORTY, TWIERDZE, MIASTA, STOCZNIE ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.236

OBRĘCZ, BIAŁOZÓR, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, CHOMIK TURECKI, KAMUFLAŻ, SOS MALTAŃSKI, ZDANIE, PODWODNY LOTNISKOWIEC, WIJE, WYRAŻENIE, ZMYWACZ, ADWENTYZM, GARDZICIEL, KULIS, ATONALNOŚĆ, VASARELY, NIEDOŁĘSTWO, POSIADACZ ZALEŻNY, PRZEGLĄD, MONTANA, RUDZIANIN, FRISBEE, WARKOCZ, RYNKA, ASTURYJSKI, MALOWIDŁO, KOTOWATE, LIGNINA, POCIĄG POCZTOWY, EFEB, ROZWÓRKA, JASZCZ, JAK, ZMARTWYCHWSTAŃCY, SZTANGA, JANKESKO, BIAŁA NOC, NIEPORZĄDNOŚĆ, REGENERATOR, DZO, PRAWA MIEJSKIE, SZYSZAK HUSARSKI, GAELICKI, KLEMATIS, INGRESJA MORSKA, PUSZKA, LASAGNA, SZALUPA, BASAŁYK, WILK WORKOWATY, RUMUŃSKOŚĆ, TRAPER, ANTOKOLSKI, ATANOR, KEDYW, PROFESJONALIZM, EUDIMORFODON, MŁYN, OOST, RICERCAR, AS PRZESTWORZY, PRZESŁANIE, CHŁOPIĘCOŚĆ, WORKOWCE, IPHONE, WIDEODOMOFON, BLUZA, TEREN ODKRYTY, SPORT POŻARNICZY, CZASOMIERZ, ODŁAMKOWY, MUSZKA, PAPROTNICA KRUCHA, URZĘDNIK ZIEMSKI, TOKI, WOOD, MARSZAŁEK POLOWY, LOTARYNGIA, FRANCISZKANIZM, HEŁM TURNIEJOWY, SYBERIA, STAN NADZWYCZAJNY, AGLOMERACJA, RÓG MYŚLIWSKI, WYKLUCZENIE, HERB, EKSPRES, TAJSKI, FAVELA, PILŹNIANKA, SANMARYŃCZYK, BIERWIONO, KANONADA, BLISKOZNACZNIK, PITA, JEDWABIE, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, CHÓR, OBSADA, CHORWACKI, LIBERTY, MELONIK, LUNETA, KOŁCZAN, INDYGO, BARABAN, SKRZYNIA BIEGÓW, PUDER, SKRZYNIA, GOŁYSZEK, BIEG ZJAZDOWY, MARKIER, CHAM, DISCO, PAZURNICE, MASKARA, KĄPIEL BARWIĄCA, GEOGRAFIA, RZĄD, PLASTRON, POCIĄG ROBOCZY, RĘKAW, DYNAR, PŁAT, ELEKTRODYNAMOMETR, TRAŁOWIEC, GAMEPLAY, ORLIK, BIAŁE CIAŁKO KRWI, ANARCHIZM SYNDYKALISTYCZNY, KAWALERZYSTA, SPRZĘT GAŚNICZY, ZŁOTOWIANIN, MOLOS, DROBNICA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, BASEN, BRAMKARZ, NARTA WODNA, ŁAJNO, TRIERA, GALERNIK, AUTOBUS SZYNOWY, EKSLIBRIS, NIEAKTYWNOŚĆ, KOPARKOŁADOWARKA, ANIMATOR, PAROBEK, STOPA, DROBNICOWIEC, CHALDEJSKI, MYŚLENIE, SZYMEL, TURCZYN, KARETKA REANIMACYJNA, WOKALISTYKA, KAŁAMARZ SZKOLNY, IGIEŁECZKA, LUD, HUROŃSKI, MUS, MŁÓDKA, GRZYBIEŃ, KRENZ, HUMANOID, HULK, JĘZYK JAPOŃSKI, BRZUCH PIWNY, ZDOLNOŚĆ PROCESOWA, RECITATIVO, HIPERESTEZJA, EKWIPAŻ, KOMUNALKA, LECZO, ŻÓŁW OLBRZYMI, DRAJREP, GARKUCHNIA, SABOT, ERG, HIPPISKA, KRĄG, KANCLERZ, DZIERŻAWCZOŚĆ, UKŁAD RĄBKOWY, WOŁOWINA, POSTAWANGARDA, ASTROGRAFIA, HIPIS, SZWABSKI, FOTOGRAFIA LOTNICZA, GEEZ, BORA, SŁUP ENERGETYCZNY, HACKER, TRASA WYLOTOWA, KĄPIEL FARBIARSKA, KALIBRACJA, BELECZKA, BAZYLIANKA, OLTP, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, DELIA, ZROŚLAK, MIEJSKOŚĆ, FREGATA ŻAGLOWA, JĘZYK CELTYCKI, PIERZE, PENIUAR, HIPPIS, POZIOM, PION, ŻAGLOWIEC LINIOWY, FAWELA, BERNARD, POKOST, GROTESKA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, JUCHT, MOC WSTECZNA, FLANELA, KRYNOLINA, GWASZ, ZŁOŻE GNIAZDOWE, KARABINIER, REALIZM NAIWNY, DŻET, LOTKA, SOKOLSTWO, POKOLENIE, SPRZEDAWCZYK, GNIEW, HOT, RABAT, SZAFARZ, TRZMIELEC, LACET, GELDERLÄNDER, GĄSIENICA, KWIATEK, LEK ODTWÓRCZY, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, ŁADA KROPLICA, JĘZYK ALGONKIŃSKI, STENOKARDIA, WIELKA RUŚ, TORBA, WOLTOMIERZ HOMODYNOWY, TABULATURA, KURCZĘ, BISKAJSKA, ROZDZIAŁ, ZAKRYWKA, NEKROFAG, CZELESTA, JĘZYK KIPCZACKI, SKIASKOP, KLEJONKA, SKRĘCAK, BROŻEK, KALENDARZ KOŚCIELNY, BIODRÓWKA, BIRMAŃSKI, KARMNIK, HIPSTER, STARTER, KARTAUNA, BRAND, MELOGRAF, GIEROWSKI, KURURO, PARZYSTOKOPYTNE, LUINI, FAETON, TRANSPORT, SALON, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, KAMORA, RENTGENOMETR, POLSKIE SKRZYPCE, INTERMEZZO, INTERMEZZO, UPRZEDMIOTOWIENIE, ŚCIGACZ, JAPONKA, KOMEDIA STAROGRECKA, DECORUM, PRODUKCJA, LAMPA DÖBEREINERA, BARYŁKA, FELDMARSZAŁEK, UKŁAD RZECZOWY, WINO RÓŻOWE, KĄTOMIERZ, ROBA, ANALIZA, STAROLUTERANIZM, PARAGRAF, HAUBICA, ?NEGACJONISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.236 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UŻYWANY W XVIII I XIX WIEKU OKRĘT WYPOSAŻONY W DZIAŁA MOŹDZIERZOWE WIELKIEGO KALIBRU, SŁUŻĄCY DO OSTRZELIWANIA DUŻYCH CELÓW LĄDOWYCH, JAK PORTY, TWIERDZE, MIASTA, STOCZNIE ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UŻYWANY W XVIII I XIX WIEKU OKRĘT WYPOSAŻONY W DZIAŁA MOŹDZIERZOWE WIELKIEGO KALIBRU, SŁUŻĄCY DO OSTRZELIWANIA DUŻYCH CELÓW LĄDOWYCH, JAK PORTY, TWIERDZE, MIASTA, STOCZNIE ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MOŹDZIERZOWIEC używany w XVIII i XIX wieku okręt wyposażony w działa moździerzowe wielkiego kalibru, służący do ostrzeliwania dużych celów lądowych, jak porty, twierdze, miasta, stocznie itp (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MOŹDZIERZOWIEC
używany w XVIII i XIX wieku okręt wyposażony w działa moździerzowe wielkiego kalibru, służący do ostrzeliwania dużych celów lądowych, jak porty, twierdze, miasta, stocznie itp (na 14 lit.).

Oprócz UŻYWANY W XVIII I XIX WIEKU OKRĘT WYPOSAŻONY W DZIAŁA MOŹDZIERZOWE WIELKIEGO KALIBRU, SŁUŻĄCY DO OSTRZELIWANIA DUŻYCH CELÓW LĄDOWYCH, JAK PORTY, TWIERDZE, MIASTA, STOCZNIE ITP sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - UŻYWANY W XVIII I XIX WIEKU OKRĘT WYPOSAŻONY W DZIAŁA MOŹDZIERZOWE WIELKIEGO KALIBRU, SŁUŻĄCY DO OSTRZELIWANIA DUŻYCH CELÓW LĄDOWYCH, JAK PORTY, TWIERDZE, MIASTA, STOCZNIE ITP. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x