Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POJEMNIK (NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA, TWORZYWA I MATERIAŁU, WIKLINY; RZADZIEJ Z KARTONU) PRZEZNACZONY DO PRZENOSZENIA NIEDUŻYCH ZWIERZĄT, WYPOSAŻONY W OTWORY WENTYLACYJNE I ZAMYKANE DRZWICZKI LUB RODZAJ KLAPKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSPORTER to:

pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 11 lit.)TRANSPORTEREK to:

pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 13 lit.)TRANSPORTÓWKA to:

pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRANSPORTER

TRANSPORTER to:

przenośnik - urządzenie (wykorzystujące taśmy) służące do przemieszczania w sposób ciągły najczęściej sypkich materiałów (na 11 lit.)TRANSPORTER to:

najczęściej militarny pojazd mechaniczny (przeważnie kołowy) służący do przewożenia rozmaitych ładunków (na 11 lit.)TRANSPORTER to:

volkswagen marki Transporter (na 11 lit.)TRANSPORTER to:

model samochodu dostawczo-osobowego typu van produkowany przez niemiecki koncern Volkswagen AG od 8 marca 1950 roku, a obecnie przez spółkę należącą do koncernu Volkswagen AG - Volkswagen Nutzfahrzeuge (na 11 lit.)TRANSPORTER to:

w biologii: białko błonowe przenoszące inne cząsteczki lub jony z jednej strony błony plazmatycznej na drugą (na 11 lit.)TRANSPORTER to:

pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 11 lit.)TRANSPORTER to:

opancerzony pojazd mechaniczny do przewożenia piechoty oraz dostarczania amunicji (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJEMNIK (NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA, TWORZYWA I MATERIAŁU, WIKLINY; RZADZIEJ Z KARTONU) PRZEZNACZONY DO PRZENOSZENIA NIEDUŻYCH ZWIERZĄT, WYPOSAŻONY W OTWORY WENTYLACYJNE I ZAMYKANE DRZWICZKI LUB RODZAJ KLAPKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.389

SCIENCE FICTION, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, EPISKOPAT, GRZYBIARZ, KWASEK, PARKA, WIBRACJA, ENAMINA, KAWALER, CLERESTORIUM, LWIA CZĘŚĆ, OBLAT, ALPAGA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, NAGANNOŚĆ, FOTOGRAM, KANADYJKA, HODOWLA, PAGAJ, ŚCIGACZ TORPEDOWY, BARYŁKARZ, ABLUCJA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, ZAKON MNISZY, WYKŁADOWCA, SYMBOLICZNOŚĆ, ALLOSTERIA, AKWEN, GRANATNIK, KIFOZA, KMINEK INDYJSKI, PLACEK ZBÓJNICKI, GODZINA, FULAR, CEBULA PERŁOWA, KONCHYLIOLOGIA, KSIĄŻĄTKO, PAROLIST, ATRAKTANT, ROŚLINA TRUJĄCA, DYNATONE, AKSAMIT, PEKTORAŁ, POLECANKA, TROJAK, GZYMS, BÓB KOŃSKI, UKŁAD WIELOKROTNY, POLITYK, CYBORG, WYWIAD, KOMPILACJA, BUMER, ŚWIĄTKARSTWO, MISTRZU, ANTENA RAMOWA, ZGRZEBŁO, KONTRAKT TERMINOWY, PIEC PŁOMIENNY, LAMNOWATE, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, KOPERTA, KAND, POTENCJAŁ, ŚREDNIA KWADRATOWA, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, METAFRAZA, ŁOPIAN, KNOTNIK, RÓG, WARANODON, MÓWNICA, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, ŻYDOWSKOŚĆ, NASADA, WYDERKA, WŁĄCZNIK, SONDA, SKRA, SZTUKA DEKORACYJNA, BALSAM KANADYJSKI, PODSKOK, WYCHODŹTWO, DIPLOFAZA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, TĘPAK, KATAFRAKTA, HARD CORE, KOLORY PAŃSTWOWE, REKOLEKCJE, KARABINIER, PLEŚŃ, PLAN SYTUACYJNY, ROŚLINA PASTEWNA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, SŁUŻBA, AKSAMITKA, APOLOGETA, ANGIELSKA FLEGMA, POWSINOGA, GOSPODARKA RYNKOWA, CHOINKA, HAK, BIAŁY KRUK, PAPIER WELINOWY, BOMBA KOBALTOWA, KUSTOSZ, ŁUPEK HUMUSOWY, PATRON, LICHWIARSTWO, BAURIA, IRISH DRAUGHT, PRZYGOTOWANIE, SIOSTRZYCZKA, INSTALACJA, KLAUZULA, PLECY, BANNER, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, URBARIUM, STROIGŁA, KARABELA, AYACACHTLI, AUTORAMENT, PIATNICKIZAUR, HIGIENA ZWIERZĄT, ZGORZELINA, OSTADE, SYNDROM PARYSKI, PALCZYCHA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, SALMONELLA, DZIECIACZEK, WILGOTNOŚĆ, SUCHOWIEJ, DRUKARKA ROZETKOWA, HORDA, LORDOSTWO, KOLEPIOCEFAL, WARKOCZ, ZSZYWARKA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, WOK, LILIJKA, RYBONUKLEAZA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, ONAGER, SIEĆ, POTRZASK, KOMPOTIERA, POCISK ARTYLERYJSKI, ZMOWA CENOWA, PROGRAM, TRAWERS, DOPPELGANGER, AGREGAT POMPOWY, TRENING, STAN NIETRZEŹWOŚCI, KIŚCIEŃ, BOREALOZAUR, REZYDENCJA, PRĄD BŁĄDZĄCY, WAFEL, FOLIA, BACZEK, BŁĄD PRZYPADKOWY, ODPYLAK, BEAN, OSTOJA, PIERWORODZTWO, AWOKADO, KANONIERKA, CUGANT, KLINKIER, ANTYKONCEPCJA, CZYNNIK ONKOGENNY, CUDEŃKO, PROMIENICA, WRZEŚNIA, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, SALCHOW, WIECZORÓWKA, LICYTACJA, DRZEWOSTAN NASIENNY, PRZEBUDOWA, PARTYCYPACJA, MORULA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, SIEDMIOMILOWE BUTY, ORTEZA, JEZIORO ZASTOISKOWE, PROJEKT, HANGAR, STACJA, DZIEWIĄTKA, RAMIENICA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, PERCEPAN, KRATER, ODCZYN, KASETA, MAPA MORSKA, WNĘTROSTWO, SZOPY, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, OBRAZ, INTERVIEW, ŻYWA PAGINA, KOPALINA SKALNA, JUTRZYNA, WOSKOWNIA, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, POLSKIE SKRZYPCE, GŁOWICA BOJOWA, IZOTERMIA, TYGIELEK, JAJOWNIK, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, SONDAŻ, ANAGLIF, KRATA, TEATR TELEWIZYJNY, LARGHETTO, HISZPAŃSKIE BUTY, TEŚCIK, KONTRABANDA, BASTEJA, FUJARKA, POIDŁO, SKATING, ALKOHOL, WIGONIA, PALIWO GAZOWE, SZATA LITURGICZNA, FILC, CHMIELOGRAB, DIABEŁEK, HIBISKUS, RURA OGNIOWA, MODUŁ SERWISOWY, FEERIA, ZANZA, MIKSOZAUR, KOKTAJL, ZŁOTOGŁÓW, SZTUKATERIA, KORDONEK, OKUCIE, GUMA DO ŻUCIA, BIEG, NAWÓZ SZTUCZNY, KANKAN, KANCONA, TOR, WIĄŚL, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, BORSUK, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, ZATRZASK, KAPUŚNIAK, ŁUK OPOROWY, PRYSIUDY, SERDUSZKO, TWARDE LĄDOWANIE, MAKART, KOMPOTIERA, INDIANKA, OBRÓŻKA, PANICZĄTKO, LAZARET, ZAPŁON, ŁADUNEK KUMULACYJNY, CHOROBA PRIONOWA, DŁUGOSZOWE, WILKOSZ, PIELUSZKA, JEDLICA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, EFEKT SPECJALNY, BAGIETA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, MOGILAMBDACYZM, TUŃCZYKOWIEC, WIDELEC, HISTORIA, SYNDYK, WOJNA CELNA, ŁYKACZ, OSTANIEC DEFLACYJNY, WEŁNIAK, BUNKIER, ŻYWOPŁOT, STUZŁOTÓWKA, OMYŁKA, MARSREJA, ASFODEL, SPIRALA, UCHO, SZTABSOFICER, MUCHA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.389 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POJEMNIK (NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA, TWORZYWA I MATERIAŁU, WIKLINY; RZADZIEJ Z KARTONU) PRZEZNACZONY DO PRZENOSZENIA NIEDUŻYCH ZWIERZĄT, WYPOSAŻONY W OTWORY WENTYLACYJNE I ZAMYKANE DRZWICZKI LUB RODZAJ KLAPKI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
transporter, pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 11 lit.)
transporterek, pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 13 lit.)
transportówka, pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSPORTER
pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 11 lit.).
TRANSPORTEREK
pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 13 lit.).
TRANSPORTÓWKA
pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x