POJEMNIK (NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA, TWORZYWA I MATERIAŁU, WIKLINY; RZADZIEJ Z KARTONU) PRZEZNACZONY DO PRZENOSZENIA NIEDUŻYCH ZWIERZĄT, WYPOSAŻONY W OTWORY WENTYLACYJNE I ZAMYKANE DRZWICZKI LUB RODZAJ KLAPKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSPORTER to:

pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 11 lit.)TRANSPORTEREK to:

pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 13 lit.)TRANSPORTÓWKA to:

pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRANSPORTER

TRANSPORTER to:

przenośnik - urządzenie (wykorzystujące taśmy) służące do przemieszczania w sposób ciągły najczęściej sypkich materiałów (na 11 lit.)TRANSPORTER to:

najczęściej militarny pojazd mechaniczny (przeważnie kołowy) służący do przewożenia rozmaitych ładunków (na 11 lit.)TRANSPORTER to:

volkswagen marki Transporter (na 11 lit.)TRANSPORTER to:

model samochodu dostawczo-osobowego typu van produkowany przez niemiecki koncern Volkswagen AG od 8 marca 1950 roku, a obecnie przez spółkę należącą do koncernu Volkswagen AG - Volkswagen Nutzfahrzeuge (na 11 lit.)TRANSPORTER to:

w biologii: białko błonowe przenoszące inne cząsteczki lub jony z jednej strony błony plazmatycznej na drugą (na 11 lit.)TRANSPORTER to:

pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 11 lit.)TRANSPORTER to:

opancerzony pojazd mechaniczny do przewożenia piechoty oraz dostarczania amunicji (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJEMNIK (NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA, TWORZYWA I MATERIAŁU, WIKLINY; RZADZIEJ Z KARTONU) PRZEZNACZONY DO PRZENOSZENIA NIEDUŻYCH ZWIERZĄT, WYPOSAŻONY W OTWORY WENTYLACYJNE I ZAMYKANE DRZWICZKI LUB RODZAJ KLAPKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.116

MUZEUM KRAJOZNAWCZE, HUTA, POJĘCIE LOGICZNE, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, ALAIN, DEKORTYKACJA, PAPIRUS, GRAFFITI, MUSKAT, KSYLOFON, SIUR, GLORIETTA, ZNAK KOREKTORSKI, OSŁONICE, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, INWALIDA WOJSKOWY, BEŁT, CHŁOPOWINA, ZIZANIA, KOMISARZ WOJSKOWY, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, STOPA ZWROTU, DONOR, PROM, KLAUZULA, KRAMNICA, OSŁOMUŁ, ENDERBIT, STRZAŁECZKA, ANTABA, MAKROPOLECENIE, ESKORTA, BECZUŁKA, ŻŁÓB, ASTER WIERZBOLISTNY, PRZEZIERNIK JABŁONOWIEC, KRÓWSKO, BRZĄKADŁO, ORGAN, GŁOWA, JACHT ŻAGLOWY, MCHY LIŚCIASTE, BANDAMKA, EDAMMER, HOLK, ROZPADLINA, LORINAZAUR, WAHADŁOWIEC, DOM TOWAROWY, DIODORUS, ZBOCZENIEC, PSAMMOFITY, WARIACJE, KRYPTOMERIA, PŁATEK, BASKINKA, KWADRAT, GARNA, DOZOROWIEC POGRANICZA, MUTACJA ZMIANY SENSU, NACZYNIE OZDOBNE, LIPOLIZA, DŁUŻLIK, WCINKA, KOKTAJL, ZACZESKA, BLOKADA, PRAWO GŁOSOWE, PRYMITYW, BAZYLIKA WIĘKSZA, PARANOJA PRAWDZIWA, JARZĘBIAK, TRANSPOZYCJA, DZIERŻAWCA, PUNK, PRZYJEZDNA, WATÓWKA, PALUSZEK, RYBAŁT, PIEROŻEK, FUTRO, PASTA, WYRÓB MEDYCZNY, PATOGEN, RZYGACZ, GORCZYCZNIK, ESKORTOWIEC, WĘZEŁ KRZYŻOWY, DYSONANS, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, MELANODERMA, OBRONA, OGRZEWANIE KAFLOWE, TRYBUT, PROCES HYDROTERMALNY, ORBIWIRUS, LATANIA, OCHRA, DRAWIDOZAUR, IWAN, RURA OGNIOWA, AMPELOZAUR, SUPLEMENT, PRYSZNIC, DZIKA KARTA, DOMINATOR, PISTOZAUR, RAMA, DOM AKADEMICKI, KAWA ZBOŻOWA, KOTERYJNOŚĆ, AUTOBUS SZKOLNY, HYDRA, CIOS, BISFENOL, EPIKA, FERMA, SMALEC, GRANICA, HAK, WIĄZKA, ŚCIEKI KOMUNALNE, KARONGAZAUR, PIERWSZY OFICER, SZAL, POSKROMICIEL, KAPLICZKA, ZIARNECZKO, BAPTYSTERIUM, TONAŻ, KOPNIAK, NADŻERKA, RAJTUZY, SAFARI, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SZACHULEC, ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, KUZYNKA, BULLA, WETERYNARZ, HEROD-BABA, WÓZKOWY, PŁOMYK, POCENIE, PODRODZAJ, ZASADA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, SALWA, OWALNICA, INTRUZJA, ŁATA, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, IDIOMAT, TABOR, PIANOGUMA, FIRMANCTWO, POMNIK, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, KOSIARKA ROTACYJNA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, BEZSZPARKOWCE, KRĘŻNIK, PIES POLOWY, STRONA, CANZONETTA, CZAS TERAŹNIEJSZY, ŁAŃCUSZEK, OBRÓT, APARAT KRYTYCZNY, MIŁORZĄB, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, UKRZYWDZONY, KRET, PÓŁKULA, PLANETA, METYZACJA, ETYLINA, TRUCHŁO, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, BASEN, PANTOGRAF, TRUP, WIZERUNEK, REDUKTOR, KAKAO, WIGONIA, PISZCZAŁKI, GRAJCAR, INDOKTRYNACJA, ANGINA MONOCYTOWA, MARSKOŚĆ, POWIEŚĆ RZEKA, OBLECH, POŁAĆ, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, OBORA DWORSKA, PASTWA, ROWER POZIOMY, TRZMIEL, WAŻNIK, ZRASZARKA, FILAR, PODMIOT, UNDERGROUND, PRAWO MAJĄTKOWE, HIPOTEKA, SYSTEM OBRONNY, CZUWANIE MODLITEWNE, BRUZDKOWANIE, SWORZEŃ, METAL KOLOROWY, AUTOBUS CZŁONOWY, ATLAS NIEBA, KORBACZ, TARCZA, OPONKA, ZRAZ, WĘGLÓWKA, MAJTASY, ŁOWIECTWO, KAWA, ADAZAUR, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, WYPADEK, METALOPROTEINA, WIEŚ, DZIEŁO SZTUKI, BRUZDOGŁOWIEC, KUSTOSZ, KLUCZYK, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, PESTO, KAPRYS, KOSZ, ROŻEN, GOŹDZIK, TOREBKA, CYKL WYDAWNICZY, ŚWIERZBOWIEC, PLANTACJA, PRZEBÓJ, ZAWODNIK, SILNIK PNEUMATYCZNY, TRACZ DŁUGODZIOBY, ASTRAGAL, KANEMEJERIA, ROZKRUSZ, DNI OTWARTE, PANGSZURA INDYJSKA, AKWARYSTYKA, SPŁYW GRAWITACYJNY, WYDAWNICTWO SERYJNE, PORZECZKA, SKLEP, OPŁATA MIEJSCOWA, OWOC, ADWEKCJA, MERZYK, SZMACIAK, ENDEMIZM, STYL KOLONIALNY, BANKOWÓZ, KARA, CZÓŁNO, DUMP, ARTEFAKT, PISTOLET, DYSTOPIA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, TRASA ŚREDNICOWA, MIELIZNA, STARTER, NUNCHAKU, BARKA, KAWALKATA, DYFTYK, REDINGOTE, SOLNISKO, GLADIOLA, BEZSZELESTNOŚĆ, EFEKT UBOCZNY, GARMAŻERIA, DUPLIKACJA, TRYSKAWKA SZKLANA, PRACA DOMOWA, PALCZYCHA, ZATRZYMANIE, WADA WZROKU, KATALPA, KAMIEŃ, ŁUPEK MARGLISTY, OKRĄGŁOŚĆ, REDONDAZAUR, ODSTRZAŁ, KRZYŻAK, PLUS, FARSZ, ?LATARNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.116 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJEMNIK (NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA, TWORZYWA I MATERIAŁU, WIKLINY; RZADZIEJ Z KARTONU) PRZEZNACZONY DO PRZENOSZENIA NIEDUŻYCH ZWIERZĄT, WYPOSAŻONY W OTWORY WENTYLACYJNE I ZAMYKANE DRZWICZKI LUB RODZAJ KLAPKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POJEMNIK (NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA, TWORZYWA I MATERIAŁU, WIKLINY; RZADZIEJ Z KARTONU) PRZEZNACZONY DO PRZENOSZENIA NIEDUŻYCH ZWIERZĄT, WYPOSAŻONY W OTWORY WENTYLACYJNE I ZAMYKANE DRZWICZKI LUB RODZAJ KLAPKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSPORTER pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 11 lit.)
TRANSPORTEREK pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 13 lit.)
TRANSPORTÓWKA pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSPORTER
pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 11 lit.).
TRANSPORTEREK
pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 13 lit.).
TRANSPORTÓWKA
pojemnik (najczęściej z tworzywa, tworzywa i materiału, wikliny; rzadziej z kartonu) przeznaczony do przenoszenia niedużych zwierząt, wyposażony w otwory wentylacyjne i zamykane drzwiczki lub rodzaj klapki (na 13 lit.).

Oprócz POJEMNIK (NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA, TWORZYWA I MATERIAŁU, WIKLINY; RZADZIEJ Z KARTONU) PRZEZNACZONY DO PRZENOSZENIA NIEDUŻYCH ZWIERZĄT, WYPOSAŻONY W OTWORY WENTYLACYJNE I ZAMYKANE DRZWICZKI LUB RODZAJ KLAPKI sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - POJEMNIK (NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA, TWORZYWA I MATERIAŁU, WIKLINY; RZADZIEJ Z KARTONU) PRZEZNACZONY DO PRZENOSZENIA NIEDUŻYCH ZWIERZĄT, WYPOSAŻONY W OTWORY WENTYLACYJNE I ZAMYKANE DRZWICZKI LUB RODZAJ KLAPKI. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x