WYODRĘBNIONY OKRES W ROKU AKADEMICKIM ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ ZAZWYCZAJ W LUTYM LUB MARCU I TRWAJĄCY CZTERY KOLEJNE MIESIĄCE AŻ DO SESJI EGZAMINACYJNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEMESTR LETNI to:

wyodrębniony okres w roku akademickim rozpoczynający się zazwyczaj w lutym lub marcu i trwający cztery kolejne miesiące aż do sesji egzaminacyjnej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYODRĘBNIONY OKRES W ROKU AKADEMICKIM ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ ZAZWYCZAJ W LUTYM LUB MARCU I TRWAJĄCY CZTERY KOLEJNE MIESIĄCE AŻ DO SESJI EGZAMINACYJNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.730

ZABORY, IRYS, GEOFAG, ZŁOTOGŁÓW, KLESZCZOWATE, PRZETOKA, ASESOR KOLEGIALNY, ŻABA Z JUNIN, SER TOPIONY, LIGAWA, ROK SZKOLNY, OŁATKA, ŻABA KATOLICKA, DRĄG, ZERÓWKA, STUPOR, WIOŚLARKI, RĘKAWICZNIK, KOLORYT, RURKA INTUBACYJNA, PŁYTA GŁÓWNA, RENTA SZKOLENIOWA, AZOTAN, SZLAGIER, CZABAN, CEWKA, STRZAŁ, CZASZA, FARBKA, ŻMIJA, POJAZD KONNY, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, OWAD, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, BEZAWARYJNOŚĆ, OSKARŻENIE, POSTRZELENIEC, KABINA, POLONIZATOR, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, PLENNOŚĆ, SZARPANINA, OSOBA PODEJRZANA, PROSIĘ, ODPOWIEDŹ, OPERACJA, AJWAR, OTOLARYNGOLOGIA, WYSPIARSKOŚĆ, LICA, LITEWSKOŚĆ, POŁOŻNICTWO, SONOMETR, ZASÓB, WIELOETATOWOŚĆ, WCIERKA, PIEZOELEKTRYK, ŁYŻKA CEDZAKOWA, KASTYLIJSKI, ORGANIZM, KONCENTRAT, LAICKOŚĆ, PACYFIKAŁ, KLINOLIST, CISZA PRZED BURZĄ, INDYWIDUALNOŚĆ, WINO DESEROWE, ORGANIZM MODELOWY, BUGATTI, FILEMON SZARY, PRZYPŁYW, OKRES INTERGLACJALNY, TELESKOP, WIEK PRZEJŚCIOWY, HEAD-HUNTER, ACHTERPIK, INDYGO, KOSTKI NAPIERA, STARA WIARA, KASZA JAGLANA, REDAKTOR NACZELNY, RETINOPATIA, PASIERB, OZONOSFERA, DOJŚCIE, DUJKERY, ANGOBA, GUNIAK, POPŁUCZYNA, BUT, ZAKON KLERYCKI, PANORA, GALÓWKA, HAITAŃSKI, MISIACZEK, RÓWNIK TERMICZNY, APOSTOŁ, MOSTEK, LIEBERMANN, ARTYKUŁ, HIPPISKA, BOM, TĘSKNOTA, WIDEOKONFERENCJA, KORKI, MASZKARON, TEOLOGIA WYZWOLENIA, DYDAKTYKA OGÓLNA, MINESTRONE, DZIAŁKA, PASTEL, MAGAZYN, AKCJONARIUSZ, STAWONOGI, PRZYRODOZNAWCA, NAROŻNIK, KLOPS, LUFA, BARONIĄTKO, ŚLĄSKOŚĆ, EŁK, NIEDOROZWÓJ, BIZNESMEN, MOTYLEK, GAP, KONKURENCJA, DOLOT, POŁAWIACZ, BAKTERIA ŚLUZOWA, PATENT, PROFESOR, BIEGUN POTYLICZNY, BALKON, RICOTTA, WSKAŹNIK UBÓSTWA, WYSYPKA, TROLLING, FLOTA, DYKTATOR, WILCZAR, ZALEW, CZUBEK, TANATOPSYCHOLOGIA, PERIOD, WAPORYZACJA, BAJT, ATRAPA, WYTRZESZCZ, CUDOWNY OWOC, TRANSFER BIEŻĄCY, KOCIOŁ, KOLORY, PROPLASTYD, STĄGIEW, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, ŻYWIENIE, TEATR, KORYTARZ, GALICYJSKI, ZABYTEK RUCHOMY, WDZIĘK, FIZJOPATOLOGIA, GUZIK, BIURO LUSTRACYJNE, NASIENNIK, AGONIA, SYMBOLIZM, PROFESOR ZWYCZAJNY, BILLBOARD, ZAKWASZENIE, ŁOPATKA, MARTWY SEZON, EKSPERT, FIGURKA TANAGRYJSKA, KARP PEŁNOŁUSKI, ILUMINACJA, LUNETA, GENOMIKA TEORETYCZNA, MOSTEK, REGION STREFOWY, KREOL, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, APSYDA, KOLORY PAŃSTWOWE, FROTKA, VIP, DEROGACJA, KSIĄŻĘ, FANFARZYSTA, PROCH, LASKOWANIE, BLOK, CAŁKA PIERWSZA, DZIANINA, ŚWIATŁO, FAETON, SKOWYT, STARY MALUTKI, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, AZTREONAM, ŁUSKA, NARKOTYZER, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, KLAUZURA, KRĘG SZYJNY, PRZESIEW, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, WYLEW, SEGMENT, TUSZKA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, SPŁYW, PODWODA, ODSIEW, LIMAKOLOGIA, EPIGRAF, WNIEBOWZIĘCIE, STYL ARCHITEKTONICZNY, DZIANET, AKADEMIK, ALPAKA, OKIENKO TRANSFEROWE, DOJŚCIE, ALBAŃSKI, JĘZYK WOGULSKI, TRESA, POMYSŁOWOŚĆ, DIABEŁ, SKANDYNAWISTA, MIEJSCE, DOWCIPNIŚ, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, SIEDMIOLECIE, TARCZA, SKIBKA, AUDIOBUS, SZABROWNIK, CHOROBA KESONOWA, CYLINDER, RÓWNONOGI, TUSZ, WIOŚLAK, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, PAUTSCH, PŁOZA, ASYGNACJA, NOWICJAT, GARMAŻERNIA, KLUSKA KŁADZIONA, OKRĄGŁOŚĆ, KRA, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, ZEWŁOK, MELIORACJA WODNA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, LITEWSZCZYZNA, SEZAMEK, KĄTY, SKARPA, SKRAJNOŚĆ, PIES GOŃCZY, BICIE CZOŁEM, CZERSKA, OFIARODAWCZYNI, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, LIZ, MIĘTÓWKA, BECZKA PROCHU, SIŁY, BLENDA SMOLISTA, FASZYZM, ABDERA, UPADEK, PILAW, POGOTOWIE, RURA GŁOSOWA, WAMPIREK, ODWYKÓWKA, SŁUP, POLIMORF, BUJAK, OBRĘCZ, NEGATYWA, KAKOFONIA, AKTYNOWIEC, PŁYWACZ, MASZYNA TURINGA, KIKUTNICE, REAKTOR, ROCK PROGRESYWNY, LÓD LODOWCOWY, PRAWO, KORYTKO, PŁETWA, ŻYWOTNOŚĆ, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, BAGNIAK ZDROJOWY, RUMIAN SZLACHETNY, ?ŻAKINADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.730 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYODRĘBNIONY OKRES W ROKU AKADEMICKIM ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ ZAZWYCZAJ W LUTYM LUB MARCU I TRWAJĄCY CZTERY KOLEJNE MIESIĄCE AŻ DO SESJI EGZAMINACYJNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYODRĘBNIONY OKRES W ROKU AKADEMICKIM ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ ZAZWYCZAJ W LUTYM LUB MARCU I TRWAJĄCY CZTERY KOLEJNE MIESIĄCE AŻ DO SESJI EGZAMINACYJNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEMESTR LETNI wyodrębniony okres w roku akademickim rozpoczynający się zazwyczaj w lutym lub marcu i trwający cztery kolejne miesiące aż do sesji egzaminacyjnej (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEMESTR LETNI
wyodrębniony okres w roku akademickim rozpoczynający się zazwyczaj w lutym lub marcu i trwający cztery kolejne miesiące aż do sesji egzaminacyjnej (na 12 lit.).

Oprócz WYODRĘBNIONY OKRES W ROKU AKADEMICKIM ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ ZAZWYCZAJ W LUTYM LUB MARCU I TRWAJĄCY CZTERY KOLEJNE MIESIĄCE AŻ DO SESJI EGZAMINACYJNEJ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WYODRĘBNIONY OKRES W ROKU AKADEMICKIM ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ ZAZWYCZAJ W LUTYM LUB MARCU I TRWAJĄCY CZTERY KOLEJNE MIESIĄCE AŻ DO SESJI EGZAMINACYJNEJ. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast