URZĄDZENIE O PODOBNYM ZASTOSOWANIU CO WINDA LUB WCIĄGARKA, ALE Z BĘBNEM USYTUOWANYM NA OSI PIONOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KABESTAN to:

urządzenie o podobnym zastosowaniu co winda lub wciągarka, ale z bębnem usytuowanym na osi pionowej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KABESTAN

KABESTAN to:

urządzenie dźwignicowe zaliczane do grupy cięgników stosowane do przetaczania wagonów oraz do przeciągania statków, barek na rzekach, śluzach czy w portach (na 8 lit.)KABESTAN to:

wciągarka w postaci pionowego walca używana do wciągania kotwic, cum (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE O PODOBNYM ZASTOSOWANIU CO WINDA LUB WCIĄGARKA, ALE Z BĘBNEM USYTUOWANYM NA OSI PIONOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.659

MARK, SZKARADA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, GÓRKA, MAJĄTEK, ZJAWISKO THOMSONA, PIERWSZY, PASZCZA, ELEMENT, PRZYKRYCIE, GLIZA, NĘCISKO, PÓŁGĘSEK, FRANCUSKOŚĆ, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, BOM, PODYPLOMÓWKA, PAWIĄZ, SONDA, PRZEWRÓSŁO, PREDYKCJA, MIĘTÓWKA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, BETON ŻUŻLOWY, ANON, CHŁODNIK, ORBITA PARKINGOWA, DOWCIPNIŚ, CHLEB, DYPTYK KONSULARNY, KLIMAKS, SZYBER, KIJ BEJSBOLOWY, MADAPOLAM, NIEWIERNOŚĆ, CHWALCA, APLIKACJA, KONDYCJA FINANSOWA, KAPAR, JON, LITEWSKOŚĆ, OGONEK, AKWEN, POWIERNICTWO, PESTO, TURBINA WIATROWA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, POMOC STYPENDIALNA, SECESJONISTA, TENIS ZIEMNY, MOWA WIĄZANA, DYSZKANCIK, KREDYT INWESTYCYJNY, ALKOWA, TAPER, BENTAL, ODPRAWA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, METYZACJA, SALOPA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, WYDAWNICTWO, PLUWIOGRAF, BULAJ, MIKROMACIERZ DNA, TYFTYK, SPONDYLOSOMA, STEROWNIK AUTOMATYCZNY, HABANERA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, KRAKOWIACZEK, WPADKA, SZPULKA, LALKA, REGISTER, SYMPTOMAT, ŁAPACZKA RUMOWISKA, PRZEMIANA ODWRACALNA, SZYNA, ŻYWOPŁOT, INDOS, GRA HAZARDOWA, ŁASKUN, SAMOPOMOC, TAŚMA, BANDAŻ, ROZKRUSZ, ZROZUMIAŁOŚĆ, DWUNASTY, TARTINKA, RAMA, STRAJK, PICUŚ, POMÓR, ŁUPEK DACHÓWKOWY, ILUZYJNOŚĆ, LENIWOŚĆ, POCHODZENIE, APOLOGETYK, RUMPEL, CIAŁO, SKRĘTNIK, OSTATNIE NAMASZCZENIE, KORTYKOTERAPIA, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, MYŚLIWIEC, KATAFALK, GOUDA, WERTYKULATOR, GNÓJ, WILK, MASA, SREBRO, BANNER, AUDYT, SZACHY SZYBKIE, ZIELONE, STARZENIE MORALNE, PARAPECIK, RUBLÓWKA, DOMEK, ROM, NAWIGATOR, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, LUBASZKA, AZOLLA KAROLIŃSKA, JOGURT, SPEKTAKL, PRZEWÓD, MIASTO, RUMUŃSKOŚĆ, WYŻYNA, PAWĘŻ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, ARONIÓWKA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, BIUSTONOSZ, SYLWETA, UDRĘKA, PANTOFELNIK, NOWENNA, URZĄDZENIE POMIAROWE, BOCIANIE GNIAZDO, CZAPA, MANTYLA, POMPA POŻARNICZA, WÓR, GÓRALSKI, IZOTERMIA, WARKOCZ, ŁOWCA , KRÓL, PUNKT, BORIS, SIEDZIBA, PREZYDENTKA, PIANA, NOMOKANON, INFOMAT, PODMIOT GRAMATYCZNY, CZERPNIA POWIETRZA, UCHODŹSTWO, OBRAZEK, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, WERANDA, HOKEJ, CZOŁÓWKA, PRZERYWACZ BLOKADY, KOSZ, SŁONINA, ZAWORA, SPORRAN, BANDYCTWO, MŁYNEK DO ODPADÓW, DEKORTYKACJA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, NESTOR, PRZEKRÓJ CZOŁOWY, KOALICYJKA, RUSAŁKA, DOCHÓD, SER PODPUSZCZKOWY, RÓŻE, DALEN, OKOLE, MONARCHIA ELEKCYJNA, RAJFURSTWO, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, PIERWSZOŚĆ, CIAŁO, SOCZEWKA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, EWOLUCJA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, STRAJK GŁODOWY, KAJMAKAM, PREIMPLANTACJA, FORMACJA, DWUDZIESTKA, MUZYK, WRAK, IZOLAT, BEZIMIENNOŚĆ, BARWA DŹWIĘKU, MEMORIAŁ, EPIDEMIOLOG, RESTYTUCJA GATUNKU, WAPIEŃ MUSZLOWY, SATELITA, OPERATOR BITOWY, HEBRAJSKI, WITEKS CZCZONY, WAFELEK, ANITA, KWAŚNICA, WYRAZ POCHODNY, DACH ŁAMANY, PRYMARIUSZ, BEZGŁOŚNOŚĆ, FLIGELADIUTANT, SZEZLONG, SKUN, MAZUREK, KRYSZTAŁ, PANTOFAG, DIAKONIA, ETOLA, LAS, WZÓR PRZEMYSŁOWY, ZROŚLAK, KOŁPAK, CZOŁOWNICA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, RÓW MELIORACYJNY, MIESIĄC, WSPÓŁUCZEŃ, UKŁAD WIELOKROTNY, DUROPLAST, SANDWICZ, OBŁĘK, GIMBAZA, KALIBER, ANTYSOWIETYZM, STYL ARCHITEKTONICZNY, PIANOLA, PARA 0, WIATR, ZŁOCIENICE, POMROK, ZIELENICE, PRZESIEW, SAMOODNOWA, MINIATURKA, OPŁATA MIEJSCOWA, KLAUZULA, GOŹDZIK, MURZYSKO, OWADY, ETYKIETKA, KONDYCJONER, POLEW, PAJĄK, TRANSPORTÓWKA, FIAKIER, STARA DUPA, POSTOŁY, WYDAWNICTWO SERYJNE, PRZETWÓRCZOŚĆ, CZUB, ROZMIAR, FOTEL GINEKOLOGICZNY, AWATAR, STARZĘŚLA, SAŁATA, LAMA, ŻACHWY, KIRPAN, ARSENAŁ, WIADRO, CZŁON OKREŚLAJĄCY, DOMEK LORETAŃSKI, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, BLIN, KLASYFIKACJA ABC, ŚNIEŻNIK, ELOPSOKSZTAŁTNE, OBELGA, REFREN, SKIP, OKIENKO TRANSFEROWE, UKŁAD PLANETARNY, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, ŚWIĘTO, ROBOCIK, TURECKOŚĆ, ZERÓWKA, KUBECZEK, MOWA NIEZALEŻNA, KREACJA, ?OSTROGA PIĘTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.659 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE O PODOBNYM ZASTOSOWANIU CO WINDA LUB WCIĄGARKA, ALE Z BĘBNEM USYTUOWANYM NA OSI PIONOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE O PODOBNYM ZASTOSOWANIU CO WINDA LUB WCIĄGARKA, ALE Z BĘBNEM USYTUOWANYM NA OSI PIONOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KABESTAN urządzenie o podobnym zastosowaniu co winda lub wciągarka, ale z bębnem usytuowanym na osi pionowej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KABESTAN
urządzenie o podobnym zastosowaniu co winda lub wciągarka, ale z bębnem usytuowanym na osi pionowej (na 8 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE O PODOBNYM ZASTOSOWANIU CO WINDA LUB WCIĄGARKA, ALE Z BĘBNEM USYTUOWANYM NA OSI PIONOWEJ sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - URZĄDZENIE O PODOBNYM ZASTOSOWANIU CO WINDA LUB WCIĄGARKA, ALE Z BĘBNEM USYTUOWANYM NA OSI PIONOWEJ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast