UŁAMEK, W KTÓRYM LICZNIK JEST WIĘKSZY LUB RÓWNY MIANOWNIKOWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY to:

ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UŁAMEK, W KTÓRYM LICZNIK JEST WIĘKSZY LUB RÓWNY MIANOWNIKOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.312

HAIŃSKI, TYRANOTYTAN, PRZEBUDOWA, CZARNA KARTKA, RZECZOWNIK POSPOLITY, RUCH, BYDLĘ, ĆWICZENIE, APOSELENIUM, SQUAW, LODÓWKA, SUPERNOWA TYPU IB, PRZYCZYNA SPRAWCZA, BRAK, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, KARZEŁKOWATOŚĆ, SAMOZNISZCZENIE, PLATFORMA CYFROWA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, POLE KARNE, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, WSPÓŁRZĄDCA, NAMIESTNICZKA, KOMPOTIERA, ILUSTRATYWNOŚĆ, DOSTAWCA, SIEDMIOMILOWE BUTY, TELESKOP, HEGEMONICZNOŚĆ, LODOWIEC ALPEJSKI, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, HAMULEC KLOCKOWY, JĘZYK MASZYNOWY, GRAFIKA, WZROST ZEROWY, KOTŁOWNIA, HIACYNT, SYMULATOR, SY, WITEKS CZCZONY, GAŁĘZATKA, KUFF, ZGNIATACZ KCIUKÓW, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, KRWAWNIK, ZAPAŁKA SZTORMOWA, PRZYRODNI BRAT, CHAŁTURA, ROZPACZLIWOŚĆ, NAWALANKA, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, MNICH, BROŻEK, BOMBER, KAMBUZ, DRESSING, NARÓW, WĘGLARNIA, PUSTY DŹWIĘK, ANTYFAN, KOSZT INWESTYCYJNY, LESZCZYNA, DITLENEK WĘGLA, BEZDUSZNOŚĆ, ABSYDA, ATORWASTATYNA, SOCZEWICA, FIAKIER, DODATEK STOPOWY, BABOCHŁOP, CHLOROHEKSYDYNA, KONFERENCJA PRASOWA, KOMUNIKATOR, ROŻEN, WŁOSKI, FERMA, BIEGUN POTYLICZNY, OBIEG PIENIĄDZA, AMORY, GAŁĘZIAK, AKR, ZACHOWANIE, BOBOWATE WŁAŚCIWE, DZIADEK DO ORZECHÓW, CHŁOPOWINA, STROLLER, WOŁOWINA, PROTEKCJONIZM, FROTTOLA, FEJHOA, PODGRUPA NORMALNA, FASZYNA, SIŁA, BROŃ OBUCHOWA, DROGA, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, GRUPA, ARENA, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, SYGNAŁ, SZAŁAS, PROMIEŃ, PROGRAMOWALNOŚĆ, ROŚLINA PASTEWNA, KONFEKCJA, OBUNOGI, SYRENY, CIEKŁOŚĆ, ILUZJONIZM, BITLES, LUNETA, ANTENA TUBOWA, CHWYTNIK, KAPSUŁA ZRZUTOWA, DRYBLING, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, ARMARIA, KABAT, IGLICA, FRYBURG, ALPINARIUM, EPOKA, PRAKTYKA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, SPECYFIKACJA, PROGRAM UŻYTKOWY, OŁTARZYK, OSET SINY, ŚWIATŁO KOTWICZNE, WZGLĄD, ROZDZIAŁKA, GNIAZDKO, WZÓR JAWNY, OWOCNIK, KRAJARKA, SKŁAD, ZATOKA, SŁABIZNA, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, PSYCHUSZKA, FIGURACJA HARMONICZNA, TRYPTYK, SPOKOJNOŚĆ, STOLICA, LEVEL, PIERWOTEK, SUPERMAN, ZAPROSZENIE, ODTWARZANIE, SPĄGNICA, INSTYTUT, GRZESZNOŚĆ, PUDDING, BBS, PÓŁZAWODOWIEC, WNĘKA, ZIARENKO, WYSYP, TENDER, TABU MILCZENIA, SAKLA, KWADRATNIKOWATE, CIĄG ARYTMETYCZNY, WYBITNOŚĆ, KIEŁBAŚNICA, NEOGOTYK, STACJA, PŁEĆ, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, SZCZEROŚĆ, JOŁOP, MDŁOŚĆ, ŁASZT, RZECZ, WIELKOŚĆ, CZEP, PRZESTĘPNOŚĆ, NIESTRAWNOŚĆ, BYT ABSOLUTNY, FENIG, MAŁA GASTRONOMIA, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, PŁYCINA, SIEĆ NEURONOWA, ZIMOWISKO, KREWNY, SKOK SPADOCHRONOWY, WSOBNOŚĆ, IDIOMATYZM, NUKLEOZYD, OSTROŻNOŚĆ, ATRYBUCJA, PLAC, KOLIMATOR, PRZYZNAWALNOŚĆ, RYBA AMFIDROMICZNA, RODELA, KOLEKTYWIZM, KONTRDEMONSTRACJA, MEGABIT, ESKONTO, SINICA, HANIEBNOŚĆ, MAGNOLIA, EXLIBRIS, SZYSZKA, SZCZĘK ORĘŻA, CZUWAK AKTYWNY, HIPERDŹWIĘK, GRA WSTĘPNA, CUGANT, STRÓJ, KRZEŚLISKO, NOBEL, WYRZUTNIA, SUTENERSTWO, JEDYNE, KOŁO RATUNKOWE, LĘDŹWIE, LIMFOBLAST, KOMBATANTKA, LUDEK, OPCJA WALUTOWA, BOMBA KOBALTOWA, KOŃ WIELKOPOLSKI, ETER, PROWENIENCJA, TOTEM, BIELINEK RUKIEWNIK, LICYTACJA, DZIURKA, LAS MIESZANY, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, TARNOWIANIN, FLASZOWIEC, PARABOLA SZEŚCIENNA, HALA TARGOWA, SZYBKOŚĆ, AUGUR, KOLEBKA, KOP, OSTATECZNOŚĆ, REPRODUKCJA, DEKADA, KITAJ, LISTEK, OPTYK, KONTRPOCHÓD, DUCHOWY OJCIEC, KŁĄB PSZCZELI, DŻINSY, ESTER, ROZMEMŁANIE, TURBINA GAZOWA, MANUFAKTURA, PERSYFLAŻ, TENOR, LEKTOR, ŚLEPE WROTA, CHINON, CONDO HOTEL, PIŁKA MECZOWA, OPOŁEK, WYTWÓRNIA, MELINA, WYWIAD, ALGORYTM SYMETRYCZNY, OPIJUS, KONWIKT, LEWICOWOŚĆ, DOSTAWA, KOMBINATORYKA, GENE, ARANŻER, ZLEWNIA, NALEWKA, WYLOT, DOBRO KLUBOWE, WERANDA, UNISTOR, GRADIENT, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, OSAD DELUWIALNY, OPERA, SKALA, AC, EKS-KOMUNISTKA, BEZGŁOWOŚĆ, FORMA DWULINIOWA, KOMANDYTARIUM, FROTKA, SOLITER, ANTOLOGIA, ZWICHNIĘCIE, KASZA GRYCZANA, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, JĘZYK ŻYWY, NEOGNATYCZNE, ?CZĄSTKA DZIWNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.312 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UŁAMEK, W KTÓRYM LICZNIK JEST WIĘKSZY LUB RÓWNY MIANOWNIKOWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UŁAMEK, W KTÓRYM LICZNIK JEST WIĘKSZY LUB RÓWNY MIANOWNIKOWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY
ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi (na 17 lit.).

Oprócz UŁAMEK, W KTÓRYM LICZNIK JEST WIĘKSZY LUB RÓWNY MIANOWNIKOWI sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - UŁAMEK, W KTÓRYM LICZNIK JEST WIĘKSZY LUB RÓWNY MIANOWNIKOWI. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast