Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WOREK SKÓRZANY PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM GRUSZKĘ O ŚREDNICY OKOŁO 25 CM I WYSOKOŚCI 35 CM, WYPEŁNIONY GROCHEM, KUKURYDZĄ, ŚCINKAMI SZMAT LUB KAWAŁKAMI GUMY, PRZYMOCOWANY LINKĄ DO SUFITU, STOSOWANY W TRENINGU BOKSERSKIM DO ĆWICZENIA CIOSÓW ZADAWANYCH NA GŁOWĘ PRZECIWNIKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUSZKA to:

worek skórzany przypominający kształtem gruszkę o średnicy około 25 cm i wysokości 35 cm, wypełniony grochem, kukurydzą, ścinkami szmat lub kawałkami gumy, przymocowany linką do sufitu, stosowany w treningu bokserskim do ćwiczenia ciosów zadawanych na głowę przeciwnika (na 7 lit.)GRUSZKA BOKSERSKA to:

worek skórzany przypominający kształtem gruszkę o średnicy około 25 cm i wysokości 35 cm, wypełniony grochem, kukurydzą, ścinkami szmat lub kawałkami gumy, przymocowany linką do sufitu, stosowany w treningu bokserskim do ćwiczenia ciosów zadawanych na głowę przeciwnika (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRUSZKA

GRUSZKA to:

popularny owoc o kulistym, zwężającym się ku górze kształcie; owoc (wielopestkowiec) drzewa nazywanego tak samo (na 7 lit.)GRUSZKA to:

potoczne określenie gruszy (na 7 lit.)GRUSZKA to:

rodzaj irygatora gumowego, narzędzie pielęgnacyjne, które służy do odsysania wydzielin organizmu lub do podawania leków w postaci płynnej do naturalnych otworów w ciele ludzkim (na 7 lit.)GRUSZKA to:

automatycznie rozwierające się metalowe narzędzie tortur - wkładane do ust, odbytu czy pochwy w celu rozerwania tych części ciała (na 7 lit.)GRUSZKA to:

potoczna, środowiskowa nazwa betoniarki przy betonowozie (na 7 lit.)GRUSZKA to:

worek skórzany przypominający kształtem gruszkę o średnicy około 25 cm i wysokości 35 cm, wypełniony grochem, kukurydzą, ścinkami szmat lub kawałkami gumy, przymocowany linką do sufitu, stosowany w treningu bokserskim do ćwiczenia ciosów zadawanych na głowę przeciwnika (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WOREK SKÓRZANY PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM GRUSZKĘ O ŚREDNICY OKOŁO 25 CM I WYSOKOŚCI 35 CM, WYPEŁNIONY GROCHEM, KUKURYDZĄ, ŚCINKAMI SZMAT LUB KAWAŁKAMI GUMY, PRZYMOCOWANY LINKĄ DO SUFITU, STOSOWANY W TRENINGU BOKSERSKIM DO ĆWICZENIA CIOSÓW ZADAWANYCH NA GŁOWĘ PRZECIWNIKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.099

KONTO DEPOZYTOWE, PEDOFILSTWO, KOTLARNIA, GODZ, BLOKADA EKONOMICZNA, FASOLA, OBRONA WŁASNA, CARAT, PRZEPOJA, DRABINKI, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, INFORMACJA, WSPÓŁUCZEŃ, CHOCHOŁEK, SIEDMIOKROTNOŚĆ, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, KUMOTERSTWO, DYPODIA, FRYZ, TEREN ZIELENI, MARKIZETA, INNA PARA KALOSZY, TERMINAL PASAŻERSKI, AKRYLONITRYL, STYPENDIUM, INTERIOR, SZCZOTKA, DAMKA, WILKOM, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, MŁOT, SERECZNIK, DOKUMENT LOKACYJNY, SINICA, PUNA, RAKIJA, ZAMSZ, SUBSTANCJA OBCA, ODZYWKA, EDYKUŁA, ZNAMIĘ, PREPARAT, GRAFFITI, POLEWKA, KILOBAJT, BAWEŁNA, TRANSLOKACJA, USTNIK, BERLACZ, PEDOFILIA, ODMIANA UPRAWNA, GOSPODARKA, WNIEBOWZIĘCIE, OTRĄBKI, ZBOCZENIEC, STYLON, REZULTAT, URANIDOWATE, BABAKOTO, ZABYTEK NIERUCHOMY, GATUNEK SYNCHRONICZNY, NADZORCA SĄDOWY, TRZĘSIDŁA, ŁATA, ZATOR, CENTRALNE, EGZOCENTRYZM, ILLOKUCJA, KALINA, ROŻEK, KISZKA PODGARDLANA, NIEWYPAŁ, PANNICA, PARAFRAZA, INFORMACJA, HISZPAN, HEDONIZM ETYCZNY, PROPAROKSYTON, KALIPSO, WYZIEWY, MSZA GREGORIAŃSKA, INTERPRETACJA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, GOŁYSZEK CHIŃSKI, DEOKSYRYBONUKLEAZA, SPEAKER, ROMANTYZM, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, PLAMICA, ADAGIO, PORT, KONTRETYKIETA, JĘZYKI KAUKASKIE, MASZYNOWNIA, NERKOWIEC, AUTOTEMATYZM, PROMIEŃ, TRZMIEL, LOKACJA ATELIEROWA, ALKOHOL, PRALNIA, PRZYSTANEK WIEDEŃSKI, KINO DOMOWE, WRÓBEL MAZUREK, STANCA, GAŁĘZATKA, NADBITKA, DEFILADA, DOMEK LORETAŃSKI, TENUTA, ATAK RAKIETOWY, JAŚMIN, ASFODEL, TWIERDZENIE RAMSEYA, TERAPIA REINKARNACYJNA, PARTIA, PRZYDAWKA, SLAJS, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, PŁOZA, UJŚCIE, WELON, POLSKI, FLASZKA, DUPEK ŻOŁĘDNY, KLIKER, KOMORA NABOJOWA, WIZERUNEK, PAŹDZIERZ, POŚWIST, REKUPERATOR CIEPŁA, PRZERYWACZ BLOKADY, DOMINATOR, KRATER UDERZENIOWY, RESPONDENTKA, MIKROOTWÓR, LINIA, NUDZIARZ, STOPIEŃ, SMUTNI PANOWIE, REMONTANTY, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ARGALA, KAKAO, LASONOGI, ZAGRYWKA, PODMIOT GRAMATYCZNY, PLAN SYTUACYJNY, TAŚMA, TWIERDZENIE SINUSÓW, OBRONA, KOŃCÓWKA, CIĄŻA JAJOWODOWA, RZEMIOSŁO, PRZYJEZDNA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, PŁACZ, MAJĘTNOŚĆ, FUCHA, MAGIERA, DESER, KANTONISTA, OPIS, NIENORMATYWNOŚĆ, PIELGRZYM, DRAMAT WOJENNY, KARA GŁÓWNA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, KOBIETA SPOD LATARNI, WIEŻA WIERTNICZA, DIASYSTEM, OUTSIDER, REPREZENTACJA, WYKŁADZINA PODŁOGOWA, KROSOWNICA WIZYJNA, ZAZNAJOMIENIE, FUTRO, SÓL ORGANICZNA, HAJDUK, PISEMKO, WOREK GAMOWA, TYKA, DIAGRAM FAZOWY, TRAWA MORSKA, IGLICA, SKOK W BOK, NADPROŻE, MARKA, TERAPIA ODRUCHOWA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, KONWENT, KOSMATOŚĆ, OSTATNIE POŻEGNANIE, MAJONEZ, MURRINA, PACZKA, LANCET, KLON, KRZYŻYK, PROSTY, TRZYDZIESTY, NISZA, MAŹNICA, NAROST, SUMATOR, KAMIEŃ SŁONECZNY, SKUMBRIA, BATERIA, FAWOREK, KANOE, WŚCIBSKOŚĆ, TEKA, MARINA, EKSPLOATACJA, ALT, CZŁON NADRZĘDNY, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, DEPTAK, MADONNA, PARK MASZYNOWY, BOCZNIAK, JARMULKA, ESKONTO, RYZALIT, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, PUNKT MOTORYCZNY, WYŁĄCZNIK, SIŁOWNIA, KOŁOSZ STOŻKOWATY, RASOWOŚĆ, GĄBKA, GOLONKA, KONCERT, PRADZIAD, KUCHCIK, MARAN, PEDERPES, NIEWYPARZONA GĘBA, SZUMOWINA, GOŁĄBKI, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, KOMITET, KIEROWNICTWO, SKLEPIENIE ŻEBROWE, KILKAKROTNOŚĆ, HALOGENEK ALKILOWY, OBCHÓD, NEUROMEDIATOR, KOLORY NARODOWE, CYTADELA, LEK, AFERKA, ROGI, KIJ, SYSTEMATYKA, OBJĘTOŚĆ, OBUSTRONNOŚĆ, TRANSPOZYCJA, PIEŚŃ, HADIS, PACHNOTKA UPRAWNA, ROZSTĘP, BARELIEF, HISZPAŃSKI, ALPRAZOLAM, CZYŚCIOCHA, PIGULARZ, PRZEDSZKOLE, PACHWINA, KRWAWNIK, THALIDOMID, PRZEDZIAŁ, SYLWETA, TŁO, DAMAST SKUWANY, TELEFON ZAUFANIA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, WYMAGANIA SYSTEMOWE, PRZYRODNI BRAT, KLAUZULA GENERALNA, SERM, CZTERNASTY, WYŁAWIACZ, MAKATKA, BAZA LOTNICZA, KIEŁBAŚNICA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, NACZYNIAK GRONIASTY, KREDKA, DZ, STATUS, ODTWÓRCA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, KITAJ, SYSTEM, PALIA, SZLACHAR, NARODZINY, PAPRYKA, SPRYCIARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.099 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: worek skórzany przypominający kształtem gruszkę o średnicy około 25 cm i wysokości 35 cm, wypełniony grochem, kukurydzą, ścinkami szmat lub kawałkami gumy, przymocowany linką do sufitu, stosowany w treningu bokserskim do ćwiczenia ciosów zadawanych na głowę przeciwnika, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WOREK SKÓRZANY PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM GRUSZKĘ O ŚREDNICY OKOŁO 25 CM I WYSOKOŚCI 35 CM, WYPEŁNIONY GROCHEM, KUKURYDZĄ, ŚCINKAMI SZMAT LUB KAWAŁKAMI GUMY, PRZYMOCOWANY LINKĄ DO SUFITU, STOSOWANY W TRENINGU BOKSERSKIM DO ĆWICZENIA CIOSÓW ZADAWANYCH NA GŁOWĘ PRZECIWNIKA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
gruszka, worek skórzany przypominający kształtem gruszkę o średnicy około 25 cm i wysokości 35 cm, wypełniony grochem, kukurydzą, ścinkami szmat lub kawałkami gumy, przymocowany linką do sufitu, stosowany w treningu bokserskim do ćwiczenia ciosów zadawanych na głowę przeciwnika (na 7 lit.)
gruszka bokserska, worek skórzany przypominający kształtem gruszkę o średnicy około 25 cm i wysokości 35 cm, wypełniony grochem, kukurydzą, ścinkami szmat lub kawałkami gumy, przymocowany linką do sufitu, stosowany w treningu bokserskim do ćwiczenia ciosów zadawanych na głowę przeciwnika (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUSZKA
worek skórzany przypominający kształtem gruszkę o średnicy około 25 cm i wysokości 35 cm, wypełniony grochem, kukurydzą, ścinkami szmat lub kawałkami gumy, przymocowany linką do sufitu, stosowany w treningu bokserskim do ćwiczenia ciosów zadawanych na głowę przeciwnika (na 7 lit.).
GRUSZKA BOKSERSKA
worek skórzany przypominający kształtem gruszkę o średnicy około 25 cm i wysokości 35 cm, wypełniony grochem, kukurydzą, ścinkami szmat lub kawałkami gumy, przymocowany linką do sufitu, stosowany w treningu bokserskim do ćwiczenia ciosów zadawanych na głowę przeciwnika (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x