W LOTNICTWIE: JEDEN Z PŁATÓW NOŚNYCH SAMOLOTU LUB SZYBOWCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRZYDŁO to:

w lotnictwie: jeden z płatów nośnych samolotu lub szybowca (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKRZYDŁO

SKRZYDŁO to:

narząd lotu u ptaków, nietoperzy, owadów (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

termin z architektury - boczna, zwykle wydłużona część budynku, zwykle ustawiona pod kątem do części środkowej (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

ruchomy element jakiegoś sprzętu itp., łączący się z nim boczną krawędzią (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

grupa ludzi, która wydzieliła się z większej grupy; ugrupowanie wewnątrz jakiejś partii, stronnictwa, organizacji itp (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w wojsku: oddział lotniczy (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w wojsku: boczna część ugrupowania bojowego (operacyjnego), odróżniana tradycyjnie od jego centrum (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

termin wojskowy związany z musztrą, oznaczający skrajne (prawe lub lewe) zakończenie szyku (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

element zbroi husarskiej (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

część śmigła, śruby itp. inaczej łopatka, ramię (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

mięso wołowe; część nad tylną nogą (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

część (często spotykany element handlowy) tuszki drobiowej (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

część kompozycji artystycznej, która może być połączona z pozostałymi częściami w sposób ruchomy lub nieruchomy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W LOTNICTWIE: JEDEN Z PŁATÓW NOŚNYCH SAMOLOTU LUB SZYBOWCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.358

HUBA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, TIPI, BAKAS, ROSSINI, BŁONICA NOSA, HETMAN NAKAŹNY, TARCIE, WOLUTA, NACIĄG, PRAWO MATERIALNE, DOMINANTA, KANADYJKA, TRANZYT, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, FETYSZYZM, WIERSZ, ANKA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, BEAN, ROBOT PRZEMYSŁOWY, OBRZMIENIE, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, STEWA, DZIAŁ, ZNAK, KRATER, BERET, SIEDEMNASTY, GORSET ORTOPEDYCZNY, BŁYSZCZYK, DERYWAT, BRZOZA CZARNA, ANTRESOLA, AUTOCASCO, ROZSTRZYGNIĘCIE, MANIERYZM, DEMOBILIZACJA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, WYCHÓD, CIĄGI, AKSJOMAT PASCHA, ODCZYNNIK, RĄB, ROZŁOGI, CZAS URZĘDOWY, ILUZJA PIENIĄDZA, SERBSKOŚĆ, NA JEŹDŹCA, BAŁKAŃSKOŚĆ, LISTA PROSKRYPCYJNA, RENTA INWALIDZKA, ZAPRZĄG, KITAJKA, TECZKA, SZARDŻA, DZIADEK DO ORZECHÓW, GRZYBIARZ, KANAŁ TEMATYCZNY, FASOLKA MUNG, GRZYBNIA, BIRIANI, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, WĘGLÓWKA, FRYZ, NUCZA, WISIOREK, KORUND, MASKULINIZM, ZRAZIK, KOPULACJA, ANNA, HOKEJ, JAMES, TRYCYKL, OKOP, STREAMING, GRAJCAR, PINGLE, AMPUŁKA, CZUWANIE MODLITEWNE, BAGAŻ, KSIĘŻULO, SPARRINGPARTNER, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, NÓŻKOWCE, INTERKALACJA, KOLUMNA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, NIEWINNA KREW, KAPUŚCIANA GŁOWA, FOTOGENICZNOŚĆ, SZCZELINA LODOWCOWA, KOZAK, TUTOR, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, JAMOCHŁON, WZÓR, AUTOBUS PRZEGUBOWY, PĘCHERZ, CENZURA, GRA NA ZWŁOKĘ, ALERT, STEROWNIK, KOMBINEZON, PÓŁWEŁNA, ŻUREK, KANTONISTA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, AKREDYTACJA, AKCJONARIUSZ, KRATA DYSTRYBUTYWNA, DZIELNICA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, POŚWIST, LARYNGEKTOMIA, MOSTEK, POKÓJ GOŚCINNY, AKCJA, FUTERAŁ, CIĘGNO KOTWICZNE, ELUWIUM, INTEGRACJA PIONOWA, KATAPULTOWANIE, APLIKACJA, CZTERNASTY, DYSTRYKT, RABARBAR, KRÓLIK DZIKI, FRYBURG, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, PERIOD, ELIMINACJA, OPENER, LICZARKA BANKNOTÓW, SĄSIEDZKOŚĆ, LUJEK, RYT, LEKTURKA, ANOMALIA UHLA, GOUDA, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, ZACIĘCIE, ZATOKI, IMPLANT ŚLIMAKOWY, MARATON, AGNOSTYCYZM, WYPALENISKO, WILCZA PASZCZA, ŁÓŻECZKO, ZATYŁ, MASTYKS, MORFEM LEKSYKALNY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, UCHWYT, FONDUE CZEKOLADOWE, GERONTOKRACJA, ROZWAGA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ADAPTACJA, ZŁOTA KLATKA, CZERNINA, SZTYLPY, SER, ALERCE, KAUKAZ, SOKI, DACHÓWKA, KWADRATURA, LOBELIOWE, ORLY, FOTOTROPIZM DODATNI, PURUSZA, ŁADOWANIE, STRACH BIERNY, RÓŻNOWICIOWCE, ZARODZIEC OWALNY, ROKOWANIA ZBIOROWE, ANTYGWAŁTY, CIAŁO ODCZUCIOWE, OGÓREK, HELLEŃSKOŚĆ, PADWAN, FRANCUSKOŚĆ, SALAMANDRA KAUKASKA, SILOS ZBOŻOWY, INICJATYWA OBYWATELSKA, FONOGEST, PIERÓG KARELSKI, SPĄGNICA, SUPERRAKIETA, STARTER, PIEZOMETR, NIEWYPAŁ, AGRESJA, BOROWIKOWA, JUDASZ, PUNKT SPUSTOWY, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, CIEMNA KARTA, LETARG, PERSONA, SAGA, BATERIA AKUMULATOROWA, PRYSZNIC, ANTEPEDIUM, FARMERKI, SURFER, HISZPAŃSKIE BUTY, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, OBRĘCZ, KAMIZELKA, GDERACTWO, NIECHLUJ, OCZKO, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, KAJMAKAM, KOŁYSANIE, UKŁAD PIASECKIEGO, STROICZKOWE, ZNAK INTERPUNKCYJNY, JĘZYK GEOGRAFICZNY, PRZEDSZKOLE, KABEL, PRZĘSŁO, BELFOUR, GŁÓWKA, PERSYFLAŻ, WYKLUCZENIE, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, APARTAMENT, KISZKA PASZTETOWA, TEST ATOMOWY, TRINIA, AUTOTEMATYZM, LINUKSIARA, TYP DZIKI, PĘCZAK, PAJĘCZAK, PATAS, HUCULSKI, OMEN, AQUAFABA, DZBANEK, DZIAŁ WÓD, KRAJALNICA, WARSTWA, RUSKI, GEEK, WYWIAD, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, SERENADA, TRYBUNAŁ, NABRZEŻE, SZYMPANS ZWYCZAJNY, DWUNASTKA, TREPANACJA, BATAGUR BASKA, AFERKA, BAN, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, HUTA, ORGANIZM WYŻSZY, TYGRYSIE OKO, DESKA KLOZETOWA, KRZEŚLISKO, DERP, DYSPEPSJA, ZBIOREK, WOLE, BURKA, TROCKI, ŻYŁKA, KRAKWA, SEMESTR LETNI, RUBELLIT, BIEGUN MAGNETYCZNY, MŁODZI, LICZARKA, ALLOMETRIA, CERAMIKA SZNUROWA, KONFEDERACJA KANADY, FOLKSDOJCZ, OTTO, URLOP WYCHOWAWCZY, WODA, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, AUTOMAT, SCENARIUSZ, TIRET, TONAŻ, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, SPIRYT, TWIERDZENIE GÖDLA, PAPILOTKA, KAMIENICA, DOŻYWOTNOŚĆ, CHIRURGIA ESTETYCZNA, ?FERMENTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.358 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W LOTNICTWIE: JEDEN Z PŁATÓW NOŚNYCH SAMOLOTU LUB SZYBOWCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W LOTNICTWIE: JEDEN Z PŁATÓW NOŚNYCH SAMOLOTU LUB SZYBOWCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRZYDŁO w lotnictwie: jeden z płatów nośnych samolotu lub szybowca (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRZYDŁO
w lotnictwie: jeden z płatów nośnych samolotu lub szybowca (na 8 lit.).

Oprócz W LOTNICTWIE: JEDEN Z PŁATÓW NOŚNYCH SAMOLOTU LUB SZYBOWCA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - W LOTNICTWIE: JEDEN Z PŁATÓW NOŚNYCH SAMOLOTU LUB SZYBOWCA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast