CZŁOWIEK LUB FIRMA BĘDĄCA PODMIOTEM WSPÓŁPRACUJĄCYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOOPERANT to:

człowiek lub firma będąca podmiotem współpracującym (na 9 lit.)KOOPERATOR to:

człowiek lub firma będąca podmiotem współpracującym (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK LUB FIRMA BĘDĄCA PODMIOTEM WSPÓŁPRACUJĄCYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.857

POLSKOŚĆ, POŁYSK, ŁAWNIK, MACZUGA, ŻYDOWIN, MOMENT, BUGAJ, FAŁD, DERESZOWATA, TOREBKA BOWMANA, MIT, WOKALIZA, WĘŻOWNIK, UPOWAŻNIENIE, MAKIMONO, LAWABO, TABUIZACJA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, MIKSER, KRATKA KSIĘCIA WALII, KAND, TELEKONWERTER, KANONIK, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, KSIĄŻĘ, GŁOWA PAŃSTWA, JAZDA, MAGIERKA, PAROKSYTON, SZALKA PETRIEGO, BROŃ BIOLOGICZNA, DYKTATURA, OSTRY DYŻUR, GREGORIANKA, DOLARÓWKA, OKRZYK, MÓR, OBAWA, ZBŁĄKANA OWIECZKA, SZUJA, MARKA, PÓŁCZŁOWIEK, KOLEJKA DREWNIANA, MELANIZM, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, IZBA CZELADNA, PRZEMYSŁÓWKA, FUNDAMENT, KONFEDERACJA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, BUTLA GAZOWA, CIUPAGA, DRAMATURGIA, FRYZ, KOLAUDACJA, GERYLASI, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, POJAZD SILNIKOWY, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, STRZAŁ, MASWERK, NAMIESTNICZKA, ŚLUZA WAŁOWA, NAWÓZ SZTUCZNY, WALKA, ZDROJEK POSPOLITY, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, UNIHOKEISTA, ZAGROŻENIE, IZRAELITA, MEGAFON, CIĄGNIK, CZYNNOŚCI DOWODOWE, FILTR, SENSYBILIZATOR, PRZECIER, BENEFICJANT, KOPUŁA, PUSTAK, MONTAŻ, OZIMINA, ZAPACH, MARSREJA, PARODIA, PRANKO, PRĘT, ROZGRZEWACZ, ZBROJA ŁUSKOWA, RATING KREDYTOWY, LAS, ŚWIĘTO, BÓR BAGIENNY, BRYTYJSKOŚĆ, OZOREK, PRZESTĘPNOŚĆ, EDYKUŁ, DEZABIL, LURA, KAROTENOID, SONDAŻOWNIA, JEZIORO WYTOPISKOWE, KOMBAJN ROLNICZY, MAKINTOSZ, ŻABKA, SALSA, FOSFORYT, ZABYTEK NIERUCHOMY, FILM OBYCZAJOWY, HISTORIA, KAMYCZEK USZNY, MIMEZJA, TAPETA, PRÓBKA, ŚMIERDZIUCH, DIWA, SZKLIWO, HEJT, OGONEK, DARŃ, ŚLUBNA, SMOŁA DRZEWNA, FIOLET GORYCZKI, XSARA, INTERWAŁ, FIN, BŁYSK, PROCES DECYZYJNY, WULKAN BŁOTNY, JAWAJCZYK, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, AGNOZJA TWARZY, RĘCZYCIEL, STATEK, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, PYSZCZEK, POLIMER FLUOROWY, EPONIM, DEPTAK, PĘCHERZYCA, CHMURSKO, PROCES BUDOWLANY, KANAŁ PRZERZUTOWY, SŁODZIAK, DWUZŁOTÓWKA, EMANUEL, KATASTROFA BUDOWLANA, STARTER, LICZNIK, KONWENANSE, SATELITA, SPĄGNICA, KURTYNA, KARAWANA, FASCYNATOR, CIĄG, KOZIA NÓŻKA, KANIBAL, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ŁAZIK, BARWNIK SPOŻYWCZY, PENTAPTYK, GRETING, CYBORG, WINIETA, ŁUK SKRZELOWY, MANGA, STARZEC, DECEPCJA, OŚ KOSMICZNA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, NABAB, ZAMBIJCZYK, CTG, GRUPA WAROWNA, IBERYSTYKA, WODA SŁONA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, NIESTAWIENNICTWO, LOKACJA, PROCES BIOLOGICZNY, REALIZM, CHARYZMATYK, JEZIORO KOSMICZNE, MONOPOLISTA, ALEUCKI, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, POETA, PIEROŻEK, STRZELBA, BLOCZEK, KAFEL, FUTRÓWKA, HALO, NADBITKA, PLANETOIDA, DUŻA ŁYŻKA, GNUŚNOŚĆ, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, POLIETER, PODSKOK, SOS, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, UMOWA KOMPENSACYJNA, REZERWA WALUTOWA, RAKI, POBRATYMSTWO, KĄT OSTRY, NASKÓREK, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, DYWDYK, RENKLODA, NIENORMATYWNOŚĆ, BOTY, SPŁYW, PROCES INWESTYCYJNY, PIKSEL, ROSYJSKOŚĆ, RAKIETA, DRGANIE AKUSTYCZNE, SŁABEUSZ, TRIDUUM, UKŁAD ODNIESIENIA, NAMIAR, WAPER, PROMIEŃ, NEGATON, ALARMISTA, SZUBRAWIEC, ŁĄCZNIK, MINOGOWATE, PALINGENEZA, NUMER, TONAŻ, LIŚCIONOGI, STACHANOWIEC, PRYMITYW, INTERKALACJA, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, INDYWIDUALNOŚĆ, DEOKSYRYBONUKLEAZA, KRWAWNIK, MOSTEK, KLESZCZE, PROSTOSKRZYDŁE, INSTRUMENT FINANSOWY, OLEFINA, CZARNUCH, KALIBER, ŻAKARD, LEKCJA, GARBUSIARZ, SPIKER, TŁO, BODARZ, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, OSIEMNASTKA, PRZECZYSTOŚĆ, REJESTR, KOPS, SPRZĄCZKA, RYBAŁT, BAJADERA, PODPORA, BONZA, EPOKA INDUSTRIALNA, NEOPOGAŃSTWO, RELACYJNOŚĆ, OKRES NOWORODKOWY, TOPIELISKO, RASOWOŚĆ, EFEKT, MUZYKA ELEKTRONICZNA, MOTYLEK, MOL, MUŁ, KOPUŁA LODOWA, DACHÓWKA, ZASTRZALIN, OBIPIĘTA, TRÓJKA, KOMÓRCZAK, URAZ, RÓWNIAK, ROSZPONKA, SSAK, WYŚCIGI, PIERWOTEK, MURARKA, WĄTROBIANKA, ŁAJKA, GABINET, TEŚCIK, PANI, MSZA GREGORIAŃSKA, LIDER, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, WYJADACZ, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, SKLEPIENIE PALMOWE, ?ORION.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.857 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK LUB FIRMA BĘDĄCA PODMIOTEM WSPÓŁPRACUJĄCYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK LUB FIRMA BĘDĄCA PODMIOTEM WSPÓŁPRACUJĄCYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOOPERANT człowiek lub firma będąca podmiotem współpracującym (na 9 lit.)
KOOPERATOR człowiek lub firma będąca podmiotem współpracującym (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOOPERANT
człowiek lub firma będąca podmiotem współpracującym (na 9 lit.).
KOOPERATOR
człowiek lub firma będąca podmiotem współpracującym (na 10 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK LUB FIRMA BĘDĄCA PODMIOTEM WSPÓŁPRACUJĄCYM sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CZŁOWIEK LUB FIRMA BĘDĄCA PODMIOTEM WSPÓŁPRACUJĄCYM. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x