Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DACH DWU- LUB WIELOPOŁACIOWY, KTÓREGO POŁACIE NACHYLONE SĄ DO ŚRODKA BUDYNKU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DACH POGRĄŻONY to:

dach dwu- lub wielopołaciowy, którego połacie nachylone są do środka budynku (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DACH DWU- LUB WIELOPOŁACIOWY, KTÓREGO POŁACIE NACHYLONE SĄ DO ŚRODKA BUDYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.289

GŁOWOCIS JAPOŃSKI, CZAPKA WĘGIERSKA, WODZIK, PIĄTA WODA PO KISIELU, SUPERNOWA, LUZAK, ILOŚĆ REFERENCYJNA, ROZWÓJ ZARODKOWY, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, SULFON, BALKON, ZŁOTKO, OBLĘŻENIE, SPŁUKIWANIE, ODMIERZANIE, GROMADA GALAKTYK, SZUPINKA, TRZYMADŁO, DZIAŁ, KORWINIZM, DEFLEKTOR, TAMBURMAJOR, PÓŁKREW, MASZYNKA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, WARUNEK LOKALOWY, ZATOKA, PŁÓD, GRZYB ATOMOWY, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, RZEZAK, ASNYKOWIEC, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, ORNAMENT, DEFILADA, IMMUNOSUPRESANT, AFISZ, ROSYJSKI, ŚCIÓŁKOWANIE, ORTALION, ORLICZKOWATE, AMARANTOWOŚĆ, KSIĘGA, MANIPULATOR, KONSOLIDACJA, MIEJSCE ZEROWE, KRANÓWKA, SYGNAŁ ANALOGOWY, SWETER, SŁUŻBA DYŻURNA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, ŁUK, EKRANOPLAN, SKANDYNAWSKOŚĆ, MALARSTWO IKONOWE, MAKSIMUM, PLASTYKA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, ROZKŁAD, CIĄG GEOMETRYCZNY, SKUNKS, POTWIERDZENIE, WZIĘCIE POD WŁOS, ACYDOFIT, KOLONISTA, MENZURKA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, METAFRAZA, CHEMOTAKSYNA, MONOPOLISTA, REMONT ŚREDNI, SALOPA, TŁO, SZCZAPA, DACH CZTEROSPADOWY, CZARNA KSIĘGA, GŁADŹ, EGZORCYZM, ANKIETA PERSONALNA, AUSZPIK, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, SYLWETA, MŁAK, ZGŁĘBNIK, KONWOLUCJA, METEORYT KAMIENNY, LEGALIZACJA PONOWNA, CYTADELA, CHIŃSKI, OKRES NOACHIJSKI, KOPIAŁ, KOLEJKA GÓRSKA, NARZĄD KRYTYCZNY, ORTEZA, REFLEKS, KRYSZTAŁ, ŻEL, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, OKRES PRZEDRZYMSKI, PARALAKSA, KOŃ TRAKEŃSKI, ANTIDOTUM, ZWIJARKA, SŁUPISKO, FETA, RIKSZA, BAZYLIKA WIĘKSZA, CZŁONEK RODZINY, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, KANTONISTA, MALATURA, AGENT, MOTORÓWKA, SPRYCIARKA, PORCJA, RELATYWIZM AKSJOLOGICZNY, KOCIOŁ SUFOZYJNY, HARUSPIK, NIEDOROZWÓJ, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, KOJARZENIE, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, PUCHAR, KUFF, RYT, STRUNA KOSMICZNA, KOSZARKA, PODRYG, KOCIOŁ FLUIDALNY, BERNARDYNKA, OPONENT, PREPARAT, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, PAJĄCZEK, BERCEUSE, KARTOFELEK, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, ZAPORA OGNIOWA, ONELINER, WOLE, WODOTRYSK, LODOWIEC FIELDOWY, CZUWAK, DACH HEŁMOWY, HASZYMIDZI, SPORT ZIMOWY, PODŁOWCZY, KONTAKT, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, STYLISTKA, CIERNIOPLĄT, PURUSZA, FRUSTRACJA, ELKI, MANIPULATOR KULKOWY, BOCZEK, INTERMEZZO, KRAWAT, KASZA JĘCZMIENNA, SEZAM, ŹRÓDŁO, PĘCHERZYK, BUTELKA ZAPALAJĄCA, C.O, ANASTOMOZA, ZACHODNI GORYL NIZINNY, MECHOWCOWE, ODSZCZEPIEŃSTWO, NACIEK, ALIENACJA RODZICIELSKA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, DROGA TWARDA, RELIKWIA, TOUROPERATOR, WĄŻ, SIEDZIBA, JAPOŃSKOŚĆ, KOLOR, DRUŻYNA, PRZEWÓD, MELASA, DYFUZJA KULTUROWA, STARA GWARDIA, REGENERAT, SZCZENIAK, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, STREFA HEADA, DWUDZIESTKA, EGZEKUTYWA, STAROSTA GENERALNY, PLANETA SKALISTA, EKSPOZYCJA, WIĄZ, SKRZYNKA POCZTOWA, BUDYŃ, LINIA ABSORPCYJNA, KONSUMENT, POKŁAD STATKU, KOCIOŁ WIROWY, UDRĘKA, ZLEW, ŻYWOPŁOCIK, KILOMETR ZEROWY, CIĘŻKA ARTYLERIA, MARKIZA, STRZAŁECZKA, WIELOPIĘTROWIEC, CELKA, ANTENA KIERUNKOWA, PRZEWRÓT, SIEROCTWO SPOŁECZNE, PRZYWODZICIEL, GIGANT, AUTOPARODIA, STAN WYJĄTKOWY, TYGIEL, MOBBING, WICI, PATRONKA, KAPERKA, DASZEK, OKRĘŻNOŚĆ, SATYRA, RODNIK, CHINE, LEK, UKŁAD WIELOKROTNY, DROGA WOJEWÓDZKA, ZBOWID, SPIRYTUS, FORSZLAK, OLEANDER, CZYNNIK ENDOGENICZNY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, STARY BYK, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, CHWYTNIK, TRZMIEL, PREZESKA, KUPLET, PORĘCZ, MANIERY, GORĄCZKA, MIĘTÓWKA, MROŻONKA, STOWARZYSZONY, PAPRYKARZ, PLUJKA, PUNKT GASTRONOMICZNY, ANTYPATRIOTYZM, DOBRO POZYCJONALNE, TROLLING, LATRY, ŚMIGŁO O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, WYKŁAD, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, NAGRANIE WIDEO, RUCH IZOSTATYCZNY, GIERASIMOW, WIGOŃ, STONOGA MUROWA, PRIMADONNA, HYDROBUS, MAHOŃ, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, RZĄD, RODZAJ, KWARTET, ATMOSFERA, BUZIA, KRYSTALOMANCJA, IDEALIZM, POCISK ODŁAMKOWY, SKUPIENIE, KONTRAKT REGIONALNY, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, LEASING OPERACYJNY, KAWA ZBOŻOWA, DEKONCENTRACJA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, WIEŻA ZEGAROWA, UPROWADZENIE, PŁYWACZ, KRWIOŻERCZOŚĆ, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, FEJHOA, NAMASZCZENIE CHORYCH, EMANACJA, PODATNOŚĆ, KORONA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, DEZINTEGRACJA MROZOWA, CHAŁTURA, BOMBARDA, ANSAMBL, TRANSPORTOWIEC, KAMIEŃ, TROLLKONTO, MASZYNA TŁOKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.289 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: dach dwu- lub wielopołaciowy, którego połacie nachylone są do środka budynku, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DACH DWU- LUB WIELOPOŁACIOWY, KTÓREGO POŁACIE NACHYLONE SĄ DO ŚRODKA BUDYNKU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dach pogrążony, dach dwu- lub wielopołaciowy, którego połacie nachylone są do środka budynku (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DACH POGRĄŻONY
dach dwu- lub wielopołaciowy, którego połacie nachylone są do środka budynku (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x