MAŁA GALERA PROWADZONA PRZEZ NACZELNEGO OFICERA DOWODZĄCEGO GALERAMI, OKRĘT DOWÓDCY LUB ADMIRAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPITANA to:

mała galera prowadzona przez naczelnego oficera dowodzącego galerami, okręt dowódcy lub admirała (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁA GALERA PROWADZONA PRZEZ NACZELNEGO OFICERA DOWODZĄCEGO GALERAMI, OKRĘT DOWÓDCY LUB ADMIRAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.677

BEZPIECZNIK TOPIKOWY, KONGLOMERACJA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, DOMEK, MEMBRANA, CZARCIE KOŁO, QUEBECKI, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, OTW, WYCHOWAWCZYNI, TRAUMATYCZNOŚĆ, LENIWOŚĆ, TECHNIKA GRAFICZNA, ZADRAPANIE, FILECIK, EGZORTA, UDAR MÓZGOWY, RAMIENICA SZCZECINOWATA, ŻYŁA, KET, PIÓRO, ZGŁAD, PALICA, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, MATERIAŁ SKALNY, OWAD, WOLUNTARIAT, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, GŁOWOCIS, MASŁO, MINA, PRZETŁOK, REDUKCJA, DEPORTACJA, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, WODNIAK, STUZŁOTÓWKA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, POŁOŻNICA, KONTRABANDA, KOLUR, MASZYNKA, PENTIMENTO, IBERYSTYKA, LICZNIK ABONENCKI, TARCZKA, PIERWSZY PLAN, MARKETING INWAZYJNY, RÓŻE, GEORGE, PŁATECZEK, NIERUCHOMOŚĆ, FOKA, GORCZYCZNIK, ROSZCZENIE REGRESOWE, PRZEDSZKOLE, SZKARŁATNICA, OSTATNIE PODRYGI, SYLFON, MIGOTANIE GWIAZD, OBYWATELKA, ZACHOWANIE, PODPIS CYFROWY, HOKEJ, OWADOPYLNOŚĆ, SĄD OSTATECZNY, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, MYKOTOKSYNA, NOWENNA, KREDYT KONTRAKTOWY, SALAMI, WINO, TRIO, LOG, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, CERATA, BUDOWA, EDYKUŁA, ORBITAL, KAWLATA, BRZMIENIE, ZŁOTOGŁÓW, GŁĘBSZY, DARWIN, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, ŻEGLUGA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, PIERŚCIEŃ, BODZIEC, NIEPARZYSTOKOPYTNE, SĘK OTWARTY, ARESZT, MATERIAŁ, OSIOŁ, KWARTET, SAŁATA, ŻÓŁW MALOWANY, SCENARIUSZ, TYP DZIKI, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, KLATKA, KOLAUDACJA, WRAK, AKREDYTYWA, JĘZYK FLAMANDZKI, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, DEPIGMENTACJA, MARA, ALAIN, BIOKOMPONENT, ZAŁOŻENIE, MIŚ, MONOPOL SKARBOWY, PŁUCZKA WIERTNICZA, ZAPRAWA, KOSZT SPRZEDAŻY, DWURURKA, LIBURNA, BAGAŻÓWKA, OSTATNIA WIECZERZA, ALBERTA, BELKA, KOPIA, TEMPERA, POCISK NIEPENETRACYJNY, AKREDYTACJA, KOMIN, OMAR, PANOWANIE, KWARTET, MANEŻ, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, JEŻOWIEC, PRZEWIĄSŁO, GŁUCHY TELEFON, AGREGAT KRYSTALICZNY, SZPATUŁKA, PANDRAK, SUPERLICENCJA, WIĄZANIE ATOMOWE, INSTYTUCJA PROCESOWA, SPLOT, REJKA, SERNICA, WELWET, FREGATA, TANIEC, WOŹNY, FITONCYD, UROKI, MACA, HUCULSKI, CIAŁO, PREPROCESOR, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, RUGI, TWIERDZENIE WILSONA, PENDENT, UMOWA BARTEROWA, HALO, CYKL PALIWOWY, MAGIERKA, KĘPA, BROŃ MIOTAJĄCA, ZAKON CZYNNY, KOŁNIERZYK, KOJARZENIE, TRWAŁOŚĆ, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, KREMÓWKA, WYDATKI MAJĄTKOWE, SIATKA, BRZOZA CZARNA, PASZCZA, ZWROT, PRZEMYTNICTWO, OŚLE UCHO, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, INFLACJA AKADEMICKA, HIERARCHIA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, NIEWYCZUWALNOŚĆ, HEJT, DNO, TRIREMA, APERTYZACJA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, LIEBERMANN, ALT, TRYGON, KWASICA, OSAD ABYSSALNY, DZIÓB, PORT, TRANZYSTOR, SŁUCHOWISKO, FRANCISZKANIZM, KOLEJ LINOWA, YORKSHIRE PUDDING, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, KAPOTAŻ, DUJKERY, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, BAT, KRIS, NAKAZ PRACY, MADAPOLAM, DEKRET, PRZEPOJKA, ŻÓŁTY GUZEK, CZAS PRZESZŁY, ZAWIESZKA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, ODPŁATA, RESKRYPT, FILM ANTYWOJENNY, INFLACJA PIENIĘŻNA, NAMIOTNIKOWATE, BLOKADA, METAL NIEŻELAZNY, SATELITA SZPIEGOWSKI, SEJSMIKA, OJCIEC CHRZESTNY, KIWI, PLAC APELOWY, GENERACJA, EPOKA, CHONDRYT WĘGLISTY, PRODUKCJA, ZASADA REAFERENCJI, BINDA, METRYKA, WIEŚ, CHORDOFON, OKRUCH SKALNY, KREACJONIZM, GLIZA, PUCH KIELICHOWY, SALATERKA, CEP, INSTYTUCJA KREDYTOWA, TATUAŻ, FAŁD, MASZT, GMERK, WDZIĘK, SEŁEDEC, STRONA INTERNETOWA, AWAL, ALGORYTM SYMETRYCZNY, FLANSZA, NIELEGAL, HANZA, GRAND VITARA, AGREGAT, PÓŁWEŁNA, CIUPAGA, WĄTROBIANKA, IMIR, WYPADEK JĄDROWY, HALMA, TAJEMNICA, MOCZ, KARAFECZKA, KOLUMBARIUM, ROKIET, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, PUNKT ASEKURACYJNY, WIECZOREK POETYCKI, KANAŁ ENERGETYCZNY, KULKA, KOMISJA NADZWYCZAJNA, DYFUZOR, KAMIZELKA KULOODPORNA, CZERWONA STREFA, SYGNALIZATOR, MACICA, RUMPEL, ZDANIE, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, WZORZEC UMOWNY, ABSOLUTYZACJA, JERZY, PRZEDNÓWEK, PULPIT, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, DOS, SZAMBELAN PAPIESKI, KIESZONKA SKRZELOWA, BODZIEC, GIERASIMOW, HETMAN NAKAŹNY, CERKIEW, ŁĄKA, PORCELANKA, RAFAŁ, MIENSZEWIZM, ?PARTYCYPACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.677 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁA GALERA PROWADZONA PRZEZ NACZELNEGO OFICERA DOWODZĄCEGO GALERAMI, OKRĘT DOWÓDCY LUB ADMIRAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁA GALERA PROWADZONA PRZEZ NACZELNEGO OFICERA DOWODZĄCEGO GALERAMI, OKRĘT DOWÓDCY LUB ADMIRAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPITANA mała galera prowadzona przez naczelnego oficera dowodzącego galerami, okręt dowódcy lub admirała (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPITANA
mała galera prowadzona przez naczelnego oficera dowodzącego galerami, okręt dowódcy lub admirała (na 8 lit.).

Oprócz MAŁA GALERA PROWADZONA PRZEZ NACZELNEGO OFICERA DOWODZĄCEGO GALERAMI, OKRĘT DOWÓDCY LUB ADMIRAŁA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - MAŁA GALERA PROWADZONA PRZEZ NACZELNEGO OFICERA DOWODZĄCEGO GALERAMI, OKRĘT DOWÓDCY LUB ADMIRAŁA. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast