SYGNAŁ (LUB CIĄG SYGNAŁÓW), KTÓRY JEST PRZETWARZANY W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INFORMACJA to:

sygnał (lub ciąg sygnałów), który jest przetwarzany w systemach informacyjnych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INFORMACJA

INFORMACJA to:

punkt, w którym można się czegoś dowiedzieć (na 10 lit.)INFORMACJA to:

termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej - właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności) (na 10 lit.)INFORMACJA to:

jedna z najważniejszych form wypowiedzi dziennikarskiej traktowana czasem jako rodzaj lub gatunek dziennikarski (na 10 lit.)INFORMACJA to:

wiedza dostępna komuś, przeznaczona dla kogoś (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYGNAŁ (LUB CIĄG SYGNAŁÓW), KTÓRY JEST PRZETWARZANY W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.350

ŻÓŁW, TERYTORIUM POWIERNICZE, OBCHÓD, LINIA DEMARKACYJNA, SIEDMIOMILOWE BUTY, CZŁOWIEK GUMA, MASZT, POPRZEWRACANIE, KAPOTAŻ, KEIRIN, BRZĘKACZ, STRONA TYTUŁOWA, PIES RODZINNY, FRYBURG, WSTĘŻNIAKI, MIEJSKOŚĆ, SKATING, SEROCZEŃ, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, LOTNIK, MANDAT, SPADOCHRONIARKA, PIEC ŁUKOWY, MASKARON, PROWIZOR, JUDAIZM, KOSMOGONIA, NIECHLUBNOŚĆ, PĘDNIK STRUMIENIOWY, ABANDON, MAZER, GRYZETKA, PEAN, PODAŻ NIEELASTYCZNA, GRAF PLANARNY, KANAŁ ŻEGLOWNY, LAMA, PACZKA, PARALAKSA, MOTYW, PYTANIE, OPERA MYDLANA, METALIK, JASION, OSIEMDZIESIĄTKA, GŁOWACZ, DENDRODOA, ULOT, INTERPRETER, ZWARCIE, DZIAŁANIE, GROŹBA, DARŃ, BECHER, RYTOWNIK, PODPORA, FILOLOGIA CHORWACKA, SOSNOWE, GNOJOWNIK, MAJACZENIE, CIĄG, NIEPOSPOLITOŚĆ, ARSENIAN(III), PLUS DODATNI, POLEWA, ŁAŃCUSZEK, ZBOWID, ROZTWÓR IZOTONICZNY, BADANIA, AZYDOTYMIDYNA, ROKOWANIA ZBIOROWE, MONITOR, PIĘKNOŚĆ, BOCZNIK, KOTONINA, TRANSLOKACJA, HADIS, WOAL, KONTROLER, FAJANS, GAŁĘZIAK, ZŁOŻENIE, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, WZÓR UŻYTKOWY, SASZETKA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, AGNOSTYK, BAJOS, WIBRACJA LABILNA, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, ZEWŁOK, REPREZENTACYJNOŚĆ, ZBIOREK, WOLE, DEMOT, KOROWAJ, RÓJ, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, WKŁAD, EDUKATOR, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, CIĄG, SELSYN, JARZĄB, MIASTO, MIMETYZM, OSKARŻENIE, RATING KREDYTOWY, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, BRALETKA, DZIELNICA, MARRAN, KRZYKACZ, FARBOWANY LIS, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, DZIEDZICZNOŚĆ, STAND-UP, INDOKTRYNACJA, NIEUSTANNOŚĆ, KIRPAN, KAT, ROZMODLENIE, CZEBUREK, ZATROSKANIE, NIEDODMA PŁUC, LESZCZYNA, PROTEZA, KARIN, DOSTĘPNOŚĆ, AMFITEATR, KARAMBOLA, CZĄSTKA DZIWNA, OŻYWIENIEC, SEGMENT SZYJNY, PRZEBIERANIEC, ASTRONOMICZNA LICZBA, MUZA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, INDEKS, HOMOGENIZACJA, REFERENDUM LOKALNE, TOR, HAZARD, CIĄG KOMUNIKACYJNY, STRONA WWW, MEDALION, GAUGUIN, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, OBLĘŻENIEC, MARTWY PRZEPIS, ZAPRZĘG, MIOTŁA, GWAŁT, LIMFOBLAST, GLAZURA, GRZYB SITARZ, RING, REKTYFIKACJA, WAMPIREK, BARWNIK, KORONA, FALC, ŚREDNIA KWADRATOWA, BALECIK, ZAKRES, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, KOLONADA, STRZELANINA, SZYBKOŚCIOWIEC, WOLNY STRZELEC, WATA, HIPOKRYTA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, KARP KRÓLEWSKI, KONSOLETA, ŁUPEK WĘGLISTY, ŻABKA, KARTAUNA, ZNAKOMITOŚĆ, POLIMORFIZM, POBIAŁKA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, KOLUMNA, KANCONETA, KARTUSZ HERBOWY, NIEPRZYJEMNOŚĆ, TEFLON, UWŁOSIENIE, KLAWIK, WIĆ, RODZAJ, TWIERDZENIE MENELAOSA, ARANŻACJA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, KANTAR, PRZYJEZDNY, KURS STAŁY, CZABAN, UWERTURA, ZASADA, ZAWODOWO CZYNNY, SKŁAD, TRAGICZNOŚĆ, TARAS WIDOKOWY, SZWEDZKOŚĆ, GUGIEL, ŁAŃCUCH, KOMISJA, SZNAPS, POSIADACZ ZALEŻNY, ORANŻADA, WSPÓŁWYZNAWCA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, TURBINA GAZOWA, SEKWENCJA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, SŁUŻBA DYŻURNA, PIROGRAFIA, UCIECZKA, KOREK, SETNIK, SAŁATA, BAZA LOTNICZA, ROZPACZLIWOŚĆ, AUTOMOBILKLUB, LIST OKÓLNY, TURCZYN, BUDOWLANIEC, CZAS, PRZYCZYNEK, CZECZOTA, GRZESZNOŚĆ, RURA GŁOSOWA, KOMUNAŁKA, BAT, POŁAWIACZ, LICZBA NIEWYMIERNA, BAKTERIOLIZYNA, ZABIEG FIZYKALNY, NASOSZNIKOWATE, TATAR, CHAŁTURZYSTA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, KOŁO MŁYŃSKIE, NAMIAR, LIST GOŃCZY, REWERS, WALUTA BAZOWA, ŚWIĘTY JAN, SMARKATA, PŁASZKA, PALCÓWKA, IMAGE, ELEKTROLUMINESCENCJA, WZÓR, SAMOTNY OJCIEC, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, PENTAPLOID, RUMUN, SYNAPIZM, LEGENDA, KIKS, PALUCH KOŚLAWY, NIEOBFITOŚĆ, GRIEKOW, ODŁÓG, URLOP RODZICIELSKI, KĄDZIEL, ROZTWÓR KOLOIDOWY, SZPILKA, ODCISK PALCA, OLTP, ZAGRANICZNOŚĆ, JERSEY, LIROGON ALBERTA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, WDZIĘK, ZJAWISKO, PODRYWKA, GALON, ŻYWIEC, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, BYLEJAKOŚĆ, ŁYŻKA CEDZAKOWA, TABLICA, GRUBOŚĆ, KIEROWNIK BUDOWY, BAKTERIA ŚLUZOWA, EMBLEMAT, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, JEZIORO KOSMICZNE, BĘBEN, BOZIA, OPERA, ENTOMOFAUNA, MAŁŻEŃSTWO, RYGIEL, KRANÓWKA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, ?DUROPLAST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.350 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYGNAŁ (LUB CIĄG SYGNAŁÓW), KTÓRY JEST PRZETWARZANY W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYGNAŁ (LUB CIĄG SYGNAŁÓW), KTÓRY JEST PRZETWARZANY W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INFORMACJA sygnał (lub ciąg sygnałów), który jest przetwarzany w systemach informacyjnych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INFORMACJA
sygnał (lub ciąg sygnałów), który jest przetwarzany w systemach informacyjnych (na 10 lit.).

Oprócz SYGNAŁ (LUB CIĄG SYGNAŁÓW), KTÓRY JEST PRZETWARZANY W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SYGNAŁ (LUB CIĄG SYGNAŁÓW), KTÓRY JEST PRZETWARZANY W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast