NAGRODA NOBLA - WYRÓŻNIENIE PRZYZNAWANE ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, LITERACKIE LUB ZASŁUGI DLA SPOŁECZEŃSTW I LUDZKOŚCI, USTANOWIONE OSTATNIĄ WOLĄ FUNDATORA, SZWEDZKIEGO PRZEMYSŁOWCA I WYNALAZCY DYNAMITU - ALFREDA NOBLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOBEL to:

Nagroda Nobla - wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu - Alfreda Nobla (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NOBEL

NOBEL to:

pierwiastek 102 w układzie okresowym pierwiastków (na 5 lit.)NOBEL to:

złota moneta angielska bita w XIV-XV wieku (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAGRODA NOBLA - WYRÓŻNIENIE PRZYZNAWANE ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, LITERACKIE LUB ZASŁUGI DLA SPOŁECZEŃSTW I LUDZKOŚCI, USTANOWIONE OSTATNIĄ WOLĄ FUNDATORA, SZWEDZKIEGO PRZEMYSŁOWCA I WYNALAZCY DYNAMITU - ALFREDA NOBLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.550

KĄT, OBIEKTYW, ZGRZEWKA, GRAFIKA, CEMBROWINA, CIS, TRANSPORT AKTYWNY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, TURBINA SPALINOWA, GAL, SŁUGA BOŻA, DYSTRYKT, KASZA, APSYDA, DRUGI PLAN, BUNT, ZAKON MNISZY, ANKUS, KOD GENETYCZNY, POWAŁA, HALBA, DOSADNOŚĆ, DRWINA, KOZAK, BATERIA WODOCIĄGOWA, OBROŃCA, GIAEVER, ANTAGONISTA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, SZTUKATERIA, PUNKT ODNIESIENIA, GUMA, ZAĆMIENIE, SPLOT, LIEBERMANN, REWOKACJA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, KROKIEW, URZĄDZENIE RADIOWE, TRYL, NOGA, TOPIELISKO, ZIMNE NÓŻKI, BALOT, WARTOŚĆ OPAŁOWA, ORION, NOCEK ALKATOE, PORNO, MEBLOWÓZ, HALMA, ROMBOUTS, KULE, ANGIELSKOŚĆ, MRÓWKA FARAONA, BĄBEL, SZTUBAK, ZASILANIE SIECIOWE, POLONISTYKA, OŚWIETLENIOWIEC, GEN SPRZĘŻONY, RICOTTA, INTUICYJNOŚĆ, OLEANDER, LEW, GAZOLINA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, TKANKA MIĘKKA, PAJAC, OWADOŻERNOŚĆ, CHRYZOFITY, TEST PSYCHOLOGICZNY, POKÓJ GOŚCINNY, MADZIARSKI, PANCERKA, WELON, KONSTABL, RASOWOŚĆ, SIOSTRZYCZKA, PROSTOPADŁA, KIESZEŃ, ŁĄKA, KAWAŁ, WAGNER, PREPAID, FROTTE, DRUK AKCYDENSOWY, MORAWSKI, PRZYGOTOWANIE, PAULING, CELEBRACJA, JOGURT, LISTWA, MASOŃSTWO, SŁUGA BOŻY, BRZYDACTWO, SYGNAŁ ANALOGOWY, EGRETA, FOCKE, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, MAŁPA, MINIATURA FORTEPIANOWA, GALON, SILOS ZBOŻOWY, KOD JĘZYKOWY, WRAK, FORLANA, RESTRYKCJA, GARNITUR, NISKOROSŁOŚĆ, ULTRAFIOLET, ELIMINACJA, URLOP DZIEKAŃSKI, SURDYNKA, LICENCJA POETYCKA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, BERET, KROPKOWANIE, SARKOFAG, ROZSTRZYGNIĘCIE, ZBOCZENICA, JERZY, RESET, GENERACJA, FAZA, KOLUMNA AMUNICYJNA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, CHEMOATRAKTANT, TELEWIZJA HD, KAJMAN, PERSONAT, ZAJĘCIE, PAPROĆ WODNA, ORLICZKOWATE, ZAKWAS, MORA, NIEPRZYJACIEL, PŁEĆ, FASOLA, AKCENT, SPADOCHRONIARKA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, KABRIOLET, TYKA, PACHISI, STYLON, KONTROLA, GRAFIKA, WARIATKA, PALACZ, PRZYRZĄD OPTYCZNY, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KLIN, IGLAK, BĄBELEK, ODGAŁĘZIACZ, KLAKSON RĘCZNY, OBOL, POMPA ODŚRODKOWA, PRZYGOTOWANIE, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, AKCENT, SCHRONISKO, JAWNOGRZESZNICA, MORENA ABLACYJNA, HAJDUK, EMISJA WTÓRNA, GAZYFIKACJA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, BAGIENNIK OBŁY, KOŚCIÓŁ FARNY, WYROCZNIA, GRENADYNA, ZAŚPIEW, MARUDA, ZEWNĘTRZE, KSIĘGA HODOWLANA, CZARNY PIOTRUŚ, GYNYCEUM, RUMUNKA, SZPRYCA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, PANEL ADMINISTRACYJNY, GWIAZDA, PARTIA, UMOWA WIĄZANA, MAŁŻEŃSTWO, KIT, ŁUSKA, NEUROTRANSMITER, JĘZYK ANGIELSKI, LEKKOZBROJNY, DŻIHAD, AKLIMATYZACJA, DZIEWIĘTNASTY, WAFEL, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, AWANTURA, BAT, DIALOGIZM, KALIBRACJA, ROMUALD, MENU PODRĘCZNE, DERYWAT, LEJEK, POTÓWKA, ŻARŁACZ LUDOJAD, DRĄGAL, LOTNISKO, RACHUNEK CAŁKOWY, FATAMORGANA, ADAPTACYJNOŚĆ, CZEREP, KONSUMENT, ZADOŚĆUCZYNIENIE, WIELOKULTUROWOŚĆ, MARZANNA, ARANŻACJA, PIEPRZ, TRESA, OPERACJA, KORYTO, GRUPA, KREPA, BUTERSZNIT, SZPULA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, POLIPTYK, KANCONA, PRAKTYKA, CEWKA INDUKCYJNA, OBUWIE, PACHOLĘ, ŚCIANA, PRZERWANIE CIĄŻY, BRUK, SPECJAŁ, RZEŹ NIEWINIĄTEK, WEŁNA, ALIANT ZACHODNI, DZIELNIK, KONGREGACJA, POWIASTKA FILOZOFICZNA, KALETA, SIMON, GODET, KOZAK, TRĄBKA, ROSZPONKA, KOPS, NOBEL, AZOLLA, GAŁGAN, PARYTET, BANIA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, KORYTO RZEKI, TEST NASKÓRKOWY, CHOROBA BRUGADÓW, DŻUNGLA, TIOMERSAL, RAKARNIA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, MŁOT, PRZEŚMIEWKA, MOZART, PONCZ, ŁYSIENIE, SZNUR, BELKA, KAŁKAN, KOPALINA LECZNICZA, KAWA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, CHARYZMAT, NOWINKARSTWO, SMREK, CHARAKTER, STRZĘP LUDZKI, LONGAN, EDYCJA, OSTRY BRZUCH, EFEKT SNOBIZMU, ASTRONOMIA, HETMAN NAKAŹNY, KOTYLION, KAMICA MOCZOWA, AMARANTOWOŚĆ, REZEDA, SKŁAD, CYTOKININA, KONNICA, SAMOTNA MATKA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, APOGEUM, IRANIZACJA, CIEMNOŚĆ, DYNAMIT, WYLOT, RZEKOTKA KRZYŻOWA, ?RUMIEŃ LOMBARDZKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.550 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAGRODA NOBLA - WYRÓŻNIENIE PRZYZNAWANE ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, LITERACKIE LUB ZASŁUGI DLA SPOŁECZEŃSTW I LUDZKOŚCI, USTANOWIONE OSTATNIĄ WOLĄ FUNDATORA, SZWEDZKIEGO PRZEMYSŁOWCA I WYNALAZCY DYNAMITU - ALFREDA NOBLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAGRODA NOBLA - WYRÓŻNIENIE PRZYZNAWANE ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, LITERACKIE LUB ZASŁUGI DLA SPOŁECZEŃSTW I LUDZKOŚCI, USTANOWIONE OSTATNIĄ WOLĄ FUNDATORA, SZWEDZKIEGO PRZEMYSŁOWCA I WYNALAZCY DYNAMITU - ALFREDA NOBLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOBEL Nagroda Nobla - wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu - Alfreda Nobla (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOBEL
Nagroda Nobla - wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu - Alfreda Nobla (na 5 lit.).

Oprócz NAGRODA NOBLA - WYRÓŻNIENIE PRZYZNAWANE ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, LITERACKIE LUB ZASŁUGI DLA SPOŁECZEŃSTW I LUDZKOŚCI, USTANOWIONE OSTATNIĄ WOLĄ FUNDATORA, SZWEDZKIEGO PRZEMYSŁOWCA I WYNALAZCY DYNAMITU - ALFREDA NOBLA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - NAGRODA NOBLA - WYRÓŻNIENIE PRZYZNAWANE ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, LITERACKIE LUB ZASŁUGI DLA SPOŁECZEŃSTW I LUDZKOŚCI, USTANOWIONE OSTATNIĄ WOLĄ FUNDATORA, SZWEDZKIEGO PRZEMYSŁOWCA I WYNALAZCY DYNAMITU - ALFREDA NOBLA. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x