BRYŁA LODU, ODDZIELONA OD LODOWCA LUB LĄDOLODU W CZASIE JEGO REGRESJI, ZWYKLE PRZYKRYTA OSADAMI, CO ZNACZNIE SPOWALNIA JEJ TOPNIENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LÓD MARTWY to:

bryła lodu, oddzielona od lodowca lub lądolodu w czasie jego regresji, zwykle przykryta osadami, co znacznie spowalnia jej topnienie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRYŁA LODU, ODDZIELONA OD LODOWCA LUB LĄDOLODU W CZASIE JEGO REGRESJI, ZWYKLE PRZYKRYTA OSADAMI, CO ZNACZNIE SPOWALNIA JEJ TOPNIENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.549

WARKOCZ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, SUWNICA BRAMOWA, MAPA MENTALNA, WIERTNICA, KOMENDA, MIĘCZAK, SŁOWNIK, ZWORKA, CHARAKTERYSTYKA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, PODCENTRALA, JEMIOŁA, BAN, EPIFITOZA, WIELOZADANIOWOŚĆ, EKSPOZYCJA, ABLACJA, CZECZOTA, CIOTECZNY DZIADEK, KUREK, PENTAPTYK, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, OBLICÓWKA, RYNNA POLODOWCOWA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, HIPSOMETRIA, STRZAŁA, MARAZM, WĘŻÓWKA, POŁĄCZENIE, SOŚNINA, MACZUGOWIEC, DIVA, JEDWAB NATURALNY, CEP, LINIA SPEKTRALNA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, MIESZANIEC, LINA, MIĘSOŻERCA, IGOR, TAPETA, KOŁNIERZYK, PUNKT MOTORYCZNY, ŚCIANA, MATECZNIK, PRZYJEZDNA, MADŻONG, KARBONATYT, KAWOWIEC, PARAPLAKODUS, PACZKA, LODOWIEC SIECIOWY, TERATOGEN, MEGATSUNAMI, TŁUMIENIE, CHMURSKO, RESORT, ILUMINACJA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, KOMPENSACJA WERBALNA, SMUGA KONDENSACYJNA, BRYLE, ORBITA, SWĘDZENIE, PASZPORTYZACJA, SKWARKI, PODZIEMIE, CIURKADEŁKO, TRÓJSTRONNOŚĆ, KOMPETENCJA MIĘKKA, PROSTAK, KEYBOARD, ŻEBRO, JĘZYK SZTUCZNY, ZIARNO, PRODUKT UBOCZNY, TARCZKA, KRAŃCÓWKA, FALOWNIK NAPIĘCIA, BORZEŚLAD ZWISŁY, WĘGIERSKI, STRESZCZENIE, GRUSZKA, FLIGELADIUTANT, GIMBAZA, PIESIO, AFERA, PIĄTA WODA PO KISIELU, SUTENERSTWO, TETRAMER, NIEPOROZUMIENIE, INTERPRETACJA, ZONK, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, COKÓŁ, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, SZEJK, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, DZIADEK DO ORZECHÓW, ROZTWÓR STAŁY, NAWIS, ANDANTINO, ZAMEK, BOKSERKA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, NUCZA, PODMIOT GRAMATYCZNY, SOLNISKO, WŁADZUCHNA, WELBOT, HANTABA, BEZSENS, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, SŁUPEK, PORCELANA STOŁOWA, MOŁOTOW, ZATOR, DEZASEMBLER, KRUPON, BOMBARDA, ARCHEOLOGIA, TRYLMA, KIESZONKA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, SIKA, UPIEK, FRONTYSPIS, RICOTTA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, TEMAT, ALLOSTERIA, ERMITAŻ, NERD, CHEMOTAKSYNA, PARAGRAF, REKUPERATOR CIEPŁA, PIERWORYS MAPY, BURDA, PANI, WASABI, DRELICH, CYSTA BAKERA, WSPÓŁKRÓL, KURATELA, MNOŻENIE MACIERZY, REOGRAF, JĘZYK EZOPOWY, AKT, TAJEMNICA BANKOWA, SZLAMIEC, ARANŻER, ROBOCIK, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, TANIEC WSPÓŁCZESNY, PROSO, BELKOWANIE, WSPINALNIA, KOMPETYCJA, SENSUALIZM, ZDZIADZIENIE, EROTOMAN TEORETYK, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, WYMIANA, ŻYWE SREBRO, PIANISTYKA, NIESTRAWNOŚĆ, JAPOŃSKOŚĆ, HIPOLOGIA, OBRÓŻKA, ANIMACJA, AMPUŁKA, ALMANACH, STEROWANIE ADAPTACYJNE, WYNACZYNIENIE, ODPŁYW, ZAPRAWA, ARABICA, MEDALION, ZŁOŻE GNIAZDOWE, WĘGLÓWKA, FAŁSZYZM, PRE-PAID, MODUŁ MIESZKALNY, NERW ODWODZĄCY, KIEROWCA, BARIERA TECHNICZNA, POSZKODOWANY, WYPADEK DROGOWY, REPUTACJA, BRALETKA, OBYWATELKA, LEKTURA, MIECZNIK, MIKRORESTRUKTURYZACJA, SZUM, PIONIER, PYZY, RENCISTA, WŁOSKOŚĆ, SILOS ZBOŻOWY, GALASÓWKA, MÜSLI, PIEROGI, ALTERNATYWA, TRANSPOZYCJA, ANON, PRYMITYWIZM, PLAMICA, KAMERA, RURKA, JOHNSON, SKUP, BATORÓWKA, ŻAGIEW, SUCHORYT, ŚCIANA WSPINACZKOWA, INTENDENT, BAŃKA MYDLANA, GAMA, GESTOZA, ANTYPAST, NISZA, KOPOLIMER, TRAUMATYCZNOŚĆ, SAKIEWNIK, ZAPOJKA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, PUŁAP, ZAWIESIE, REFERENDUM GMINNE, RZECZ WNIESIONA, PREPARAT, FRANCZYZA KONWERSYJNA, REFREN, LODOWICA, MATKA BOSKA ZIELNA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, ATOL, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, WPIERDOL, SNIFFER, ZAUROZUCH, KOROZJA BIOLOGICZNA, KONSULOSTWO, PRĄD, RADAR GEOLOGICZNY, SZCZAPA, OLGA, PION ŻYROSKOPOWY, DRUŻYNA, EFEKT SORETA, ROZKŁAD, CELIBAT, ZASÓB, APOKRYF, MOTORÓWKA, ŁÓŻKO, TŁUMACZ, KOLORYT, ŁOM, OGIEŃ, STAN WOLNY, BOMSTENGA, AKROLIT, OBRÓT, IGLICA, TRYBUN, EDYCJA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, HULAKA, RODZIMOŚĆ, KUTYKULA, PODGLĄD, ROMANS, SAMOGON, ŻAGIEW, PŁAWA SONAROWA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, BACIK, TANKIETKA, INTROIT, RUCHY DIKTYOGENICZNE, SIOSTRA, HARCAP, TYMPANON, WAŁ, NAKO, KALKA JĘZYKOWA, CHOROBA ZAWODOWA, BAKTERIA GNILNA, NORDYCKOŚĆ, KONKURENCJA, FORMA KWADRATOWA, NAWÓJ, ZŁOCIEŃ, ZAWÓR, ?AKRONIM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.549 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRYŁA LODU, ODDZIELONA OD LODOWCA LUB LĄDOLODU W CZASIE JEGO REGRESJI, ZWYKLE PRZYKRYTA OSADAMI, CO ZNACZNIE SPOWALNIA JEJ TOPNIENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRYŁA LODU, ODDZIELONA OD LODOWCA LUB LĄDOLODU W CZASIE JEGO REGRESJI, ZWYKLE PRZYKRYTA OSADAMI, CO ZNACZNIE SPOWALNIA JEJ TOPNIENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LÓD MARTWY bryła lodu, oddzielona od lodowca lub lądolodu w czasie jego regresji, zwykle przykryta osadami, co znacznie spowalnia jej topnienie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LÓD MARTWY
bryła lodu, oddzielona od lodowca lub lądolodu w czasie jego regresji, zwykle przykryta osadami, co znacznie spowalnia jej topnienie (na 9 lit.).

Oprócz BRYŁA LODU, ODDZIELONA OD LODOWCA LUB LĄDOLODU W CZASIE JEGO REGRESJI, ZWYKLE PRZYKRYTA OSADAMI, CO ZNACZNIE SPOWALNIA JEJ TOPNIENIE sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - BRYŁA LODU, ODDZIELONA OD LODOWCA LUB LĄDOLODU W CZASIE JEGO REGRESJI, ZWYKLE PRZYKRYTA OSADAMI, CO ZNACZNIE SPOWALNIA JEJ TOPNIENIE. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast