DRZWIOWY LUB OKIENNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OTWÓR to:

drzwiowy lub okienny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OTWÓR

OTWÓR to:

dziura, zagłębienie w czymś powstałe naturalnie lub zrobione (na 5 lit.)OTWÓR to:

pusta przestrzeń w wytworze ludzkim lub w obiekcie naturalnym (na 5 lit.)OTWÓR to:

wywiercony (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DRZWIOWY LUB OKIENNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.259

WŁÓCZYKIJ, STAUROPIGIA, CHŁODNIK, PODGŁÓWEK, PARTIA, ROZKŁADOWOŚĆ, DWUNASTKA, KAZBA, NADZORCA SĄDOWY, ŁUPIEŻ PSTRY, SÓL ORGANICZNA, ENDOPROTEZA, KUMA, KORUPCJA, MANCA, AGENCJA, KULCZYBA WRONIE OKO, KONTROLER, FALANGA, SZNAPS, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, APTAMER, GLORIETA, KALIBER, WĄTEK, KOLEBKA, EMALIA, TUNIKA, KOŃ CUGOWY, WIKARY, STAND-UP, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, RAMA, OPERATOR, MARGINESOWOŚĆ, EGZEMPLARZ OKAZOWY, LURA, CIOS, METAL NIEŻELAZNY, KOMOSA, TKANKA STAŁA, ARTROZA, CUGOWIEC, REGENT, MULTIKULTURALIZM, MORFEM LEKSYKALNY, ŚMIETANKA, OTWÓR STRZAŁOWY, ZROŚLAK, WŁOSY TETYDY, KORTYNA, PUNKT SPUSTOWY, ZAĆMIENIE, PŁYTKA POSADZKOWA, SPŁYW, PAUPER, SILNIK CZTEROSUWOWY, ARTYKUŁ, SUBSTANCJA OBCA, NAPPA, OGRANICZNIK, SINIEC, KOMISJA REWIZYJNA, PAMIĘTNIK, PRZEMYT MRÓWKOWY, WYCISKANIE, STRONA WWW, PUNKT WITALNY, WYBIEG, ADIDASEK, ZESPÓŁ CHOROBOWY, LISTA TRANSFEROWA, DROGA TWARDA, SZYFON, FOTEL OBROTOWY, MOTYLEK, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, IKONA, KONWENANSE, PAKOWNOŚĆ, KOD DWUWARTOŚCIOWY, PUNKT DYMIENIA, PRESKRYPTYWIZM, KOLEKTOR, BUT NARCIARSKI, KACAPSKI, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, CYFRA, KOMÓRECZKA, EKSPLOATATOR, PRODUKT TRADYCYJNY, PACHWINA, BĄBEL, CUKIER WANILIOWY, EFEKT SNOBIZMU, LOGIKA NIEFREGOWSKA, PUNKT KARNY, ZASTRZALIN, SZTUKA ZDOBNICZA, ŁAPACZ, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, TKANINA, ADOPCJA, MARKIZETA, PLAZMA, SALWA BURTOWA, KARBIDEK, AMFIPRION, DACHÓWKA, POPRZEDNIK, KIFOZA PIERSIOWA, OŚWIETLENIOWIEC, UDRĘCZENIE, TROLLING, BRAND, TRANSPOZYCJA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, APRETURA, NOC KAIRU, WNĘTROSTWO, ANSAMBL, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PISIOR, GOLF, SRACZKA, ZAKONY, DESZCZ, SZYB, GIGANT, OSTROKÓŁ, KOZAK, NIENORMATYWNOŚĆ, NIESPORCZAK, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, WARCHOŁ, KRYKIET, BUDKA, PILOT, ZARYS, SŁOWACKI, TESTOWANIE WZORCOWE, IMPAS, KATALIZA, NADWYŻKA, PARCH, DERYWAT SYNCHRONICZNY, KOREK, POPRĘG, ZJAWISKO SEEBECKA, GRAJCAR, ASESOR, REDINGOTE, KALINA, DROBNICA, ANIOŁECZEK, NARÓD, TENOR, CZWORONÓG, OPAR, OSIEMDZIESIĄTKA, WYLĘGARNIA, PASZTET, AMULET, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, STANOWISKO, MACHNIĘCIE RĘKĄ, SMAK, OLEANDER, SZKLIWO CERAMICZNE, MINIATURA, KOLO, BARWY, SIEROTA, ROSZCZENIE REGRESOWE, HOT DOG, PIEC, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, TRAWA PASTEWNA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, SPRZĘT, EKSPRES, OCIEKACZ, JASZCZURECZKA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, WELUR, EMBRION, SCHABOWY, JOGURT, DOSADNOŚĆ, WIĆ, ŁUPACZKA, LEW, REGUŁA, CENOBIORCA, ŻABA SZTYLETOWATA, OMDLAŁOŚĆ, MOZAIKA, PTASZEK, OSPA, KAMIEŃ, EKSPOZYCJA, POWIEŚĆ SCI-FI, SY, BANDOLIER, POWIERNICTWO, KUTYKULA, PRADZIADEK, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, DRĘTWA, NAROST, INSTRUMENT SMYCZKOWY, UŚCISK, RYGIEL, DEKANTER, POROST, DOŻYWOCIE, PRZEKŁADNIA, PRZYCHÓWEK, ARCYDZIEŁO, SZAFLIK, COLCANNON, PIRACTWO, ARENA, STONOGA MUROWA, BIOCYD, BELKA, ŚWIATŁO, TERYNA, CHOCHOŁ, SEK, DZIURKA, SZCZUDŁO, PROCES, POST, OSŁONA, POZYCJA, LINUKSIARA, OPODATKOWANIE, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, CURRY, ROBOCIK, TYSIĄCKROTNOŚĆ, OSTATNI MOHIKANIN, SUBRETKA, PRZEPRÓCHA, SAGAN, TRZYDZIESTY, WYBIEG, KLEJNOT HERBOWY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, SSANIE, HOKEJ, AFRYKANIZOWANIE, ZSYP, PIENIĄDZ LOKALNY, TABULA RASA, OSPA, WZÓR CHEMICZNY, WINIARZ, OFIARA ŚMIERTELNA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, MALATURA, ARABESKA, KRÓCICA, STALLE, KOMIN PŁACOWY, POSKROMICIEL, MNICH, HALBA, PLOTER TNĄCY, WOJNA, CIŚNIENIE STATYCZNE, STRZAŁECZKA, IRC, DOBROSĄSIEDZTWO, AGAMA, REKOLEKCJE, KOSZ, MUR, JAWNOGRZESZNICA, ANGLOFOBIA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, ANON, RÓŻA BAZALTOWA, FACET, WIERCENIE, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, MELUZYNA, PODWIĘŹ, BRYZOL, SALA, TEREN, SERIA, KULUARY, JOSE, ?WOJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.259 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DRZWIOWY LUB OKIENNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DRZWIOWY LUB OKIENNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OTWÓR drzwiowy lub okienny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OTWÓR
drzwiowy lub okienny (na 5 lit.).

Oprócz DRZWIOWY LUB OKIENNY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - DRZWIOWY LUB OKIENNY. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast