IZOMER KONFORMACYJNY - IZOMER RÓŻNIĄCY SIĘ OD INNEGO PRZESTRZENNYM ROZMIESZCZENIEM ATOMÓW (LUB GRUP ATOMÓW) WYNIKAJĄCYM Z OBROTU WOKÓŁ WIĄZAŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONFORMER to:

izomer konformacyjny - izomer różniący się od innego przestrzennym rozmieszczeniem atomów (lub grup atomów) wynikającym z obrotu wokół wiązań (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IZOMER KONFORMACYJNY - IZOMER RÓŻNIĄCY SIĘ OD INNEGO PRZESTRZENNYM ROZMIESZCZENIEM ATOMÓW (LUB GRUP ATOMÓW) WYNIKAJĄCYM Z OBROTU WOKÓŁ WIĄZAŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.042

CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, ALIENACJA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, TUBA, ZWODNICZOŚĆ, CHOINKOWOŚĆ, POGODNOŚĆ, ANTYCYPACJA, WIEŻA SZYBOWA, BRZOSKWINIA, PATRYLINEARNOŚĆ, LODÓWKA, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, DETERMINIZM, WANIENKA, GLIF, RAPT, KUŹNICA, MASER, MNICH, GLORIA, CZARNA ROBOTA, SECESJONIZM, ZNAK MUZYCZNY, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, STARA GWARDIA, SZPECIELOWATE, CZIRLIDERKA, BUTELKA, PODKOWIEC MAŁY, ZAPALENIE, CHOROBA GENETYCZNA, RAKOWATOŚĆ, KLIENT, BODOR, MYJNIA SAMOCHODOWA, ZORBA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, SKLEPIENIE KLASZTORNE, NARNIA, PRZEZNACZENIE, ASZKENAZYJCZYK, MOTOR, AUTOMAT, ALEGORYZM, OSTINATO, REGENERATOR, HOLK, SZTYFT, KOMBINATORYKA STOSOWANA, UMOWA WIĄZANA, OBRÓT PIERWOTNY, PUKLERZ, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, GENETYKA EKOLOGICZNA, MANTA, ENTEROTOKSYNA, PUNKT PODSŁONECZNY, GRUBA LINIA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, GŁODOWANIE, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, POŚCIELÓWA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, MARA, LANDLORD, DIABEŁ, LAMPA KSENONOWA, OPERETKA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, DEVELOPER, ŚWINIARKA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, BAT MICWA, RYGOR, OLEJARNIA, AEROLIT, ZACHOWANIE, PĄCZEK, KLAWISZ NUMERYCZNY, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, SZPALTA, KANKA, APOSTOŁ, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, GNIOTOWCE, WRAK, TARCZA, SŁUGA BOŻA, KASZKIET, PIKOT, MAFIA PALIWOWA, POJAZD KONNY, ZASOBY KOPALIN, PRALKA, ANORAK, CZAPA, CHOROBA DUCHENNE'A, PLATFORMA SERWEROWA, OTOLARYNGOLOGIA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, OSŁONOWOŚĆ, INTEGRACJA SPOŁECZNA, OKRUCH SKALNY, JASTRZĘBIE OKO, RELIGIOLOG, SMREKUN, TAŚMOWY, JĘZOR LODOWCOWY, ŻAGIEL, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, GRZBIETORODOWATE, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, GEOFAG, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, MATA, DOPŁYW, ARTERIA, SONOMETR, MIESZANIEC, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, SIEKANIEC, CZUBEK, PREZENTER, AGENT, ARKA, CIEK, MIKROFON LASEROWY, LOTERIA, ORZECH, ALBAŃSKOŚĆ, MEDALIK, STÓŁ MONTAŻOWY, SZKOCKOŚĆ, MAPA SZTABOWA, DRAJREP, ZIARNO, AWANPORT, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, WCHŁANIANIE ZWROTNE, DESKARZ, ZAKURZENIE, WSPÓŁZAWODNICTWO, DZWONNICA, KOMIN PŁACOWY, ASOCJACJA, ZAWŁOKI, ZAKON KONTEMPLACYJNY, BROKAT, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, CHIRURG, SREBRZENIE, EPILEPTOLOGIA, ASTROCHEMIA, AEROLIT, CZAPKA WĘGIERSKA, OBUCH, SOSJERKA, LATARNIA MORSKA, WCINKA, SZLARA, CHOROBA ALPERSA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, ELASTYK, MAŁPI GAJ, TRAWELEBRYTA, EKSPERTKA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, MAFIJNOŚĆ, NIEUNIKNIONOŚĆ, NIGER, WYCIĄG, KURACJA, KRYMINALISTYKA, WPADKA, PODMIOT GRAMATYCZNY, KIKUTNICE, SYSTEM ARGENTYŃSKI, NIBYPESTKOWIEC, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, SZOPKARZ, SPŁATA BALONOWA, GOŁOBORZE, LUMINATOR, NEKROMANTA, BULWA, ODLEWNIA, KRA, ANTIDOTUM, KLUCZ GŁÓWNY, KLUCZ, KANAPKA, STAN WOLNY, WETERYNARZ, PRZEGRYZEK, MATURKA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, TABU, MSZAKI, ŁAPANIE, TURBINA GAZOWA, ARPEDŻIO, PARAGAMMACYZM, OVERCLOCKING, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, SZARLOTKA, AUTOBUS SZYNOWY, ZASIŁEK PORODOWY, TAKT TRÓJDZIELNY, LATAWIEC, WAGON DOCZEPNY, KADŁUB, ZERÓWKA, KABAŁA, EMULATOR, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, TENOR, BANK ZRZESZAJĄCY, CAŁY TON, HEREZJA, PAPROTNICA GÓRSKA, HIPERWENTYLACJA, SKRZYPY, EPOKSYD, ROŚLINY NASIENNE, ALABAMA, SCENARIUSZ, ENDOCENTRYZM, ZASIEDZIAŁOŚĆ, MAKARON, DROŻDŻE, ATMOSFERA, KIJ BEJSBOLOWY, KOGA, MODERNA, DOBRA, ANEMOSTAT, ZAPOZNANIE, POJAZD, PAWIĄZ, UZALEŻNIENIE, STUDIO FOTOGRAFICZNE, OSTATNIA POSŁUGA, BYSTROŚĆ, TEBY, ŹDZIEBLARZE, GROMADA, WRZĘCHY, DZIELNICOWY, KLEJOWNIA, WAHACZ WZDŁUŻNY, TRANSKRYPCJA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, MANES, GLAZURA, REAKCJA SPRAWCZA, LABOLATORIUM, ARCTG, PODZIEMIE, SAKRAMENT, PRZETARG OGRANICZONY, GERYLASI, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, BESTIA, KÓŁECZKO, GENERAŁ, GŁOS, AHA, LICZEBNIK ZBIOROWY, GRUPA ETNICZNA, KULTYWAR, GLUKOMETR, SY, STANOWISKO, ŚWIADEK KORONNY, GOŁOLEDŹ, KASA, JANE, ZNAK ZODIAKU, ODKOS, ŻAKARD, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, TARANTELLA, LOGIKA PRAWNICZA, ZARZĄD, STEMPEL, TYNK, SZKIC TOPOGRAFICZNY, CIAŁO, AUTYZM DZIECIĘCY, CHOROBA FORESTIERA, CHOCHOŁ, ?KRUP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.042 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IZOMER KONFORMACYJNY - IZOMER RÓŻNIĄCY SIĘ OD INNEGO PRZESTRZENNYM ROZMIESZCZENIEM ATOMÓW (LUB GRUP ATOMÓW) WYNIKAJĄCYM Z OBROTU WOKÓŁ WIĄZAŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IZOMER KONFORMACYJNY - IZOMER RÓŻNIĄCY SIĘ OD INNEGO PRZESTRZENNYM ROZMIESZCZENIEM ATOMÓW (LUB GRUP ATOMÓW) WYNIKAJĄCYM Z OBROTU WOKÓŁ WIĄZAŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONFORMER izomer konformacyjny - izomer różniący się od innego przestrzennym rozmieszczeniem atomów (lub grup atomów) wynikającym z obrotu wokół wiązań (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONFORMER
izomer konformacyjny - izomer różniący się od innego przestrzennym rozmieszczeniem atomów (lub grup atomów) wynikającym z obrotu wokół wiązań (na 9 lit.).

Oprócz IZOMER KONFORMACYJNY - IZOMER RÓŻNIĄCY SIĘ OD INNEGO PRZESTRZENNYM ROZMIESZCZENIEM ATOMÓW (LUB GRUP ATOMÓW) WYNIKAJĄCYM Z OBROTU WOKÓŁ WIĄZAŃ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - IZOMER KONFORMACYJNY - IZOMER RÓŻNIĄCY SIĘ OD INNEGO PRZESTRZENNYM ROZMIESZCZENIEM ATOMÓW (LUB GRUP ATOMÓW) WYNIKAJĄCYM Z OBROTU WOKÓŁ WIĄZAŃ. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast