SUBSTANCJA, KTÓRA ZMIENIA BARWĘ W ZALEŻNOŚCI OD ŚRODOWISKA PH, W KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INDYKATOR to:

substancja, która zmienia barwę w zależności od środowiska pH, w którym się znajduje (na 9 lit.)WSKAŹNIK to:

substancja, która zmienia barwę w zależności od środowiska pH, w którym się znajduje (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INDYKATOR

INDYKATOR to:

substancja, która zmienia barwę w zależności od środowiska pH, w którym się znajduje (na 9 lit.)INDYKATOR to:

urządzenie, którego zadaniem jest pomiar i zapis przebiegu zmian ciśnienia, które zachodzą w czasie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA, KTÓRA ZMIENIA BARWĘ W ZALEŻNOŚCI OD ŚRODOWISKA PH, W KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.493

MONTAŻYSTA, WĄŻ, ŁĄKOTKA, ELEMENT TOCZNY, KRATER, CUKIER, FILOLOGIA NIEMIECKA, METAMORFIZM, KONIKI MORSKIE, WETERYNARKA, BOLERO, RĘKAW, HIPOSTAZA, POPIJAŁA, PLANIMETRIA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, CIEPŁA WDÓWKA, ZGORZEL GAZOWA, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, AERAL, MISZNA, MEDIATOR, RESPONDENTKA, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, BOREWICZ, OBIECANKI CACANKI, DUCH, FONIATRIA, IKAR, ROGATNIK, KOZIOROŻEC, PODGÓRZE, NIEUDOLNOŚĆ, STAROINDYJSKI, CLERK, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, RODZINA KATYŃSKA, LEŃ, REGRESJA LINIOWA, OBIJACZKA, WYWÓZKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, MARSJAŃSKI, STYLIKOWCE, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, BOMBA TERMOJĄDROWA, PUDŁO, TALENT, HAMERNIA, STORCZYKARNIA, WTYCZKA, TANY, WSPINACZKA SPORTOWA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, MEGATSUNAMI, SZPADA, ROLNIK, FITOGEOGRAFIA, DEGRADACJA, TROMPA, WYTWÓRCZOŚĆ, BALANSJER, BABIE LATO, BIOSELENOLOGIA, INTUICJONIZM, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, PRZEBITKA, SKAŁA PIERWOTNA, KOPROFAGI, BORSUKI WORKOWATE, DWUGŁOS, POŻYCZKA LOMBARDOWA, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, STANOWISKO ANTROPOLOGICZNE, KINOMAN, DZIURA BUDŻETOWA, FURA, ELEKTROCHIRURGIA, FRANCUZ, PARANOJA, PŁYTA OCEANICZNA, OFICYNA WYDAWNICZA, EKSPANSYWNOŚĆ, KONTRAPUNKT, ARDEN, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, KARPLE, CYKLON, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, NOZDRZE TYLNE, BOHATERKA, KONWENCJONALIZM, RYNEK FINANSOWY, UŻYTEK, FARSA, NOSACZ, PORTUGALSKI, AKOMODACJA, KOŁATANINA, OPRYSZCZKA WARGOWA, PRYSZNIC, DESKA KLOZETOWA, SĄD OSTATECZNY, FOTEL OBROTOWY, ROBOTA, LITERA KSIĘŻYCOWA, KOMBATANT, CHOROBA VELPEAUA, ADHEZJA, PRZEDNÓWEK, KLUCZ PARTYJNY, STARA MALEŃKA, DEZADAPTACJA, DRGANIE AKUSTYCZNE, ZNAMIĘ SUTTONA, DOBYTEK, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, SIEWKI, PRZYCHODNIA, KONSUL, UŻĄDLENIE, WYGON, TRANSWESTYTKA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, KOMA, TRAWELEBRYTA, MIEŚCINA, SZKOŁA WYŻSZA, KATEGORYCZNOŚĆ, ZADŁAWIENIE, PIERWORYS MAPY, ZŁAMANIE OTWARTE, SĄD REJESTROWY, WODA, MOHORYCZ, RYBACZKA, NAPŁYW, SYLWA, KLEJÓWKA, SIŁACZKA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, BŁAGALNIK, TASZYZM, MATA, ALUMINOGRAFIA, KULON, NEGATYWA, OBIEKTYW, VAT, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, ARACHNOLOGIA, RONDO, LICZNIK ISKROWY, MOLTON, AŁMATY, KATERING, KIJEK, ODLEWNIA, LEWORĘKI, UZWOJENIE WTÓRNE, ZIARNOJAD, ROPNICA, TEMPERATURA CURIE, D, FALA, MIGRACJA, MIGELITKA, SZABLON, FANATYZM, ZAPAS, PTASZYNIEC, TRYBRACH, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, LIRA, PŁYN CHŁODNICZY, KRENAL, FESTON, FATAMORGANA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, POJAZD GĄSIENICOWY, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, PLENIPOTENT, SOLFUGI, KLEJNOT HERBOWY, RYSUNEK, SIEWECZKA, PRZESŁANKA, ANAFORYCZNOŚĆ, SIŁA AERODYNAMICZNA, STREFA TROFOLITYCZNA, AFEKT PATOLOGICZNY, OBÓJ MIŁOSNY, BRAMKA, ŻONGLERKA, JEŻOWCE, ZAWIKŁANIE, POPARCIE, PŁAWNOŚĆ, MUSZKA, KUCZKA, MONOCHORD, WIELOBÓJ SPRINTERSKI, OBSERWATORKA, ZGNIŁY KOMPROMIS, OWSIANKA, IRRADIACJA, STAŁA FARADAYA, EGZOTYK, EKSPERIENCJA, UCZELNIA, CYTYDYNA, TRANSWESTYTA, HISTOPATOLOGIA, MONOCENTRYZM, ANTENA REFLEKTOROWA, KONTRAPUNKT, GRANDA, ŁUCZNIK, TACKA, ADMIRER, PYRA, KONSTRUKCJA SOCHOWA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, SILNIK OBCOWZBUDNY, FILM WOJENNY, MIKROSKOP ŚWIETLNY, KOKSIAK, ZACIĘCIE, PADWAN, CZOP ŚLUZOWY, PARZONKA, POKER DOBIERANY, POKÓJ, DWUNASTKA, GARNEK, EWOKACJA, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, SZARADZISTKA, STAWONOGI, CZARDASZ, WYRAŹNOŚĆ, OTWÓR STRZAŁOWY, OLEJ SMAROWY, ALOCHTON, ARAUKARIA, ŁAWA RZĄDOWA, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, OBOZOWISKO, CASTING, ROZMNOŻA, WINKLER, WYLEW, LUGER, SŁOWIANKA, BYSTROŚĆ, HERMETYCZNOŚĆ, RATA BALONOWA, GALERIA, MIECZ DŁUGI, SYNTETYZATOR, MAGNETOSTATYKA, MORALNOŚĆ, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, GARMAŻERIA, PRZECIWCIAŁO, STARY MALUTKI, DZIAŁKA ROBOCZA, LIRA KORBOWA, MECHANIKA PRECYZYJNA, KONTYNGENT TARYFOWY, ULTRABOOK, BULIONER, FARBA OLEJNA, RELACJA PRZECHODNIA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, FORMALNOŚĆ, PRZECIWSKAZANIE, BIOMETEOROLOGIA, SMENTARZ, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, KSIĄŻĘ ALBERT, INTENCJONALIZM, WARSTWA OZONOWA, ODLEGŁOŚĆ, GEOFIT KŁĄCZOWY, IRLANDIA, ZOOFAGIA, LORI, TRASZKA PIRENEJSKA, KOŁECZEK GOLFOWY, FRONT, FOREMKA, OPÓR, MINBAR, KOLEŻANKA PO FACHU, ?SOLARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.493 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA, KTÓRA ZMIENIA BARWĘ W ZALEŻNOŚCI OD ŚRODOWISKA PH, W KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA, KTÓRA ZMIENIA BARWĘ W ZALEŻNOŚCI OD ŚRODOWISKA PH, W KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INDYKATOR substancja, która zmienia barwę w zależności od środowiska pH, w którym się znajduje (na 9 lit.)
WSKAŹNIK substancja, która zmienia barwę w zależności od środowiska pH, w którym się znajduje (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INDYKATOR
substancja, która zmienia barwę w zależności od środowiska pH, w którym się znajduje (na 9 lit.).
WSKAŹNIK
substancja, która zmienia barwę w zależności od środowiska pH, w którym się znajduje (na 8 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA, KTÓRA ZMIENIA BARWĘ W ZALEŻNOŚCI OD ŚRODOWISKA PH, W KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SUBSTANCJA, KTÓRA ZMIENIA BARWĘ W ZALEŻNOŚCI OD ŚRODOWISKA PH, W KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x