RODZAJ KIEŁZNA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH METALOWYCH DRĄŻKÓW POŁĄCZONYCH TRZECIM ZAKŁADANYM DO PYSKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MUNSZTUK to:

rodzaj kiełzna składającego się z dwóch metalowych drążków połączonych trzecim zakładanym do pyska (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MUNSZTUK

MUNSZTUK to:

kiełzno, którego część wkładana koniowi w pysk wykonana jest z żelaza; służy do kierowania koniem i hamowania go (na 8 lit.)MUNSZTUK to:

część instr. dętego, do której przykłada się usta (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KIEŁZNA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH METALOWYCH DRĄŻKÓW POŁĄCZONYCH TRZECIM ZAKŁADANYM DO PYSKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.667

FLET NOSOWY, MAANAM, UCHO ZEWNĘTRZNE, ODJAZD, BAZUNA, PROFESJA, TOBOGAN, WRAŻENIE, BASEN OCEANICZNY, ŁOPATONOS, OCHRA, STRÓJ WIECZOROWY, PRZYKRYWA, JABŁKO ADAMA, BUTELKA MIAROWA, KABARET, PIES NA BABY, RESTAURATOR, RYMARSTWO, SOS MUŚLINOWY, FARBOWANIE SIĘ, TASZCZYN PSZCZELI, ASOCJACJA GWIAZDOWA, KRYSZTAŁ MIESZANY, KSIĘGOWY, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, RÓJ METEORÓW, RUSKI, KĄPIEL, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, POCIĄG OSOBOWY, AGRESOR, WŁÓKNO WĘGLOWE, KONSYGNATARIUSZ, SZCZOTKA, ODCHYLENIE ĆWIARTKOWE, WROŚNIAK, TRĄBKA, ETOLOGIA, DREWNO LETNIE, BIEG, PACHNOTKA UPRAWNA, GORETEX, ŻAŁOBA, BIAŁA SALA, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, RATYNA, CZERWONE, SARAFAN, SYLABA OTWARTA, HUMOR, DRUCIARZ, PRANKO, ANTROPOLOGIA, DYFUZOR, TRANSWESTYTA, ŻAGIEW, KŁOBUK, ANTECEDENCJA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, CYPRYS, ANTROPOLOG KULTUROWY, CHRANCUSKI, TALENKAUEN, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, MYRMEKOLOGIA, OPONA PAJĘCZA, PORTUGALSKI, OKREŚLENIE, APRIORYZM, BATUTA, ODRĘTWIENIE, PACIORKOWIEC, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, FLAGRUM, ODKUPICIEL, OSADNICTWO SZKATUŁOWE, LICEUM, BOCHENEK, PRAWY RWACZ, PAJACYK, SADZENIAK, UJŚCIE GARDŁOWE, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, OKRUSZYNKA, WROTKARSTWO FIGUROWE, ARCHAISTA, ANODA, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, EPISTOLOGRAFIA, DZIEWCZĘCOŚĆ, KUŹNIA, DRYGAWICA, GEOFIT CEBULOWY, TAMTAM, STYRON, PHISHER, INTERROGACJA, BATYMETRIA, NIEMIECKI, DIDRACHMA, BALDACHIM, DOBROTLIWOŚĆ, PROCES FIZJOLOGICZNY, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, TRANSPOZYCJA, LASECZKA, ALGORYTM GENETYCZNY, LIŚĆ ZŁOŻONY, TRANSPOZYCJA, OGRZEWNIK, OPIEKUN, ŁOŻE BOLEŚCI, WATÓWKA, ZAUROPOSEJDON, GEEK, FICROJA, MECHANIK, SOFISTA, MONOCHROMATYZM, WZW E, KAPOK, KONTAKCIK, MANNA, MIECZ OBROTOWY, GWINT POCIĄGOWY, HEKELFON, PAN, NIEPOCHWYTNOŚĆ, WILK PSZCZELI, MRUKOKSZTAŁTNE, UMIEJĘTNOŚĆ, SIŁACZ, KOMPLEKS PSZENNY, EUPARKERIA, PONDERABILIA, ROTALIT, CIASTO DROŻDŻOWE, KWIAT SIARCZANY, KOSMATKA BLADA, STACJE ZLEWNE, BĄBELEK, WAHACZ, USTROJOWOŚĆ, SOSNA CZERWONA, KUKU NA MUNIU, KRYSTALOFIZYKA, WOLLEMIA SZLACHETNA, AGREGATOR, BAURIA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, BRAMKA LOGICZNA, TWARDE PORNO, MAHDI, JON HYDROKSYLOWY, PAŃSTWO ZŁOŻONE, ODPÓR, KACZENICA, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, LICA, WELWICZJA, KOŚĆ, DEFICYTY BLIŹNIACZE, KĄT DEPRESJI, ROZROST, SANKCJA, POLSKIE SKRZYPCE, ŚWIĘTÓWKA, MYSZ WERTYKALNA, RYBOJASZCZURY, EPOKA KAMIENIA, LIPODYSTROFIA, KIERZANKA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, BŁYSTKA WAHADŁOWA, LOTOS, ELEMENT, CZEPLIWOŚĆ, WALOSZEK, WIGURA, DILONG, ZERÓWKA, SZWABSKI, TANK, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ZWIĄZ HUNTERA, CMOKIER, HUŚTAWKA, UCHAL, USTAWKA, MIODOJAD, CANCA, GŁÓWKA, NASOSZNIK, BLACKJACK, KAZAMATA, PATENA, KALLA, NIELLO, UCZENNICA, WZGÓRZE, PALUSZEK, KOŁNIERZ SZALOWY, JEDNORAZOWOŚĆ, KIESZONKA SKRZELOWA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, ŚWIATOWOŚĆ, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, KOCZOWNICZKA, SEMITYSTA, OKOLNICA, PAJACYK, ZOOFAG, ETIOLOGIA, PYCHOTKA, LAMERSTWO, PROGRESJA, DECENTRALIZACJA, DZIEŃ, DUSZA, MORA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, BEGINKI, GWIAZDA, SZCZEP, SPOINA, ANGIELSKI, SZYPLIN, SUPERNOWA TYPU IB, OSTRONOS, PRZELEW, SZKLIWO, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, ROMANISTA, SELEKTOR, MAORI, RADIOTECHNIK, EPIFIT, SZORY, ISLAMISTA, NATYWIZM, FANEROFIT, GENOMIKA FUNKCJONALNA, SOLENIK, TORTILLA, ARYTMETYZACJA, E-LIQUID, HOMARY, JĘZYK DUNGAŃSKI, FREATOFIL, SZOK POPORODOWY, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, SEKTOR PUBLICZNY, MOLOSY, GRUPA KETONOWA, SIATKOWIEC, PIĘĆDZIESIĄTNICA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, METALURGIA PROSZKÓW, PRZEGUBOWIEC, KOKIETNIK, BUDOWA, ARABSKI GREYHOUND, LEWICOWOŚĆ, BOHATER POZYTYWNY, PŁOMYCZEK, OBEJMA, ZIARNIAK, MISIO, AMORFIZM, WKRĘT, RYNEK KONKURENCYJNY, KONWERGENCJA, NOAZAUR, FAKTURA, SZENG, ARDEN, GRUBA LINIA, BIMETAL, BOM, KOKORNAK, JUDASZ, KAMERTON STROIKOWY, METRYKA, GRAF, ATOMISTYKA, KRATA PODGRUP, ENERGIA WIATROWA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, USŁUGA OBCA, KŁOSEK, FURIOSO, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, WĘDKA, ARENGA, ?ZNAJOMY Z WIDZENIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.667 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ KIEŁZNA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH METALOWYCH DRĄŻKÓW POŁĄCZONYCH TRZECIM ZAKŁADANYM DO PYSKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KIEŁZNA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH METALOWYCH DRĄŻKÓW POŁĄCZONYCH TRZECIM ZAKŁADANYM DO PYSKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MUNSZTUK rodzaj kiełzna składającego się z dwóch metalowych drążków połączonych trzecim zakładanym do pyska (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MUNSZTUK
rodzaj kiełzna składającego się z dwóch metalowych drążków połączonych trzecim zakładanym do pyska (na 8 lit.).

Oprócz RODZAJ KIEŁZNA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH METALOWYCH DRĄŻKÓW POŁĄCZONYCH TRZECIM ZAKŁADANYM DO PYSKA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - RODZAJ KIEŁZNA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH METALOWYCH DRĄŻKÓW POŁĄCZONYCH TRZECIM ZAKŁADANYM DO PYSKA. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast