OWICYD - RODZAJ PESTYCYDU SŁUŻĄCEGO DO NISZCZENIA JAJ OWADÓW I ROZTOCZY; DZIAŁA BEZPOŚREDNIO NA ZŁOŻONE JAJA LUB NA SAMICE, UNIEMOŻLIWIJĄC ROZWÓJ SKŁADANYCH JAJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚRODEK JAJOBÓJCZY to:

owicyd - rodzaj pestycydu służącego do niszczenia jaj owadów i roztoczy; działa bezpośrednio na złożone jaja lub na samice, uniemożliwijąc rozwój składanych jaj (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OWICYD - RODZAJ PESTYCYDU SŁUŻĄCEGO DO NISZCZENIA JAJ OWADÓW I ROZTOCZY; DZIAŁA BEZPOŚREDNIO NA ZŁOŻONE JAJA LUB NA SAMICE, UNIEMOŻLIWIJĄC ROZWÓJ SKŁADANYCH JAJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.674

MŁOTECZEK, LISTA PROSKRYPCYJNA, MIODOWNIK, OTĘPIENIE, AŁYCZA, JĘZYKOZNAWSTWO, HASŁO, DOBRO PRAWNE, OSADNICTWO SZKATUŁOWE, POPRAWNOŚĆ, PION, KONTAKT, ELIZJA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, ROLETKA, FLAKON, AGENCJA, NEKTARIUM, GWARECTWO, KAPELUSZ STOSOWANY, NOTKA, UŁANKA, KRĄG, NACZYNIE WIEŃCOWE, NAMIAR, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, OPRZĘDZIK, GRZECH POWSZEDNI, APRETURA, DOK, DESKA RATUNKU, NIESTRZĘP, KLINKIER, GRZYB PIASKOWY, KOŁNIERZ, ŁĄCZNICA, OCZAR, MAKINTOSZ, FOKBRAMSZTAG, CZAPKA WĘGIERSKA, OWOSKOPIA, SZURPEK MISECZKOWATY, ANSAMBL, IDIOMATYZM, CHOINA, ZŁOTODESZCZ, ZWARCIE, BROKAT, ŻYWOPŁOT, SIERPIK, EPIZOOTIA, MAMAŁYGA, ZAWIESZKA, RUCH EKOLOGICZNY, KOMISJA REWIZYJNA, HODOWLA PIERWOTNA, KLAPECZKA, WZIĘCIE POD WŁOS, LATARNIA, TEORIA CIAŁ, POLEWA, WOLUMEN OBROTÓW, SOLITER, TOKI, WIECZNE PIÓRO, ZASTOINA, PRAWO WEWNĘTRZNE, PORNOGRAFIA TWARDA, ŻAGLIK, PODATEK IMPORTOWY, LUBASZKA, PEAN, NEONAZISTA, DZIELNIK, TRYSKAWKA SZKLANA, LENIWE PIEROGI, ŹRÓDŁO TERMALNE, HALMA, TEST, BENEFICJENT, WŁOŚNICA, PRAGNIA, PĘDNIK OKRĘTOWY, BICZ BOŻY, OPARZENIE, SZYSZKOJAGODA, ŻAGIEL, POETA LAUREATUS, BATALIA, PIASKOWIEC, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, RYLEC, DOŻYWOCIE, DYLIŻANS, RELIKWIARZ, METASEKWOJA, OSKARŻENIE, FILTR, ŁUK GRECKI, JABŁOŃ KWIECISTA, MUNICYPIUM, DIASYSTEM, CUG, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ŻUŻEL, KURS, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, PUNKTUALNOŚĆ, RUCH PRZYSPIESZONY, CYGARNICA, ODTWÓRCA, RZEZAK, SMOK, BASZTA, POWŁOKA GALWANICZNA, SŁOBODA, PROCH, RELIKWIA, VALIDOL, ODPRYSK, RURA CROOKESA, KARA UMOWNA, NADINTENDENT, WŁODARZ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, KIEŁ, STARTER, SURDYNKA, PYZA, DRAPIEŻNIK, GIEŁDA SAMOCHODOWA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, BYDLAK, TEREN ZIELENI, BOB, KONCENTRACJA, NERW, KRÓLEWIĘTA, ADHEZJA, BLUZA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, KARTA PRZEDPŁACONA, KABINA, JAJA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, KOŁCHOZ, ŁADOWANIE, TIRET, MORELÓWKA, FAŁSZYZM, ILOCZAS, SIÓDMY, RAGOUT, BEZECEŃSTWO, DIAFON, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, ANODA, TRAGICZNOŚĆ, KWARTET, LINA, STYLIKÓWKI, SZASZŁYK, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, INERCYJNOŚĆ, KOLEJ LINOWA, MAŚLANKA, HOMOGENIZACJA, GRUSZKA, ALMIKI, CIĘŻKA ARTYLERIA, EPIZAUR, MIKROCYSTYNA, STATUS SPOŁECZNY, SNIFFER, MASYW GÓRSKI, KONTYNGENT CELNY, SZCZELINA LODOWCOWA, OLEJ Z OLIWEK, TARCZA, PIĘTA ACHILLESA, PIECZYWO, KOSZTELA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, BATERIA UMYWALKOWA, AREA, CHIŃSKOŚĆ, DENDRYT, SARNIAK, KACZKA DZIENNIKARSKA, AKCENT OSTRY, ATŁAS, KOPROWINA, PODATNOŚĆ, TELEGRAF OPTYCZNY, NIEBOŻĘ, FLAGSZTOK, KONTEKST, NIEGOSPODARNOŚĆ, OGONEK, RZUT WOLNY, GROŃ, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, BOTULIZM PRZYRANNY, SILNIK, MALARSTWO RODZAJOWE, MATURKA, ZWARCIE, SMAK, CELUROID, STOPIEŃ ETATOWY, STARA MALUTKA, KIEŁŻ, BAT, HIPERDŹWIĘK, URBARIUM, RÓJKA, BARWICA, GUFFA, SKRZYDŁA, ZASTAW REJESTROWY, ZIELONE, DZIAŁANIE, HETERODYNA, ASPIRACJA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, UŻYTEK LEŚNY, WOKALIZA, NIEBIOSA, SUBSTANCJA OBCA, RAMA, REAKCJA PODSTAWIANIA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, DŹWIGACZ DACHOWY, PLEUSTOFIT, PIERÓG, RAMA, FASOLA, HUBA, PSZCZOŁA, POJAZD KOLEJOWY, LOKATOR, SOLE, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, KRYSZTAŁ, TYBELAKOWATE, DYSCYPLINA NAUKOWA, DEMOT, OGIEŃ, WERBENA, STĄGIEWKA, STEPOWANIE, SZTAMBUCH, KRÓLOWA NAUK, TAPIOKA, ABSOLUTYZACJA, FERMA, KLIOCHINOL, MODRZEW, BIEG PRZEŁAJOWY, SYLWETA, KIESZENIÓWKA, HAFCIARSTWO, LEGISLATYWA, PODBIERACZ POKOSÓW, STRATY MORALNE, ODPADY STAŁE, WODORÓWKA, KAMIEŃ NERKOWY, STACJA, DUMA, TARŁO, BRODZIK, OTOK, SIODEŁKOWCE, ŚWIĘCONKA, ŻUANWILIA, WYROCZNIA, SYMFONIK, DWUSTRONEK, NOSOROŻEC, WIELORAK, MANGANIAN, TŁUSZCZ, PUSZCZA, LISTWA, PŁUCZKA, FAWORYT, PLAMICA, KUFF, KOSZYKÓWKA ULICZNA, SZTURWAŁ, CAR, PODZIAŁ, MAJONEZ, ZAPIS, BETA, SALADA, ?CZARNA LISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.674 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OWICYD - RODZAJ PESTYCYDU SŁUŻĄCEGO DO NISZCZENIA JAJ OWADÓW I ROZTOCZY; DZIAŁA BEZPOŚREDNIO NA ZŁOŻONE JAJA LUB NA SAMICE, UNIEMOŻLIWIJĄC ROZWÓJ SKŁADANYCH JAJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OWICYD - RODZAJ PESTYCYDU SŁUŻĄCEGO DO NISZCZENIA JAJ OWADÓW I ROZTOCZY; DZIAŁA BEZPOŚREDNIO NA ZŁOŻONE JAJA LUB NA SAMICE, UNIEMOŻLIWIJĄC ROZWÓJ SKŁADANYCH JAJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚRODEK JAJOBÓJCZY owicyd - rodzaj pestycydu służącego do niszczenia jaj owadów i roztoczy; działa bezpośrednio na złożone jaja lub na samice, uniemożliwijąc rozwój składanych jaj (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚRODEK JAJOBÓJCZY
owicyd - rodzaj pestycydu służącego do niszczenia jaj owadów i roztoczy; działa bezpośrednio na złożone jaja lub na samice, uniemożliwijąc rozwój składanych jaj (na 16 lit.).

Oprócz OWICYD - RODZAJ PESTYCYDU SŁUŻĄCEGO DO NISZCZENIA JAJ OWADÓW I ROZTOCZY; DZIAŁA BEZPOŚREDNIO NA ZŁOŻONE JAJA LUB NA SAMICE, UNIEMOŻLIWIJĄC ROZWÓJ SKŁADANYCH JAJ sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - OWICYD - RODZAJ PESTYCYDU SŁUŻĄCEGO DO NISZCZENIA JAJ OWADÓW I ROZTOCZY; DZIAŁA BEZPOŚREDNIO NA ZŁOŻONE JAJA LUB NA SAMICE, UNIEMOŻLIWIJĄC ROZWÓJ SKŁADANYCH JAJ. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

x