RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYZA to:

rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRYZA

KRYZA to:

sztywny, fałdowany, znacznej wielkości, okrągły kołnierz, popularny był w XVI i XVII w (na 5 lit.)KRYZA to:

część łuski nabojowej zapewniająca prawidłowe położenie naboju w komorze nabojowej i miejsce zahaczenia pazura wyciągu, ułatwiając usunięcie łuski z komory nabojowej po oddaniu strzału (na 5 lit.)KRYZA to:

względnie szeroki brzeg tylnej części głowy gadów, który może posiadać szkielet kostny (jak u dinozaurów z grupy marginocefali) lub chrzęstny (jak u agamy kołnierzastej, australijskiej jaszczurki, u której na rusztowaniu chrzęstnym rozpościerają się płaty skórne) (na 5 lit.)KRYZA to:

kołnierz, występ na powierzchni elementu konstrukcyjnego otaczający go na całym obwodzie, który umożliwia połączenie dwóch elementów (kołnierz złączny) lub oparcie jednego na drugim (kołnierz oporowy) (na 5 lit.)KRYZA to:

rodzaj zwężki, cienka tarcza, dysk z otworem w środku wmontowywany w przewód w taki sposób, że oś otworu pokrywa się z osią przewodu, stosowana do dławienia przepływu w przewodzie (na 5 lit.)KRYZA to:

tarcza z otworem w środku umieszczana w przewodzie rurowym do tłumienia przepływu czynnika np. ciepłej wody (na 5 lit.)KRYZA to:

marszczony lub fałdowany kołnierz z koronki noszony do ubiorów kobiecych i męskich w XVI-XVII w - KREZA (na 5 lit.)KRYZA to:

dawny sztywny kołnierz (na 5 lit.)KRYZA to:

kołnierz łączący rury (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.901

PALNIK GAZOWY, SZPRYCA, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, JUDASZ, KAMIEŃ PROBIERCZY, STRONNOŚĆ, PŁAWIK, BULWA PĘDOWA, WIOLIN, NIEWIERZĄCY, SPENCERA, PODUSZKA KURTYNOWA, UMOWA KONTRAKTACJI, BRACHIOZAUR, OPONA, DWUMECZ, DYCHA, OKRĄGŁOŚĆ, GERBERA, BARANIA GŁOWA, ŁUSZCZAK, ŁAPEĆ, ŚREDNIA WINSOROWSKA, OKRĘŻNICA, FREDRO, WYSOKOŚĆ NORMALNA, LISTWA, KUSICIEL, ENDURO, SZALET, SOPLICA, WYPŁYW, NAKŁADKA, OGROM, KOKIETNIK, KM2, WYWROTOWIEC, PODSEKTOR, NARYBEK, PIONIER, POLEPA, NATRYSK, PALCÓWKA, FACHOWIEC, JEZIORO SUPRAGLACJALNE, STELA, PIECHOTA WYBRANIECKA, KWIATOWA, PROMIEŃ, AUSTROZAUR, SZAFRAN, EPIZAUR, HWOZDOWNIA, JIG, ROZKŁAD, KLECANKA, PODEJRZLIWIEC, RÓG, FAZA, DWURURKA, ZABUŻE, NORMA ARCYMISTRZOWSKA, GACIE, ZAINTERESOWANIE, OAZA SPOKOJU, BEAR, MIOTEŁKA, OWOC SZUPINKOWY, FACSIMILE, TOY, LOTOS, BALKONIK, PANEL DYSKUSYJNY, ZATARCIE, DOBRO MATERIALNE, ZARODZIEC, RĘKA, SZWAGIER, MODUŁ ODLEGŁOŚCI, ARKEBUZER, SATO-KAGURA, PODUSZKA, CERTACJA, KAWAŁ, SETECZKA, ROZDANIE, BILARD ARTYSTYCZNY, ZESKROBINA, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, CZASZA, PLASTYCZNOŚĆ, WEKSEL NIEZUPEŁNY, WOLEMIA, DOJRZAŁOŚĆ, DUANT, NADZÓR JUDYKACYJNY, DEBRA, FARTUCH, ZAINSTALOWANIE, NIECIEKAWOŚĆ, TENIS, TERMINATOR, ŚLONSKI, DAFNIA, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, DUBELTÓWKA, DZIEŃ JUTRZEJSZY, DYWERGENCJA, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, PTERODAKTYL, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, PLUGIN, ŻARTOWNIŚ, KUKLIK, USTONOGIE, USTAWODAWCA ZWYKŁY, SZYSZKA, METEORYT ŻELAZNY, ROZCHÓD, SĘDZIA ŚLEDCZY, POLERKA, ZIMOZIÓŁ, POCZĄTKUJĄCY, MOSTEK, NICI, REKOGNICJA, SEKWENCJA PRIBNOWA, RYGIEL, PIĘKNOŚĆ, TAMARYNDA, PROBLEMATYZACJA, SZAŁWIA, KIJEK, KĄPIEL POWIETRZNA, ODCZYN TUBERKULINOWY, POPĘDLIWOŚĆ, OBŁUSZYN, APOKRYFICZNOŚĆ, SZŁAPAK, WYPALANKA, DELIKATESOWOŚĆ, OPOZYCJA, ATŁASEK, LIŚCIAK, WATONGIA, SALTAZAUR, CHEMIA POWIERZCHNI, CIEMNE CHMURY, GRÓDŹ, PRZEBIJALNOŚĆ, KIRGISKI, BLOK KONTYNENTALNY, WGŁOBIENIE, PIONIER, PŁASKORYT, GROTMARSEL, ABBA, MMO, LINIA BRZEGOWA, DOGRANA, STYL TOSKAŃSKI, CZŁOWIEK PRACY, AKTYWNOŚĆ, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, ELEMENT, ĆWIARTECZKA, JEDLINA, CYK, KIR, GRACZ, PĘTLA, ŻORŻETA, AFIKS, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, KASKADA, CZESUCZA, ROŻEK, CEROWACZ, TRZON, NIESKRĘPOWANIE, FALSZKIL, APROBATA, TAMBURA, KURIA DIECEZJALNA, TRANSFORMISTA, PODSTAWA, CZERWIOCH, CHŁODNIK, PIASKOWIEC, KIESZEŃ, PENDENTYW, NICK, STRZAŁA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, DOGADZANIE SOBIE, SILOS, PRZESIEKA, LUCJANY, PODKÓWECZKA, GAZ PRZEWODOWY, OBEZNANIE, EDYKUŁ, PROSPEKT ORGANOWY, ZWIERZĘ, BARWY PAŃSTWOWE, RAMA, PUNKTACJA KANADYJSKA, KURWIARZ, PRZENOSICIEL, JĘZYK NATURALNY, PLASTRON, EUROCENT, MŁOTEK, EROTOMAN TEORETYK, BRODAWKA PRZEJŚCIOWA, PORA ROKU, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, GOŹDZIANKA, HELIKONIA, DOUGHNUT, MISTRZ WSZECHWAG, PATRON, STARORUSKI, FACYLITATOR, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, MARKIZA, ŁĄCZNIK, SKIP B, SZPETNOŚĆ, CIĘŻAR, NEOFITA, LÓD, SŁODYCZ, OBRĘCZ, HIBISKUS, MASKA, WODA-WODA, GARUDIMIM, RETUSZ, ROZEZNANIE, CAPPUCCINO, SALA, GADACZ, PALECZNIK, INSTALATOR, POWINNOŚĆ, ALGORYTM ZACHŁANNY, PŁASKOZIEMCA, BOCZEK, UŚCISK, CIĘŻAR GATUNKOWY, ANTENKA, PERYKARP, HISTRA, SILUOZAUR, AKWEN, EKLEZJA, KONSOLA, ZSYPKA, ŁAN FLAMANDZKI, ZMROK, BLASTODERMA, RDZEŃ, OBWÓJ, PODMIOT GRAMATYCZNY, LEWIZUCH, SZYBKOZŁĄCZE, KONTYNGENT, PAMIĄTKA, WARKOCZ, ROLWAGA, GALARETKA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, NAPADZIOR, HARDTOP, BATYMETRIA, CZWOROLIST, ŻÓŁTLICZKA, SPAD, KRZYŻ, WYSEPKA, POMOCNOŚĆ, KLEJÓWKA, SPACER, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, ZAJĄKNIĘCIE, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, KRĘŻNIK, NIEDOWIARSTWO, BLACHA, ODLEWACZ, ŁOTEWSKI, TRIADA, DORADCA, WIRTUOZERIA, OKRĘŻNOŚĆ, GAZOWNIK, ZAKURZENIE, ZWORA, ?BURKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.901 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYZA rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYZA
rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - RODZAJ POPRZECZNIE UMIESZCZANEGO DOOKOŁA CZEGOŚ ELEMENTU, KTÓRY STANOWI PRZESZKODĘ, ODGRADZA WYŻEJ POŁOŻONĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI OBIEKTU OD NIŻEJ POŁOŻONEJ. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x