STATEK, KTÓREGO KADŁUB W CZASIE RUCHU WYNURZA SIĘ Z WODY ŚLIZGAJĄC SIĘ PO JEJ POWIERZCHNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚLIZGACZ to:

statek, którego kadłub w czasie ruchu wynurza się z wody ślizgając się po jej powierzchni (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚLIZGACZ

ŚLIZGACZ to:

część potencjometru, przesuwająca się po ścieżce oporowej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STATEK, KTÓREGO KADŁUB W CZASIE RUCHU WYNURZA SIĘ Z WODY ŚLIZGAJĄC SIĘ PO JEJ POWIERZCHNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.212

SPADKODAWCA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, ROŻEN, POMPA TŁOKOWA, PULMAN, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, MAGAZYN, NOSACZ, DOLAR FIDŻI, SHOUNENAI, SOFCIK, REGESTRATOR, ZGRZEBŁO, BIEG PATROLOWY, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, BYLINA, MIKROMACIERZ DNA, PŁOMYKÓWKA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, SIŁA LORENTZA, WAPIENNICTWO, OBRONA KERESA, FAZA, TABU MILCZENIA, OSKARŻENIE, ALBUM, USZATKA, KOGNITYWIZM, WKŁAD, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, DIODON, MORTADELA, PINKA, WIRTUOZOSTWO, KSIĄŻĘ, KOSTIUM, TELEMECHANIKA, MUNSZTUK, POSKRZYP, AKT, KWASICA MEWALONIANOWA, KURATOR SZTUKI, DROBNICOWIEC, BARWINEK, MUZYK, MAKI, OFIERSKI, POKŁAD, ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, PILOT, SEANS, DRZWI HARMONIJKOWE, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, SOLANKI, OBIEGNIK, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PROSTOLINIOWY, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, MYRMEKOLOGIA, CHRYSTOLOGIA, PONCZ, UŻYTEK, DYBUK, GRYMAŚNIK, DRUK ULOTNY, SIECI, POST, TEKST, SERBISTYKA, KARETA, KATA, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, CHUTLIWOŚĆ, HALABARDA, ETNOPSYCHOLOGIA, STEROWANIE KRZEPKIE, GRZECZNOŚĆ, JARSTWO, AUREOLA, GODZINA POLICYJNA, RECYTATYW, ŚWIECIDEŁKO, TARTALETKA, KSIĘGOWOŚĆ, JĘZYK EZOPOWY, AGENEZJA NEREK, SKALAR, BŁĘDNY OGNIK, BŁONICA KRTANI, GATUNEK INWAZYJNY, PILŚŃ NERWOWA, DUCH OPIEKUŃCZY, CHMURA NISKA, CYMES, MINIRADIO, MIMEOGRAF, CIEŚLIK, RYT, SOLARIUM, PRZEZIERNIK OLCHOWIEC, TUŁACZ, EKSPRES DZBANKOWY, HOMO NOVUS, NIEPRZYJACIEL, MEDRESA, KRATER, ZROSŁOGŁOWE, PLANTAGENECI, ZDJĘCIE STYKOWE, WEKSEL WŁASNY, BREAKDANCE, WĘZEŁ KOLEJOWY, CHOROBA DUCHENNE'A, MIŚ, KARTOGRAFIA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, LITOSFERA OCEANICZNA, PORTRECISTKA, OAZA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, STATEK WODNY, JEŻOWIEC JADALNY, ORKIESTRA KAMERALNA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, METEOR, SYFON, PARTIA HISZPAŃSKA, KORONKA BRABANCKA, ZACHOWAWCZOŚĆ, HEKSAPTYK, NAWA, ALBUMIK, EWANGELIA, SKRAJ, KOŃ TRAKEŃSKI, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, GIMBOPATRIOTYZM, CHAŁTURSZCZYK, SZUM TERMICZNY, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, GRUPA, AZTREONAM, PODATEK LINIOWY, UNIWERSUM HERBRANDA, KRATER UDERZENIOWY, CUKIER MLEKOWY, LIGUSTR, SZOTRING, KIERZNIA, PAMIĘĆ BUFOROWA, UPADEK, ROPUCHA ZIELONA, KRUSZYNKOWATE, FARMA, BYLICA POSPOLITA, MOTYL, TRAP, HETEROTROFIA, ADMINISTRATYWISTA, NADSCENIE, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, SAMOREALIZACJA, SPÓR, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, GRZYB WOLAK, JELITO CZCZE, KOLEJ, SZPANERSTWO, POŻYCZKOMAT, NAROŻNICA, LICHENOLOGIA, RAMKA ODCZYTU, WYKONANIE, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, SZACHOWNICA PUNNETTA, RAKIETKA TENISOWA, KAMICA NERKOWA, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, NAKIEROWANIE SIĘ, AKREDYTOWANIE SIĘ, PODKARMIACZKA, KOPIOWANIE, MEDYCYNA LOTNICZA, REAL, DOGI, SYNKLINA FAŁSZYWA, MIECZ SZYBROWY, AEROSTAT, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, PRĘŻNOŚĆ, RYNEK WSCHODZĄCY, SZKOLARSTWO, TARCZA KONTYNENTALNA, MIOTEŁKA, IZOLACJONIZM, ZAKON ŻEBRACZY, KWINTET SMYCZKOWY, DIZAJN, STAN, HUBA SINIAK, JĘZYK GURAGE, STOPIEŃ CELSJUSZA, ŁAN, PANOWANIE, BIAŁA STOPA, DEZINTEGRACJA SKAŁ, ARDEN, CHRUŚCIK, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, WSTYD, STANIĘCIE, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, BILON, LODOWIEC HIMALAJSKI, INHIBICJA, BIFURKACJA, MACZANKA KRAKOWSKA, TINTA, CHIRURGIA URAZOWA, BEARS, ŚWIĄTYNIA, CERAMIKA SZNUROWA, TŁOCZARNIA, ERGONOMIKA, SOLIPSYZM, ŚWIADOMOŚĆ, GORĄCZKA DUM-DUM, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, DOJŚCIE, META, WYKROCHMALENIE SIĘ, DRUK ROZSTRZELONY, LEPKOŚĆ CEN, PALEONTOLOGIA, MONIT, PIONEK, PIZZERIA, AUTOMAT, KUKIEŁKA, CHIRURGIA, LOTNIA, SUŁTANIT, LORA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, WZNOWIENIE, OBUDOWA, KONODONT, BARWICA DREWNA, MODULARNOŚĆ, ZUŻYCIE, LEŃ, WOŁOSKI, WYŚCIGÓWKA, MERYNOS, MAKATKA, PÓŁNOC, PATOLOG, DZIURKA, POTWORKOWATOŚĆ, ROWEREK BIEGOWY, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, RAK, KAFLARZ, PROBLEMISTYKA, SPIRANT, SZTUKA UŻYTKOWA, WEISS, PIWO, TURBINA WODNA, KRUSZYNA, AGORA, ŻAŁOBA, PODUSZKOWIEC, OCZYSZCZALNIK, CZESUCZA, BAŃKA MYDLANA, LINIJKA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, POLIMORFIZM, PROCES POSZLAKOWY, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, EROZJA WODNA, ŻEBRO, PISEMNOŚĆ, ŻARŁACZ BRUNATNY, NOWOZACIĘŻNY, GAPA, BEZWYZNANIOWIEC, KOLEJKA METRA, GOBELINIARZ, IRANIZACJA, EGZYSTENCJALIZM, LITERATKA, GONIOMETRIA STATYCZNA, MIĘDZYŻEBRZE, SZKŁO OPTYCZNE, PRZEPRAWA, SERW, ?DYFTERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.212 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STATEK, KTÓREGO KADŁUB W CZASIE RUCHU WYNURZA SIĘ Z WODY ŚLIZGAJĄC SIĘ PO JEJ POWIERZCHNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STATEK, KTÓREGO KADŁUB W CZASIE RUCHU WYNURZA SIĘ Z WODY ŚLIZGAJĄC SIĘ PO JEJ POWIERZCHNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚLIZGACZ statek, którego kadłub w czasie ruchu wynurza się z wody ślizgając się po jej powierzchni (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚLIZGACZ
statek, którego kadłub w czasie ruchu wynurza się z wody ślizgając się po jej powierzchni (na 8 lit.).

Oprócz STATEK, KTÓREGO KADŁUB W CZASIE RUCHU WYNURZA SIĘ Z WODY ŚLIZGAJĄC SIĘ PO JEJ POWIERZCHNI sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - STATEK, KTÓREGO KADŁUB W CZASIE RUCHU WYNURZA SIĘ Z WODY ŚLIZGAJĄC SIĘ PO JEJ POWIERZCHNI. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast