Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: STATEK, KTÓREGO KADŁUB W CZASIE RUCHU WYNURZA SIĘ Z WODY ŚLIZGAJĄC SIĘ PO JEJ POWIERZCHNI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚLIZGACZ to:

statek, którego kadłub w czasie ruchu wynurza się z wody ślizgając się po jej powierzchni (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚLIZGACZ

ŚLIZGACZ to:

część potencjometru, przesuwająca się po ścieżce oporowej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STATEK, KTÓREGO KADŁUB W CZASIE RUCHU WYNURZA SIĘ Z WODY ŚLIZGAJĄC SIĘ PO JEJ POWIERZCHNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.042

GNIOTOWCE, KONCERT, PŁOZA, GOTÓWKA, PRZEŻYCIE, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, REWANŻ, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, ZAJĘCZA WARGA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, KOTWA, KAPELUSZ PANAMSKI, TAKT, ŁÓDŹ RYBACKA, ZŁOTOWŁOSA, MISIACZEK, ŁĘG OLSZOWY, AJERKONIAK, BIURO ŁĄCZNIKOWE, BIEGUN, ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, KRYTERIUM HURWICZA, JĘZYK DUŃSKI, STACJA ROZDZIELCZA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, BOHATER NEGATYWNY, NIEUKONTENTOWANIE, PROTUBERANCJA, MIECZNIK, STATEK KOSMICZNY, ŁAN POLSKI, IRGA POZIOMA, SARI, LEP, ILUZJONIZM, WIERSZ, LÓD DENNY, BUDDYZM TYBETAŃSKI, LONDYN, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, TURANIEC, NIHILIZM, ARGENTYNOZAUR, SYSTEM KONSORCYJNY, KOMIĘGA, HIGIENA ZWIERZĄT, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, NÓŻ DO CHLEBA, AEROZOL BIOLOGICZNY, SZTYCHARSTWO, LEK MOCZOPĘDNY, PUSZKA, URZĄD IMIGRACYJNY, PŁOMYCZEK, MORŚWIN OKULAROWY, CENA ZAMKNIĘCIA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, AERODYNA, BĘBNICA, KORONKA BRABANCKA, ŁUPEK, LEGHORN, MRUKOKSZTAŁTNE, KLIPA, ENERGETYKA JĄDROWA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, WIĄD RDZENIA, GWICHT, CIŚNIENIE, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, ELEMENT, POLISOLOKATA, DOBRY DUCH, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, GATUNEK ITEROPARYCZNY, TORBA, STYL KOLONIALNY, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, SYNONIMIKA, SUCHORYT, BATUTA, PAŹDZIOR, SAMIEC, MANELE, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, SŁODOWNIA, MASKA WSTYDU, POPŁUCZYNA, TRANSFORMATORNIA, IDEAŁ PIERWSZY, ODBÓJ, RĘKA SZPONIASTA, WZNIESIENIE, BROŃ ATOMOWA, RODZAJ NIJAKI, DUŃSKI, ORDYNUS, ODPRAWA POŚMIERTNA, ASPOŁECZNOŚĆ, PRĄTNIK SREBRZYSTY, MELIORACJA WODNA, MAFIJNOŚĆ, SITCOM, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, WYKŁADZINA, TACIERZYŃSKI, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, HUMANIZM, EWOLUCJA MOLEKULARNA, PRZESTWORZE, GŁÓD, WĄŻ, BERŻERETKA, CHAŁTURNIK, KICZUA, APLIKACJA REFERENDARSKA, OBIPIĘTA, WŚCIEKLICE, FTYZJATRIA, UNIWEREK, NICI, NOSOROŻEC JAWAJSKI, HOLOWNIK, OKRES DOSTOSOWAWCZY, FLAXMAN, TRÓJDŹWIĘK, NIUCHACZ, SZCZOTKA, PONCZÓWKA, PIŁONOSOWATE, SZTUCZNY SATELITA, ZAKRĘCENIE SIĘ, KOMEDIA NISKA, GOSPODARSTWO MAŁOROLNE, ELEKTRODA MEMBRANOWA, MYJNIA, WIEDZA O KULTURZE, KONCERT, FATALISTA, GITARIADA, TRESKA, GRAFICIARZ, ZATOKA, PUŁAP, WENCZOU, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, PODIUM, WARUNEK DOSTATECZNY, DOPPELGANGER, DEISTA, NAGRZEW, MOTYLEK, UDERZENIE, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, ZIMNE NÓŻKI, ŻEBRO, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, SZAMBO, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, GASTRONOMIK, ARCYDZIELNOŚĆ, SUMA ZEROWA, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, OPIEKA TERMINALNA, ŁYDKA, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, RECEPTOR WĘCHOWY, PŁASZCZ KĄPIELOWY, MORZE, KOMBINACJA ALPEJSKA, CYTOARCHITEKTONIKA, PROM, NIEJEDNORODNOŚĆ, KOPUŁEK PROMIENISTY, PROSTAK, TRASZKA PIRENEJSKA, PROWENIENCJA, BALANSJER, UCISK, SZAROZIEM, CZŁAPAK, PODKŁADKA, MONTER, KOALA, KANALIK NERKOWY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, BEZJĘZYKOWE, PREPAID, POSTĘPACTWO, CYBORG, STRZAŁECZKA, RESTAURATOR, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, KLIN, STRATEG, WODOCIĄGOWNIA, LOGGIA, MINIMALIZM, HIPERMETROPIA, PRESJA INFLACYJNA, GESTALTYZM, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, ZAPUSTY, GNIAZDO, STOŁP, PRZYSADKA MÓZGOWA, IZBA MORSKA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, POWIEŚĆ Z TEZĄ, OTĘPIENIE, DOWÓD NIE WPROST, NOTACJA MUZYCZNA, PAMIĘĆ, PRĄD ZWARCIOWY, PENITENCJA, WYKROCZENIE SKARBOWE, OBŁOK OORTA, ZASADZKA, ZATOR, SURREALIZM, ALEGORYZM, FAŁD GŁOSOWY, KASTYLIJSKI, MUZYCZNOŚĆ, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, OSIEDLE, DOMINACJA CAŁKOWITA, PRZYTUŁEK, LINOWIEC, CASUS, PODUSZKA BALANSOWA, DIPOL ZAŁAMANY, JAZZÓWKA, PRZEBITKA, GZY, AGENEZJA NERKI, BANANA SPLIT, OKRĄGŁOGŁOWY, NAJEM OKAZJONALNY, FORMACJA, DE GAULLE, ŁUPEK OSADOWY, SZATA GRAFICZNA, POZYTON, TURBINA RUROWA, STAROANGIELSKI, PAROWIEC, PRZEWRÓCENIE SIĘ, MORALNOŚĆ, OCZEPINY, SPALINOWIEC, KARA, ARENGA PIERZASTA, WALEC, BARKOWIEC, PRZYBYTEK, JĘZYK SZTUCZNY, ZASADA PODCZEPIENIA, GAZ OBOJĘTNY, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, JORDAN, ATRYBUCJA STABILNA, SENAT, DJ, NAUKA, MAZUREK, MALARSTWO NAŚCIENNE, DYSLEKSJA, LUKSEMBURSKI, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, OKRĄGŁOŚĆ, KONGEROWATE, BĄBEL, UZDATNIACZ, BUTELKA, KOROWÓD, AKCES, PŁYN STAWOWY, REPUBLIKA ADYGEI, PĘTO, BIOZA, WŁÓKA, PRÓBA SAMOBÓJCZA, ZASTAW REJESTROWY, JĘZYK TAMILSKI, MŁYNEK DO ODPADÓW, MOD, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, OPIEKUN, DUŃSKI, PERFUMKI, ANTYRAKIETA, MAJÓWKA, TELEMARK, IMPUTOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.042 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: statek, którego kadłub w czasie ruchu wynurza się z wody ślizgając się po jej powierzchni, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STATEK, KTÓREGO KADŁUB W CZASIE RUCHU WYNURZA SIĘ Z WODY ŚLIZGAJĄC SIĘ PO JEJ POWIERZCHNI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
ŚLIZGACZ, statek, którego kadłub w czasie ruchu wynurza się z wody ślizgając się po jej powierzchni (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚLIZGACZ
statek, którego kadłub w czasie ruchu wynurza się z wody ślizgając się po jej powierzchni (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x