RODZAJ POJEMNIKA, OPAKOWANIA PODOBNEGO DO TORBY, ZWYKLE WIĘKSZY I POZBAWIONY UCHWYTÓW, KTÓRE WYKONUJE SIĘ GŁÓWNIE Z PŁÓTNA, SKÓRY, PAPIERU BĄDŹ TWORZYW SZTUCZNYCH I SŁUŻY DO PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW I ARTYKUŁÓW SYPKICH ORAZ ICH TRANSPORTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOREK to:

rodzaj pojemnika, opakowania podobnego do torby, zwykle większy i pozbawiony uchwytów, które wykonuje się głównie z płótna, skóry, papieru bądź tworzyw sztucznych i służy do przechowywania przedmiotów i artykułów sypkich oraz ich transportu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WOREK

WOREK to:

w biologii: u grzybów z gromady grzybów workowych (Ascomycota) jest to specjalna komórka o charakterze zarodni, w której w wyniku rozmnażania płciowego powstają haploidalne zarodniki - askospory (na 5 lit.)WOREK to:

zawartość worka; tyle, ile się mieści w worku (na 5 lit.)WOREK to:

szerokie pojęcie lub jakaś grupa klasyfikacyjna, do której można wliczyć bardzo wiele różnych rzeczy, spraw (na 5 lit.)WOREK to:

obiekt, często narząd, który kształtem i funkcją przypomina worek - opakowanie (na 5 lit.)WOREK to:

w powiedzeniu: wyszło zeń szydło (na 5 lit.)WOREK to:

jutowy na mąkę (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ POJEMNIKA, OPAKOWANIA PODOBNEGO DO TORBY, ZWYKLE WIĘKSZY I POZBAWIONY UCHWYTÓW, KTÓRE WYKONUJE SIĘ GŁÓWNIE Z PŁÓTNA, SKÓRY, PAPIERU BĄDŹ TWORZYW SZTUCZNYCH I SŁUŻY DO PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW I ARTYKUŁÓW SYPKICH ORAZ ICH TRANSPORTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.217

REGULACJA CEN, AUTOSYFON, ADWOKAT, NADJAŹŃ, WĘZEŁ TKACKI, LATIMERIOKSZTAŁTNE, BŁONA LOTNA, PASZA, IMMUNOGLOBINA A, FONIATRIA, AMEN, PIKANIE, PARALITYTAN, KRUP, ŚPIESZNIKOWATE, UKŁAD CIAŁA, SOLNICZKA, ŻYWOPŁOT, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, ZŁOŚLIWOŚĆ PRZEDMIOTÓW MARTWYCH, ALEURYT, SUSEŁ WASHINGTONA, EMAUZAUR, MINA, PRZEKWIT, MANDAT WOLNY, CUKIER MLEKOWY, ATASZAT, JUSZNICA, CERATOFYLLID, KUMOTERSTWO, WYDZIAŁ, KOMENTARZ, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, PŁYN RINGERA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, DYNGUS, NASIENNIK, AGAPANT, STRATEG, RAKSA, LEADER, SZAMANKO, WAHADŁOWIEC, CIASTO, MELODIA, MOC WYTWÓRCZA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, RZODKIEW, URONAUTES, ARABESKA, MURSZ, KAPUSTA KISZONA, SEKWENCJA TATA, LIOTARD, DASZEK, STYCZNOŚĆ, PRZESTĘPCA, PEPERONI, SADZ, GEOGRAFIA FIZYCZNA, PUCH, KALLA, HP, ORKIESTRION, OBROTÓWKA, REAKCJA, DZIEWCZĘCOŚĆ, MEADE, BEZCELOWOŚĆ, METKA, SZCZERKLINA PIASKOWA, POLITYKA MIESZKANIOWA, HIPSTER, CAYLEY, JANUSZ, WYKLUCZENIE, POMPA ZĘBATA, GRUBA ZWIERZYNA, HYDRAZYD, KLIMAKTERIUM, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, ANEKSJONISTA, TORLEN, CHLOROFIL, PRAWO WIELKICH LICZB, MLECZNIK, KOMIK, LORA, SZLARA, TERATOGEN, GEOFIT, HAMSUN, COLEMANIT, BALECIK, SKALNIAK KARŁOWATY, KOMUNIA, WYŚCIG, BARWA HERALDYCZNA, PRAWO LOKALOWE, WINKULACJA, OGRANICZENIE, IMPLEMENTACJA, NEOFITA, CHWYTNICE, NERKA RUCHOMA, TERRANIE, KROKIEW, PAJĄK, DZBANIEC, SKLEPIENIE SIECIOWE, KOŁO, HOBBYSTA, DWUŚCIAN, LECZO, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, SŁOMIANY ZAPAŁ, MUZYKA CERKIEWNA, PODLIZUCH, RYBA ŁAWICOWA, WYWOŁYWACZ, ŁUK ODRUCHOWY, PANEW, KNAJPA, NIESZPUŁKA JADALNA, ŚCISKACZ, TRZMIEL OZDOBNY, NOC, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, ZEBRA, DOM KULTURY, TELEWIZJA KABLOWA, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, INTERFEJS SIECIOWY, KOTEW, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, BRUTALIZM, PIESTRÓWKA, DINHEIROZAUR, ZBÓJNIK, CZERECHA, NORZYCA, PUNKT PODSŁONECZNY, RYTM, RDEST, KUM, KAPISZON, NAWYK, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, SIKA, BAON, KARŁO, PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE, STÓŁ WARSZTATOWY, DYSKRECJA, GONIOMETRIA, KACZENICA, ZBÓJNICKI, POŚCIELÓWKA, CIEMNOBLASZEK, WYLEW, JASZCZURKA WĘŻOWATA, DZIEŻA, MARASKA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, ANTYPERSPIRANT, KLATKOWIEC, WESTERN, DEZYNSEKOWANIE, GNICIE, KOMPUTEROWIEC, DRUCIARZ, TEREN OTWARTY, HALKA, ASZKENAZI, BEFSZTYK, ŚNIEGOWIEC, CIĄGNIK KOŁOWY, BROSIMUM, FATAMORGANA, BIBIMBAP, TEATR, GRYZIPIÓREK, MECHANIZM KRZYWKOWY, WIR, OSTATNIE PODRYGI, OPERA, NIUCHACZ, OGÓREK, ODWAGA CYWILNA, STOLIK, TEREN, NAŁOGOWOŚĆ, HISTORIA, BŁYSKOTKA, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, DROGA KONIECZNA, NEOGAULLIZM, UKŁAD NACZYNIOWY, ANALIZATOR WZROKOWY, JĘZYK ANGIELSKI, GŁODÓWKA, ŁĄCZNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, ALGI, NECEL, BĘBEN, POCZUCIE WINY, RADIOTECHNIK, SAMOZAPALENIE, SITAR, ORIENTACJA, SEMINARZYSTA, ANTENA HELIKALNA, DRYFTER, PSYCHUSZKA, NURY, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, WYKRYWACZ KŁAMSTW, NADOBNOŚĆ, PODATEK MAJĄTKOWY, YALE, BĄKOJAD, ROŚLINA OGRODOWA, ZBIÓRKA, SKLEROMOCHL, ROZGŁOŚNIA RADIOWA, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, APARAT SZPARKOWY, GESTAGEN, BEZDNO, ZIARNIAK, DZBAN, SZPONA, UPGRADE, ELEKTROLOKACJA BIERNA, ZBRODNIARZ WOJENNY, LAMA, TELEWIZORNIA, BAKTERIA BRODAWKOWA, OWCA OLKUSKA, DICYNODON, RUCH PRECESYJNY, KOMENDANT, FIKNIĘCIE KOZŁA, SRACZKA, MAKROŚWIAT, KODZIK, KONTROLA ZARZĄDCZA, KRZEMIAN ŁAŃCUCHOWY, WĘŻOJAD, NIERUCHOMOŚĆ, PALARNIA, KOHORTA, TOKARKA KARUZELOWA, CYTRUS, MALINA, ŚMIESZKA, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, POCZĄTEK, WYSTRZAŁ, WĘDZIDŁO, GNOZA, DOCZEPA, CYKL WEGETACYJNY, SERENADA, SIEĆ WAN, KRZYŻULEC, HYDROSFERA, OSŁONICA, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, NAPUSZONOŚĆ, POKRYWA, PARTIA WIEDEŃSKA, ARPEDŻIO, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, OPIESZALSTWO, FIGURA DZIOBOWA, HELING, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, PRZETARG NIEOGRANICZONY, CIAŁO SZARE, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, KŁOBUK, NOGAJOWIE, BIBUŁKARZ, SFERA BIOTYCZNA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, GRUSZE WSCHODNIE, KRENAL, KIR, POZYCJONER, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, ARALAZHDARCHO, PRAWO SPADKOWE, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, PRZENIKLIWOŚĆ, ?LAKONIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.217 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ POJEMNIKA, OPAKOWANIA PODOBNEGO DO TORBY, ZWYKLE WIĘKSZY I POZBAWIONY UCHWYTÓW, KTÓRE WYKONUJE SIĘ GŁÓWNIE Z PŁÓTNA, SKÓRY, PAPIERU BĄDŹ TWORZYW SZTUCZNYCH I SŁUŻY DO PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW I ARTYKUŁÓW SYPKICH ORAZ ICH TRANSPORTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ POJEMNIKA, OPAKOWANIA PODOBNEGO DO TORBY, ZWYKLE WIĘKSZY I POZBAWIONY UCHWYTÓW, KTÓRE WYKONUJE SIĘ GŁÓWNIE Z PŁÓTNA, SKÓRY, PAPIERU BĄDŹ TWORZYW SZTUCZNYCH I SŁUŻY DO PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW I ARTYKUŁÓW SYPKICH ORAZ ICH TRANSPORTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOREK rodzaj pojemnika, opakowania podobnego do torby, zwykle większy i pozbawiony uchwytów, które wykonuje się głównie z płótna, skóry, papieru bądź tworzyw sztucznych i służy do przechowywania przedmiotów i artykułów sypkich oraz ich transportu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOREK
rodzaj pojemnika, opakowania podobnego do torby, zwykle większy i pozbawiony uchwytów, które wykonuje się głównie z płótna, skóry, papieru bądź tworzyw sztucznych i służy do przechowywania przedmiotów i artykułów sypkich oraz ich transportu (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ POJEMNIKA, OPAKOWANIA PODOBNEGO DO TORBY, ZWYKLE WIĘKSZY I POZBAWIONY UCHWYTÓW, KTÓRE WYKONUJE SIĘ GŁÓWNIE Z PŁÓTNA, SKÓRY, PAPIERU BĄDŹ TWORZYW SZTUCZNYCH I SŁUŻY DO PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW I ARTYKUŁÓW SYPKICH ORAZ ICH TRANSPORTU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RODZAJ POJEMNIKA, OPAKOWANIA PODOBNEGO DO TORBY, ZWYKLE WIĘKSZY I POZBAWIONY UCHWYTÓW, KTÓRE WYKONUJE SIĘ GŁÓWNIE Z PŁÓTNA, SKÓRY, PAPIERU BĄDŹ TWORZYW SZTUCZNYCH I SŁUŻY DO PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW I ARTYKUŁÓW SYPKICH ORAZ ICH TRANSPORTU. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

x